Fara titlu

Sentinţă penală 852 din 03.11.2008


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

Dosar nr. 2610/270/2008

Înreg. 03.06.2008 furt.

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din data de 03.11.2008

Completul de judecată format din:

Preşedinte SIMINA PURICE

Grefier ENACHE GABRIEL

Ministerul Public - reprezentat de procuror  Vicenţiu Crăciunel Antohi

Pe rol judecarea acţiunii penale pusă in mişcare prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti împotriva inculpatului S. F. trimis in judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

La apelul nominal făcut in şedinţă publică au răspuns inculpatul personal şi asistat  de avocat ales A. V.,  lipsind celelalte părţi.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei faptul că  au fost  comunicate relaţiilor solicitate,  după care;

Procurorul solicită schimbarea încadrării juridice din două infracţiuni prev. art. 208 - 209 al. 1 lit. g, i Cod pen. cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal  şi respectiv art. 208 - 209 al. 1 lit. g, i Cod pen. cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal şi art. 37 lit. a Cod penal în infracţiunea prevăzută de art. 208 - 209 al. 1 lit. g, i Cod pen. cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal şi art. 37 lit. a Cod penal.

Instanţa ia act de cererea reprezentantului Ministerului Public şi o pune in discuţia părţilor.

Apărătorul inculpatului a lăsat la aprecierea instanţei soluţionarea acestei cereri.

Instanţa pune in vedere inculpatului,  faţă de discutarea schimbării încadrării juridice a faptei reţinute in sarcina sa, că are dreptul de a solicita lăsarea cauzei mai la urmă sau amânarea acesteia pentru pregătirea de noi apărări.

Inculpatul, personal arată că nu solicită nici lăsarea cauzei la sfârşitul şedinţei şi nici amânarea. Nu are nimic nou de declarat.

Procurorul şi apărătorul inculpatului au precizat că nu au alte cereri.

Nemaifiind cereri noi de formulat şi probe de administrat instanţa declară terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pentru dezbateri.

Reprezentantul Parchetului, prezentând situaţia de fapt reţinută prin actul de sesizare, a apreciat că din întregul material probator administrat in cauză a fost dovedită săvârşirea faptelor şi vinovăţia inculpatului motiv pentru care in baza art. 208 - 209 al. 1 lit. g, i Cod pen. cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal şi art. 37 lit. a Cod penal, prin schimbarea încadrării juridice, solicită condamnarea acestuia la pedeapsa închisorii, in regim privativ de libertate  cu deducerea perioadei executate prin reţinere şi arestare preventivă.

Pe latură civilă inculpatul va fi obligat la despăgubiri in măsura in care acestea au fost dovedită, cu obligarea la cheltuieli judiciare către stat.

Avocat A. V. apreciază că dosarul este „ slăbuţ” in ceea ce priveşte probatoriul care ar trebuie să dovedească vinovăţia lui S.F.. Singurele probe ar fi urmele papilare găsite dar trebuie avut in vedere faptul că bunurile sunt supuse unui circuit civil şi comercial, impresiunile putând să ajungă acolo şi accidental. A dovedit cu martorii audiaţii in cauză că inculpatul a fost plecat in Italia în perioada săvârşirii faptelor, şi ar trebui avut in vedere şi autodenunţul lui Ş. C. referitor la furtul maşinii de spălat.

Pentru aceste considerente solicită in baza art. 11, pct. 2 lit. a coroborat cu art. 10 lit. c Cod procedură penală achitarea inculpatului,  revocarea măsurii arestării preventive şi respingerea pretenţiilor civile.

Inculpatul, având ultimul cuvânt, arată că nu este vinovat de săvârşirea faptelor şi solicită să fie pus in libertate.

INSTANTA

Având nevoie de timp pentru a delibera

DISPUNE

În baza art. 306  Cod procedură penală amână pronunţarea la data de 05.11.2008.

Pronunţată in şedinţă publică, azi  03.11.2008.

