Sentinta penala

Sentinţă penală 75 din 22.05.2009


 

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CORNETU

 JUDEŢUL ILFOV

SENTINŢA PENALĂ NR.75

 Şedinţa Publică din data de 29.05.2009

Prin rechizitoriul din  al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, au fost trimişi în judecată inculpaţii ambii, sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 211 al.2 lit.c şi al.21 lit.a C.p., respective art. 26 rap.la art. 211 al.2 lit.c şi al.21 lit.a C.p., cu aplicarea art. 99 cod penal.

S-a reţinut următoarea situaţie de fapt:  La data de organele de politie din cadrul SRPT Bucuresti, au fost sesizate de catre numitţii, cu privire la faptul ca în seara zilei de, în jurul orelor 20.20, în timp ce se aflau in trenul de personae P 8061, pe relatia Titan Sud – Plătăreşti, o persoana de sex masculin, i-a deposedat prin violenta de trei telefoane mobile, o pereche de ochelari de soare şi un inel de argint.

Părţile vătămate au mai precizat ca alături de cel care i-a deposedat de bunuri se mai afla o persoană de sex masculin, care însă nu a exercitat violenţe asupra lor.

Părţile vătămate au aratat ca în timp ce călătoreau cu trenul s-a apropiat de ei inculpatul, însoţit de catre inculpatul.

Inculpatul l-a lovit cu pumnul în faţă pe partea vaătămată apoi i-a sustras din buzunarul pantalonilor telefonul mobil.

După aceea a luat telefoanele mobile şi celorlalte două părţi vătămate.

Înainte de a coborî  din tren inculpatul i-a luat ochelarii de soare de pe cap părţii vătămate iar părţii vătămate i-a luat de pe deget un inel de argint.

Partea vătămată a  depus la dosarul cauzei certificatul medico-legal nr. din cuprinsul căruia rezultă că în urma violenţelor exercitate asupra sa a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare cca.1-2 zile de îngrijiri medicale.

În urma recunoaşterilor după fotografie şi apoi a recunoaşterilor din grup, persoana de sex masculin care a deposedat părţile vătămate de bunuri a fost identificată în persoana inculpatului iar persoana care îl însoţea, ca fiind inculpatul.

Cu ocazia audierii inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei şi a arătat că în data de 17.08.2008, împreună cu inculpatul s-a urcat in trenul P 8061, din Halta Titan, pentru a merge acasa. După ce a pornit trenul din staţie, în timp ce se plimba prin  tren, a observat un grup format din trei tineri, unul dintre ei având telefonul mobil la vedere, moment în care le-a solicitat acestora sa ii dea telefoanele mobile iar unuia dintre tineri i-a dat o palma peste faţă. Întrucât unul dintre tineri avea o pereche de ochelari de soare pe cap,  inculpatul i-ar fi smuls de pe capul acestuia. Înainte de coborârea din tren unui alt tânăr, i-a luat un inel de argint pe care acesta îl avea pe deget. Apoi, în drum spre casă, inculpatul şi-a oprit un telefon mobil şi inelul, dandu-i inculpatului celelalte două telefoane mobile.

Ulterior, inculpatul a revenit asupra declaraţiilor sale şi a arătat că tot el a smuls de pe capul părţii vătămate ochelarii de soare şi nu inculpatul După ce inculpatul a fost reţinut în vederea audierilor, martorul , fratele inculpatului, a predat organelor de polţie telefoanele mobile sustrase de la părţile vătămate, acestea fiindu-le ulterior restituite acestora.

Fiind audiat, inculpatul a arătat că s-a aflat împreună cu inculpatul în tren,  nu l-a ajutat pe acesta la sustragerea bunurilor de la părţile vătămate, însă ulterior, în drum spre casă a primit de la inculpatul două dintre telefoanele mobile sustrase.

Întrucât din declaraţiile celor doi inculpaţi a reieşit că, deşi erau vecini, nu se aflau în relaţii atât de strânse încât să-şi cunoască vârstele, în sarcina inculpatului nu se poate reţine circumstanţa agravantă prevăzută de art.75 lit.C C.p., în sensul săvârşirii faptei alături de un inculpat minor.

Fiind audiat în instanţă, inculpatul şi-a menţinut parţial declaraţiile, cu privire la cele trei telefoaneluate prin violenţă părţilor vătămate, negând sustragerea altor bunuri.

Inculpatul minor,  şi-a menţinut în integralitate declaraţiile date anterior în cauză.

