Învestire cu formula executorie

Sentinţă comercială din 14.04.2010


Învestire cu formulă executorie

Potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. 1 din OUG 119/2007 "Ordonanţa de plată, devenită irevocabilă ca urmare a neintroducerii sau respingerii cererii în anulare, constituie titlu executoriu si nu se mai impune învestirea ei cu formula executorie

(ÎNCHEIEREA din sedinta publică de la 14 aprilie 2010)

Deliberând asupra cererii, constată si retine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 29.03.2010, petenta S.C. I. I. C. S.R.L., cu sediul procesual ales în Bucureşti, a solicitat să-i fie învestită cu formula executorie  Ordonanţa nr.1326/C pronunţată în dosarul nr. 652/1259/2009.

Nu s-a depus nici un înscris în dovedirea cererii.

Compartimentul Arhivă-Registratură al instanţei a identificat dosarul si a depus în copie Ordonanta nr.1326/C din 15 decembrie 2009  pronuntată în dosarul nr. 652/1259/2009, a cărei învestire a fost solicitată de petent.

Cererea este neîntemeiată si urmează să fie respinsă cu următoarea motivare:

Potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. 1 din OUG 119/2007 "Ordonanţa de plată, devenită irevocabilă ca urmare a neintroducerii sau respingerii cererii în anulare, constituie titlu executoriu".

Această dispoziţie legală deosebeşte ordonanţele emise în temeiul dispoziţiilor OUG. nr. 119/2007 (cum este şi cea de faţă, a cărei învestire cu formulă executorie petenta o solicită) de ordonanţele emise în temeiul legal al dispoziţiilor OG nr. 5/2001, care în conţinutul art. 9 alin.2 stipulează expres că ordonanţa pronunţată în acest temei legal "va fi învestită cu formulă executorie, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă. Astfel învestită, ordonanţa constituie titlu executoriu, care se eliberează creditorului".

Intenţia legiuitorului în redactarea OUG 119/2007 a fost, de bună seamă, simplificarea şi mai mult a procedurilor prin care creditorii îşi pot recupera creanţele prin emiterea ordonanţelor de plată, pe calea acestor proceduri speciale.

De altfel, prin Decizia nr.XXXVIII din 07 mai 2007 pronunţată de Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (şi publicată în Monitorul Oficial al României Partea I-a nr. 764 din 12 noiembrie 2007) s-a admis recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si s-a stabilit că "dispoziţiile art.7208 din Codul de procedură civilă se interpretează în sensul că: Hotărârile date în primă instanţă privind procesele şi cererile în materie comercială, fiind executorii de drept, nu trebuie învestite cu formulă executorie pentru a fi puse în executare".

Cum potrivit dispoziţiilor art. 329 alin. 3 C.proc.civ., dezlegarea dată problemelor de drept într-un astfel de  context este obligatorie pentru instanţe, acest singur argument ar fi, şi el, de natură să conducă la respingerea cererii formulată de petentă, în măsura în care nu ar exista argumentul de text din legea specială - OUG  nr.119/2007 - anterior expus.

Urmează deci a fi respinsă cererea petentei din speţa de faţă, în raport de toate considerentele  anterior arătate.

Astfel, în baza dispoziţiilor art.3733 Cod procedură civilă,

Domenii speta