Inselaciune in conventii. Elemente constituitive

Sentinţă penală 60 din 18.03.2013


Dosar nr.XXXX/40/2012Art.215 Cod penal

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BOTOŞANI - SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR.xx

Şedinţa publică din xx.xx.2013

PREŞEDINTE -

GREFIER -

Ministerul Public reprezentat de

PROCUROR -

La ordine pronunţarea asupra acţiunii privind pe inculpaţii G. M. T., L. N., V. A. P., S. V., A. P., C. C. , G. I.şi P. S., trimişi în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani din xx.xx. 2012 – dosar nr.xx/P/2010, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de:

- art.215 alin.1, 2, 3, 4 şi 5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal – inculpatul G. M. T.;

- art.26 Cod penal raportat la art.215 alin.1, 2 şi 3 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2, art.37 lit.a Cod penal, art.215 alin.1, 2, 3 şi 5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, toate cu reţinerea dispoziţiilor art.33 lit.a Cod penal – inculpatul L. N.;

- art.215 alin.1, 2 şi 3 Cod penal – inculpatul A. P.;

- art.26 Cod penal raportat la art.215 alin.1, 2 şi 3 Cod penal – inculpatul C. C. ;

- art.215 alin.1, 2, 3 şi 5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, art.37 lit.a şi b Cod penal – inculpatul G. I.;

- art.215 alin.1, 2, 3 şi 5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, art.37 lit.b Cod penal – inculpatul V. A. P.;

- art.215 alin.1, 2, 3, 4 şi 5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal – inculpatul S. V.;

- art.215 alin.1, 2 şi 3 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, cu aplicarea art.37 lit.b Cod penal – inculpatul P. S.;

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din xx.xx. 2013, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă şi când, din lipsă de timp pentru deliberare, s-a amânat pronunţarea pentru astăzi când,

T R I B U N A L U L,

Asupra acţiunii de faţă;

Examinând actele şi lucrările dosarului se reţine că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani din xx.xx. 2012, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului G. M. T., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art.215 alin.1, 2, 3, 4 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (5 acţiuni infracţionale, pct. I. 1-5, Rechizitoriu ), constând în faptul că, în calitate de administrator al SC E. O.SRL Botoşani, în perioada septembrie-noiembrie 2009, prin inducerea în eroare a administratorilor SC A. T.SRL Suceava, SC A.  SRL Suceava, cât şi a numitului R. L., a determinat părţile vătămate să încheie contract de închiriere pentru a intra în posesia unui nr. de 4 buldoexcavatoare, vândute ulterior către persoane neidentificate.

 Inculpatul, în perioada lunii august 2009, în calitate de administrator al SC E. O.SRL Botoşani, a achiziţionat de la SC R. SRL Bucureşti, mărfuri în valoare de 23.257,62 lei, iar în perioada lunii septembrie 2009, a achiziţionat un motoferăstrău, în valoare de 2.890 lei, de la SC E. M. P.SRL Botoşani, pentru plata cărora a emis file CEC şi un bilet la ordin, ce au fost refuzate la plată pentru lipsă totală de disponibil în contul bancar, valoarea totală a prejudiciului cauzat celor 5 părţi vătămate, fiind în sumă de 869.628,32 lei.

Prin acelaşi rechizitoriu s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor:

L. N., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art.26 Cod penal, raportat la art.215 alin.1, 2 şi 3 Cod penal, cu aplic. art.41 alin.2 (două acţiuni infracţionale), art.37 lit.a Cod penal (pct. I. 1-2, Rechizitoriu), constând în faptul că, în perioada lunii august 2009 - septembrie 2009, cu intenţie, a înlesnit inculpatului G. M. T., achiziţionarea de la SC R. SRL Bucureşti de mărfuri în valoare de 23.257,62 lei, iar de la SC E. M. P.SRL Botoşani a unui motoferăstrău, pentru plata cărora s-au emis file CEC şi un bilet la ordin, în condiţiile în care inculpatul cunoştea faptul că pentru plata acestora nu există disponibil în contul bancar al societăţii; cât şi pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art.215 alin.1, 2, 3 şi 5 Cod penal, cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal (9 acte materiale - pct. II., 2-10, Rechizitoriu), constând în faptul că, în perioada noiembrie - decembrie 2005, împreună cu inculpaţii G. I., V. A. P. şi P. S., folosindu-se de numele inculpatului S. V., administrator al S.C. A. D. I. SRL şi S.C.M. C.SRL, a achiziţionat mărfuri de la 9 societăţi comerciale, respectiv S.C. Z. SNC Focşani, S.C. B. U.SRL Satu Mare, S.C. A. C. SRL Mizil, S.C. Z. I. E. SRL Cluj-Napoca, S.C. A. P. SRL Sântandrei, S.C. S. I. SRL Braşov, S.C. P. SRL Botoşani, S.C. I.SRL Iaşi şi S.C. L. C.SRL Suceava, iar pentru plata acestora s-au emis file CEC şi bilete la ordin, cunoscând că pentru decontare nu exista disponibilul necesar în contul bancar, cauzând un prejudiciu total în sumă de 402.595,54 lei;

A. P., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art.215 alin.1, 2, 3 Cod penal (pct. II., 1, Rechizitoriu), constând în faptul că, în cursul lunii decembrie 2005, inculpatul prezentându-se sub o altă identitate, respectiv de C. D. A. , afirmând că deţine calitate de delegat al S.C. A. D. I. SRL, a achiziţionat de la S.C. C. B. SRL Dornişoara material lemnos, în valoare de 55.336,13 lei, iar pentru plata preţului a folosit două file CEC, ce i-au fost puse la dispoziţie de către inculpatul C. C. , în condiţiile în care cunoştea aspectul că societatea nu deţinea disponibil bancar pentru decontarea acestora.

