Vătămare corporală din culpă

Sentinţă penală 647 din 06.11.2007


Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpatul N D, pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 184 al.2,4 cp.

Cauza a fost dezbătută în fond la data de 23.10.2007, când cei prezenţi au pus concluzii ce au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

J U D E C Ă T O R I A,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă:

Constată că sub nr. 4287/306/2006 s-a înregistrat la această instanţă rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiuprin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului N D - N D – fiul lui natural şi Maria, născut la 21.10.1962 în com. Sadu, jud. Sibiu, domiciliat în Cisnădie, str. Cindrelu, nr. 20, FFL în com. Sadu, str. Prundului, nr. 446, jud. Sibiu, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală prevăzută şi pedepsită de art. 184 al.2 şi 4 cp.

Prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că în data de 3.02.2005 orele 21,00, datorită nerespectării dispoziţiilor legale privind circulaţia pe drumurile publice din culpa sa, a produs un accident de circulaţie soldat cu vătămarea corporală a părţii vătămate T I, care a necesitat pentru vindecare  peste 160 de zile de îngrijiri medicale.

Partea vătămată T I s-a constituit parte civilă cu suma de 6000 lei -cheltuieli de spitalizare, alimentaţie specială, medicamente, îngrijire specială într-o perioadă de 6 luni de zile de la accident; 4000 lei – cheltuieli privind tratamentul ambulatoriu, post spitalizare (medicamente, alimentaţie specială, îngrijire etc.), pentru o perioadă de 10 luni; 450 lei – valoarea hainelor (de iarnă) degradate la momentul accidentului şi intervenţiei medicale de urgenţă; echivalentul în lei a  25.000 Euro – valoarea unei proteze speciale, pentru umăr şi a operaţiei de implantare care urmează a fi efectuată în străinătate; despăgubiri periodice lunare în sumă de 500 lei – reprezentând compensarea infirmităţii produsă de accident şi acoperirea costurilor tratamentului permanent şi daune morale în valoare de 80.000 lei.

Spitalul Clinic Judeţean Sibiu s-a constituit parte civilă cu suma de 4800 lei plus dobânzi şi penalităţi de întârziere până la data stingerii sumei datorate (f 12), iar Spitalul Clinic Judeţean Timiş s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 263,59 lei (f 19)

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele probe:

- plângerea părţii vătămate f. 5-6

- proces-verbal de cercetare la faţa locului cu planşele foto anexe f. 7 – 11

- declaraţia părţii vătămate f. 12

- declaraţia învinuitului f. 20-21

- declaraţia martorului S I A care se afla în autoturismul condus de învinuit f. 22-23

În cursul judecăţii instanţa a procedat la audierea inculpatului Negaoe D (f.203) care a recunoscut  fapta; audierea martorilor S I A (f. 157)care a fost pasager în maşina inculpatului şi a văzut că acesta a intrat frontal în spatele unui camion, ocazie cu care a fost  vătămată partea vătămată T I care se afla în aceiaşi maşină; audierea martorei Spinean I (f. 219) asistentă la Spitalul Clinic Judeţean Sibiu secţia ATT I, propusă pe latură civilă de către partea civilă T I; audierea martorei P Rosvita (f.267), a martorului N A M (f.295) şi B M (f. 296) – propuşi de partea vătămată T I – pe latură civilă şi audierea martorului M Ioan D (f.266) – proprietarul maşinii Solenza; precum şi efectuarea unei expertize medico-legale (f. 280) potrivit căreia partea civilă T I a suferit la data de 3.02.2005, în cadrul unui accident rutier, leziuni traumatice, între care şi fracturi la nivelul membrului superior drept. Leziunile au evoluat cu complicaţii septice locale , impunând internări repetate, intervenţii chirurgicale (inclusiv rezecţia de necesitate a capului humeral drept) şi tratamente ambulatorii, însumând circa 6 luni de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. Lipsa de substanţă osoasă humerală rezultată, cu impotenţa funcţională scapulo-humerală consecutivă, constituie, din punct de vedere medico-legal, o infirmitate fizică parţială permanentă. De asemenea se menţionează că nu sunt  elemente obiective de ordin medico-legal în baza cărora să se susţină că afecţiunea cardiacă diagnosticată în cursul internării din perioada 14 martie – 6 aprilie 2005, ar fi legată cauzal de leziunile traumatice  suferite la data de 3.02.2005, iar în urma leziunilor traumatice suferite la data această dată, capacitatea de muncă a susnumitei este redusă, cu cca 60% incapabil în gradul III de invaliditate.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarea stare de fapt:

În data de 3.02.2005 partea vătămată T Ioan se afla în autoturismul Dacia Solenza condus de inculpat pe DJ 106 C Sibiu – Cisnădie.

