Incuviinţarea executării silite

Decizie 164 din 24.02.2006


Incuviinţarea executării silite.

Este greşită soluţia de respingere a cererii de încuviinţare a executare silită pe considerentul că  procedura executării  silite a fost suspendată provizoriu în cadrul contestaţiei la executare.

Secţia civilă – Decizia civilă nr. 164/24 februarie 2006 a Curţii de Apel Alba Iulia

Prin încheierea civilă nr. 443/E/2005 a Judecătoriei Sibiu a fost admisă cererea executorului judecătoresc C.I. şi a fost încuviinţată executarea silită a titlului executor – procesul verbal de licitaţie publică imobiliară din 10 februarie 2005, în favoarea creditoarei SC „C…”SA Sibiu, împotriva debitoarei C.M. pentru recuperarea debitului de 600.000.000 lei.

Prin decizia civilă nr. 304/4 octombrie 2005 a Tribunalului Sibiu, a fost admis apelul debitoarei şi schimbată încheierea în sensul respingerii cererii de încuviinţare a executării silite, cu motivarea că împotriva procesului verbal s-a făcut contestaţie, prilej cu care s-a dispus suspendarea executării silite.

Prin decizia civilă nr. 164/24 februarie 2006 a Curţii de Apel Alba Iulia a fost admis recursul creditoarei şi modificată decizia în sensul respingerii apelului.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de recurs a reţinut că procesul verbal de vânzare la licitaţie publică a imobilului a fost investit cu formulă executorie, instanţa având obligaţia să verifice valabilitatea titlului în baza art. 373/1 cod procedură civilă.

Incuviinţarea cererii de executare silită nu este în sine un act de executare şi numai continuarea executării silite a fost suspendată, astfel că instanţa de apel a greşit când a schimbat încheierea atacată.

Mai mult, prin sentinţa civilă nr. 5490/11 iulie 2005 a Judecătoriei Sibiu, a fost respinsă contestaţia formulată de debitoare( fals adjudecatar iniţial), astfel că nici motivul invocat de instanţa de apel nu subzistă.

Domenii speta