C. C. , pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art.26 Cod penal, raportat la art. 215 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal (pct. II., 1, Rechizitoriu), constând în faptul că, în cursul lunii decembrie 2005, a înlesnit inculpatului A. P. achiziţionarea de la S.C. C. B. SRL Dornişoara de material lemnos, în valoare de 55.336,13 lei, punându-i la dispoziţie două file CEC emise de către S.C. A. D. I. SRL, pentru plata preţului, în condiţiile în care cunoştea aspectul că societatea nu deţinea disponibil bancar pentru decontare. Inculpatul a valorificat cheresteaua către S.C. I. SRL Târgu Neamţ, însuşindu-şi în scop personal suma de 21.981,00 lei, provenită din vânzarea materialului lemnos.

G. I., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art.215 alin.1, 2, 3 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (6 acte materiale), art.37 lit.a şi b din Cod penal (pct. II., 2-7, Rechizitoriu); constând în faptul că, în perioada noiembrie - decembrie 2005, inculpatul, împreună cu inculpaţii L. N. şi V. A. P., folosindu-se de numele inculpatului S. V., administrator al S.C. A. D. I. SRL, a achiziţionat mărfuri de la 6 societăţi comerciale, respectiv S.C. Z. SNC Focşani, S.C. B. U.SRL Satu Mare, S.C. A. C. SRL Mizil, S.C. Z. I. E. SRL Cluj-Napoca, S.C. A. P. SRL Sântandrei, S.C. S. I. SRL Braşov, iar pentru plata acestora s-au emis file CEC, cunoscând că pentru decontare nu exista disponibilul necesar în contul bancar, cauzând un prejudiciu total de 394.878,48 lei;

V. A. P., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art.215 alin.1, 2, 3 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (7 acte materiale), art.37 lit.b Cod penal (pct. II., 2-8, Rechizitoriu); constând în faptul că, în perioada noiembrie - decembrie 2005, inculpatul împreună cu inculpaţii L. N. şi G. I., folosindu-se de numele inculpatului S. V., administrator al S.C. A. D. I. SRL şi S.C.M. C.SRL, a achiziţionat mărfuri de la 7 societăţi comerciale, respectiv S.C. Z. SNC Focşani, S.C. B. U.SRL Satu Mare, S.C. A. C. SRL Mizil, S.C. Z. I. E. SRL Cluj-Napoca, S.C. A. P. SRL Sântandrei, S.C. S. I. SRL Braşov şi S.C. P. SRL Botoşani, iar pentru plata acestora s-au emis file CEC şi bilete la ordin, cunoscând că pentru decontare nu exista disponibilul necesar în contul bancar, cauzând un prejudiciu în sumă totală de 396.917,66 lei.

S. V., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art.215 alin.1, 2, 3, 4 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (6 acte materiale, pct. II. 2-7, Rechizitoriu), constând în faptul că, în perioada noiembrie - decembrie 2005, inculpatul în calitate administrator al S.C. A. D. I. SRL a emis file CEC ce au fost folosite de către inculpaţii L. N., V. A. P. şi G. I.la achiziţionare de mărfuri de la 6 societăţi comerciale, respectiv S.C. Z. SNC Focşani, S.C. B. U.SRL Satu Mare, S.C. A. C. SRL Mizil, S.C. Z. I. E. SRL Cluj-Napoca, S.C. A. P. SRL Sântandrei, S.C. S. I. SRL Braşov, instrumente de plată ce au fost refuzate la plată din lipsă de disponibil în contul bancar, cauzând un prejudiciu în valoare de 394.878,48 lei.

P. S., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art.215 alin. 1, 2, 3 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (2 acte materiale), cu aplicarea art.37 lit.b Cod penal (pct. II. 9-10, Rechizitoriu), constând în faptul că, în perioada noiembrie - decembrie 2005, folosindu-se de biletele la ordine şi fila CEC ce i-au fost oferite de către inculpatul L. N. şi emise în numele administratorului S.C.M. C.SRL Botoşani, S. V., inculpatul a achiziţionat mărfuri de la 2 societăţi comerciale, respectiv S.C. I.SRL Iaşi şi S.C. L. C.SRL Suceava, iar plata produselor a fost făcută cu biletele la ordin şi filă CEC, cunoscând că pentru decontare nu exista disponibilul necesar în contul bancar, cauzând un prejudiciu total de 5.740,88 lei;

Din cuprinsul rechizitoriului rezultă următoarele:

I. În fapt, prin Ordonanţa nr.XX/P/2010 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, din data de xx.xx.2011, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului G. M. T., din infracţiunea prevăzute şi pedepsite de art.215 alin.1, 3 şi 4 Cod penal, cu aplicarea art.33 alin.1 lit.a Cod penal, în infracţiunea prevăzută de art.215 alin.1, 2, 3, 4 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (5 acţiuni infracţionale).

 S-a reţinut în sarcina inculpatului faptul că, în calitate de administrator al SC E. O.SRL Botoşani, în perioada septembrie-noiembrie 2009, prin inducerea în eroare a administratorilor SC A. T.SRL Suceava, SC A.  SRL Suceava, cât şi a numitului R. N., a determinat părţile vătămate să încheie contract de închiriere pentru a intra în posesia unui număr de 4 buldoexcavatoare, înstrăinate ulterior către persoane neidentificate până în prezent.

