Plangere contraventionala. vinovatie

Sentinţă civilă 1568 din 21.03.2005


PLANGERE CONTRAVENTIONALA. VINOVATIE

Sentinta civila nr. 1568/21.03.2005

Prin plangerea inregistrata la 13.04.2004 pe rolul Judecatoriei Craiova petenta SC S. SA Slatina, filiala Albeni, a solicitat instantei anularea procesului-verbal nr 200428 din 22.04.2003 incheiat de catre EMCATR/DRP Craiova, prin care a fost sanctionata contraventional  cu amenda de 40.000.000 lei.

In motivarea plangerii petenta arata ca a fost sanctionat pentru depasirea greutatii totale de catre autotractorul GJ 658 cu semiremorca GJ 663.

Petentul arata in continuare ca nu este vinovat de savarsirea contraventiei, deoarece instalatia utilizata pentru cantarirea nu constituie mijloc de masurare potrivit OG 104/99; nu au fost trecute datele de identitate si adresa pentru martori ; lipseste forta probanta a procesului verbal intrucat acesta este semnat numai de catre agentul constatator lipsind de asemenea mentiunile privind nr. de inmatriculare in Registrul Comertului si codul fiscal al acesteia ; datele de identificare ale persoanei care reprezinta contravenientul, respectiv nementionarea obiectiunilor la rubrica alte mentiuni.

La plangere au fost atasate procesul-verbal contestat, autorizatie de transport nr 200425/2003, certificat aprobare model nr. 173/1996, buletine de verificare metrologica nr. 0008126/2005  .

Prin sentinta  civila nr 3680/2004 Judecatoria Craiova si-a declinat competenta de solutionare a plangerii in favoarea Judecatoriei Slatina.

La 13.05.2004 plangerea a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Bals unde prin sc. 1096/28.06.2004 s-a dispus respingerea plangerii si mentinerea procesului-verbal, constatandu-se in esenta ca mijloacele de masurare sunt legal admise si operatiunea de cantarire a fost corect efectuata , de asemenea retinandu-se legalitatea si temeinicia procesului-verbal.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs petenta in dosarul 4316/2004 al Tribunalului Olt.

Prin decizia nr 526 din 21.10.2004 Tribunalul Olt a admis recursul casandu-se sent.civ. nr 106/28./06.2004 pronuntata de Judecatoria Bals, si trimitandu-se cauza spre competenta solutionare Judecatoriei Slatina, constadu-se ca in fond, cauza a fost solutionata de o instanta necompetenta teritorial.

Pe rolul Judecatoriei Slatina plangerea a fost inregistrata cu nr. 12285/2004 la 12.11.2004.

Petenta a depus la dosarul cauzei precizari la plangerea initial adresata, sub aspectul temeiniciei procesului-verbal aratand ca mijloacele de masurare nu erau metrologizate, ca nu exista un interes legitim al controlorului de trafic pentru stabilirea contraventiei, de asemenea acest interes nefiind nascut si actual intrucat nu exista un pericol de a produce o paguba.

De asemenea invoca nulitatea actului constatator pentru lipsa obiectiunilor, inexistenta vinovatiei, neprecizarea locului savarsirii contraventiei si a locului incheierii procesului verbal, neprecizarea reprezentantului contravenientului si neprezentarea imprejurarilor.

La cererea precizatoare s-au atasat urmatoarele inscrisuri : OG nr 20/92, OG 104/99, HG 749/2001, OMI nr. 991/1999.

La 21.02.2005 petentul a atasat la dosar 13 hotarari pronuntate de tribunalul Dolj filele 39-55 dosar, si urmatoarele acte normative OG nr 20/92, OG 104/99, HG 749/2001, OMI nr. 991/1999.

Intimata a depus la dosar in fotocopie dovada de autorizare si de efectuare a verificarilor periodice a instalatiei de cantarire mobila care a emis bonul cu nr. 891 nominalizat in procesul-verbal si bonul cantar 891 confirmat de echipajul EMCATR  din cadrul DRDP Craiova.

La termenul din 11.03.2005 petentul a depus la dosar noi precizari solictand instantei proba cu 3 martori pentru a dovedi ca mijloacele de cantarire ale DRDP dau erori de ordinul  zecilor de tone la cantarire.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine in fapt urmatoarele:

Prin procesul-verbal de constatare nr. 200428 incheiat la 22.04.2003 DRDP Craiova a dispus sanctionarea petentei SC S. SA filiala Albeni cu suma de 40.000.000 lei pentru savarsirea contraventiilor prev de art 40 alin 2 si 41 alin 1 din OG 43/97 aprobata prin legea 82/98 si ulterior modificata prin OG 79/2001 aprobata prin legea 413/2002.

S-a retinut prin actul constatator ca la 22.03.2003 la ora 16,03 pe DN 65 in localitatea Ganeasa a fost depistat autovehicului tip A3S3 cu nr GJ 658 si semiremorca GJ 663, apartinand petentei, depasind greutatea totala admisa, lucru care rezulta in urma masuratorilor efectuate conform bon cantar 891.

Analizand actul de constatare a contraventie sub aspectul legalitatii sale, avand in vedere si sustinerile petentei instanta retine ca procesul-verbal a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la forma si continut, prevazute de art 16 si 17 OG 2/2001.