La un moment dat autoturismul condus de inculpat a intrat în coliziune cu un camion staţionat pe partea dreaptă a părţii carosabile.

În urma accidentului, partea vătămată a suferit leziuni care până în prezent au necesitat 6 luni de zile de îngrijiri medicale.

În apărare inculpatul arată că a fost orbit de farurile unei maşini care venea din sens opus şi de aceea nu a văzut camionul din faţa sa.

Inculpatul ignorând însă art. 36 din OUG 195/2002 care arată că participanţii la trafic trebuie să aibă un comportament care să asigure fluenţa şi siguranţa circulaţiei, să nu pună în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor şi să nu aducă prejudicii publice sau private.

Din această perspectivă reiese clar că inculpatul nu a corelat viteza cu condiţiile de trafic pe timp de noapte – ceea ce l-a împiedicat să vadă în timp util camionul de faţa sa.

De asemenea, inculpatul a încălcat şi prevederile art. 153 al.1 şi 2 din Regulamentul pentru aplicarea OUG 195/2002 în care se stipulează că. „La întâlnirea a două vehicule care circulă din sensuri opuse, conducătorii acestora sunt obligaţi să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a părţii carosabile în sensul lor de mers” şi dacă mersul înainte este obturat  de un obstacol sau de prezenţa altor participanţi la trafic care impune trecerea  pe sensul opus, conducătorul vehiculului este obligat să reducă viteza şi la nevoie să oprească pentru a permite trecerea vehiculelor care circulă din sens opus” Astfel, susţinerea inculpatului potrivit căreia nu a observat camionul staţionat din cauza luminii degajate de nişte faruri puternice nu îi poate oferi o apărare reală, întrucât în această situaţie ar fi trebuit să oprească maşina şi nu să-şi continue drumul.

Starea de fapt reţinută de instanţă este dovedită prin următoarele mijloace de probă: declaraţia inculpatului Negaoe D (f.203) care a recunoscut  fapta; declaraţia martorilor S I A (f. 157)care a fost pasager în maşina inculpatului şi a văzut că acesta a intrat frontal în spatele unui camion, ocazie cu care a fost  vătămată partea vătămată T I care se afla în aceiaşi maşină; declaraţia martorei Spinean I (f. 219) asistentă la Spitalul Clinic Judeţean Sibiu secţia ATT I, propusă pe latură civilă de către partea civilă T I; declaraţia martorei P Rosvita (f.267), a martorului N A M (f.295) şi B M (f. 296) – propuşi de partea vătămată T I – pe latură civilă şi declaraţia martorului M Ioan D (f.266) – proprietarul maşinii Solenza; precum şi expertiza medico-legală (f. 280) potrivit căreia partea civilă T I a suferit la data de 3.02.2005, în cadrul unui accident rutier, leziuni traumatice, între care şi fracturi la nivelul membrului superior drept. Leziunile au evoluat cu complicaţii septice locale , impunând internări repetate, intervenţii chirurgicale (inclusiv rezecţia de necesitate a capului humeral drept) şi tratamente ambulatorii, însumând circa 6 luni de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. Lipsa de substanţă osoasă humerală rezultată, cu impotenţa funcţională scapulo-humerală consecutivă, constituie, din punct de vedere medico-legal, o infirmitate fizică parţială permanentă. De asemenea se menţionează că nu sunt  elemente obiective de ordin medico-legal în baza cărora să se susţină că afecţiunea cardiacă diagnosticată în cursul internării din perioada 14 martie – 6 aprilie 2005, ar fi legată cauzal de leziunile traumatice  suferite la data de 3.02.2005, iar în urma leziunilor traumatice suferite la data această dată, capacitatea de muncă a susnumitei este redusă, cu cca 60% incapabil în gradul III de invaliditate.

