Art. 215 Cod penal

Sentinţă penală 61 din 15.01.2014


Dosar nr. XXXXX/193/2010* - ART. 215 Cod penal -

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BOTOŞANI JUDEŢUL BOTOŞANI

Şedinţa publică  din

PREŞEDINTE – 

GREFIER –

Ministerul Public prin reprezentant

 PROCUROR – 

ÎNCHEIERE

Pe rol pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpaţii A. S., trimis în judecată  pentru săvârşirea  infracţiunii  de furt calificat  în formă continuată prev. şi ped. de  art. 208 alin. 1, 209  alin. 1 lt.  a, e, g şi alin. 2 lit. b din Codul  penal, cu aplicarea  art. 41 alin. 2 Cod penal  şi art. 99  alin. 3 Cod penal, D. A., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii  de  furt calificat în  formă  continuată prev. şi ped.  de art. 208 alin. 1, 209  alin. 1 lit. a,  e, g şi alin. 2 lit. b  Cod penal, cu aplicarea  art. 41alin. 2 Cod penal şi art.  75 lit. c  Cod penal şi G. I., trimis în judecată pentru  săvârşirea  infracţiunii de furt calificat în formă continuată, prev. şi ped.  de art.  208 alin. 1, 209 alin. 1 lit.  a,  e, g,  şi alin. 2 lit. b din Codul penal, cu aplicarea  art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 99  alin. 2  Cod penal.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx , cuvântul părţilor fiind consemnat în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, şi când, având în vedere complexitatea cauzei, instanţa a amânat pronunţarea pentru astăzi, când:

J U D E C A T A

Asupra acţiunii penale de faţă.

Văzând că pentru deliberare instanţa are nevoie de un timp mai îndelungat,

Pentru aceste motive

În numele legii

D I S P U N E

 

 

Amână pronunţarea în cauză pentru data de xx.xx.xxxx .

Pronunţată în şedinţa publică din xx.xx.xxxx .

PREŞEDINTE,GREFIER,