 Inculpatul, în perioada lunii august 2009, în calitate de administrator al SC E. O.SRL Botoşani, a achiziţionat de la SC R. SRL Bucureşti, mărfuri în valoare de 23.257,62 lei, pentru plata cărora a emis o filă CEC şi un bilet la ordin, ce au fost refuzate la plată pentru lipsă totală de disponibil în contul bancar.

În perioada lunii septembrie 2009, în calitate de administrator la SC E. O.SRL Botoşani, a achiziţionat un motoferăstrău, în valoare de 2.890 lei, de la SC E. M. P.SRL Botoşani, iar pentru plata acestuia a emis o filă CEC, fără a avea disponibil în contul bancar.

Prin Rezoluţia din data de xx.xx.2011, s-a dispus confirmarea începerii urmăririi penale faţă de inculpatul L. N., pentru infracţiunea de „complicitate la înşelăciune”, faptă prev. şi ped. de art. 26 Cod penal, raportat la art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 4 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2, art. 37 lit. a Cod penal, constând în faptul că inculpatul, în perioada august – septembrie 2009, cu intenţie, a înlesnit inculpatului G. M. T., achiziţionarea de la SC R. SRL Bucureşti de mărfuri în valoare de 23.257,62 lei, respectiv de la SC E. M. P.SRL Botoşani a unui motoferăstrău, pentru plata cărora s-au emis file CEC şi bilet la ordin, în condiţiile în care inculpatul cunoştea faptul că pentru plata acestora nu există disponibil în contul bancar al societăţii. Ulterior, a valorificat bunurile şi a folosit banii obţinuţi în scop personal.

Din probatoriul administrat în cauză, au rezultat următoarele:

S.C. E. O.SRL a fost înfiinţată de către numita O. E., iar începând cu data de xx.xx.2006 a devenit asociat unic al societăţii, calitate îndeplinită până la data de xx.xx.2007, când, datorită lipsei fondurilor specifice pentru derularea afacerii a cesionat părţile sociale numiţilor F. I.şi M. C.. Sediul social al firmei a rămas acelaşi şi conform înţelegerii cu noii administratori urma a fi schimbat în momentul identificării unui nou spaţiu comercial. În acest interval de timp, nu au fost efectuate activităţi comerciale în numele S.C. E. O.SRL, de către reprezentanţii săi legali. În luna august 2009, L. N., rudă prin alianţă cu martorul M. C., l-a recomandat pe inculpatul G. M. T., precum că ar fi de profesie inginer constructor, are experienţă în domeniu şi poate echilibra activitatea societăţii. Martorul F. I.a declarat că G. M. T. nu a prezentat vreun document care să ateste acest fapt, însă a mizat pe încredere faţă de inculpatul L. N.. Timp de aproximativ 30 de zile de la această înţelegere, inculpatul nu a întreprins nimic în sensul redresării activităţii societăţii, însă la un moment dat, L. N. a venit cu propunerea cesionării părţilor sociale numitului G. M. T.. În acest sens, la data de xx.xx.2009, s-au deplasat la Biroul Notarului Public G. T. P. unde a fost încheiată procura specială, autentificată sub nr. xxxx/xx.xx.2009, prin care G. M. T. era împuternicit să administreze S.C. E. O.SRL Botoşani. Modificările au fost înscrise la Oficiul Registrului Comerţului, conform cererii de menţiune nr. xxxxx/xx.xx.2009. Din acel moment martorii F. I.şi M. C. nu s-au mai întâlni cu G. M. T., ulterior O. E. le-a reproşat acestora neschimbarea sediului social, primind la adresa de domiciliu corespondenţa societăţii (somaţii de la instituţiile statului: Finanţe, Garda Financiară etc.). Mai mult decât atât, la adresa acesteia s-au prezentat două persoane de sex masculin care au solicitat restituirea unor buldoexcavatoare. Dat fiind această situaţie, martorul M. C. a încercat în repetate rânduri să ia legătura cu G. M. T. întrucât societatea acumulase datorii la bugetul de stat şi figura cu debite neachitate, dar inculpatul nu a fost de găsit. La sfârşitul anului 2009, martorul M. C. a fost apelat telefonic de către G. M. T., întâlnindu-se cu acesta în municipiul Suceava şi au încheiat un act notarial prin care inculpatul se obliga să preia datoriile faţă de toţi creditorii, precizând că nu a venit în municipiul Botoşani întrucât a aflat că era căutat de organele de poliţie.

Prin fapta sa inculpatul G. M. T. a cauzat părţilor vătămate prejudicii, după cum urmează:

R. N. – 574.000 lei; C. C. F. – 195.680,70 lei;  A. C.  – 73.800 lei; SC R. SRL Bucureşti - 23.257,62 lei şi SC E. M. P.SRL Botoşani – 2.890 lei, valoarea totală a prejudiciului fiind în sumă de 869.628,32 lei.

Inculpatul L. N. a cauzat părţilor vătămate SC R. SRL Bucureşti şi SC E. M. P.SRL Botoşani, un prejudiciu total de 26.1XX,62 lei.

De asemenea, s-a reţinut că inculpatul G. M. T. şi inculpatul L. N., în perioada imediat următoare preluării societăţii, au achiziţionat mărfuri, pe bază de file CEC şi bilete la ordin, de la diferite societăţi comerciale, cunoscând că pentru decontarea acestora nu există disponibil în contul bancar, după cum urmează:

1.S.C. R. S.R.L. BUCUREŞTI

Administratorul S.C. R. SRL Bucureşti a formulat o plângere penală solicitând efectuarea de cercetări faţă de reprezentanţii S.C. E. O.SRL Botoşani, care în luna august 2009, au achiziţionat de la societatea sa, mărfuri în valoare de 23.257,62 lei, iar pentru plata acestora au emis o filă CEC şi un bilet la ordin, instrumente de plată ce au fost refuzate la plată pentru lipsă totală de disponibil în contul bancar.

