Plângere contravenţională. Problemele medicale ale unui membru al familiei nu pot fi calificate drept caz de forţă majoră, nefiind de natură a exonera pe petent în cazul în care este depistat în trafic circulând cu o viteză peste limita legală admisă

Sentinţă civilă 292 din 16.04.2008


Plângere contravenţională. Problemele medicale ale unui membru al familiei nu pot

fi calificate drept caz de forţă majoră, nefiind de natură a exonera pe petent în cazul în care

este depistat în trafic circulând cu o viteză peste limita legală admisă. 

Prin sentinţa civilă nr. 292/16.04.2008, Judecătoria Lieşti a respins ca nefondată

plângerea formulată de petentul B.P. împotriva procesului verbal de contravenţie întocmit de

I.P.J. Galaţi.

Instanţa de fond a reţinut că petentul a circulat la volanul autoturismului proprietate

personală, cu o viteză de 107 km/h. Din planşa fotografică depusă la dosar rezultă fără dubiu

acest lucru.

Petentul a făcut dovada că mama sa suferă de afecţiuni cardiace, dar instanţa a reţinut

că acest fapt nu-i dădea dreptul petentului de a-şi pune în pericol viaţa sa şi pe a celorlalţi

participanţi la trafic, cunoscut fiind faptul că viteza este una din frecventele cauze ale

accidentelor rutiere.

Împotriva acestei sentinţe, a formulat recurs petentul.

S-a criticat soluţia primei instanţe pe motiv că instanţa de fond a apreciat greşit

probatoriul administrat.

Prin decizia civilă nr. 654/16.09.2008, Tribunalul Galaţi analizând legalitatea sentinţei

recurate prin prisma motivelor invocate a constatat că recursul este nefondat şi l-a respins ca

atare.

S-a reţinut că instanţa de fond a pronunţat o hotărâre legală şi temeinică, reţinând în

mod corect situaţia de fapt pe baza întregului material probator: planşa foto, dovada de

verificare metrologică a aparatului radar.

Astfel recurentul a condus cu o viteză de 107 km/h, autoturismul Audi, în localitatea

Tudor Vladimirescu, jud. Galaţi.

Susţinerea recurentului că din adeverinţa medicală rezultă faptul că, la data de

01.08.2007, când a fost sancţionat, mama acestuia a suferit un preinfarct motiv pentru care a

fost nevoit să se grăbească fiind un caz de forţă majoră, nu poate fi primită, acesta putând să

apeleze la serviciile medicale ale unei ambulanţe, fără să pună în pericol alţi participanţi la

trafic.