Astfel petentul a invederat instantei ca procesul-verbal este lovit de nulitate, neindicand in mod explicit locul unde s-a savarsit fapta pentru care s-a dispus sanctionarea contravenientei, pentru faptul ca procesul-verbal nu este semnat de reprezentantul contravenientului si nici de catre un martor, si ca nu indica imprejurarile comiterii faptei.

Din analiza procesului-verbal instanta retine ca in actul constatator se indica locul unde s-a savarsit contraventia, respectiv DN 65 Km 42, Ganeasa, fiind respectate in cauza dispozitiile art 16 din OG privind regimul juridic al contraventiilor.

Potrivit art 19 din OG 2/2001, actul constatator se semneaza pe fiecare pagina de catre agentul constatator si de catre contravenient, iar in cazul in care contravenientul nu este de fata, refuza sau nu poate sa semneze se vor indica aceste imprejurari care vor fi atestate de un martor.In lipsa unui martor in procesul-verbal se va indica motivul care a dus la incheierea actului constatator in acest fel.

La intocmirea procesului-verbal atacat agentul constatator a avut in vedere si a respectat dispozitiile art. mai sus indicat, precizand motivul pentru care actul de constatare si sanctionare a contraventiei a fost incheiat fara a fi semnat de catre contravenient sau de catre un martor, indicand ca la fata locului nu se aflau martori, fiind decat agentii constatori, agentul de politie si soferul autovehicolului depistat in trafic.

De altfel, soferul autovehicolului nu este, in lipsa unei imputerniciri exprese din partea persoanei juridice, decat un simplu prepus al acesteia, nu un reprezentant, astfel ca nu se impunea mentionarea acestuia in cuprinsul procesului verbal, conform art 16 alin 6 din OG 2/2001.

Referitor la ultimul aspect invocat de catre petent instanta apreciaza ca acesta nu este intemeiat, procesul-verbal indicand in mod corect si suficient de clar imprejurarile comiterii faptei, intr-un mod care sa permita instantei sa aprecieze asupra faptei si gravitatii acesteia, precum si asupra incadrarii date faptei savarsite.

Cat priveste faptul ca petenta ar fi fost lipsita de dreptul de a face obiectiuni, in cauza instanta apreciaza ca aceasta imprejurare nu este de natura sa duca la anularea procesului-verbal, petentului nefiindu-i vatamate drepturile sale, intrucat are posibilitatea de a-si formula toate apararile in fata instantei prin plangerea impotriva procesului-verbal.

Sub aspectul temeiniciei petenta a invederat instantei ca stabilirea contraventiei nu s-a facut cu mijloace certificate legal, ci prin aprecierea greutatii transportate de autovehicolul apartinand petentei in functie de inscrisurile prezentate de catre sofer, si ulterior prin precizarile aduse plangerii, invederand ca aparatul utilizat la efectuarea cantaririi nu avea la momentul retinerii contraventiei autorizatie si nici nu se efectuase controlul metrologic periodic.

Apararile petentei sub acest aspect nu pot fi primite de instanta, in cauza, retinerea contraventiei in sarcina petentei facandu-se prin masurare, astfel cum rezulta din insasi cuprinsul procesului-verbal si din inscrisurile depuse ulterior la dosarul cauzei : dovada de autorizare si de efectuare a verificarilor periodice (fila 19 din dosar), bon cantar nr 891.

Din aceste inscrisuri instanta retine ca instalatia de cantarire a fost ultima data verificata la 14.05.2002, verificarea fiind valabila un an de la data efectuarii, astfel ca in cauza s-au respectat dispozitiile legale incidente in materie (OG 104/1999 si HG 749/2001).

Cat priveste sustinerile petentei de la ultimul termen de judecata, referitor la faptul ca aparatele utilizate la stabilirea masei autovehicolelor s-ar defecta daca sunt utilizate in anumite conditii (fila 87 din dosar) instanta a respins proba cu martori solicitata de petenta pentru dovedirea acestui aspect, considerand ca nu se poate dovedi cu martori (care sunt in plus si angajati ai petentei) ca rezultatele unui control periodic efectuat de o institutie special abilitata pentru a desfasura asfel de activitati nu corespund realitatii.

Petenta a invederat de asemenea instantei ca din cuprinsul actului constatator al contraventiei nu rezulta vinovatia sa, ca si conditie pentru a raspunde contraventional.

Cu privire la aceasta ultima aparare a petentei instanta retine urmatoarele : prin procesul-verbal atacat s-a dispus sanctionarea petentei pentru nerespectarea dispozitiilor art 40 alin 2 (« Limitele maxime ale tonajelor pe osie si ale gabaritelor, presiunile specifice pe imbracamintea drumului, precum si conditiile impuse vehiculelor admise in circulatie pe drumurile publice sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la prezenta ordonanta. ») si 41 alin 1(«  Transporturile ale caror tonaje pe osie si/sau gabarite depasesc limitele prevazute in anexa nr. 2 se efectueaza pe baza autorizatiei speciale de transport emise de administratorul drumului. ») din OG 43/1997.

Petenta nu poate invoca lipsa vinovatiei sale la savarsirea faptei prevazuta de articolele mai sus mentionate intrucat ea avea datoria de a cunoaste si de a respecta dispozitiile legale care reglementeaza activitatea pe care o desfasoara.

Sub aspectul individualizarii sanctiunii aplicate, in raport de toate actele depuse la dosarul cauzei instanta apreciaza ca agentul constatator a procedat in mod corect la individualizarea amenzii contraventionale, tinand cont de imprejurarile concrete ale faptei si persoana contravenientului.