La data de xx.xx.2009, inculpatul G. M. T., însoţit de către inculpatul L. N. şi G. M. (beneficiara produselor ce urmau a fi achiziţionate) s-au deplasat la sediul S.C. R. SRL Bucureşti, după ce în prealabil inculpatul a purtat de câteva ori discuţii telefonice cu referire la produsele pe care dorea să le achiziţioneze, respectiv furaje pentru peşti.

Inculpatul L. N. s-a prezentat sub numele de „G.", iar G. M. T. sub numele de „T.", acesta afirmând că este administrator al S.C. E. O.Botoşani. Discuţiile au fost purtate de către inculpatul L. N., convenind cu administratorul societăţii P. D., livrarea unor cantităţi de furaje pentru păstrăvi, iar plata să fie făcută cu filă CEC şi bilete la ordin.

 Inculpatul a completat parţial instrumentele de plată, iar livrarea furajelor, în valoare de 23.257,62 lei, a revenit societăţii furnizoare. Martorul B. P. s-a deplasat, la data de xx.xx.2009, conform indicaţiilor primite spre municipiul Botoşani, având un număr de telefon a păstrat legătura cu G. M. T., care l-a direcţionat spre localitatea Fălticeni, jud. Suceava. La intrarea în oraş a fost aşteptat de către două persoane de sex masculin, (din care unul era G. M. T.), marfa fiind transportată şi descărcată într-un garaj situat în spatele unor blocuri, însă nu a putut da alte amănunte cu privire la acest aspect. Din investigaţiile efectuate a reieşit că marfa a fost transportată la adresa din strada X din localitatea Fălticeni (adresa de domiciliu a numitei G. M.), dar martora nu a putut fi audiată întrucât în prezent locuieşte în Germania, fără a se cunoaşte noua adresă de domiciliu.

Inculpatul G. M. T. a precizat că a primit de la G. M., doar suma de 4.000 lei, din care 2.000 lei i-a revenit inculpatului L. N.. Ulterior, G. M. i-a afirmat că diferenţa de 19.000 lei a fost achitată inculpatului L. N..

Inculpatul a recunoscut faptul că în momentul emiterii instrumentelor de plată nu dispunea în contul bancar de sume de bani (aspect cunoscut şi de inculpatul L. N.), că în perioada în care a administrat S.C. E. O.SRL, societatea nu a avut angajaţi şi nu a desfăşurat operaţiuni de depunere sau retragere de numerar din conturile bancare.

Martorii P. D., S. N., D. A. L.si B. P. i-au recunoscut atât pe L. N., ca persoana care s-a prezentat sub numele de „G.”, cât şi pe G. M. T. care s-a recomandat ca fiind „T.”.

Reprezentantul S.C. R. SRL Bucureşti s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 23.257,62 lei, reprezentând valoarea prejudiciului ce nu a fost recuperat până în prezent.

2.SC E. M. P.SRL BOTOŞANI

La data de xx.xx.2009, inculpatul G. M. T., în calitate de administrator al S.C. E. O.SRL Botoşani, a achiziţionat un motofierăstrău în valoare de 2.890 lei de la SC E. M. P.SRL Botoşani, pentru plata căruia a emis o filă CEC fără a avea disponibil în contul bancar.

 La data de xx.xx.2009, G. M. T. s-a prezentat la punctul de lucru din mun. Botoşani, unde s-a recomandat martorei G. G. M., gestionara magazinului, ca fiind administrator al S.C. E. O.SRL Botoşani şi era interesat de achiziţionarea unui motofierăstrău, iar plata acestuia să fie făcută cu filă CEC. După o consultare prealabilă cu administratorul societăţii, vânzătoarea a acceptat plata cu filă cec, data scadentă fiind stabilită la 14 zile de la data emiterii, dar fiind introdusă la plată, a fost refuzată din lipsă de disponibil în contul bancar.

G. M. T. a declarat că inculpatul L. N. i-a indicat societatea de unde a achiziţionat motofierăstrăul, acesta fiind cel care a şi vândut bunul martorului M. C..

Martorul M. C.a declarat că cele două persoane care au venit la domiciliul său se adresau sub numele de „T.” şi ,,R.” şi i-au oferit spre vânzare un motofierăstrău pe care l-a achiziţionat deoarece desfăşura activităţi în domeniul forestier.

 Martorul nu a cunoscut provenienţa ilicită a produsului, aspectul legalităţii fiind întărit de faptul că i s-a eliberat factură fiscală şi chitanţa aferentă, de către inculpatul L. N..

Motofierăstrăul nu a putut fi pus la dispoziţia organelor de cercetare penală, întrucât datorită uzurii survenite a fost folosit ca piesă de schimb. M. C.a prezentat, în original, chitanţa nr. XXX/xx.xx.2009 şi factura fiscală seria BT nr. ELA XXXX/xx.xx.2009, stabilindu-se că au fost scrise de către inculpatul L. N..

Reprezentantul SC E. M. P.SRL Botoşani s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 2.890 lei, ce nu a fost recuperată până în prezent.

3. SC A. T.SRL SUCEAVA

La data de xx.xx.2009, între S.C. A. T.SRL Suceava şi S.C. E. O.SRL Botoşani a fost încheiat contractul de închiriere a unui buldoexcavator, marca KOMATSU, cu numărul de înmatriculare SV-XXXX.

