Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 2382 din 20.02.2008


PLÂNGERE CONTRAVENŢIONALĂ

Dosar nr. 2382/324/2007

Sentinţa civilă nr. 361 / 20.02.2008

In situaţia în care se produce un accident de circulaţie instanţa de judecată

investită cu soluţionarea cauzei va cita unitatea de politie din care face parte organul

constatator, părţile implicate în eveniment şi societatea de asigurare, aşa cum prevăd

disp.art.119 din O.U.G.195/2002 R

In cazul în care organele menţionate  nu au fost citate  cauza se trimite spre

rejudecare la aceeaşi instanţă

Prin plângerea înregistrata la aceasta instanţa sub nr. 2832/324 la data de 28.06.2007

petentul G C a cerut anularea procesului verbal de  contravenţie seria AY nr. 0000000 

încheiat de politia Tecuci prin care i s-a aplicat o amenda de 231 lei pentru contravenţia

prev. de art.101 alin 3 lit. o din RA OUG  nr. 195/2002  constând în aceea ca în ziua de

14.06.2007  G C a condus auto BC 00 XXX pe str.  T din Tecuci dinspre Bdul V către

Petrom, a efectuat depăşirea autovehiculului Dacia cu nr. GL-00-YYY şi în momentul în

care a reintrat pe sensul sau de mers a acroşat autovehiculul depăşit provocând avarii.

În motivarea plângerii sale petentul susţine ca nu se face vinovat de săvârşirea

contravenţiei reţinuta în sarcina sa, ca vinovat de producerea coliziunii se face celalalt

conducător auto care fără sa se asigure a început şi el manevra de depăşire în timp ce  era

depăşit .

La propunerea petentului s-a audiat martorul C N şi în examinarea acestei

probe administrate rezulta ca se afla în maşina cu petentul când acesta s-a angajat în

depăşirea unui autoturism marca Dacia de culoare alba cu care s-a produs coliziunea pentru

ca ace şofer fără sa observe manevra care se efectua s-a angajat la rândul lui în depăşire.

Analizând materialul probator al cauzei instanţa retine ca prin procesul verbal

de contravenţie seria AY nr. 000000 petentul a fost sancţionat pentru ca în urma unei

manevre pe care a executat-o în trafic în mod necorespunzător a produc un accident de

circulaţie şi ca fapta sa este sancţionata de art. 101 alin 3 lit. o din RA OUG 195/2002.

Dar cu probele administrate petentul a dovedit ca nu se face vinovat de

savarsirea acestei contravenţie aspect ce rezulta din declaraţia martorului pe care l-a propus

şi care la momentul producerii incidentului se afla în maşina cu petentul.

Mai mult, conform hotărârii Anghel c. României din data de 04.10.2007,

Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat încălcarea de către statul roman a art. 6

din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi a statuat ca, cel care deschide o

procedura judiciară - contravenientul, în speţă - nu este obligat sa probeze veridicitatea

apărărilor sale şi ca prezumţia de legalitate şi de adevăr a

procesului-verbal de contravenţie este o prezumţie lipsita de rezonabilitate ce pune pe

petent într-o situaţie prea dezavantajoasa, încălcându-se astfel prezumţia de nevinovăţie.

În cauza de fata, instanţa constata ca intimata nu a făcut dovada legalităţii şi

temeiniciei procesului-verbal ce formează obiectul prezentei plângeri contravenţionale.

Pentru aceste motive plângerea de fata apare fondata urmând a fi admisa ca

atare.

Impotriva  susmenţionatei sentinţe a declarat recurs IJP G , iar prin decizia

civilă nr.643/2008 s-a admis recursul şi s-a casat sentinţa civilă a Judecătoriei Tecuci şi s-a

dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă motivat de faptul că instanţa

avea obligaţia citării şi a celuilalt conducător auto implicat în evenimentul rutier , precum şi

societatea de asigurare.

Conform art.119 din OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în cazul

în care fapta unui conducător de autovehicul sau tramvai a avut ca urmare producerea unui

accident de circulaţie, instanţa de judecată investită cu soluţionarea cauzei va cita unitatea

de politie din care face parte organul constatator, părţile implicate în eveniment şi

societatea de asigurare.