Tulburarea de posesie. daune morale

Sentinţă penală 1360 din 02.09.2005


TULBURAREA DE POSESIE. DAUNE MORALE

Sentinţa penală nr. 1360/2 septembrie 2005

Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina sub nr. 12484/17.11.2004 partea vatamata B.T. a solicitat condamnarea inculpatei B.M. pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie prev de art 220 c.p. 

In motivarea plangerii partea vatamata a aratat ca prin s.c. nr 500/1998 s-a dispus iesirea din indiviziune a sa si a inculpatei de pe urma decesului autorilor comuni si s-a atribuit in folosinta loturile potrivit cotelor parti insa inculpata nu a respectat procesul verbal intocmit de executorul judectaoresc pentru executarea silita a respectivei hotarari.

Prin s.p. nr 595/17.03.2005 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr 12484/2004 s-a dispus in baza art 11 pct 2 lit a c.p.p. si art 10 lit d c.p.p. achitarea inculpatei B.M. pentru svaarsirea infractiunii prev de art 220 alin 1 c.p. iar in baza art 14 si art 346 alin 3 c.p.p. respingerea actiunii civile promovata de partea civila B.T. ca neintemeiata.

Prin d.p. nr 398/28.04.2005 pronuntata de Tribunalul Olt in dosarul nr 2189/2005 s-a dispus admiterea recursului partii vatamate B.T. impotriva s.p. nr 595/17.03.2005 casarea in parte a acestei sentinte sub aspect civil si trimiterea cauzei instantei de fond pentru rejudecare si au fost mentinute celelalte dispozitii ale sentintei.

Cauza a fost inregistrata in vederea rejudecarii laturii civile a procesului penal la nr 6892/R/27.05.2005.

Desi legal citata partea vatamata nu s-a prezentat in instanta aceasta fiind reprezentata de avocatul ales.

Cu prilejul audierii in fata instantei de fond partea vatamata a declarat ca se constituie parte civila in cauza cu suma de 20.000.000 lei aratand ca acestea reprezinta numai daune morale intrucat nu poate preciza daca ar fi si daune materiale.

 Potrivit opiniei exprimate in teoria si practica judiciara prejudiciul civil reprezentând rezultatul daunator, de natura patrimoniala sau nepatrimoniala, efect al incalcarii drepturilor subiective si intereselor legitime ale unei persoane , constituind un element de sine statator in raport cu celelalte elemente ale raspunderii civile delictuale fiind o conditie sine qua non a acesteia.

Statuându-se  unanim ca in lipsa unui prejudiciu nu poate exista raspundere civila intrucat acesta , respectiv paguba suferita  ,este de esenta raspunderii civile si s-a concluzionat ca spre deosebire de paguba materiala ce are un caracter economic infractiunii deduse judecatii este inclusa in titlul III al Codului Penal aceasta fiind o infractiune contra patrimoniului si deci susceptibila de producerea unui prejudiciu patrimonial respectiv cu un continut economic care , fie diminueaza patrimoniul victimei, fie il lipseste de un beneficiu pecuniar viitor – pe care aceasta l-ar fi realizat in mod neindoielnic în timp ce  dauna morala s-a definit ca prejudiciu extrapatrimonial ce reprezintă  rezultatul daunator , direct, de natura nepatrimoniala al unei fapte ilicite si culpabile prin care se aduce o vatamare valorilor si drepturilor extrapatrimoniale ce sunt strans legate de personalitatea umana.

Drepturile subiective nepatrimoniale ce se bucura de ocrotire juridica  potrivit dispoz. art 54 alin 1 din Decretul 31/1954  si clasificarilor si opiniilor exprimate in literatura juridica sunt : a. dreptul la nume ; b. dreptul al denumire; c. dreptul la onoare; d. dreptul la reputatie; e. dreptul personal nepatrimonial de autor al unei opere stiintifice, artistice sau literare ; f. dreptul de inventator; g. dreptul la viata; h. dreptul la integritate fizica si sanatate; i. dreptul la libertate;

Se constata asadar ca dreptul de proprietate si respectiv posesia ca atribut al acestui drept asa cum este ocrotit prin disp art 220 c.p. nu se regaseste printre aceste drepturi personale nepatrimoniale cauzatoare de prejudiciul moral ,acesta fiind dimpotrivă un drept real.

In cauza partea vatamata s-a constituit parte civila cu suma  de 20.000.000 lei reptrezentand daune morale fara a preciza existenta vreunui element care sa confirme daca eventuala activitate infractionala desfasurata de inculpata i-ar fi produs  un prejudiciu moral.

De altfel disp art 1169 c.civ. dar si principiile generale instituite de legea civila pentru antrenarea raspunderii civile delictuale  impun obligatia ca acela care solicita asemenea pretentii sa precizeze in mod concret prejudiciul produs prin fapta comisa care trebuie sa fie cert, obligatie care nu a fost respectata de partea civila.

Astfel se constata ca nici in cuprinsul plangerii prealabile  si nici cu prilejul audierii de catre instanta partea vatamata nu a precizat daca sau in ce mod actiunea desfasurata de inculpata, i-ar fi produs un prejudiciu nepatrimonial care sa impuna acordarea unor daune morale evaluate de aceasta la suma de 20.000.000 ROL.

Mai mult s-a retinut in mod definitiv sub aspect penal prin s.p. nr 595/17.03.2005 pronuntata de Judecatoria Slatina si d.p. nr 398/28.04.2005 pronuntata de Tribunalul Olt imprejurarea ca nu a existat din partea inculpatei o actiune materiala de deposedare a partii vatamare in sensul disp art 220 c.p. si ca dimpotriva aceasta (inculpata) a posedat neintrerupt suprafetele de teren ce apartinusera anterior autorului comun al sau si al partii vatamate  dispunându-se achitarea inculpatei tocmai pentru neîndeplinirea elementelor constitutive ale acestei infracţiuni , respectiv al elementului material al laturii obiective a cărui inexistenţă  s-a constatat de ambele instanţe.

Se constată ca in cauza nu sunt realizate conditiile impuse de disp art 998 c.civ. pentru antrenarea raspunderii civile delictuale atat sub aspectul existentei faptei ilicite intrucat o asemenea actiune incriminata de disp art 220 c.p. ca element material al laturii obiective a infractiunii de tulburare de posesie cu a carei solutionare a fost investita instanta nu s-a dovedit  avand in vedere solutia de achitare dispusa definitiv pentru aceasta infractiune si considerentele expuse de instanta de fond si instanta de control judiciar  care au reţinut si nici al eventualului prejudiciu suferit de partea vatamata si a legaturii de cauzalitate dintre aceste elemente.

Fata de toate  considerentele expuse in baza art 14 si 346 alin 1 c.p.p. instanta va dispune respingerea actiunii civile promovate de partea vatamata B.T. in procesul penal privind obligarea inculpatei B.M. la plata sumei de 20.000.000 ROL reprezentand daune morale , ca neintemeiata.

In baza art 192 pct 1 lit a si b c.p.p. instanta va dispune obligarea partii vatamate la plata sumei de 30 RON (300.000 ROL) reprezentind cheltuieli judiciare avansate de stat pe parcursul procesului penal.