Diferenţa dintre retragerea plângerii prealabile şi împăcarea părţilor în cazul infracţiunii prevăzute de art 184 alin 2 şi 4 C.pen. partea vătămată fiind un minor sub 14 ani

Sentinţă penală 308 din 05.08.2011


 Prin plângerea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 3551/740/2011 la data de 28.04. 2011 petenta H.D a solicitat desfiintarea rezolutiilor nr. 3061 P/2010 din 21.02. 2011 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Alexandria si nr. 181/II/2/2011 a Prim – Procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Alexandria, infirmarea solutiei si trimiterea cauzei la procuror în vederea începerii urmaririi penale si completarea urmaririi penale conform art. 2781  alin. 8 lit. b Cod procedura penala.

În motivarea plângerii, petenta a aratat ca prin rezolutia nr. 3061 P/2010 din 21.02. 2011 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Alexandria s-a dispus în temeiul art. 10 lit. h Cod procedura penala neînceperea urmaririi penale fata de intimatul A.I. pentru infractiunea prevazuta de art. 184 alin. 2 si 4 Cod penal, solutia care nu este motivata în nici un fel, fiind bazata pe cele retinute în referatul cu nr. 3061 P/2010 – 102849/16.02. 2011 al Biroului Rutier al Politiei municipiului Alexandria. În motivarea referatului, însusit de procuror s-a retinut ca în ziua de 22.10. 2010, în jurul orelor 14:55, intimatul A.I. conducând autoturismul Opel Vectra XXXX pe D.J. 506 pe raza localitatii Frasinet, în dreptul Scolii Generale cu clasele I-VIII a lovit si accidentat pe minorul T.G.R., de 9 ani, care s-a angajat în traversarea drumului, cauzându-i leziuni ce au necesitat 100 zile de îngrijiri medicale.

Considera ca ambele solutii emise de parchet sunt nelegale si netemeinice deoarece au fost emise în temeiul art. 10 lit. f Cod procedura penala iar în cazul infractiunii prevazuta de art. 184 alin. 2 si 4 Cod penal sesizarea se face din oficiu si nu la plângerea prealabila.

Solutia procurorului s-a motivat pe faptul ca tatal minorului nu doreste sa se mai judece cu cercetatul, ceea ce echivaleaza cu o retragere a plângerii ori împacarea partilor, posibila în speta se deosebeste de retragerea plângerii prealabile prin faptul ca presupune un acord bilateral de vointa, respectiv atât al partii vatamate cât si al cercetatului, ceea ce nu este cazul în speta.

În aceeasi ordine de idei, petenta nu a fost chemata pentru a fi audiata, aceasta obligatia a politiei si a procurorului impunându-se cu atât mai mult cu cât din ancheta sociala întocmita de primaria comunei Magura rezulta ca pe lânga calitatea de mama este desemnata si însotitor al fiului sau T.GR ca persoana cu handicap grav.

Solutia procurorului este nelegala si pentru faptul ca în cauza cercetarile sunt pentru infractiunea prevazuta de art. 184 alin. 2 si 4 Cod penal sunt incomplete, nefiind efectuata o expertiza tehnica auto  care sa stabileasca viteza cu care circula autoturismul cercetatului si împrejurarile în care a avut loc accidentul, inclusiv culpa cercetatului si a victimei.

În drept petenta si-a întemeiat plângerea pe dispozitiile art. 2781 si urmatoarele Cod procedura penala.

În dovedirea plângerii a depus în copie rezolutiile nr. 3061 P/2010 din 21.02. 2011 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Alexandria si nr. 181/II/2/2011 a Prim – Procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Alexandria, referatul cu propunerea de a nu se începe urmarirea penala, adresele de comunicare a acestor rezolutii si un set de înscrisuri medicale.

Din oficiu instanta a dispus atasarea dosarului nr. 3061 P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Alexandria.

Analizând mijloacele de proba aflate la dosarul cauzei instanta constata si retine urmatoarele ;

Prin rezolutia nr. 3061 P/2010 din 21.02.2011 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Alexandria s-a dispus în baza art. 228 alin. 6 raportat la art. 10 alin. 1 lit. h Cod procedura penala neînceperea urmaririi penale pentru infractiunea de vatamare corporala din culpa prevazuta si pedepsita de art. 184 alin. 2 si 4 Cod penal fata de numitul A.I., retinându-se ca în cauza a intervenit retragerea plângerii, numitul T.E., tatal minorului T.G.R., declarând expres ca nu are nici un fel de pretentie fata de cercetat.

În conformitate cu dispozitiile art. 278 alin. 1 Cod procedura penala petenta H.D. a formulat plângere adresata Prim – Procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Alexandria, plângere ce a fost respinsa ca neîntemeiata prin rezolutia nr. 181/II/2/2011 din 8 aprilie 2011.

În cauza, s-a formulat de catre petenta plângere la data de 28 aprilie 2011 solicitând admiterea plângerii, desfiintarea rezolutiilor mai sus mentionate si trimiterea cauzei la procuror în vederea începerii si completarii urmaririi penale conform art. 2781  alin. 8 lit. b Cod procedura penala.