PREŞEDINTE GREFIER

SIMINA PURICE  ENACHE GABRIEL

R O M A N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 2610/270/2008

Din03.06.2008 furt

SENTINŢA PENALĂ NR. 852

Şedinţa publică din data de 05.11.2008

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte – SIMINA PURICE

Grefier – GABRIEL ENACHE

Ministerul Public reprezentat de procuror – VICENŢIU ANTOHI

Pe rol pronunţarea soluţiei acţiunii penale pusă in mişcare prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti împotriva inculpatului S.F.  trimis in judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

Prezenţa părţilor şi susţinerile acestora au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 03.11.2008, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când, având nevoie de timp pentru a delibera, instanţa a amânat pronunţarea la data de 05.11.2008.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă

Constată că prin rechizitoriul  nr.1655/P/2007 din data de 30.05.2008, al Parchetului  de pe lângă  Judecătoria Oneşti,  s-a  dispus  trimiterea  în judecată  a inculpatului S. F. pentru săvârşirea  a două infracţiuni de furt  calificat prevăzute de art.208-209 al. 1 lit. g, i Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a  Cod penal şi art. 208-209 al.1 lit. g, i, Cod penal cu aplicarea  art.41 al.2  Cod penal  şi art. 37 lit. a Cod penal, totul  cu aplicarea  art.33 lit. a Cod penal.

Prin actul de sesizare a instanţei se reţine că  în perioada  12.01.2007-23.01.2007 a pătruns  prin efracţie în locuinţa  părţii vătămate  I. A. din  comuna Helegiu, sat Deleni, sustrăgând bunuri în valoare de 1000 lei iar în nopţile  de 19.01.2007 şi 23.01.2007 prin efracţie, a  sustras  piese  şi subansamble din inox, din staţia de epurare a apelor reziduale Căiuţi,  cauzând  un prejudiciu  în valoare de 169.246,70 lei.

La data de  13.01.2007 numita I. A. din comuna Helegiu, sat Deleni, jud. Bacău a sesizat Postul de Poliţie Helegiu că persoane  necunoscute  au pătruns  în locuinţa  fiului  său I. D. şi au sustras o maşină  de spălat  marca Artic, trei calorifere din fontă, un aspirator, lenjerie de pat şi circa 1000 kg  materiale neferoase – fila 14 dosar urmărire penală.

Cu ocazia  audierii  sale în data de 15.01.2007, I.  A. a declarat  că ulterior  decesului  fiului I. D. cheile  de acces  în locuinţa  acestuia  au  rămas asupra  ei, partea vătămată deplasându-se  periodic  la casă – fila 15 dosar urmărire penală.

Cu ocazia cercetării la faţa locului  efectuate în prezenţa  martorilor  asistenţi  N. M. şi D.N. s-a constatat  că fereastra din  partea de est a locuinţei  era deschisă, prezentând  urme de  forţare, iar  ferestrele  interioare erau  demontate  şi rezemate  de perete.

De pe rama uneia  dintre ferestrele forţate şi demontate de autorul  faptei, s-a ridicat un fragment de urmă papilară în vederea  efectuării  de comparări dactiloscopice - a se vedea procesul-verbal de la filele 21, 22 dosar urmărire penală.

Cu aceeaşi ocazie s-a constatat lipsa  următoarelor bunuri: maşină de spălat rufe marca  Arctic, 3 calorifere, un aspirator , vase de bucătărie, un topor, pături dar şi deşeuri neferoase aflate  în curtea gospodăriei, a cărei poartă fusese deschisă, de asemenea, prin efracţie.

Expertiza  tehnico-ştiinţifică efectuată în data de  29.01.2007 a concluzionat că urma papilară relevată şi ridicată de pe tocul  ferestrei deschise  prin efracţie la locuinţa  lui I. G. a fost  creată de inculpatul  S. F. - a se vedea  filele  36-40 dosar urmărire penală.

