Plangere prealabila

Sentinţă penală 2407 P din 26.10.2005


PLĂNGERE PREALABILĂ.  Art. 205 alin. l Cod Penal – 206 alin. l Cod Penal. Suspendare condiţionată a executării pedepsei.

Cu adresa nr.2407 P din 26 octombrie 2005, transmisă la 31 octombrie 2005, Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria a trimis instanţei spre soluţionare plângerea formulată de partea vătămată I.C. împotriva făptuitoarei T.D. pentru săvârşirea infracţiunilor de insultă şi calomnie prev. de art. 205 şi 206 C.pen.

Prin plângerea depusă la 4 octombrie 2005 la I.P.J. Teleorman, partea vătămată a arătat că a aflat de la concubina sa,  A.S. că făptuitoarea a afirmat despre el în prezenţa numitei M.M. că este prost şi şi-ar fi ucis soţia.

A mai arătat că afirmaţiile făptuitoarei sunt nefondate şi au fost de natură să aducă atingere onoarei şi demnităţii sale..

În dovedirea plângerii partea vătămată a propus şi au fost audiaţi martorii D.M. şi M.M, martori însuşiţi şi de inculpată.

Pe latură civilă, partea vătămată a mai propus şi a fost audiată şi martora A.S.

Instanţa analizând actele şi lucrările, reţine :

Partea vătămată I.C. trăieşte în concubinaj cu numita A.S., martor în cauza de faţă.

În data de 30 sept. 2005, A.S. a fost sunată de mama s-a, D.M. care i-a relatat că în ziua respectivă în timp ce se afla pe islazul din comuna Nenciuleşti s-a întâlnit cu vecina s-a Măgureanu Maria care i-a povestit că în discuţia avută  cu inculpata aceasta a făcut afirmaţii jignitoare  cu referire la partea vătămată. Mai exact  A.S în discuţia telefonică cu mama s-a a aflat că inculpata  ar fi afirmat despre partea vătămată I.C. că este preot şi că şi-a ucis soţia.

În aceeaşi seară, martorul A.S. i-a telefonat părţii vătămate şi a relatat despre afirmaţiile făcute de inculpată cu privire la persoana sa.

Martorul M.M. audiat în instanţă a declarat că nu cunoaşte nimic despre faptele care formează obiectul cauzei,, declaraţie care este în contradictoriu cu celelalte probe administrate în cauză motiv pentru care a fost înlăturat ca nesincer.

Potrivit art. 205 Cod penal constituie infracţiune de insultă atingerea adusă onoarei ori reputaţiei unei persoane prin cuvinte, prin gesturi sau prin orice alte mijloace, ori prin expunerea la batjocură.

Fapta inculpatei  care a afirmat despre partea vătămată  că este prost în prezenţa martorei M.M. această aflând de la concubina s-a despre afirmaţiile jignitoare, se circumscrie infracţiunii de insultă, cuvintele adresate fiind de natură să aducă atingere onoarei acestuia.

În aceleaşi împrejurări. Inculpata a făcut afirmaţia că partea vătămate este criminal întrucât şi-a ucis soţia.

La art. 206 alin. l Cod Penal  este incriminată fapta  constând  în „Afirmarea sau imputarea în public, prin orice mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoană, care, dacă ar fi adevărată, ar expune acea persoană la o sancţiune penală, administrativă sau disciplinară, ori, dispreţului public”

Din conţinutul textului incriminator rezultă că, între altele pentru existenţa infracţiunii  de calomnie, esenţiale sunt realizarea publicităţii, a relei-credinţă a făptuitorului care, prin afirmaţiile sale, urmăreşte compromiterea  persoanei la care  se  referă şi caracterul determinat al faptei imputate.

În cauză, aceste condiţii sunt îndeplinite.

Astfel, faptul că inculpata a afirmat despre partea vătămată că şi-a ucis soţia este o faptă determinată şi dacă ar fi reală ar atrage o sancţiune penală pentru aceasta.

Pentru existenţa publicităţii nu este necesar ca afirmarea sau imputarea să se facă simultan faţă de două sau mai multe persoane, condiţia publicităţii este îndeplinită şi în cazul în care referirea  sau imputarea s-a făcut separat faţă de două sau mai multe persoane.

Probele reţinute la apreciere au relevat că afirmaţiile inculpatei au ajuns să fie cunoscute de trei persoane (martorele M.M., D.M. şi A.S.), condiţia publicităţii realizându-se în momentul în care faptele imputate au ajuns la cunoştinţa a cel puţin două persoane.

Faptele, aşa cum au fost descrise întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de insultă prev. de art. 205 alin. 1 Cod Penal şi sancţionate cu amendă de la l.500.000 lei la 100.000.000 lei şi calomnie prev. de art. 206 Cod Penal şi sancţionată cu amendă de la 2.500.000 lei la 130.000.000 lei.

În baza art. 52 şi 72 Cod Penal faţă de situaţia de fapt, de gradul de pericol social al faptelor care au fost de natură să aducă atingere onoarei părţii vătămate şi să o expună unei sancţiuni penale, de persoana inculpatei (fără antecedente penale aceasta va fi condamnată la pedeapsa amenzii de 1.500.000 lei (150 RON) pentru insultă şi 5.000.000 lei (500 RON) pentru calomnie.

Faptele fiind săvârşire în condiţiile concursului real prev. de art. 33 lit. a Cod Penal, potrivit art. 34 lit. c Cod Penal inculpata va executa pedeapsa amenzii cea mai grea de 5.000.000 lei (500 RON).

S-a avut în vedere că inculpata era la prima încălcare a legii penale, de natura pedepsei aplica, instanţa a apreciat că scopul pedepsei poate fi atins fără executarea acesteia.

Ca urmare, în baza art. 8l Cod Penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei iar în baza art. 82 Cod Penal a fost fixat termen de încercare pe o perioadă de 1 an.

S-a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 Cod Penal privind revocarea suspendării în caz de săvârşire a unei alte infracţiuni în cadrul termenului de încercare.

Cât priveşte latura civilă, partea vătămată I.C. s-a constituit parte civilă cu echivalentul în lei al sumei de 15.000 EURO la data plăţii, cu titlu de daune morale.

Pornind de la raţiunile înscrise în art. 998 şi următorii Cod Civil potrivit căreia oricine cauzează altuia un prejudiciu odată ce culpa este dovedită este dator a-l repara, instanţa apreciază că prejudiciul cauzat părţii vătămate ca urmare a afirmaţiilor faptelor inculpatei poate fi cuantificat la nivelul sumei de 2.000.000 lei (200  RON) şi în temeiul art. 14 rap. la art. 346 C.proc.pen.  urmează a obliga pe inculpată la plata acestei sume cu titlu de daune morale, prin admiterea în parte a acţiunii civile.

În baza art. 191 C.proc.pen. inculpata a fost obligată la plata sumei de 250 RON cheltuieli judiciare către stat, iar în baza art. 193 C.proc.pen. la plata sumei de 300  RON, cheltuieli de judecată către partea civilă.