Latură civilă. Acţiune civilă privind despăgubiri pentru care există deja titlu executoriu. Inadmisibilitate.

Decizie 1728/R din 24.11.2009


DOSAR NR.2007/740/2008 (1560/2009)

Curtea de Apel Bucuresti, sectia a II-a penala si pentru cauze de minori si familie, decizia penala nr. 1728/R din 24 noiembrie 2009

Latura civila. Actiune civila privind despagubiri pentru care exista deja titlu executoriu. Inadmisibilitate.

Este inadmisibila actiunea civila prin care se solicita despagubiri pentru care exista titluri executorii întrucât pentru aceleasi sume nu se mai poate obtine înca un titlu executoriu, respectiv o hotarâre judecatoreasca.

art.15 si urm. C. pr. pen.

Prin sentinta penala nr.87/23.03.2009 data de Judecatoria Alexandria, inculpata B.D. a fost condamnata în baza art. 9 lit. b din Legea 241/2005 la pedeapsa de 2 ani închisoare, în conditiile art. 81-83 C. pen.

I s-au interzis drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a doua, lit. b si c C. pen., în conditiile art. 71 alin.5 C. pen.

În baza art. 346 C. pr. pen., s-a admis în parte actiunea civila si inculpata a fost obligata la plata sumei de 359.221 lei, despagubiri civile catre ANAF.

În baza art. 191 alin.1 C. pr. pen., a fost obligata si la 1000 lei cheltuieli judiciare statului.

Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut ca în anul 2002, în calitate de administrator al SC N. SRL, inculpata nu a evidentiat în contabilitate veniturile obtinute, sustragându-se cu intentie de la plata TVA si a impozitelor.

Împotriva acestei sentinte au formulat apel inculpata si partea civila.

Inculpata a criticat sentinta pe motiv ca prejudiciul la care a fost obligata catre partea civila este exagerat si nedovedit.

Partea civila ANAF critica sentinta pe motivul neacordarii majorarilor de întârziere aferente debitului, calculate pâna la data stingerii integrale a obligatiei de plata.

Prin decizia penala nr.60/A din 4.06.2009, pronuntata de Tribunalul Teleorman – Sectia Penala în dosarul nr.2007/740/2008, a fost admis apelul declarat de partea civila Statul Român prin ANAF, pe care a desfiintat-o în parte si rejudecând:

A obligat inculpata la plata catre partea civila a sumei de 359.221 lei, cu majorari de întârziere calculate pâna la data stingerii debitului.

Au fost mentinute celelalte dispozitii ale sentintei apelate.

A fost respins ca nefondat apelul declarat de inculpata B.D. împotriva aceleiasi sentinte.

Instanta de apel a retinut ca potrivit art. 119 alin.1 din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala: „pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de întârziere”.

În consecinta, în baza art. 998-999 C. civ., inculpata trebuia obligata si la plata majorarilor aferente debitului catre partea civila, prejudiciul neacoperit fiind datorat pâna la plata integrala.

Cât priveste cuantumul sumei datorate, inculpata nu l-a contestat niciodata în fata instantei de fond, nu a propus probe în apel pentru a dovedi ca suma este mai mica decât cea invocata de partea civila, astfel încât criticile sale au fost apreciate ca nefondate.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs inculpata B.D., fara sa-l fi motivat.

Curtea constata ca recursul este fondat.

Având în vedere ca inculpata nu a motivat recursul, iar motivele de apel vizau latura civila, Curtea a analizat cauza în ce priveste latura civila luând în considerare dispozitiile art.3859 alin.1 pct.18 alin.2 si 3 C. pr. pen.

Referitor la aceasta chestiune, se constata ca în mod gresit instantele de fond si apel au obligat inculpata la plata sumei de 359.221 lei (cu sau fara majorari de întârziere) având în vedere ca pentru debitul stabilit în sarcina acesteia s-a emis decizia de impunere nr.2/08.02.2005 privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, respectiv pentru sumele de 15.643 lei - impozit venit microîntreprinderi, 198.148 lei - T.V.A., 114.033 lei - dobânzi si majorari si 29.897 lei - penalitati si penalitati de întârziere, decizie ce i-a fost comunicata inculpatei la data de 25.02.2005, astfel cum reiese din copia dovezii de expediere cu confirmare de primire. În acesta conditii, decizia sus-amintita constituie titlu de creanta care a devenit titlu executoriu, prin neatacarea sa în termenul legal.

De asemenea, în suma cu care ANAF s-a constituit parte civila au fost incluse si doua amenzi ce au fost aplicate prin actul de control societatii comerciale reprezentate de catre inculpata, respectiv amenda de 1.000 si de 500 lei, sume ce nu pot fi considerate prejudiciu, având un alt regim juridic, actul administrativ prin care au fost aplicate constituind, de asemenea, titlu executoriu în conditiile legii.

Fata de acestea, Curtea constata ca actiunea civila este inadmisibila, întrucât exista titluri executorii emise pentru acestea si nu s-ar mai putea obtine înca un titlu executoriu, respectiv o hotarâre judecatoreasca.

Drept urmare, recursul a fost admis, s-a casat în parte sentinta si în totalitate decizia si rejudecând, Curtea a respins actiunea civila ca inadmisibila, mentinând celelalte dispozitii ale sentintei.

Cheltuielile judiciare au ramas în sarcina statului.