Violare de domiciliu si furt calificat

Sentinţă penală 123 din 06.12.2011


DOSAR  NR.953/842/2011

R O M A N I A

JUDECATORIA  HARSOVA

JUDETUL CONSTANTA

SENTINTA  PENALA NR. 123

SEDINTA PUBLICA DIN : 06.12.2011

PRESEDINTE :  P.M.

 GREFIER : S.D.

 Ministerul  Public  a fost reprezentat de procuror : P.A.E.

S-a luat in examinare cauza penala privind pe inculpatul J. I., trimis in judecata prin Rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Harsova  nr.591/P/2011 pentru savarsirea infractiunilor de violare de domiciliu, prev. de art. 192 C.pen. si furt calificat prev. de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.g C.pen. cu aplic. art. 33 lit.a C.pen.

In baza art. 297 C.pr.pen. se procedeaza la strigarea cauzei si apelul partilor.

La apelul nominal facut in sedinta publica raspund :  inculpatul J.I. prezent si asistat de avocat din oficiu Ionescu Laura in baza delegatiei pentru asistenta judiciara obligatorie seria AV nr.04045/19.11.2011, martorii T. M. si T. C., prezenti, lipsa fiind partea civila H.A.C..

Procedura de citare este legal indeplinita cu respectarea disp. art. 175 si urm. C.pr.pen..

 S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, prin care s-au  evidentiat partile, obiectul cauzei, s-au facut mentiuni privitoare la indeplinirea  procedurii de citare, stadiul procesual.

Instanta intreaba pe procuror si inculpat prin aparator daca mai au alte cereri de formulat.

Reprezentantul parchetului arata ca nu mai are alte cereri de formulat.

Aparatorul inculpatului arata ca nu mai are alte cereri de formulat .

 Nefiind cereri, exceptii de formulat, in conformitate cu noile modificari aduse Codului de procedura penala prin adoptarea Legii nr.202/2010, respectiv cu prevederile art.3201, instanta intreaba pe inculpat daca recunoaste faptele  retinute in actul de sesizare a instantei si daca doreste ca judecata sa se faca in baza probelor administrate in faza de urmarire penala. Totodata i se pune in vedere ca in situatia in care recunoaste savarsirea faptelor si solicita judecarea cauzei in aceasta modalitate si nu potrivit procedurii de drept comun, va beneficia de reducerea cu o treime a limitelor pedepsei cu inchisoarea, ori de reducerea cu o patrime a limitelor pedepsei cu amenda, astfel cum sunt prevazute de lege.

Inculpatul avand cuvantul arata ca  recunoaste savarsirea faptei pentru care  a fost trimis in judecata.

Aparatorul inculpatului solicita aplicarea disp. art. 3201 C.pr.pen., respectiv judecarea cauzei pe baza materialului probator administrat in faza de urmarire penala.

Luand act de pozitia procesuala a inculpatului, instanta constata ca nu se mai impune audierea martorilor din lucrari si in conformitate cu prevederile art. 3201 C.pr.pen., dispune inceperea cercetarii judecatoresti.

 In baza art. 322 C.pr.pen. se da citie actului de sesizare, dupa care aduce la cunostinta inculpatului  dispozitiile art.70 alin.2 C.pr.pen. cu privire la dreptul acestuia de a nu da nicio declaratie, atragandu-i atentia ca ceea ce declara poate fi folosit impotriva sa. 

Inculpatul precizeaza ca nu doreste sa dea declarate in fata instantei isi mentine declaratiile date in faza de urmarire penala.

 In temeiul art. 339 alin.1 C.pr.pen.  presedintele intreaba pe procuror si  pe aparatorul inculpatului daca mai au  de dat explicatii ori de formulat cereri noi pentru completarea cercetarii judecatoresti.

Reprezentantul parchetului  arata ca nu are exceptii, cereri sau probe noi de formulat.

In baza art. 339 alin.2 C.pr.pen. presedintele declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvantul pentru dezbateri in ordinea stipulata de  art. 340 C.pr.pen..

