Rectificare Titlu de Proprietate

Sentinţă civilă 68 din 12.01.2009


SENTINŢA CIVILĂ NR.68

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 12 ianuarie 2009

Prin cererea înregistrata la Judecătoria Tulcea la nr…. din data de 28.02.2008, reclamanţii ……. au solicitat instanţei rectificarea titlurilor de proprietate nr.32177/1994 in sensul individualizării corecte a terenului de un hectar după vecinătăţi, nr.32190/1994 sensul individualizării corecte a terenului de un hectar după sola si parcela si nr.23090/1993 sensul individualizării corecte a terenului de 2500 de metri pătraţi, de asemenea  după sola si parcela, terenuri situate in extravilanul municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, in contradictoriu cu pârâţii …………..

In motivare, reclamanţii arata, in esenţă, ca suprafeţele in discuţie sunt greşit individualizate pe planurile parcelare,ca nu exista o corespondenta corecta a terenurilor stăpânite in fapt, după punerea in posesie in aplicarea legii 18/1991, cu individualizarea cadastrala si după vecinătăţi  .

In dovedire s-au depus : titlurile de proprietate indicate, acte de dobândire subsecvente, schiţe, procese verbale de punere in posesie si s-a efectuat o expertiza topografica.

Examinând actele si lucrările dosarului, instanţa apreciază ca sunt utile câteva consideraţii teoretice si  cu caracter general.

Problema de soluţionat in prezenta cauza vizează identificarea cadastrala corecta  si după vecinătăţi a terenurilor in discuţie. Pentru acest lucru, in aprecierea instanţei, trebuie sa se pornească de la situaţia de fapt existenta, respectiv de la stăpânirea in fapt a terenurilor (a reclamanţilor  si a autorilor lor), plecând de la premisa punerii in posesie pe acel loc a autorului originar(sub acest aspect procesele verbale de punere in posesie comunicate nu au nici o valoare probatorie din moment ce el nu sunt semnate si de către partea care era vizata de acestea si nici nu au data certa care sa le plaseze in anterioritatea titlului) si a greşitei individualizări cadastrale in lucrările ulterioare. Prin urmare, prin operaţiunile de corectare a reperelor de individualizare nu trebuie sa se ajungă la schimbarea amplasamentului de fapt al terenului.

Pentru identificarea cadastrala, pornind de la aceasta premisa a păstrării amplasamentului faptic, instanţa a apelat la un specialist in topografie care a analizat in fapt si prin raportare la lucrările de cadastru si planurile parcelare(generate de aplicarea legii 18/1991) situaţia fiecărui titlu in discuţie.

Astfel, in privinţa titlului 32177/1994,s-a constatat ca planul parcelar nu este corect desenat in sensul ca terenul de un hectar se afla in sola si parcela indicate in titlu insa nu in partea se sud est ,ci in cea de nord-vest a aceleaşi sole. Din acest motiv, parţial, vecinătăţile lotului întreg (originar, din care reclamanţii actuali au dobândit in decursul vremii) sunt altele si anume cele indicate de către lucrarea topografica.

In privinţa titlului nr.32190/1994, specialistul topograf a constatat ca amplasamentul faptic(neschimbat de la punerea in posesie) este in sola 2030 si nu 2027 (chiar daca la graniţa cu aceasta din urma sola, aceşti reclamanţi învecinându-se cu primii reclamanţi care au ternul in sola 2027).

In ceea ce priveşte ultimul titlu, instanţa constata ca in discuţie este un teren de 2500 de metri pătraţi care provin dintr-un titlu originar cu doua suprafeţe situate(potrivit titlului) in doua locaţii diferite, suprafeţe de 5000 de metri pătraţi si de 2500 de metri pătraţi. Deţinătorul actual (reclamantul Ignat Lucian) are suprafaţa de 2500 de metri pătraţi înscrisa in cartea funciara, dobândită in urma unei executări silite. Specialistul topograf a constatat ca cei 2500 de metri pătraţi provin din suprafaţa de 5000 de metri pătraţi indicata in titlul originar, astfel ca raportările trebuie făcute la individualizarea acestei suprafeţe originare.

Si in privinţa terenului de 2500 de metri pătraţi, lucrătorul topograf a constatat ca acesta nu se afla in sola 1811 din tarla 62, ci in aceeaşi tarla 66 sola 2027, in partea de nord vest a acesteia in vecinătatea primilor reclamanţi după cum indica schiţa lucrării topografice.

In aceste condiţii, pornind de la premisa expusa a păstrării amplasamentului faptic si de la constatările faptice si de specialitate ale lucrătorului topograf, instanţa apreciază cererea ca întemeiată, urmând a o admite si a dispune rectificările celor trei titluri.