Fond funciar

Sentinţă civilă 931 din 22.08.2011


Prin cererea înregistrata la Judecatoria Videle sub nr. 1681/335/2011, petenta D. E. a chemat în judecata Comisia Locala de Fond Funciar M. si Comisia Judeteana de Fond Funciar T., precum si pe I.I., C. E. si P. G., pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa se modifice partial titlul de proprietate nr. 48-00173/1994  astfel:

Pentru terenul intravilan în suprafata de 800 mp. situat în T-17, P- 612/1 sa se înscrie  corect vecinatatile  ca fiind la N- teren rezerva la dispozitia comisiei locale de  fond funciar, la E- dr. str., la S- dr. str., la V- Enache Ion.

A mai solicitat de asemenea  sa se constate identitatea dintre terenul de 800 mp cu amplasamentul ce va fi  modificat prin sentinta de fata, cu  terenul de 800 mp din sentinta civila nr. 999/2010 si din sentinta civila nr. 1294/1997  ambele ale Judecatoriei V.

 În motivarea cererii sale petenta  arata ca titlul de proprietate a fost eliberat pentru un teren  de 4,0200 mp din care face parte  si acest teren de 800 mp. intravilan.

Prin sentinta civila nr. 1294/1997 a Judecatoriei V. s-a consfintit  tranzactia încheiata între partile cauzei  privind printre altele si terenul de 800 mp intravilan.

Cu ocazia operatiunii de intabulare a  acestui teren a constatat ca amplasamentul  ca sola si parcela  era gresit astfel ca s-a promovat actiune de modificare a  titlului de proprietate fiind data sentinta civila nr. 999/2010 a Judecatoriei V..

Ulterior a constatat  ca vecinatatea de  la Nord era de asemenea gresita  promovând astfel actiunea de fata.

Deoarece  cu privire la acest teren au existat succesiv modificari solicita a se constata identitatea dintre  terenul initial si cel ce a facut obiectul celor doua sentinte precum si al prezentei hotarâri.

A depus la dosarul cauzei în copii titlul de proprietate, hotarârile judecatoresti , certificat de mostenitor nr. 25/2005 si adeverinta nr. 809/2011  a Primariei M.

Intimatele nu au depus întâmpinare.

Având în vedere actele dosarului instanta retine urmatoarele:

Potrivit art. 27 alin 1 din Legea 18/1991, punerea în posesie si eliberarea titlurilor de proprietate sunt precedate de delimitarile în teren  pentru stabilirea amplasamentului pe baza de masuratori specifice care sunt în sarcina comisiei locale de fond funciar.

Prin  înscrisurile depuse la dosarul cauzei petenta a facut dovada  interesului sau legitim de a cere  modificarea titlului de proprietate precum si a erorii strecurate în acesta.

Deoarece pe cale administrativa  titlul nu mai poate fi modificat ca urmare a intrarii sale în circuitul civil, instanta va admite cererea petentei  sub aspectul modificarii partiale a  titlului de proprietate si se va modifica astfel: pentru terenul intravilan în suprafata de 800 mp. situat în T-17, P- 612/1 se înscriu  corect vecinatatile  ca fiind la N- teren rezerva la dispozitia comisiei locale de  fond funciar, la E- dr. str., la S- dr. str., la V- Enache Ion.

Cu privire la al doilea capat de cerere  s-a invocat din oficiu exceptia de inadmisibilitate a actiunii în constatare.

Pe calea acestei actiuni se poate constata doar existenta  sau neexistenta unui drept , nu  si  a unei situatii de fapt cum este  cea de fata.

Stabilirea identitatii între  terenurile respective este o astfel de situatie de fapt ce  nu poate  fi solutionata pe calea  actiunii în constatare.

Pentru  lamurirea acestei situatii  s-ar putea promova  o eventuala  cerere de  revizuire a  celor doua sentinte civile.

Prin urmare actiunea se va admite doar în parte, se  va modifica titlul  partial, se va admite exceptia de inadmisibilitate  si se va respinge cererea de  constatare a identitatii ca inadmisibila

Se va lua act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.

Domenii speta