Revizuire. Nu se poate invoca pe calea revizuirii imprejurarea ca o persoana condamnata la o pedeapsa privativa de libertate nu suporta regimul de detentie, fiind bolnava de epilepsie. Este inadmisibil ca pe calea revizuirii sa se obtina o prelungire...

Sentinţă penală 4/S din 13.01.2010


R O M A N I A

TRIBUNALUL PENTRU MINORI SI FAMILIE BRASOV

SENTINTA PENALA NR. 4/S

Sedinta publica din data de 13.01.2010

Cu participarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov

Pe rol fiind solutionarea „cererii de revizuire” formulata de condamnatul C.A. impotriva sentintei penale nr. //06.07.2007 pronuntata de Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov.

Dezbaterile in cauza penala de fata au fost inregistrate in conformitate cu dispozitiile art.304 Cod procedura penala.

La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta, revizuentul condamnat C.A., detinut in Penitenciarul Codlea, personal si asistat de avocat din oficiu B.A., cu delegatie la dosar.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei dupa care:

Instanta procedeaza la identificarea revizuentului condamnat C.A. cu date de stare civila.

Intrebat fiind de catre instanta revizuentul condamnat C.A. arata ca este de acord sa fie asistat de avocatul din oficiu desemnat.

Avocat din oficiu B.A. pentru revizuentul condamnat C.A. depune la dosar fisa de consultatii medicale, in probatiune.

Nemaifiind alte cereri de formulat, exceptii de invocat si probe de administrat instanta acorda cuvantul asupra dezbaterii in fond a cauzei.

Avocat din oficiu B.A. pentru revizuentul condamnat C.A. solicita admiterea in principiu a cererii de revizuire si pe cale de consecinta reaudierea partii vatamate M, avand in vedere ca aceasta in prima sa declaratie a afirmat ca inculpatul nu este vinovat de infractiunea pentru care era judecat si ca in mod gresit i s-a facut incadrarea juridica a faptei in talharie, in realitate fiind vorba de infractiunea de abuz de incredere. Apreciaza ca in cauza este vorba de probe noi ce se impun a fi administrate si care daca ar fi fost cunoscute de catre prima instanta, alta ar fi fost incadrarea juridica a faptei.

Pentru aceste motive, solicita admiterea cererii de revizuire.

Reprezentanta Parchetului solicita respingerea cererii de revizuire, avand in vedere ca revizuentul condamnat C.A. a afirmat ca are probe noi de propus. Trebuie avut in vedere ca inculpatul a fost condamnat la o pedeapsa de 7 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de talharie, care a ramas definitiva la Inalta Curte de Casatie si Justitie prin respingerea recursului declarat de inculpat. De asemenea, arata ca, faptul ca sufera de epilepsie, asa cum rezulta din cererea de revizuire si ca nu poate suporta detentia, precum si faptul ca ceilalti coinculpati au primit pedepse neprivative de libertate, nu constituie motive de revizuire, cu atat mai mult cu cat, la acest termen de judecata, invoca un alt motiv de revizuire, respectiv reaudierea unei parti vatamate in scopul incadrarii faptei de talharie in alta fapta penala. Precizeaza ca potrivit prevederilor C.p.p. pentru admiterea cererii de revizuire trebuie invocate fapte noi, mijloace de proba noi, ceea ce nu este si cazul de fata.

Revizuentul condamnat C.A., avand ultimul cuvant, arata ca isi insuseste concluziile avocatului.

TRIBUNALUL:

Deliberand asupra cererii de fata constata urmatoarele:

Condamnatul C.A. a formulat cerere de revizuire impotriva sentintei penale nr. //06.07.2007 pronuntata de  Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov in dosarul penal nr.P/2006, definitiva prin decizia nr./.03.2008 a Curtii de Apel Brasov, motivat de imprejurarea ca fiind bolnav de epilepsie, nu suporta regimul de detentie ca si de faptul ca celorlalti coinculpati li s-au aplicat pedepse neprivative de libertate. In continuare petentul a aratat ca este nemultumit de faptul ca dupa ce s-a prezentat in fata instantei de judecata nu a mai fost citat pe parcursul derularii procesului la Curtea de apel

In baza art. 399 alin. 5 Cod procedura penala Parchetul de pe langa Tribunalul pentru Minori si Familie a inaintat Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov cererea formulata de condamnat si a prezentat concluziile sale de respingere a acesteia, motivat de imprejurarea ca cererea formulata este netemeinica, nefiind incident nici unul dintre cazurile de revizuire expres prevazute de art. 394 alin. 1 Cod procedura penala.