În data de  12.02.2007, în baza autorizaţiei  emise  de Judecătoria  Oneşti în dosarul  nr. 908/270/2007 s-a  efectuat percheziţie  la domiciliul lui S. F., respectiv în Oneşti…. Cu această  ocazie  într-o magazie s-a găsit  o maşină  de spălat  marca Artic model B 600T având seria  05-100-803-04 - filele  41-52 dosar urmărire penală. Din conţinutul înscrisurilor înaintate de Primăria comunei Helegiu, rezultă că maşina de spălat găsită la locuinţa inculpatului cu ocazia percheziţiei îi fusese oferită lui I. D. de guvern după inundaţiile din luna iulie 2005- filele 18 – 20 dosar. Bunul a fost predat părţii vătămate I. A. care a mai solicitat despăgubiri civile de 1000 lei – fila 64 dosar instanţă.

Inculpatul a negat în mod constant săvârşirea furtului din locuinţa sus-menţionată susţinând că maşina de spălat ar fi fost cumpărată de mama lui din târgul săptămânal din Oneşti de la numitul Ş. C. aflat în arestul I.P.J. Bacău.

S. F. nu a reuşit să  ofere instanţei nici o explicaţie logică a urmelor sale papilare găsite la locul faptei. El a declarat că în intervalul 05.01.2007 – 08.05.2008 s-a aflat pe teritoriul Italiei şi prin urmare nu putea, obiectiv vorbind, să comită spargerea de la locuinţa lui I. D. - a se vedea declaraţiile de la filele 137 – 139 dosar urmărire penală şi fila 24 dosar urmărire penală.

Martorul Ş.C. a cărui depoziţie avea menirea de a confirma apărarea construită de inculpat, a fost încarcerat în Arestul I.P.J. Bacău în perioada 15.05.2008 – 10.06.2008, fiind cazat în aceeaşi cameră cu S. F. – filele 47,89,190,191 dosar instanţă.

Aşa – zisul autodenunţ formulat de Ş. C. nu conţine, însă, nici un element concret de natură a-l face credibil, fiind rezultatul unui ,, aranjament,, între martor şi inculpat.

Pe de altă parte, declaraţiile lui S. I., tatăl inculpatului, conţin numeroase contradicţii care demonstrează lipsa de sinceritate a martorului – fila 108 dosar urmărire penală şi filele 25, 132 dosar cercetare judecătorească.

Nici martorul S. B. ( fila 119 dosar instanţă) nu este credibil din moment ce a relatat că în data de 10 ianuarie fără a putea preciza anul, în timp ce se afla în Italia, s-a întâlnit întâmplător cu inculpatul care venise în acea ţară cu scopul,,de a prinde peşte” – fila 119 dosar instanţă.

Instanţa urmează a înlătura declaraţiile martorilor sus – menţionaţi şi autodenunţul lui Şerban Constantin, ca fiind simple apărări de circumstanţă.

Au forţă probantă raportul de expertiză dactiloscopică şi rezultatele percheziţiei efectuate în cauză care stabilesc legătura dintre inculpat şi furtul comis în noaptea de 12/13.01.2007.

Starea de fapt, fiind dovedită cu probatoriile mai – sus analizate, instanţa reţine că luarea de către inculpat a unor bunuri mobile din posesia părţii vătămate I. A., fără consimţământul acesteia,  în scopul  de a şi le  însuşi pe nedrept, faptă comisă pe timp de noapte  şi prin efracţie  întruneşte elementele  constitutive  ale infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208-209 al.1 lit. g şi i Cod penal.

Pe timp de noapte, în jurul datei de 19.01.2007, cunoscând  că staţia de epurare  a apelor reziduale aparţinând Primăriei Comunei Căiuţi, este  nepăzită şi situată într-o zonă izolată inculpatul S. F. a pătruns  în interiorul  staţiei prin tăierea gardului  din sârmă apoi prin spargerea  şi deschiderea  unui geam  de la grupul sanitar;

Din interiorul staţiei inculpatul  S.F. a demontat, prin tăiere, mai multe  subansamble din inox, precum: vase, flanşe, coturi.

