Principiul neagravării situaţiei inculpatului în propria cale de atac, consacrat de art. 372 Cod proc. penală, se aplică şi în cazul rejudecării cauzei în fond, după ce prima hotărâre a fost desfiinţată în apelul exclusiv al inculpatului şi al părţil...

Decizie 477 din 20.09.2006


Prin rechizitoriul nr. 1064/P/2003 din 11.11.2003 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a două infracţiuni de vătămare din culpă prev. de art 184 alin. 1 şi 3 Cod penal.

La prima judecată în fond, prin sentinţa penală nr. 964/31.03.2004 a Judecătoriei Focşani, pe latură civilă, inculpatul Prodan Dan a fost obligat în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Sorceti Internaţional Transport. S.R.L Focşani şi Societatea de Asigurare –Reasigurare ASTRA S.A să plătească:

 -  părţii civile Lăutaru Radu suma de 10.000.000 lei, cu titlu de daune materiale şi suma de 10.00.000 lei cu titlu de daune morale;

 - părţii civile Lăutaru Petru suma de 20.000.000 lei cu titlu de daune materiale şi suma de 15.000.000 lei cu titlu de daune morale.

Sentinţa penală nr. 964/31.03.4004 a Judecătoriei Focşani, cât şi o altă hotărâre pronunţată ulterior, au fost desfiinţate şi cauza trimisă spre rejudecare la instanţa de fond ca urmare a admiterii apelurilor declarate de inculpat şi părţile responsabile civilmente.

În rejudecare, prin sentinţa penală nr.3528/15.11.2005, modificată prin decizia penală nr. 71/10.02.2006 a Tribunalului Vrancea, pe latură civilă, inculpatul Prodan Dan a fost obligat în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Sorceti Internaţional Transport. S.R.L Focşani să plătească:

 - părţii civile Lăutaru Radu suma de 8.000.000 lei cu titlu de daune materiale;

 - părţii civile Lăutaru Petru suma de 10.000.000 lei daune materiale şi suma de 20.000.000 lei daune morale;

 - părţii civile Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea suma de 23.323.003 lei, cu dobânda legală calculată până la data achitării integrale a debitului, cu titlul de despăgubiri civile.

Principiul neagravării situaţiei inculpatului în propria cale de atac a fost încălcat din următoarele motive:

 - cuantumul daunelor morale acordate părţii civile Lăutaru Petru a fost majorat de la 15.000.000 lei la 20.000.000 lei;

 - a fost obligat inculpatul la despăgubiri civile către partea civilă Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea, în condiţiile în care la prima judecată a cauzei în fond aceasta nu a fost citată, nu s-a constituit parte civilă şi prin hotărârea desfiinţată inculpatul nu a fost obligat la aceste despăgubiri;

 - a fost înlăturată răspunderea solidară a Societăţii de Asigurare – Reasigurare ASTRA S.A.