Reprezentantul parchetului expune oral fapta savarsita de inculpat si arata ca ansamblul probator administrat in cauza coroborat cu pozitia procesuala manifestata de inculpat  releva vinovatia acestuia in savarsirea infractiunilor de violare de domiciliu si furt calificat  prev. de art. 192 alin.2 C.pen. si art. 208 alin.1 – 209 alin.1 lit. g C.pen. cu aplic. art. 33 lit.a C.pen. Solicita condamnarea inculpatului la cate o pedeapsa  cu inchisoarea pentru fiecare infractiune cu aplic. disp. art. 3201 C.pr.pen. avand in vedere pozitia  procesuala  manifestata de inculpat,  acesta a recunoscut savarsirea faptelor , se afla la primul conflict cu legea penala. Lasa la aprecierea instantei modalitatea de executare a pedepsei ce-i va fi  aplicata inculpatului. Cu privire la  latura civila  solicita sa se ia act ca  in prezenta cauza partea vatamata a renuntat  la constituirea de parte civila.De asemenea solicita obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare catre stat.

Aparatorul inculpatului avand cuvantul solicita aplicarea unei pedepse dincolo de reducerea prevazuta de art. 320 1 C.pr.pen. raportat la procedura de judecata in varianta simplificata. A se retine la individualizarea pedepsei circumstantele atenuante prev.  de art. 74 lit.a, c.C.pen si  a se reduce pedeapsa in raport de disp. art.76 C.pen..avand in vedere comportamentul inculpatului, in sensul ca a recunoscut faptele, nu poseda antecedente penale, a  colaborat cu organele de cercetare penala si imprejurarile savarsirii faptei. Apreciaza ca scopul pedepsei prev. de art. 52 C.pen. poate fi atins prin aplicarea unei pedepse neprivative de libertate orientata spre minimul special prevazut de lege in raport de disp. art. 320 1 C.pr.pen cu aplic. art. 81 C.pen.. Cu privire la  actiunea civila solicita instantei sa ia act  ca partea vatamata nu s-a constituit parte civila, prejudiciul  a fost mic si a fost recuperat. Cu obligarea inculpatului la plata cheltuielilor de judecata si a onorariului avocat din oficiu.

In baza art. 341 C.pr.pen. se da ultimul cuvant inculpatului care recunoaste si regreta faptele savarsite.

Instanta declara dezbaterile inchise si ramane in pronuntare.

I N S T A N T A

Asupra cauzei penale de fata:

Prin Rechizitoriul Parchetului nr.591/P/2011 s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului J.I. pentru savirsirea infractiunilor prevazute de art.192 alin.2 C.pen si art.208 alin.1 -209 alin.1 lit.g C.pen, totul cu aplicarea art.33 lit.a C.pen.

Cauza a fost inregistrata pe rolul instantei la data de 17.10.2011 sub numar de dosar 953/842/2011.

In fapt, la data de 20/21.07.2011, in jurul orelor 00,30 inculpatul a patruns, fara drept, in resedinta partii vatamate H.A.C. din Topalu, de unde a sustras dintr-o bucatarie doua butelii de aragaz de voiaj si produse alimentare dintr-un frigider.

Legal citat, inculpatul  s-a prezentat la judecarea cauzei, a recunoscut savirsirea faptei si a solicitat sa beneficieze de dispozitiile art. 320/1 C.proc.pen.

Analizind actele si lucrarile dosarului de urmarire penala instanta retine urmatoarele:

La data de 20.07.2011 inculpatul J.I. a consumat bauturi alcoolice la barul SC T. T. din localitatea Topalu pina in jurul orelor 00,30, cind s-a decis sa mearga acasa.

Cunoscind ca imobilul aflat in vecinatatea locuintei sale apartine unei persoane care locuieste in Bucuresti, s-a hotarit sa sustraga diverse lucruri din cesta.A intrat in imobil pe poarta de la strada care nu era incuiata, a mers in bucataria din spatele casei si a sustras doua butelii de voiaj, un aragaz cu doua ochiuri  iar din frigider, mai multe pungi cu carne si alte alimente, pe care le-a depozitat intr-un sac.Bunurile le-a transportat la locuinta sa.

Ulterior, vazind ca fiica sa a observat buteliile si aragazul, s-a predat la politie.

Bunurile sustrase au fost predate partii vatamate.