Pentru  a scoate bunurile  voluminoase  din clădire inculpatul  a folosit  uşa metalică de acces pe care a deschis-o, distrugându-i sistemul de asigurare din interior.

Bunurile  însuşite în această modalitate au fost transportate  cu autoturismul  marca Dacia  cu număr … proprietatea  tatălui  său, S.  I..

În zilele  de 19.01.2007 şi 22.01.2007 S. F. a transportat  şi valorificat  bunurile sustrase la un centru  de achiziţie  a materialelor  neferoase, proprietatea  S.C. MG … S.R.L. Vidra, jud. Ilfov - punct de lucru  Oneşti.

Predarea  bunurilor  s-a făcut  de către S. F. pe numele său şi al altor persoane , precum C. B.,  S. G., M.  M., inculpatul  încasând suma totală de 4432,5 lei.

În noaptea  de 22/23.01.2007, folosind autoturismul nr. … a revenit la staţia de  epurare  a apei  reziduale  şi a reuşit să demonteze câteva subansamble de inox.

O parte a acestora  au fost  încărcate în autoturism iar altele depozitate  în apropierea  staţiei. În timp ce  inculpatul S. F.  transporta la autoturism bunurile sustrase a fost observat de o patrulă de jandarmi care se deplasa  spre localitate Coţofăneşti.

Inculpatul a  urcat la volanul autoturismului şi s-a îndreptat spre Oneşti.

La ieşirea  din Căiuţi el a întâlnit  un  autoturism al poliţiei care fusese  contactat telefonic, de patrula de jandarmi cu privire la cele întâmplate în apropierea  staţiei de epurare.

Observând  că este urmărit inculpatul a mărit viteza, a virat  pe un drum comunal spre satul  Helegiu apoi  pe o uliţă laterală. Drumul  era însă  înfundat  iar poliţiştii  i-au barat calea de întoarcere astfel încât  S.  F. a fost nevoit  să abandoneze  autoturismul  şi să fugă prin grădinile  învecinate, după ce a  aruncat din  maşină o parte din piesele  de inox sustrase.

Cu ocazia  cercetării  autoturismului  abandonat  lucrătorii  de poliţie  au identificat în interiorul  şi în apropierea acestuia mai multe piese şi subansamble  din inox sustrase  din interiorul staţiei de epurare a apelor reziduale Căiuţi.

De asemenea au fost găsite  în maşină chei, foarfece,  cleşti, mănuşi de protecţie, şurubelniţe ce fuseseră utilizate la tăierea  şi demontarea pieselor din inox.

La câţiva metri distanţă lucrătorii de poliţie au descoperit două cutii de carton conţinând  bare şi plăci din inox.

De pe aceste  bunuri au fost  ridicate 6 urme papilare ambalate şi sigilate într-un plic tip M.A.I. sigilat  cu impresiunea  de ştampilă  I.P.J. Bacău tehnico-ştiinţific 26 - a se vedea procesul – verbal  aflat la filele  56-58, planşele  fotografice de la filele 60-67, şi plicul  conţinând urmele  papilare – fila 122 dosar urmărire penală.

Expertiza tehnico - ştiinţifică  dactiloscopică efectuată  în data de  01.02.2007 a concluzionat  că urmele  papilare ambalate  în plicul  tip M.A.I sus –menţionat  au fost  create de inculpatul S. F. - filele 114-118 din dosarul  de urmărire penală.

Piesele  şi subansamblele din inox sustrase de inculpat  din staţia de epurare şi depozitate în apropierea  staţiei, înainte de a fi observat  de patrula  de jandarmi dar şi piesele vândute  la  centrul  de achiziţie al S.C. MG … S.R.L. Vidra, au fost ridicate  de lucrătorii de poliţie  şi restituite  Primăriei Comunei Căiuţi, proprietara  staţiei de epurare – a se vedea  procesele verbale  de la filele  83-86 şi 103 din dosarul  de urmărire  penală.