Conform termenilor contractuali, inculpatul urma să achite lunar chiria utilajului în sumă de 10.000 lei, iar în caz de neplată, proprietarul utilajului să introducă o filă CEC la plată, lăsată de inculpat ca şi garanţie.

Inculpatul s-a prezentat faţă de A. C., ca fiind administratorul S.C. E. O.SRL Botoşani, recomandându-se iniţial sub numele de „T.”, iar în momentul redactării contractului, specificând numele de G. M. T..

Partea vătămată a precizat că utilajul a fost condus până în municipiul Botoşani de către un angajat de-al său pe nume L. M.(verificările au stabilit că acesta se află în prezent la muncă în Italia, motiv pentru care nu a fost audiat în cauză) şi garat în incinta curţii S.C. Drumuri şi Poduri din mun. Botoşani, aspect confirmat şi de martorul R. D., administratorul societăţii de la acea dată.

Conform înţelegerii dintre părţile contractante, utilajul trebuia manevrat pe timpul efectuării tuturor lucrărilor de către L. M., motivat de faptul că acesta cunoştea din punct de vedere tehnic utilajul. Timp de trei zile, la indicaţiile lui G. M. T., L. M.a exploatat buldoexcavatorul „în probe” la o construcţie de amenajare a sensului giratoriu, la ieşirea din mun. Botoşani spre Suceava. Tot ca urmare a indicaţiile primite de la inculpatul G. M. T., L. M.a folosit utilajul în particular, în folosul martorului R. C. V., aspect confirmat de acesta în declaraţia dată la xx.xx.2011. Martorul R. D.a confirmat că utilajul în cauză a fost garat o perioadă de timp în curtea societăţii sale, fiind adus de G. M. T., care la un moment dat l-a anunţat telefonic că va folosi utilajul în localitatea Suliţa, utilajul nemaifiind parcat în curtea societăţii. După aproximativ 2 zile, G. M. T. a adus, în aceleaşi condiţii, un alt utilaj, solicitând martorului să-l parcheze în acelaşi loc.

Martorul A. F. D.a confirmat faptul că buldoexcavatorul aparţinând părţii vătămate A. C. a fost folosit la lucrări de amenajare de către G. M. T.. În toamna anului 2009 (nu a putut preciza data exactă), aflându-se în incinta staţiei PECO OMV din cartierul Burdujeni, jud. Suceava, inculpatul i-a indicat un utilaj ce efectua lucrări în zonă precizând numele proprietarului ,,A.”. Martorul A. F. D. obişnuia să achiziţioneze de la G. M. T. diferite lucruri, pe care acesta le avea la vânzare, inculpatul cerându-i să se întâlnească în altă locaţie, întrucât evita să se vadă cu un anume „A. ", deoarece „ i-a dat ţeapă " cu un buldoexcavator. G. M. T. a afirmat faţă de martor, că în curând va intra în posesia unei sume mari de bani, observând totodată că inculpatul deţinea asupra sa asemenea sume.

Inculpatul G. M. T. a motivat nerestituirea utilajului şi neachitarea obligaţiilor contractuale faţă de partea vătămată prin preluarea utilajului de către A. F. D., dar fără să aducă argumente veridice şi probe în acest sens, ci doar a menţionat că a încredinţat buldoexcavatorul printr-o simplă învoială verbală intervenită între ei.

Reprezentantul părţii vătămate A. I. a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 18.000 EUR, reprezentând contravaloarea utilajului nerestituit.

4. SC A.  SRL Suceava

Până luna octombrie 2009, C. L. I. a deţinut calitatea de administrator al SC A.  SRL Suceava, iar în anul 2008 a achiziţionat, printr-o societate de leasing, un buldoexcavator, urmând ca lunar să plătesc cca 2.300 EUR. 

În luna septembrie 2009, partea vătămată a fost căutată, prin intermediul patronului serviciului unde avea garat utilajul, de o persoană care era interesată să-i închirieze buldoexcavatorul.

 C. L. I. s-a întâlnit personal cu cel care s-a recomandat a fi administratorul SC E. O.SRL Botoşani, supunând că-l cheamă „T.”, iar mai târziu la perfectarea actelor de închiriere a înţeles că se numeşte G. M. T..

Inculpatul, pentru a-l determina pe C. L. I. să-i închirieze utilajul, i-a spus că are contracte şi lucrări foarte mari cu o firmă denumită „Drumuri şi Poduri” SA, că deţine mai multe utilaje de acelaşi gen, dându-i detalii despre lucrările mari pe care le-ar fi avut în judeţ, dar şi în ţară. Astfel că, partea vătămată a fost determinată să încheie un contract de închiriere a utilajului, pe durata unui an, urmând ca inculpatul să-i achite lunar o chirie în sumă de 3.000 EUR. Contractul a fost perfectat între SC A.  SRL Suceava şi SC E. O.SRL Botoşani, buldoexcavatorul fiind ridicat cu o zi înainte de încheierea actului, respectiv la data de xx.xx.2009. Inculpatul a recunoscut că a intrat în posesia utilajului, precizând că acesta a fost garat în curtea S.C. Drumuri şi Poduri SA Botoşani, aspect confirmat şi de către martorul R. D..

Partea vătămată a specificat că, G. M. T. a dat tot timpul impresia că este un om cu o situaţie financiară foarte bună, invitându-l pe inculpat şi familia lui la părinţii săi în vizită, acesta a venit însoţit de soţie, doi copii, un băiat de 4 ani şi o fată de 17 ani, bona la copil şi şoferul maşinii sale.

