Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 602 din 05.10.2011


DOSAR  NR.470/842/2011

R O M A N I A

JUDECATORIA HARSOVA

JUDETUL CONSTANTA

SENTINŢA CIVILA NR.602

SEDINTA PUBLICA DIN : 05.10.2011

PRESEDINTE: P.M

GREFIER: S.D.

Pe rol solutionarea plangerii contraventionale, formulata de petenta B.O.  impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei seria R11 nr. 0049222/30.03.2011 intocmit de intimata COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A. , cu sediul in mun. Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr.401A, sector 6.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc in sedinta publica din data de 29.09.2011 si au fost consemnate in incheierea de amanare pronuntare din acea data, care face corp comun cu prezenta hotarare cand instanta,având  nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea asupra cauzei la data de 05.10.2011, cand s-a pronuntat.

I N S T A N T A

Deliberind asupra cauzei civile de fata:

Prin plingerea contraventionala inregistrata sub numar de dosar  470/842/2011 petenta B.O. solicita anularea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria R11 nr.0049222 intocmit la data de 30.03.2011 de catre CNADNR S.A – CESTRIN prin care a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 250,00 lei.

In motivarea, in fapt, a plingerii arata ca a fost sanctionata contraventional pentru ca  la data de 4.03.2011, locul DN 2A, km 116+ 20 Giurgeni a circulat fara a detine rovinieta valabila.

Precizeaza ca  rovinieta era platita de un an de zile la Rompetrol Navodari, incinta Petromidia, si a fost informata ca aceasta are valabilitate si dupa inmatricularea autoturismului in tara.

In drept, nu isi motiveaza plingerea contraventionala.

Anexeaza, in copie, procesul verbal de contraventie, dovada de comunicare, cartea de identitate a autovehiculului, bon fiscal nr.291/19.03.2010 eliberat de  SC ROMPETROL .

Intimata, legal citata, nu s-a prezentat la judecarea cauzei, nu a depus intimpinare si nu a solicitat probe in aparare.

Prin sentinta civila nr.916/11.05.2011 competenta de solutionare a cauzei a fost declinata de Judecatoria Fetesti in favoarea Judecatoriei Hirsova.

Pe baza materialului probator existent in dosarul cauzei instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

La data de 4.11.2010 petenta a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 250 lei intrucit autovehicolul sau a circulat fara a detine rovinieta valabila.

La data de 30.03.2011 a fost intocmit procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria R11 nr.0049222 de catre CNADNR S.A – CESTRIN.

La data de 12.04.2011 petenta a formulat plingere contraventionala.

Din inscrisurile depuse, in probatiune, de catre petenta, respectiv cartea de identitate a autovehiculului, instanta constata ca autoturismul CT 69 EVE cu numarul de identificare SJNBFAP12UO111237 a fost inmatriculat pe numele petentei la data de 8.06.2010.

 Contravaloarea rovinietei fusese achitata la data de 19.03.2010 cu bonul fiscal 291 pentru acelasi autoturism inmatriculat sub nr.CL304DX, avind un termen de valabilitate de 1 an..

Plingerea este intemeiata.

In drept,

Art.1 lit.b din OG nr.15/2002:” utilizatori - persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România […] respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini” .

Art.1 alin.10 din OG nr.15/2002:” În cazul schimbării utilizatorului vehiculului, rovinieta îşi menţine valabilitatea. „

Sunt considerate contraveniente si sunt sanctionate conform art.8 alin.1 din OG nr.15/2002 persoanele fizice sau juridice care circula pe drumurile publice fara a detine rovinieta valabila.Obligatia de a achizitiona rovinieta revine utilizatorului.

Rovinieta a fost achizitionata la data de 19.03.2010, pentru acelasi autoturism insa inmatriculat sub un alt numar.

In consecinta, la data constatarii contraventiei, 4.11.2010, petenta detinea rovinieta valabila pentru autoturismul din proprietate..

Conform  art.9 din Anexa la Ordinul Ministrului Transporturilor si Infrastructurii nr.769/2010, in cazul schimbarii numarului de inmatriculare al vehiculului, rovinieta isi mentine valabilitatea numai in conditiile in care utilizatorul solicita efectuarea modificarii in baza de date, in scris, la CNADNR SA.

In aceste conditii, se pune in discutie care este sanctiunea aplicabila daca detinatorul autovehiculului nu respecta aceasta dispozitie legala si nu efectueaza procedura administrativa de inregistrare a rovinietei pentru noul numar de inmatriculare al autovehiculului.

Tinind cont ca demersul este unul pur administrativ  instanta apreciaza ca sanctiunea aplicabila in cazul nerespectarii dispozitiei legale precizate este nulitatea relativa a rovinietei care va conduce la anularea acesteia numai in conditiile in care se face dovada unei vatamari suferite care nu poate fi inlaturata in alt mod.Ori, o asemenea vatamare  nu a fost invocata si nici dovedita de catre intimata.Mai mult, in sprijinul acestei ipoteze juridice, instanta  retine ca rovinieta priveste autovehiculul, indiferent de numarul sub care este inmatriculat, in consecinta, nu se pune problema producerii unei pagube administratorului de drum daca utilizatorul nu formuleaza cererea de  modificare a noii situatii juridice in baza de date a CNADNR SA.

Acestea sunt considerentele pentru care instanta apreciaza ca, la momentul constatarii contraventiei, petenta detinea rovinieta valabila, drept pentru care va admite plingerea contraventionala si va anula procesul verbal de contraventie, exonerind totodata petenta de plata amenzii contraventionale.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

In baza art.34 din OG nr.2/2001, modificata si completata,

Admite plingerea contraventionala formulata de petenta B.O. impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei seria R11 nr. 0049222/30.03.2011 intocmit de intimata COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A. , cu sediul in mun. Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, nr.401A, sector 6, ca intemeiata.

Anuleaza procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria R11 nr.0049222 intocmit la data de 30.03.2011 de catre CNADNR SA- CESTRIN.

Exonereaza petenta de plata amenzii contraventionale in cuantum de 250 lei.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 5.10.2011.

 PRESEDINTE,  GREFIER,