Situatia de fapt retinuta de instanta si vinovatia inculpatului sunt pe deplin dovedite de mijloacele de proba administrate in cauza respectiv declaratiile inculpatului data in cursul urmaririi penale, declaratiile martorilor, procesul verbal de constatare a infractiunii, plansa fotografica, fisa de cazier judiciar,procesul verbal de prezentare a materialului de urmarire penala, etc.

In drept,

Fapta  inculpatului J. I.  constind in aceea ca la data de 20/21.07.2011, in jurul orelor 00,30 a patruns, fara drept, in resedinta partii vatamate H.A.C din Topalu, de unde a sustras dintr-o bucatarie doua butelii de aragaz de voiaj si produse alimentare dintr-un frigider intruneste elementele constitutive ale infractiunilor prevazute de art.192 alin.2 C.pen si art.208 alin.1 -209 alin.1 lit.g C.pen.

Intrucit faptele au fost savirsite in concurs real de infractiuni, sunt aplicabile dispozitiile art. 33 lit.a C.pen.

Din analiza cazierului judiciar existent in dosarul cauzei rezulta ca inculpatul nu poseda antecedente penale.

La stabilirea pedepsei la care urmeaza sa fie condamnat inculpatul, instanta va avea in vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 C.pen, respectiv limitele de pedeapsa prevazute de textul incriminator pentru fiecare fapta savirsita, gradul de pericol social concret al faptelor relevat de modul de savirsire al acestora, circumstantele personale ale inculpatului, care  a avut o pozitie procesuala sincera in timpul urmaririi penale, recunoscind savirsirea faptei.

Avind in vedere aceste criterii, retinind in favoarea inculpatului si dispozitiile art.320/1 C.proc.pen, pentru considerentele mentionate anterior, instanta va dispune condamnarea acestuia la cite o pedeapsa  cu inchisoarea, orientata spre minimul special prevazut de textul de lege ce incrimineaza infractiunile retinute in sarcina sa.

In baza art.33 lit.a C.pen si art.34 lit.b C.pen va contopi pedepsele aplicate, in final inculpatul va executa pedepasa cea mai grea.

In baza art. 81 si 82 C.pen, va dispune ca executarea pedepsei sa fie suspendata pe durata unui termen de incercare, calculat de la data raminerii definitive a hotaririi de condamnare.

Va atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 C.pen a caror nerespectare va duce la revocarea beneficiului suspendarii conditionate a executarii pedepselor aplicate.

Avind in vedere si dispozitiile art. 191 C.proc.pen,

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

In baza art.192 alin.2 C.pen cu aplicarea art. 320/1 C.proc.pen si art. 74 lit.b C.pen raportat la art. 76 lit.d C.pen

Condamna inculpatul J. I. la o pedeapsa de 5 luni inchisoare.

In baza art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit.g C.pen cu aplicarea art. 320/1 C.proc.pen si art. 74 lit.b C.pen raportat la art. 76 lit.d C.pen

Condamna inculpatul J.I. la o pedeapsa de 4 luni inchisoare.

In baza art. 33 lit.a C.pen si art. 34 lit.b C.pen

Contopeste pedepsele aplicate. In final, inculpatul executa pedeapsa rezultanta de 5 luni inchisoare.

In baza art.71 alin.2 C.pen

Interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin.1 lit.a teza a II a, b C.pen

In baza art.81 C.pen si 82 C.pen

Dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate inculpatului pe durata unui termen de incercare de 2 ani si 5 luni, calculat de la data raminerii definitive a hotaririi de condamnare.

In baza art.71 alin.5 C.pen

Suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei principale.

In baza art. 359 C.proc.pen

Atentioneaza inculpatul cu privire la dispozitiile art. 83 C.pen a caror nerespectare atrage  revocarea beneficiului suspendarii conditionate a executarii pedepselor.

In baza art.191 C.pen

Obliga inculpatul sa plateasca suma de 540 lei cu titlu de cheltuieli judiciare in favoarea statului.

Dispune avansarea sumei de 200 lei reprezentind onorariu avocat oficiu – av.Ionescu Laura conform delegatiei pentru asistenta judiciara obligatorie seria AV nr.04045/19.10.2011 din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul Constanta.

Cu recurs in termen de 10 zile de la pronuntare pentru prezenti si de la comunicare pentru absenti.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 6.12.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,

Domenii speta