Insolvenţă- contestaţie împotriva măsurii administratorului judiciar de neînscriere aunei creanţe în tabelul creditorilor debitorului

Sentinţă civilă 221 din 28.01.2009


SENTINTA CIVILA NR.221/SIND

 Pe rol fiind continuarea procedurii insolventei potrivit Legii 85/2006 impotriva debitorului SC A. & S. S.SRL si solutionarea contestatiei formulata de creditorul Directia Generala a Finantelor Publice B.  impotriva tabelului consolidat al creantelor intocmit de lichidator. 

 La apelul nominal facut in sedinta publica se constata prezinta consilier juridic N. C. L. pentru lichidator T. E. S.P.R.L, lipsa fiind debitoarea SC S. & S. SRL si creditorii Directia Generala a Finantelor Publice B., Directia Fiscala, SC U. F.SA si T. A..

 Procedura legal indeplinita.

 S-a facut referatul cauzei dupa care:

Se constata depus la dosarul cauzei prin serviciul registratura al instantei dovada citarii prin Buletinul Procedurilor de Insolventa a creditorilor si debitorului pentru acest termen de judecata si raportul lunar de activitate al lichidatorului, insotit de o adresa comunicata creditorului Directia Generala a Finantelor Publice B.  si un decont de cheltuieli. Prin raportul de activitate, lichidatorul solicita respingerea contestatiei creditorului Directia Generala a Finantelor Publice B. la tabelul definitiv consolidat al creantelor.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta constata cauza in stare de judecata, in temeiul art.150 Cod procedura civila inchide dezbaterile si acorda cuvintul asupra contestatiei.

Reprezentantul lichidatorului solicita respingerea contestatiei.

Judecatorul sindic acorda termen de judecata la data de 1 aprilie 2009, sala T5, ora 11.00 pentru continuarea procedurii si ramine in pronuntare asupra contestatiei formulata de creditorul Directia Generala a Finantelor Publice B.  la tabelul definitiv consolidat intocmit de lichidator.

JUDECATORUL SINDIC

Constata ca in dosarul nr.21/62/2007 s-a formulat o contestatie de catre creditorul DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE B., inregistrata la grefa instantei la data de 09 12 2008, impotriva tabelului definitiv consolidat al creantelor debitorului, asa cum a fost modificat, intocmit de catre lichidatorul T. E. SPRL si afisat la usa instantei la data de 11 09 2008,  privind debitorul SC A. & S. S. SRL – in faliment, respectiv impotriva masurii lichidatorului de neinscriere a creantei invocata prin precizarea cererii de chemare in judecata, inregistrata la grefa instantei la data de 20 11 2008.

In motivarea contestatiei creditorul a aratat ca are o creanta certa, lichida si exigibila in valoare de 111.950 lei fata de debitor, iar aceasta a fost constatata prin raportul de inspectie fiscala nr.9317/A/17 04 2008. Aceasta suma reprezinta obligatii fiscale ale debitorului catre bugetul consolidat al statului pina la data deschiderii procedurii insolventei, respectiv 21 02 2007.

Creditorul a aratat ca lichidatorul a procedat la neinscrierea acestei creante in tabel definitiv consolidat al creantelor debitorului in mod neintemeiat.

Anexat creditorul a depus inscrisuri.

Prin raportul de activitate inregistrat la grefa instantei la data de 22 01 2009 lichidatorul a solicit respingerea contestatiei creditorului. In motivarea solicitarii lichidatorul a mentionat caci contestatia debitorului este tardiva avind in vedere ca termenul limita pentru depunerea cererilor de creanta a fost stabilit la data de 04 04 2007, iar termenul limita pentru depunerea cererilor suplimentare de creanta a fost 19 09 2007. Creditorul a depus la precizarea cererii de chemare in judecata la data de 20 11 2008.

Analizind actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Contestatia formulata este neintemeiata pentru urmatoarele considerente:

Procedura insolventei debitorului s-a deschis prin sentinta civila nr.152/sind/21 02 2007.

Creditorul DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE B. a formulat cerere de creanta la data de 20 03 2007 pentru suma de 25 031 lei, cu aceasta suma fiind inscris si in tabelul creantelor debitorului intocmit de catre administratorul judiciar (tabel preliminar cu proces verbal de afisare la usa instantei la data de 25 04 2007 si tabel definitiv cu proces verbal de afisare la usa instantei la data de 16 05 2007).

Prin sentinta civila nr.622/sind/12 09 2007 s-a dispus intrarea debitorului in procedura simplificata de faliment.

Creditorul DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE B. a formulat la data de 17 10 2007 cerere de creanta suplimentara pentru suma de 27.124 lei, iar cu aceasta suma a fost inscris in tabelul creantelor debitorului (tabel suplimentar al creantelor cu proces verbal de afisare la usa instantei la data de 07 11 2007 si tabel consolidat al creantelor cu proces verbal de afisare la usa instantei la data de 28 11 2007).

Lichidatorul a intocmit raportul final de activitate care a fost afisat la usa instantei la data de 04 02 2008.

Creditorul – contestator a formulat precizare  a cererii de creanta la data 05 06 2008 solicitind inscrierea sa in tabelul definitiv consolidat al creantelor debitorului cu suma totala de 107.566 lei. In motivare a invocat existenta unei decizii de impunere nr.271/18 04 2008 si a unui act de control fiscal intocmit de catre creditor fata de debitor nr.9317A la data de 17 04 2008. Anexat precizarii cererii de creanta creditorul a depus inscrisuri din cuprinsul acestora rezultind ca „situatia obligatiilor restante la data deschiderii procedurii de faliment 12 09 2007” este de 27.117 lei, situatia obligatiilor suplimentare constatate prin procesul verbal nr.9317A/17 04 2008 (decizia de impunere nr.271/17 04 2008) cu accesorii calculate pina la 21 02 2007, obligatii cu scadenta la plata la data de 20 05 2008” este de 69.691 lei, iar „situatia obligatiilor totale la data de 26 05 2008” este de 107.566 lei.