Prin sustragerea  pieselor  şi subansamblelor  de inox au fost aduse  în stare  de neîntrebuinţare  mai multe echipamente  şi instalaţii  ale staţie de epurare  a apelor, reziduale, astfel  că acestea  nu mai pot fi refăcute, impunându-se  achiziţionarea  altora noi, montajul  şi punerea în funcţiune  a acestora.

Faţă de această situaţie Primăria Comunei Căiuţi s-a constituit  parte civilă  în procesul penal cu suma de  51.193,80 Euro, conform  evaluării  efectuate  de firma  S.C. D…S.R.L. Bucureşti, specializată  în distribuirea, montajul  şi punerea în funcţiune  a staţiilor  de epurare - a se vedea fila 96 dosar  urmărire penală şi fila  105, 148-156 dosar instanţă.

După sustragerea  bunurilor  din patrimoniul  Primăriei  Căiuţi inculpatul  s-a sustras  cercetărilor, fiind  depistat  în ziua de 15.05.2008, reţinut în baza ordonanţei  nr.1655/P/2008 şi apoi arestat  în baza  mandatului de arestare  preventivă nr.5/16.05.2008 emis  de această instanţă.

S.  F. a negat orice implicare  a sa în furtul comis în dauna Primăriei Comunei Căiuţi, susţinând  că în intervalul  05.01.2007 – 08.05.2008 s-ar  fi aflat pe teritoriul  Italiei.

În dovedirea acestor  susţineri el a propus proba testimonială, în cauză fiind audiaţi martorii M.  F., S. M. - filele  46,48 dosar  cercetare judecătorească.

Declaraţiile martorilor sus-menţionaţi urmează a fi, însă, înlăturate ca neconforme realităţii din moment ce  proba tehnico-ştiinţifică (expertiza dactiloscopică) dovedeşte fără putinţă  de tăgadă că urmele papilare ridicate de pe  bunurile  sustrase din staţia de epurare au fost crate de S. F..

Ori, inculpatul  nu se putea afla în acelaşi timp în Italia şi în România.

Martorul Stănescu Ion,  a susţinut şi el varianta fiului său, S. F. în sensul că - în intervalul 05.01.2007- mai  2008 acesta  s-ar fi aflat  în străinătate – fila  25 dosar instanţă.

Cu ocazia  suplimentului de declaraţie din data de 01.09.2008, acelaşi  martor nu a reuşit, însă,  să ofere  instanţei  o explicaţie  credibilă cu privire la nepotrivirile  dintre depoziţia sa de la fila 25 dosar cercetare judecătorească şi cea de la fila 108 dosar urmărire  penală.

Martora  Ş. M., angajată a S.C. M.G…S.R.L. Vidra- punct de lucru Oneşti l-a  indicat  pe inculpatul  S. F. ca fiind  persoana  care în cursul lunii ianuarie 2007 s-a prezentat  la centrul  de achiziţie, transportând cu o căruţă  mai multe  piese  din inox.

Martora a relatat că la predarea  cantităţii  de aproximativ  500 kg inox inculpatul  a prezentat  atât actul  său de identitate dar şi actele altor persoane, precum  C. B.. Contravaloarea  „deşeurilor” a încasat-o, în totalitate, S.  F., respectiv  35-40 milioane lei vechi - fila 118 dosar instanţă coroborată cu fila  103 dosar  urmărire  penală şi cu adeverinţele  de primire  şi plată înaintate  de S.C. M.G….S.R. L. Vidra la cererea  instanţei - filele  193-197 dosar cercetare judecătorească.

Fapta  inculpatului, nerecunoscută dar dovedită cu probatoriile  sus-analizate  întruneşte elementele  constitutive  ale infracţiunii  de furt  calificat prevăzută  de art.208-209 al.1 lit. g, i Cod penal pentru care se va dispune  condamnarea acestuia.