Desi petenta a aratat ca obiectul plângerii îl constituie atât rezolutia nr. 3061 P/2010 din 21.02.2011 cât si rezolutia nr. 181/II/2/2011 din 8 aprilie 2011 emisa de Primul – Procuror al Parchetului de pe lânga Judecatoria Alexandria se apreciaza ca în raport de dispozitiile art. 2781 Cod procedura penala si de practica în materie ca obiectul plângerii îl reprezinta Ordonanta de neîncepere a urmaririi penale nr. 3061 P/2010 din 21.02.2011  a Parchetului de pe lânga Judecatoria Alexandria si nu actul prin care procurorul ierarhic superior a respins plângerea formulata în conformitate cu dispozitiile art. 275-278 Cod procedura penala împotriva ordonantei de neîncepere a urmaririi penale.

Împrejurarea ca legiuitorul a prevazut în dispozitiile art. 2781 Cod procedura penala obligativitatea pentru petitionar de a se adresa procurorului ierarhic superior înainte de a formula plângere la instanta, nu schimba obiectul plângerii în fata instantei, care ramâne, asa cum este prevazut în art. 2781 Cod procedura penala rezolutia de neîncepere a urmaririi penale sau ordonanta, ori, dupa caz, rezolutia de clasare, de scoatere de sub urmarire penala sau de încetare a urmaririi penale data de procuror.

Astfel instanta urmeaza sa analizeze si sa se pronunte asupra actului de neîncepere a urmaririi penale data de procuror la data de 21.02. 2011.

Analizând probatoriul administrat de catre organele de urmarire penala în cursul actelor premergatoare efectuate potrivit dispozitiilor art. 224 Cod procedura penala si probele furnizate de parti instanta apreciaza ca plângerea petentei este întemeiata iar rezolutia nr. 3601 P/2010 din 21. 02.2011 este nelegala si netemeinica pentru considerentele ce se vor expune în continuare ;

La data de 22.10. 2010, în jurul orelor 14:55 intimatul A.I., în timp ce se deplasa la volanul autoturismului „ Opel Vectra „ cu nr. de înmatriculare XXXX, pe D.J. 506, în dreptul Scolii Generale din comuna Frasinet a fost implicat într-un accident de circulatie în urma caruia persoana vatamata T.G.R. în vârsta de 9 ani a fost accidentat.

Conform raportului de constatare medico-legala nr. 2588/B/2010 eliberat de S.M.L. Teleorman la data de 11.02.2011 persoana vatamata T.G.R. a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare un nr. de 100 de zile de îngrijiri medicale.

În speta s-a dispus în baza art. 10 alin. 1 lit. h Cod procedura penala neînceperea urmaririi penale fata de intimat pentru infractiunea de vatamare corporala din culpa prevazuta de art. 184 alin. 2 si 4 Cod penal, retinându-se ca în cauza a intervenit retragerea plângerii, tatal minorului accidentat, T.E. declarând expres ca nu are nici un fel de pretentii fata de cercetat.

Fiind vorba de infractiunea prevazuta de art. 184 alin. 2 si 4 Cod penal care se pune în miscare din oficiu, retragerea plângerii de catre tatal minorului, T.E., nu înlatura raspunderea penala si nu împiedica desfasurarea în continuare a procesului penal, legea acordând partilor doar posibilitatea de a se împaca ( art. 184 alin. 6 Cod penal ).

Împacarea partilor constituie un act bilateral, o întelegere intervenita între partea vatamata sau reprezentantii legali ai acesteia în cazul persoanelor lipsite de capacitatea de exercitiu ( parinte, tutore, curator ) si cercetat cu privire la neînceperea urmaririi penale si înlaturarea raspunderii penale.

În raport de actele premergatoare efectuate se retine ca minorul T.G.R. în vârsta de 9 ani, rezultat dintr-o relatie de concubinaj a petentei cu numitul T.E. nu era încredintat niciunuia dintre parinti, locuia la tatal sau iar mama nu era decazuta din drepturile parintesti conform art. 109 Codul familiei.

În atare situatie împacarea putea interveni doar între parintii minorului T.G.R.  ( petenta si numitul T.E. ) în calitate de reprezentanti legali ai acestuia, deoarece minorul fiind  lipsit de capacitatea de exercitiu conform art. 11 din Decretul nr. 31/1954,  pâna la data împlinirii de catre acesta a vârstei de 14 ani parintii au dreptul si îndatorirea de  a administra bunurile si de a-l reprezenta în acte.

Întrucât în cauza se constata inexistenta unei astfel de întelegeri între parintii minorului T.G.R. în calitate de reprezentanti legali ai acestuia si intimat se apreciaza ca solutia de neîncepere a urmaririi penale dispusa prin rezolutia nr. 3061 P/2010 din 21.02.2011 este nelegala.

Fata de considerentele expuse,  se va admite în temeiul art. 278 1 alin. 8 lit. b Cod procedura penala plângerea petentei,  se va dispune desfiintarea rezolutiei nr. 3061 P/2010 si trimiterea cauzei procurorului în vederea începerii urmaririi penale împotriva intimatului A.I. sub aspectul savârsirii infractiunii prevazute de art. 184 alin. 2 si 4 Cod penal urmând a fi efectuata urmarirea penala constând în ascultarea învinuitului, a martorilor, efectuarea unei expertize care sa faca o analiza completa a împrejurarilor producerii accidentului si administrarea altor probe necesare si utile solutionarii cauzei  sub toate aspectele.

În temeiul art. 192 alin. 3 din Codul de procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramâne în sarcina acestuia.