Modificare titlu de proprietate

Sentinţă civilă 349 din 03.02.2009


Modificare titlu de proprietate

Sentinta civila nr. 349/03.02.2009

Sub nr. xxxx/321/2008 s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea reclamantei P.N., care a solicitat în contradictoriu cu pârâtii P.V.N., Comisia locala pentru aplicarea legilor fondului funciar si Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor anularea partiala a titlul de proprietate nr.xx/yy/26.09.2003 emis pe numele pârâtului P.V.N. si modificarea titlului de proprietate nr.zz/uuu/10.02.2006 emis pe numele mostenitorilor defunctului P.V.I.V.

În motivarea cererii reclamanta arata ca potrivit certificatului de mostenitor nr.1288/21.11.1986 emis de Notariatul de Stat, judetul Neamt este unica mostenitoare a defunctului P.V. Pârâtul este fratele ei si i s-a emis titlul de proprietate contestat pentru suprafetele de 9800 mp sola 4/104/2 si suprafata de 4500 mp. sola 22 parcela 146/40, desi acest teren a fost înscris în registrul agricol al tatalui ei si provine de la bunicul matern S.I.

În aceasta situatie se impune constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate al pârâtului, radierea din acesta a celor doua suprafete de teren si înscrierea acestora în titlul de proprietate nr.zz/uuu/10.02.2006 emis pe numele P.N. si P.I.E, în calitate de mostenitoare a defunctului P.V.I.V.

Cererea nu a fost motivata în drept

În dovedire reclamanta a depus la dosar înscrisuri: certificate de mostenitor acte de sare civila, copii dupa registrele agricole, cereri, memorii si copiile celor doua titluri de proprietate.

Prin întâmpinare pârâtul P.V.N. a invocat lipsa calitatii procesuale a reclamantei deoarece nu a invocat o nulitate absoluta a titlului de proprietate nr.xx/yy/26.09.2003 emis pe numele pârâtului P.V.N. precum si exceptia prescrierii dreptului la actiune în constatarea nulitatii aceluiasi titlu de proprietate daca s-ar pune problema nulitatii relative a titlului.

Pe fondul cauzei pârâtul a solicitat respingerea actiunii reclamantei ca inadmisibila, nefondata si netemeinica deoarece suprafata de 4500 mp cu nr.topo. 22/146/40 provine de la socrii sai, fam. M. iar suprafata de 9800 mp. este compusa din 7500 mp. teren primit de zestre de la P.V.I.V iar diferenta de 2300 provine tot de la socrii lui.

Mai arata pârâtul ca pe verso rolului agricol al tatalui sau apare facuta mentiunea ca 0.75 ha a fost trecut în rolul fiului sau, adica a lui P.V.N., fiind dat de zestre si de aceea din suprafata totala de 5,31 cât figura înscris în rolul autorului lor , dupa aceasta înzestrare autorul a continuat sa aiba înscrisa suprafata de 4,56 ha teren. Din cei 8 copii ai defunctului P.V.I.V, 3 copii printre care si el au primit teren ca zestre câte 40 de prajini, pentru care au roluri agricole separate si titluri de proprietate separate iar reclamanta împreuna cu ceilalti 4 frati care nu au avut roluri agricole separate, stapânesc fiecare câte 40 de prajini, care se regasesc în titlu de proprietate al autorului lor si pentru care nu s-a facut partaj succesoral.

Pârâtul a depus la dosar înscrisuri.

Comisia locala pentru aplicarea legilor fondului funciar, prin întâmpinare a solicitat respingerea actiunii reclamantei si a aratat ca acesteia nu i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru cele doua suprafete de teren în litigiu iar titlul de proprietate al pârâtului a fost emis pentru suprafata de teren cu care figura înscris în registrul agricol pe anii 1959-1963.

Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a aratat prin întâmpinarea depusa la dosar a solicitat respingerea cererilor formulate de reclamanta, deoarece titlul de proprietate nr.xx/yy/26.09.2003 emis pe numele pârâtului P.V.N., este legal întocmit iar reclamanta are posibilitatea sa-si valorifice calitatea de mostenitoare printr-o actiune de partaj succesoral.