Sustragerile de bunuri din staţia de epurare a apelor  reziduale Căiuţi au fost săvârşite  de inculpat într-una din nopţile  premergătoare  datei de 19.01.2007 şi în noaptea  de 22/23.01.2007 în realizarea  aceleaşi  rezoluţii  infracţionale, astfel  că în cauză sunt incidente  prevederile  art.41 al.2 Cod penal  referitoarea  la infracţiunea  în formă  continuată.

Prin actul  de sesizare  a instanţei  s-a reţinut  în sarcina  inculpatului  săvârşirea  a două infracţiuni, respectiv furtul  calificat prevăzut  de art. 208-209 al. 1 lit. g, i, Cod penal  - faptă comisă  în dauna  avutului  lui I. A. - în noaptea  de 12/13.01.2007 şi o a doua  infracţiune  de furt  calificat prevăzută de art. 208-209 al.1 lit. g, i Cod penal, cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal  în dauna  Primăriei  Căiuţi, totul  cu aplicarea  art.33 lit. a Cod penal.

În intervalul  12.01.2007.- 23.01.2007 S.  F.  a comis, aşadar, la diferite  intervale de timp dar în realizarea  aceleiaşi rezoluţii  cel puţin  3 acţiuni care prezintă, fiecare  în parte, conţinutul  infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208-209 al.1 lit. g, i Cod penal.

Întreaga activitate  infracţională  desfăşurată  de inculpat  în cursul  lunii  ianuarie  2007 îmbracă forma infracţiunii  continuate. Corecta încadrare  juridică  a faptelor deduse judecăţii în prezenta  cauză  este  cea  prevăzută  de art. 208-209 al.1 lit. g, i Cod penal, cu aplicarea  dispoziţiilor  art. 41 al.2 Cod penal pentru care  se va dispune condamnarea  inculpatului  S.  F..

La individualizarea judiciară a pedepsie în baza art. 72 Cod penal se vor avea în vedere: gradul de pericol  social al faptei concretizat în diminuarea patrimoniului  părţilor  civile I. A. şi Primăria Comunei Căiuţi;  atitudinea nesinceră  a inculpatului  pe întreaga  durată a  procesului  penal, acesta încercând să deturneze  instanţa de la aflarea adevărului.

La dozarea  pedepsei  se va ţine seama, în egală măsură, de tinereţea  inculpatului şi de împrejurarea  că acesta are în  întreţinere 2 copii minori.

Prin sentinţa  penală nr. 1145/08.12.2003 pronunţată  de Judecătoria Oneşti  în dosarul  nr.5051/2003, definitivă  prin neapelare la 22.12.2003 S.  F. a fost condamnat  la pedeapsa  de 1 an  şi 6 luni închisoare cu aplicarea  dispoziţiilor  art. 81 Cod penal  referitoare la suspendarea  condiţionată  a executării pedepsei pe durata termenului de încercare de 3 ani şi 6 luni - a se vedea fişa de cazier judiciar de la fila 132 dosar urmărire penală.

Infracţiunea dedusă judecăţii în prezenta cauză a fost săvârşită prin urmare, în stare de recidivă postcondamnatorie , fiindu-i aplicabile prevederile art.37 lit. a Cod penal.

Infracţiunea prevăzută de art.208- 209 al.1 lit. g, i, Cod penal cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal şi art.37 lit. a Cod penal a fost comisă în termenul de încercare de 3 ani şi 6 luni stabilit prin sentinţa penală nr.1145/08.12.2003.

Pe cale de consecinţă şi în baza art.83 Cod penal se va dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.1145/08.12.2003 a Judecătoriei Oneşti care va fi executată în întregime, alături de pedeapsa aplicată prin prezenta hotărâre.

I se va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor civile prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal în condiţiile şi pe durata prevăzută de art.71 al.2 Cod penal.

Pedeapsa rezultantă neputând fi executată decât în regim privativ de libertate instanţa va menţine măsura arestării preventive a inculpatului, astfel cum prevede art.350 al.1 Cod procedură penală.