G. M. T. a declarat că utilajul nu a fost exploatat în niciun fel la lucrări de construcţie, iar A. F. D. l-ar fi luat din curtea societăţii unde a fost parcat, aspect negat de către cel din urmă.

La sfârşitul lunii octombrie 2009, partea vătămată l-a contactat telefonic pe inculpat, dar acesta s-a scuzat spunând că mai întârzie câteva zile cu plata chiriei, după care nu a mai răspuns la telefon. Fratele părţii vătămate, C. C. F. l-a căutat pe inculpat la adresa indicată în contract, dar nu mai stătea la acea adresă, fiind îndrumat spre un alt loc, unde a găsit-o doar pe concubina inculpatului. Pentru a mai câştiga timp, inculpatul i-a precizat telefonic părţii vătămate că i-a trimis cec-ul prin poştă pentru plata chiriei, C. L. I. aşteptând încă 2 săptămâni primirea acestuia.

 Partea vătămată a continuat să-l caute pe inculpat prin fratele său, pe care l-a mandatat să facă demersuri în sensul recuperării chiriei, dar nu şi-a reprezentat niciodată că inculpatul ar fi încercat să-l înşele. În repetate rânduri a discutat cu el la telefon şi de fiecare dată i-a dat asigurări că i se va achita în totalitate chiria restantă. În luna decembrie 2009, a constat cu stupoare că de fapt a fost înşelat, acest lucru s-a întâmplat atunci când biletul la ordin lăsat de inculpat la momentul semnării contractului, a fost refuzat la plată, pe motiv de lipsă de disponibilităţi în contul trăgătorului.

Partea vătămată a făcut demersuri pentru recuperarea utilajului, iar inculpatul i-a promis în repetate rânduri că-i va restitui buldoexcavatorul.

C. L. I. a declarat că nu a cunoscut altă persoană care să fi „lucrat” împreună cu inculpatul, a discutat doar cu G. M. T., şi consideră că el este singurul vinovat de prejudiciul cauzat.

Inculpatul G. M. T. nu a prezentat elemente veridice în sensul „încredinţării” utilajului către A. F. D., mai mult decât atât pe timpul cercetărilor a făcut afirmaţii neadevărate în sensul că, buldoexcavatorul aparţinând S.C. A.  SRL Suceava ar fi fost identificat în judeţul Brăila şi restituit părţii vătămate, afirmaţiile dovedindu-se a fi neadevărate.

Partea vătămată C. L. I. se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de XX.727 euro, reprezentând contravaloarea buldoexcavatorului nerecuperat.

 S.C. A.  SRL Suceava a intrat în procedură de lichidare judiciară, fiind numit lichidator judiciar - MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IAŞI S.P.R.L. Iaşi.

5. SC N. SRL (R. L.)

La data de xx.xx.2009, R. L., în calitate de reprezentant al SC N. SRL, a solicitat efectuarea de cercetări faţă de G. M. T., administrator al S.C. E. O.SRL Botoşani, pentru comiterea infracţiunii de „înşelăciune”, întrucât acesta a închiriat două buldoexcavatoare de la tatăl său, R. N., înstrăinându-le la persoane ce nu au fost identificate.

R. L. împreună cu fratele său, R. N.-I., au achiziţionat din Spania, în regim de leasing, două buldoexcavatoare, societatea pe care o deţin cei doi desfăşurând activităţi de construcţii şi în România, utilajele au fost aduse în ţară. Pentru că nu aveau lucrări în desfăşurare, au căzut de acord să închirieze utilajele, sens în care au publicat un anunţ, oferind spre contact un număr de telefon.

R. L. a fost contactat la începutul lunii noiembrie 2009, de către inculpat, care s-a recomandat a fi „T.” şi l-a întrebat dacă închiriază cele două buldoexcavatoare. Nefiind în localitate, l-a rugat pe tatăl său R. N. să se ocupe de această activitate.

Cu referire la împrejurările în care a închiriat cele două buldoexcavatoare, R. N. a declarat, cităm „…Ceea ce m-a determinat să închiriez cele două buldoexcavatoare inculpatului a fost aspectul că acesta a susţinut că este conducătorul unei societăţi ce are lucrări în zona oraşul Bistriţa ….

Pentru a fi mai convingător, inculpatul mi-a spus că dacă doresc poate să îmi şi arate punctul de lucru pe care îl avea la marginea oraşului, în locul cunoscut mie ca fiind localitatea Viişoara.

L-am însoţit pe inculpat, care era cu maşina sa, am ajuns la locul specificat unde am văzut circa 5-6 utilaje care excavau, iar alţi muncitori care adunau fier vechi. În locul respectiv anterior, în vremea comunistă, a fost o turnătorie metalică.

Prin modul cum mi-a vorbit inculpatul, cum era îmbrăcat, dar şi faptul că lucrarea urma să se desfăşoare la o distanţă de circa 3 km, de unde erau depozitate utilajele, mi-a creat convingerea, dar şi încrederea mi-a fost câştigată că situaţia prezentată este reală. Am avut toată deschiderea pentru a preda cele două utilaje inculpatului şi de a încheia un contract de închiriere, netrecându-mi prin gând că de fapt s-a urmărit înşelarea mea…”.

R. N. a declarat că, în decursul celor 7 zile, cât a avut convingerea că utilajele sunt folosite în sensul contractului încheiat cu inculpatul G. M. T., a purtat discuţii telefonice cu acesta care l-a asigurat că desfăşoară lucrări în locul stabilit şi că ar fi făcut chiar schimbul de ulei la unul din utilaje.