 La data de 19 09 2008 creditorul DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE B. a formulat o noua precizare a cererii de chemare in judecata prin care a solicitat inscrierea sa in tabelul definitiv consolidat al creantelor debitorului cu suma de 107.566 lei.

La data de 20 11 2008 creditorul DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE B. a formulat o noua precizare a cererii de chemare in judecata prin care a solicitat inscrierea sa in tabelul definitiv consolidat al creantelor debitorului cu suma de 111.950 lei.

Lichidatorul judiciar a refuzat inscrierea creditorului cu suma solicitata prin precizarile aduse cererii de creanta invocind tardivitatea acestora.

Judecatorul sindic retine ca sumele de bani solicitate pentru o parte din precizarea de cerere de creanta depusa la dosarul cauzei la data de 05 06 2008 vizeaza perioada anterioara intrarii debitorului in procedura simplificata de faliment, adica 27.117 lei fiind aferenta la data de 12 09 2009. Cu aceasta suma creditorul a fost inscris in tabelul definitiv consolidat al creantelor debitorului.

Pentru suma aferenta perioadei 20 05 2008, respectiv 26 05 2008, compusa din debit principal si accesorii cererea creditorului nu poate fi primita, dat fiind ca de la data deschiderii procedurii insolventei debitorului curgerea oricarei penalitati ori majorari de intirziere se sisteaza, aceasta data fiind 21 02 2007, conform art.41 al.1 din Legea nr.85/2006. Creditorul DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE B. nu este excus de la aplicarea acestei prevederi legale.

Constatarea unor eventuale datorii ale debitorului (deoarece din precizarea de cerere de creanta si din inscrisurile anexate nu rezulta daca debitul principal pina la data de 21 02 2007 este superior sumei de 27.117 lei) ulterior deschiderii procedurii insolventei debitorului (prin acte de control fiscale si decizii de impunere) nu prezinta relevanta in cauza, dat fiind ca contestatorul prin astfel de sustineri isi invoca propria culpa.

Judecatorul sindic considera ca procedura insolventei este o procedura concursuala, scopul legii insolventei fiind instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, conform art.2 din Legea nr.85/2006. In consecinta, nici un creditor care ulterior termenelor defipte de judecatorul sindic prin sentinta de deschidere a procedurii (procedura generala ori simplificata), constata ca nu si-a formulat cererea de creanta corespunzator nu poate, in afara acestora, sa isi modifice cererea de creanta, invocind gasirea unor inscrisuri noi, care sa justifice existenta altei creante fata de debitor.

Creditorul DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE B., chiar daca este un creditor prioritar (bugetar) nu beneficiaza de un tratament juridic mai favorabil fata de ceilalti creditori (privilegiati, ori chirografari) in cadrul procedurii insolventei debitorului. In consecinta invocarea unui act de control fiscal, intocmit ulterior deschiderii procedurii insolventei debitorului, nu justifica modificarea cuantumului creantei in tabelul creantelor debitorului. De asemenea nici un alt creditor inscris in tabelul creantelor debitorului nu va putea solicita modificarea creantei sale inscrisa in tabelul creantelor debitorului cu motivarea ca dupa cca. un an si jumatate de la data deschiderii procedurii insolventei debitorului a constatat ca valoarea creantei sale era superioara cele inscrise in tabel.

Cit timp creditorul DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE B. a formulat prima cerere de creanta pentru suma de 25 031 lei, iar ulterior a formulat cerere suplimentara de creanta pentru suma de 27 117 lei, iar cu aceasta din urma suma creditorul a fost inscris in tabelul definitiv consolidat al creantelor, nici una dintre precizarile cererilor de creanta nu pot fi primite, pe de o parte ca se refera la accesorii la creanta principala dupa deschiderea procedurii insolventei debitorului, iar pe de alta parte ca modificarea creantei este tardiva fata de termenele defipte de lege si de judecatorul sindic pentru inregistrarea cererilor de creanta.

Fata de cele prezentate judecatorul sindic apreciaza ca lichidatorul a procedat corect la neinscrierea in tabelul definitiv consolidat al creantelor debitorului a precizarii de creanta a DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE B. si in consecinta contestatia creditorului urmeaza a fi respinsa.

Se constata ca in cauza nu s-au solicitat cheltuieli de judecata conform art.274 Cod procedura civila.

PENTRU ACESTE CONSIDERENTE

 IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge contestatia formulata de catre creditorul DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE B. cu sediul in B., str.M.K., nr.7, judetul B., inregistrata la grefa instantei la data de 09 12 2008, impotriva tabelului definitiv consolidat al creantelor debitorului, asa cum a fost modificat, intocmit de catre lichidatorul T. E. SPRL si afisat la usa instantei la data de 11 09 2008, in dosarul nr.21/62/2007, privind debitorul SC A. & S. S.SRL – in faliment, cu sediul in B., str.O., nr.10, judet B., respectiv impotriva masurii lichidatorului de neinscriere a creantei invocata prin precizarea cererii de chemare in judecata, inregistrata la grefa instantei la data de 20 11 2008.

Fara cheltuieli de judecata.

Definitiva.

Cu drept de recurs in termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi 28 01 2009.