Inadmisibilitatea acţiunii civile în cadrul infracţiunii de abandon de familie

Sentinţă penală 93 din 02.08.2013


La data de 07.09.2012 Parchetul de pe lângă Judecătoria Lieşti, jud. Galaţi a fost sesizat cu o  plângere prealabilă de către partea vătămată BN prin care solicită efectuarea de cercetări faţă de inculpatul TN pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie motivat de faptul că acesta nu a plătit din luna septembrie 2011 pensia de întreţinere stabilită pe cale  judecătorească în favoarea minorei GS.

În urma cercetărilor efectuate de organele de cercetare penală, s-a stabilit că fapta a fost comisă de inculpatul TN.

Din cercetări a rezultat faptul că inculpatul TN şi partea vătămată BN au avut o relaţie de concubinaj din care a luat naştere minora GS iar pe cale judecătorească a fost stabilită paternitatea şi pensia de întreţinere pe care inculpatul trebuie să o plătească.

În baza art. 14, art. 44 alin. 3 şi art. 346 alin. 1 din Codul de procedură penală şi art. 1357 din Noul Cod Civil, instanţa a respins acţiunea civilă formulată de partea civilă  ca fiind inadmisibilă, întrucât această sumă de bani reprezentând pensia de întreţinere poate fi executată silit în baza sentinţei civile care reprezintă titlu executoriu, evitându-se astfel pronunţarea a două hotărâri care să reprezinte titluri executorii pentru aceeaşi obligaţie

Domenii speta