În drept, fapta inculpatului N D care în în data de 3.02.2005 orele 21,00, datorită nerespectării dispoziţiilor legale privind circulaţia pe drumurile publice din culpa sa, a produs un accident de circulaţie soldat cu vătămarea corporală a părţii vătămate T I, care a necesitat pentru vindecare  peste 160 de zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală gravă din culpă, prev. de art. 184 al.2 şi 4 cp.

La individualizarea judiciară a pedepsei ce instanţa  o va aplica inculpatului va avea în vedere criteriile generale prevăzute de art. 72 cp: gradul de pericol social al faptei ( mediu, având în vedere numărul de zile de îngrijiri medicale de 6 luni care au fost necesare pentru vindecarea părţii vătămate, fapta fiind comisă ca urmare a nerespectării de către inculpat a dispoziţiilor legale privind circulaţia pe drumurile publice), persoana inculpatului ( în vârstă de 43 ani, 8 clase, căsătorit, fără antecedente penale, care a recunoscut comiterea faptei atât în cursul urmăririi penale cât şi în cadrul cercetării judecătoreşti).

Aşadar, în raport de împrejurările săvârşirii faptei şi de datele favorabile ce caracterizează pe inculpat, există suficiente temeiuri  pentru a concluziona că realizarea scopului pedepsei aşa cum este definit în art. 52 cp, e posibil şi prin aplicarea unei pedepse neprivative de libertate.

Astfel, instanţa îi va aplica inculpatului N D pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală gravă din culpă prev. de art. 184 al.2 şi 4 cp cărei executare o va suspenda condiţionat pe o durată de  3 ani şi 6 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 al.1 cp.

În baza art. 359 cpp, instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 cp, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Se va face aplicarea art. 71 şi 64  lit a, b, c, cp şi a dispoziţiilor art.71 al 5 C. p. potrivit cărora pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei se suspendă şi executarea pedepselor accesorii.

Ţinând cont de numărul leziunilor cauzate părţii civile T I, de localizarea acestora şi de durata zilelor de îngrijiri medicale necesare pentru vindecare, instanţa apreciază că suma de 30.000 lei cu titlu de daune morale constituie o reparaţie echitabilă a acesteia.

Instanţa constată dovedită producerea unui prejudiciu material părţii civile T I în sumă de 17.346,8 lei reprezentând medicamente în sumă de 40,5 lei + 79,2 lei + 53,4 lei (f.317); 7,99 lei + 50,81 lei + 39,80 lei + 33,33 lei + 11,00 lei (f.318) + 25,44 lei + 40 lei + 2,70 lei + 9,55 lei + 38, 10 lei + 37,75 lei + 60, 51 lei + 45, 40 lei + 20,40 lei – total 603, 7 lei; alimente în sumă de 2565, 49 lei ; taxă traducere 170 lei (f. 319) şi legalizare 45 lei; chitanţă 24.02.2006 cu suma de 25,51 lei (f. 319); chitanţă Spitalul Judeţean Timiş (f. 310) – 43 lei, factură IML din 19.07.2005 – 29, 30 lei, expertiză  63 lei – total 330,81 lei. Cheltuielile ical din SUA 225 USD; 115 USD, 125 USD, 115 USD, 75 USD (f. 320), 195 USD, 160 USD (fila 325), 3743,30 USD (f. 329), 950 USD (f. 324) bilet USA. Cheltuieli ce rezultă şi din declaraţiile martorilor N A Marin (f. 295) B M (f. 296), Spinean I (f. 219) şi P Rosvita ( (f. 219)

Instanţa va respinge celelalte pretenţii al părţii civile T I, 

Prin urmare instanţa în baza art. 14 rap. la art. 346 al.1 cpp cu aplicarea art. 998 – 999 c.civ., va admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă T I şi obligă inculpatul la plata sumei de 17346,8 leiefectuate cu deplasările în USA  pentru tratament medical şi costul tratamentului med daune materiale şi la plata sumei de 30.000 lei daune morale

În baza art. 14 şi art. 346 al.1 cpp rap. la art. 313 din L 85/2006 admite acţiunea civilă formulată de Spitalul Clinic Judeţean Sibiu şi obligă inculpatul la plata sumei de 4800 lei, plus dobânzi şi penalităţi de întârziere până  la data stingerii sumei datorate, reprezentând cheltuieli ocazionate de consultul medical acordat părţii civile T I în serviciul de Urgenţă a Spitalului Clinic Judeţean Sibiu şi către Spitalul Clinic Judeţean Timiş şi va obliga pe inculpat la plata sumei de 263, 59 lei cu titlu de despăgubiri civile.