La termenul de judecata din data de  ianuarie 2010 revizuentul si-a completat cererea de revizuire cu noi motive aratand ca la data cercetarii sale de instantele de judecata se impune schimbarea incadrarii juridice din infractiunea de talharie in cea de abuz de incredere, motiv pentru care a solicitat reaudierea partii vatamate.

Tribunalul in baza art. 403 Cod procedura penala, urmeaza a examina daca cererea de revizuire formulata de condamnat este facuta in conditiile prevazute de lege si daca din probele stranse in cursul cercetarii efectuate de procuror rezulta date suficiente pentru admiterea sa in principiu.

Potrivit art. 394 alin. 1 Cod procedura penala, revizuirea poate fi ceruta cand :

a) s-au descoperit fapte sau imprejurari ce nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei;

b) un martor, un expert sau un interpret a savarsit infractiunea de marturie mincinoasa in cauza a carei revizuire se cere;

c) un inscris care a servit ca temei al hotararii a carei revizuire se cere a fost declarat fals;

d) un membru al completului de judecata, procurorul ori persoana care a efectuat acte de cercetare penala a comis o infractiune in legatura cu cauza a carei revizuire se cere;

 e) cand doua sau mai multe hotarari judecatoresti definitive nu se pot concilia.

 Din analiza dispozitiilor art. 394 Cod procedura penala rezulta ca revizuirea intemeiata pe descoperirea de fapte sau imprejurari noi este dublu conditionata,  in sensul ca trebuie sa fie vorba de descoperirea unor fapte sau imprejurari ce nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei si ca faptele sau imprejurarile noi sa poata dovedi netemeinicia hotararii de achitare, incetare a procesului penal sau de condamnare. Nu pot fi considerate „probe noi” in sensul cerut de lege mijloacele de proba propuse in completarea dovezilor administrate ori cele administrate deja in cursul urmaririi penale ori judecatii.

In speta, revizuentul doreste reaudierea parti vatamate fiind inadmisibil astfel ca pe calea revizuirii sa se obtina o prelungire a probatiunii pentru fapte deja cunoscute si verificate de instantele care au solutionat cauza.

De asemenea cererea privind schimbarea incadrarii juridice a faptei nu se circumscrie cazurilor prevazute in mod limitativ de art. 394 alin. 1 Cod procedura penala, astfel ca nu poate constitui un motiv de revizuire a hotararii.

Fata de cele ce preced Tribunalul constata astfel ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 394 Cod procedura penala, si in baza art. 403 Cod procedura penala va respinge cererea de revizuire formulata de condamnatul C.A. impotriva sentintei penale nr. //06.07.2007 pronuntata de  Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov.

In baza art. 192 alin. 2 Cod procedura penala urmeaza a obliga condamnatul la plata sumei de 220 lei RON catre stat cu titlu de cheltuieli judiciare din care suma de 200 lei, reprezentand onorariul aparatorului oficiu se va suporta din fondurile Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, potrivit celor de mai jos.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Respinge cererea de revizuire formulata de condamnatul C.A., fiul lui Pu si aru M, nascut la data de 1986,  in prezent detinut in Penitenciarul Codlea impotriva sentintei penale nr. //06.07.2007 pronuntata de  Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov.

In baza art. 192 alin. 2 Cod procedura penala, obliga condamnatul C.A. la plata sumei de 220 lei catre stat cu titlu de cheltuieli judiciare din care suma de 200 lei, reprezentand onorariul aparatorului din oficiu, se suporta din fondurile Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti.

Cu drept de apel in 10 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi din  ianuarie 2010.