Din punct de vedere al încadrării juridice, fapta reţinută în sarcina inculpatului s-a considerat că întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie, prev.şi ped. de art. 211 al.2 lit.c si al.21 lit.a C.p. iar fapta inculpatului  minor că întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la tâlhărie, faptă prev.si ped. de art.26 rap.la art. 211 al.2 lit.c si al.21 lit.a C.p. cu aplicarea art.99 cod penal.

Sub aspectul laturii civile, în faţa organelor de cercetare penală, partea  vătămată, a aratat ca desi prejudiciul i-a fost acoperit prin restituirea telefonului mobil, totusi se constituie parte civila cu suma de 300 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate cu ocazia deplasării la I.M.L., pentru obţinerea certificatului medico-legal.

De asemenea partea vătămată, a arătat că, deşi prejudiciul i-a fost acoperit prin restituirea telefonului mobil şi a ochelarilor de soare, totuşi se constituie parte civila cu suma de 200 lei, iar partea vătămată a arătat ca se constituie parte civila în cauză cu suma de 350 lei, reprezentând contravaloarea inelului de argint sustras şi cheltuielile efectuate cu ocazia deplasărilor

În faţa instanţei de judecată, părţile vătămate au revenit asupra constituirii de parte civilă.

Situaţia de fapt expusă mai sus se probează  cu următoarele mijloace de probă: plângeri şi declaraţii părţi vătămate, declaraţii inculpaţi, procese-verbale de recunoaştere din grup şi planşe foto, declaraţii de martori, dovadă predare a bunurilor sustrase, certificat medico-legal.

Privitor la persoana inculpaţilor, instanţa reţine următoarele:

 Inculpatul, zis “Gogoaşă” este cetăţean roman, neşcolarizat, muncitor necalificat, necăsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, necunoascut cu antecedente penale.

A recunoscut în principiu faptele comise, având totuşi anumite retractări, fără a fi de esenţă, în diferitele faze ale procesului.

Inculpatul a fost reţinut pe baza de ordonanţă în data de, timp de 24 ore, iar in data de Judecatoria Cornetu, prin încheierea pronunţată în dosarul nr. a admis propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu de arestare preventiva a inculpatului pe o perioada de 29 zile, de la pana la inclusiv, fiind emis mandatul de arestare nr..

Inculpatul este cetăţean român, neşcolarizat, fără ocupaţie, necăsătorit, necunoscut cu antecedente penale.

Inculpatul fost cercetat in stare de libertate şi a avut o atitudine sinceră şi cooperantă atât în faţa organelor de urmărire penală cât şi în instanţa de judecată.

Instanţa mai are în vedere gradul  redus de participaţie infracţională, prezenţa sa pasivă la momentul deposedării violente a părţilor vătămate de către Dinu Mihai, de bunuri.

Pe de altă parte este de observat că potrivit referatului de evaluare făcut de Servicul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Călăraşi, minorul în cauză a fost crescut de către bunica maternă, relaţiilde de familie fiind bune, bazate pe sprijin şi înţelegere între membrii.

Cu toate că inculpatul a fost lipsit de protecţia, supravegherea şi îngrijirea din partea părinţilor, acest fapt nu s-a răsfrânt în mod negative asupra educaţiei sale şi a relaţiilor interfamiliale. Din informaţiile comunitare rezultă că inculpatul minor, cât şi fraţii acestuia, nu sunt cunoscuţi în comunitate ca promovând un comportament deviant.

Faţă de toate aceste aspecte, instanţa de judecată apreciază că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 74 cod penal.

Raportându-ne la întregul material probator administrat în cauză, instanţa de judecată apreciază că faptele inculpaţilor sunt temeinic dovedite, urmând a fi traşi la răspundere penală pentru faptele săvârşite, în raport şi de gradul de coparticipaţie infracţională.

Instanţa de judecată va condamna pe inculpatul la o pedeapsă privativă de libertate, urmând a se ţine seama de agresivitatea manifestată de acesta la momentul deposedării victimelor de bunuri.

Având însă în vedere totuşi că inculpatul este o persoană tânără, necunoascută cu antecedente penale, care a recunoscut comiterea faptei, va aplica acestuia, în contextual pericolului social deosebit al faptei comise, o pedeapsă orientată către minimul prevăzut de lege.

Faţă de inculpatul minor, în contextual celor de mai sus-arătate, făcând şi aplicaţiunea art. 99 şi urm. Cod penal, instanţa va aplica o pedeapsă sub minimul special, dispunând totodată suspendarea condiţionată a executării acesteia.

Instanţa va constata că două dintre părţile vătămate au revenit la constituirea de parte civilă, dar va obliga pe inculpatul la despăgubirea părţii vătămate, constituită parte civilă, , cu suma  lei.

Va mai obliga pe inculpaţi la cheltuieli judiciare către stat.

Domenii speta