Constată calitatea de asigurator în cauză a SC ....... ASIG SA SIBIU

Instanţa constată că SC ....... SRL – nu are calitate de parte responsbailă civilmente în cauză întrucât la data săvârşirii faptei 3.02.2005 între inculpat şi societatea mai sus menţionată nu există raporturi juridice, acesta fiind angajat cu contract de muncă la data de 28.05.2005, potrivit cărţii de muncă a inculpatului (f. 35 verso) chiar dacă martorul M Ioan D (f. 266) a precizat că înainte cu 3 zile de la săvârşirea faptei i-a încredinţat  maşina inculpatului să desfăşoare activităţi de taximetrie, acesta nu a anunţat SC ....... SA despre acest fapt şi nu s-a încheiat contract de muncă între societate şi inculpat.

În baza art. 191 al.1 cpp obligă inculpatul la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 193 al.1 cpp obligă inculpatul la plata sumei de 1200 lei reprezentând cheltuieli judiciare efectuate de partea civilă T  I . reprezentând onorar avocat fila18.

În baza art.193 al 6 C pp obligă partea civilă  T  I  la plata sumei de 500 lei reprezentând cheltuieli judiciare efectuate de de parte responsabilă civilmente SC ....... SRL  reprezentând onorar avocat fila 365.  Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

În baza art. 184 al.2 şi 4 cp, condamnă inculpatul N D – fiul lui natural şi Maria, născut la 21.10.1962 în com. Sadu, jud. Sibiu, domiciliat în Cisnădie, str. Cindrelu, nr. 20, FFL în com. Sadu, str. Prundului, nr. 446, jud. Sibiu la 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

În baza art. 71 cp, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor civile prev. de art. 64 lit.a,b,c cp.

În baza art. 71 al.5 cpp pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 81 al.1 cp, dispune  suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 3 ani şi 6 luni închisoare, termen de încercare stabilit conform art. 82 al.1 cp.

În baza art. 359 al.1 cpp atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 cp a căror nerespectare atrage revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art. 14 şi art. 346 al.1 cpp rap. la art. 998 – art. 999 c.civ. admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă  T  I şi obligă  inculpatul la plata sumei de  173.468,892 lei, cu titlu de despăgubiri civile şi suma de 30.000lei cu titlu de daune morale.

Respinge celelalte pretenţii formulate de partea civilă T I.

În baza art. 14 şi art. 346 al.1 rap. la art. 313 din L.85/2006 admite acţiunile civile formulate de Spitalul Clinic Judeţean Sibiu şi obligă inculpatul la plata  sumei de 4800 lei plus dobânzi şi penalităţi de întârziere până la data stingerii sumei datorate şi de Spitalul Clinic Judeţean Timiş şi obligă inculpatul la plata  sumei de 263,59 lei cu titlu de despăgubiri civile.

Constată că SC ....... SRL nu are calitate de parte responsabilă civilmente.

Constată că SC ....... ASIG SA SIBIU are calitate de asigurator.

În baza art. 191 al.1 cpp obligă inculpatul la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 193 al.1 cpp obligă inculpatul la plata sumei de 1200 lei reprezentând cheltuieli judiciare efectuate de partea civilă T  I.

În baza art.193 al 6 C pp obligă partea civilă  T  I  la plata sumei de 500 lei reprezentând cheltuieli judiciare efectuate de de parte responsabilă civilmente SC ....... SRL .

Cu apel în 10 zile de la pronunţare  partea civilă şi de la comunicare cu parte responsabilă civilmente , asiguratorul şi inculpatul.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 6.11.2007.