La cca. o săptămână, R. N. s-a deplasat la locul unde urmau să se efectueze lucrările, dar spre surprinderea sa a aflat de la muncitorii din zonă că buldoexcavatoare închiriate inculpatului nu au fost aduse în acel loc. R. N. şi-a dat seama că a fost înşelată şi l-a contactat telefonic pe inculpat, pe care l-a întrebat unde sunt utilajele, fiind foarte alarmat, i-a spus că este nevoit să le caute cu poliţia, la care acesta i-a replicat „A… mă ameninţi cu poliţie” şi i-a închis telefonul.

În pofida demersurilor întreprinse de familia R., nu s-a reuşit identificarea celor două buldoexcavatoare, inculpatul nefiind de găsit.

R. N. a fost confruntat cu inculpatul G. M. T., la data de xx.xx.2012. Cu acest prilej, inculpatul a recunoscut că a închiriat cele două buldoexcavatoare de la R. N., în condiţiile în care a avut o înţelegere cu numitul P. N., dar ulterior s-a revenit asupra acestei decizii, spunându-i că nu-i mai sunt necesare alte utilaje.

Inculpatul a recunoscut că nu a anunţat partea vătămată de noua situaţie intervenită, ulterior a decis să lase utilajele în custodia numitului A. F. D., dar nu a prezentat probe în acest sens. Inculpatul a declarat că, A. F. D. l-ar fi convins că va plăti el contravaloarea chiriei către partea vătămată şi l-a rândul său, el urma să primească lunar o sumă de 500 de Euro.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 140.000 EUR, reprezentând contravaloarea celor două utilaje.

Inculpatul G. M. T. a cauzat părţilor vătămate SC R. SRL Bucureşti, SC E. M. P.SRL Botoşani, A. C. , C. C. F. şi R. L. un prejudiciu în sumă totală de 869.628,32 lei, fapta de „înşelăciune” fiind reţinută în formă continuată (5 acţiuni infracţionale).

Inculpatul L. N. a cauzat părţilor vătămate SC R. SRL Bucureşti şi SC E. M. P.SRL Botoşani, un prejudiciu total de 26.1XX,62 lei, fapta de „complicitate la înşelăciune” fiind reţinută în formă continuată (2 acţiuni infracţionale).

În drept, fapta inculpatului G. M. T., constituie infracţiunea de „înşelăciune”, prevăzută şi pedepsită de art.215 alin.1, 2, 3, 4 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (5 acţiuni infracţionale, fapte descrise la pct. I, 1-5).

Fapta inculpatului L. N., constituie infracţiunea de „complicitate la înşelăciune”, faptă prevăzută şi pedepsită de art.26 Cod penal, raportat la art. 215 alin. 1, 2, 3 Cod penal, cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal, art.41 alin.2 Cod penal (2 acţiuni infracţionale, fapte descrise la pct. I, 1-2).

II. Prin Ordonanţa nr. XXX/P/2010, din data de 12.07.2011, ds. nr. XXX/P/2010 a fost conexat la dosarul nr. XX/P/2010 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani.

În fapt, în perioada noiembrie 2005 – martie 2006, prin intermediul unor apropiaţi ai săi, inculpatul L. N. i-a determinat pe inculpaţii S. V. şi V. A. P. să preia părţile sociale ale S.C.M. C.S.R.L. Botoşani şi S.C. A. D. I. S.R.L. Botoşani, scopul urmărit fiind acela de a obţine de la diverse unităţi bancare carnete cu file cec în numele acestor societăţi. Ulterior, inculpatul L. N. a folosit filele cec emise în numele acestor societăţi pentru a achiziţiona bunuri de la diverse societăţi comerciale prin intermediul inculpatului V. A. P. ori a altor persoane, respectiv a inculpaţilor P. S., G. I.şi A. P., inculpatul L. N. neimplicându-se în mod direct în achiziţionarea frauduloasă de bunuri pentru a evita identificarea şi tragerea sa la răspundere penală.

La data de xx.xx.2005, prin actul modificator al actului constitutiv al S.C. M. C.S.R.L., autentificat sub nr.XXXXX, inculpatul S. V. a achiziţionat părţile sociale ale S.C. M. C.S.R.L., devenind asociat unic. Printr-un proces verbal de predare-primire, din data de xx.xx.2005, inculpatul S. V. a primit de la fostul administrator al S.C. M. C.S.R.L. arhiva societăţii, ştampilele, documentele cu regim special neutilizate, 22 file cec şi registrele contabile.

Actul modificator a fost depus la Registrul comerţului, inculpatul S. V. fiind desemnat şi administrator al S.C. M. C.S.R.L. Botoşani.

După data dobândirii părţilor sociale ale S.C. M. C.S.R.L., inculpatul S. V. s-a prezentat la B.R.D. Botoşani unde societatea avea cont deschis şi a depus specimen de semnătură pentru S.C. M. C.S.R.L., devenind persoană împuternicită să deruleze operaţiuni bancare.

La data de xx.xx.2005, prin actul modificator al actului constitutiv al S.C. A. D. I. S.R.L., autentificat sub nr.11055, inculpaţii S. V. şi V. A. P. au achiziţionat în acelaşi mod părţile sociale ale S.C. A. D. I. S.R.L. Botoşani, devenind asociaţi, iar inculpaţii S. V. şi administrator al societăţii.

În acest sens, au fost efectuate menţiuni la O.R.C. Botoşani, ocazie cu care a fost schimbat şi sediul social al firmei în acelaşi imobil în care îşi avea sediul şi S.C. M. C.S.R.L.