În baza art.88 Cod penal se va scădea din durata pedepsei perioada reţinerii şi a arestării preventive, de la 15.05.2008 ora 22,00 la zi.

Sub aspectul laturii civile a procesului penal instanţa reţine că în cauză sunt întrunite, cumulativ, condiţiile răspunderii materiale a inculpatului pentru prejudiciul cauzat prin fapta culpabilă proprie.

Faţă de aceste considerente şi în baza art.14, 346 Cod procedură penală şi art. 998 Cod civil va fi obligat S. F. să achite suma de 1000 lei lui I. A., persoana care avea bunurile în posesia ei la momentul comiterii furtului astfel că V.I., B. P. şi I. C.– fosta soţie şi fiicele defunctului  I. D. – nu au calitatea de parţi vătămate în prezenta cauză.

În ceea ce priveşte fapta comisă în dauna părţii civile Primăria Comunei Căiuţi aceasta va fi despăgubită de inculpat cu suma de 51.193,80 euro sau echivalentul în lei al acestei sume, calculat în funcţie de cursul valutar la momentul efectuării plăţii.

Instanţa va constata, totodată, că S.C. MG…S.R.L. Vidra judeţul Ilfov nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

În baza art.189 Cod procedură penală se va dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei către Biroul de Avocaţi Oneşti a onorariului apărătorului desemnat din oficiu în faza urmăririi penale, instanţa constatând că în etapa cercetării judecătoreşti inculpatul a fost asistat de apărător ales.

Fiind în culpă procesuală va fi obligat inculpatul S. F. ca în baza art.191 al.1 Cod procedură penală să achite cheltuielile judiciare avansate de stat în prezentul dosar.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

În baza art. 208 - 209 al. 1 lit. g, i Cod pen. cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal şi art. 37 lit. a Cod penal prin schimbarea încadrării juridice din două infracţiuni prev. art. 208 - 209 al. 1 lit. g, i Cod pen. cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal  şi respectiv art. 208 - 209 al. 1 lit. g, i Cod pen. cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal şi art. 37 lit. a Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat condamnă inculpatul S. F.  ….(date de stare civilă), arestat în prezenta cauză, aflat în Penitenciarul Bacău la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare.

În baza art. 83 Cod penal revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 1145/08.12.2003 pronunţată de Judecătoria Oneşti în dosarul nr. 5051/2003, rămasă definitivă prin neapelare la 22.12.2003.

Dispune executarea, în întregime, a pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare alături de pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare  aplicată prin prezenta hotărâre.

Execută pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare.

Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor civile prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a teza a II – a  şi lit. b Cod penal în condiţiile şi pe durata prevăzute de art. 71 al. 2 Cod penal.

În baza art. 350 al. 1 cod pr. pen. menţine măsura arestării preventive a inculpatului.

În baza art. 88 Cod penal scade din durata pedepsei timpul reţinerii şi al arestării preventive de la 15.05.2008 ora 2200 la zi.

În baza art. 14, 346 Cod pr. pen., art. 998 Cod civil obligă inculpatul să achite părţii civile I. A. suma de 1000 lei, iar Primăriei comunei Căiuţi jud. Bacău suma de 51193,80 euro dau echivalentul în lei la data plăţii cu titlu de despăgubiri civile.

Constată că numitele V. I., B. P. şi I. C. nu au calitatea de părţi vătămate în prezenta cauză.

În baza art. 189 Cod pr. pen. dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei către Biroul de Avocaţi Oneşti a sumei de 200 lei reprezentând onorariu minim pentru apărătorul desemnat din oficiu în etapa urmăririi penale – avocat B. J..

Constată că în faza judecăţii inculpatul a fost asistat de apărător ales.

În baza art. 191 al. 1 Cod pr. pen. obligă inculpatul la 400 lei  cheltuieli judiciare către stat.

Cu apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 05.11.2008.

PREŞEDINTE GREFIER

SIMINA PURICE ENACHE GABRIEL

Red.S.P.-24.11.2008

Tehnor.M.L.25.11.2008

Exempl.

2