În cauza s-a dispus efectuarea unei expertize în topografie.

Din probatoriul administrat în cauza instanta retine urmatoarele:

Reclamanta a solicitat anularea partiala a titlului de proprietate nr.xx/yy/26.09.2003 emis pe numele pârâtului P.V.N., pe motiv ca I s-a reconstituit în mod nelegal dreptul de proprietate pentru suprafetele de 9800 mp sola 4/104/2 si suprafata de 4500 mp. sola 22 parcela 146/40, desi acest teren a fost înscris în registrul agricol al tatalui ei si provine de la bunicul matern S.I. în conditiile în care, potrivit certificatului de mostenitor nr.1xxx/21.11.1986 emis de Notariatul de Stat, judetul Neamt este unica mostenitoare a defunctului P.V., ceilalti copii inclusiv pârâtul P.V.N., fiind straini de mostenire ca urmare a renuntarii lor la succesiunea defunctului.

Analizând registrul agricol al defunctului P.V.I.V se retine ca este facuta mentiunea ca 0.75 ha a fost trecut în rolul fiului sau, adica a lui P.V.N., fiind dat de zestre si de aceea din suprafata totala de 5,31 cât figura înscris în rolul autorului lor , dupa aceasta înzestrare autorul a continuat sa aiba înscrisa suprafata de 4,56 ha teren.

Aceasta suprafata de 0,75 ha este înscrisa în rolul agricol al pârâtului dinainte de colectivizare, alaturi de terenurile cu care a venit sotia acestuia în gospodarie, suprafata totala de teren fiind de 1,84 ha

Dupa adoptarea legii nr.18/1991 pârâtul a depus cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul cu care figura înscris în registrul agricol si în baza prevederilor art. 8 si 11 din Legea nr.18/1991 s-a reconstituit dreptul de proprietate cu precizarea ca în timpul colectivizarii, pe terenurile sale au fost ridicate mai multe gospodarii, motiv pentru care a fost compensat cu terenuri echivalente în alte sole, (a se vedea raportul de expertiza) iar ulterior s-a emis pe numele acestuia titlul de proprietate nr.xx/yy/26.09.2003, titlu emis cu respectare prevederilor legale.

Referitor la înscrierea în titlul de nr. zz/uuu/10.02.2006 a suprafetelor de 0,45 ha din sola “L.” si 0,98 ha din sola “G.” instanta constata ca este inadmisibila actiunea prin care se solicita emiterea titlului de proprietate, în conditiile în care nu exista acte de reconstituire a dreptului de proprietate. Reconstituirea si constituirea dreptului de proprietate sunt faze prealabile emiterii actelor de proprietate si care incumba procedura speciala de solutionare, începând cu formularea cererii, contestarea masurilor stabilite de comisiile locale la comisiile judetene, în masura în care nu s-a facut constituirea sau reconstituirea si contestarea hotarârii comisiilor judetene, în instanta, daca au fost nefavorabile. Numai dupa solutionarea irevocabila a unei asemenea plângeri partea se poate adresa, ulterior, cu cerere instantei pentru emiterea titlului de proprietate, în situatia în care comisiile pentru aplicarea legilor fondului funciar nu emit titlurile de proprietate.

Fata de cele retinute instanta în baza art. 51, 58 din Legea nr.18/1991 si art. III din Legea nr.196/1997, va respinge actiunea reclamantei, cu mentiunea ca eventualele pretentii privitoare la terenurile provenite de la autorii sai pot fi valorificate pe calea dreptului comun printr-o actiune de partaj succesoral.

Referitor la exceptiile invocate de pârât acestea au fost respinse instanta în baza art.137 Cod procedura civila apreciind ca nulitatea invocata de reclamanta este o nulitate absoluta, care poate fi invocata de oricine si oricând, fara a interveni prescriptia.

În baza art. 274 Cod procedura civila obliga reclamanta sa-i plateasca pârâtului P.V.N. cheltuieli de judecata.

 

Domenii speta