După dobândirea părţilor sociale ale S.C. A. D. I. S.R.L. Botoşani, inculpatul S. V., în calitate de administrator s-a prezentat la B.R.D. Botoşani, unde de asemeni a depus specimen de semnătură devenind împuternicit pentru efectuarea de operaţiuni pe cont.

La data de xx.xx.2005, prin proces verbal de predare-primire, inculpaţii S. V. şi V. A. P. au primit de la fostul administrator, C. M., actele contabile ale societăţii întocmite până la data cesiunii, iar după efectuarea menţiunilor la ORC au primit şi ştampilele societăţii.

La data de xx.xx.2005, inculpatul S. V. a solicitat şi obţinut de la BRD Botoşani un carnet cu 22 file CEC, cu toate că până la acea dată nu efectuase niciun fel de operaţiuni de încasare şi plăţi prin contul bancar.

Pentru S.C. M. C.SRL şi S.C. A. D. I. SRL, prin conturile bancare ale societăţilor inculpaţii nu au derulat nici un fel de operaţiuni de încasări şi plăţi cu excepţia unei depuneri de numerar în sumă de 2.700 lei la data de xx.xx.2005 în contul S.C. A. D. I. SRL, sumă folosită pentru decontarea a două file CEC din cele ridicate de inculpatul S. V.. Suma de 2.700 lei a fost depusă la data de xx.xx.2005, în contul acestei societăţi de către inculpatul V. A. P..

Din cercetările efectuate a rezultat faptul că, activitatea de achiziţionare a părţilor sociale ale S.C. M. C.SRL şi S.C. A. D. I. SRL a fost intermediată de martorul C. G., de profesie jurist, care i-a însoţit pe cei doi inculpaţi atât la notariat, cât şi la ORC şi unităţile bancare. Totodată, cei doi inculpaţi au fost însoţiţi şi de martorul F. C. care i-a împrumutat cu diferit sume de bani în vederea dobândirii părţilor sociale ale celor două societăţi.

După dobândirea părţilor sociale ale S.C. M. C.SRL şi S.C. A. D. I. SRL, inculpatul L. N. s-a prezentat la S.C. T.  SRL Botoşani unde în baza a două note de comandă a solicitat executarea de ştampile pentru S.C. M. C.SRL şi S.C. A. D. I. SRL, respectiv câte o ştampilă rotundă şi câte una dreptunghiulară.

Comenzile au fost preluate de administratorul S.C. T.  SRL, Cojocaru Theodor, cu care inculpatul L. N. a convenit să achite ulterior contravaloarea acestora. Ştampilele comandate au fost ridicate tot de inculpatul L. N., la sfârşitul lunii noiembrie 2005, iar preţul de execuţie a fost achitată de acesta, respectiv la xx.xx.2005, dată la care au fost emise de S.C. T.  SRL şi facturile fiscale.

Martorul C. T.a precizat că îl cunoştea din vedere pe inculpatul L. N., el fiind cel care a comandat şi ridicat ştampilele pentru cele două societăţi. Tot cu ocazia audierilor martorul C. T.a precizat că inculpatul L. N. a fost însoţit şi de o altă persoană, fără a-i putea preciza semnalmentele. Din declaraţia inculpatului L. N. a rezultat că la S.C. T.  SRL a fost însoţit de către inculpatul V. A. P..

Din probele administrate în cauză, a rezultat că scopul pentru care inculpaţii L. N. şi V. A. P. au determinat pe inculpatul S. V. să achiziţioneze părţile sociale ale S.C. M. C.SRL şi S.C. A. D. I. SRL a fost acela de a folosi filele CEC pentru a induce şi menţine în eroare reprezentanţii unor societăţi comerciale, cu ocazia cumpărării de bunuri, prin conturile societăţilor nefiind rulate sume de bani, iar bunurile achiziţionate au fost ulterior valorificate, sumele de bani fiind însuşite de către inculpaţi şi folosite în scop personal.

La data de xx.xx.2005, inculpatul V. A. P., cu domiciliul în mun. Rădăuţi, jud. Suceava, în nume personal a închiriat pe bază de contract, pentru o perioadă de 3 luni, de la martora F. L.un apartament în mun. Botoşani. Activităţile preliminare în vederea închirierii au fost efectuate de către inculpatul L. N., care a contactat telefonic proprietarul apartamentului, s-a prezentat personal la acea adresă împreună cu inculpatul V. A. P., negociind în mod direct preţul chiriei.

Una din condiţiile impuse proprietarului de către chiriaş a fost de a redeschide postul telefonic ce era deţinut de către proprietar (suspendat la acea dată), condiţie acceptată de proprietar care a convenit cu chiriaşul ca acesta să achite contravaloarea serviciilor telefonice.

Apartamentul închiriat a fost folosit de inculpatul V. A. P. până în jurul datei de xx.xx.2005, când l-a părăsit fără a anunţa în prealabil proprietarul şi fără a achita contravaloarea convorbirilor telefonice efectuate.

În apartamentul închiriat au rămas dosarele de evidenţă contabilă ale S.C. A. D. I. SRL (cele preluate de la vechiul administrator), precum şi o ştampilă rotundă şi două ştampile dreptunghiulare aparţinând S.C. M. C.SRL, bunuri ce au fost predate organelor de poliţie de către proprietarul apartamentului, F. L..

Ulterior preluării părţilor sociale ale S.C. A. D. I. SRL, inculpatul S. V., în calitate de administrator la această societate, a închiriat de la S.C. A. D.SRL, reprezentată de H. D. I., un spaţiu în mun. Botoşani (birou), unde era instalat un post telefonic fix cu nr. 0231/XXXXXX, iar la data de xx.xx.2005, a închiriat de la PF F. A., un spaţiu pentru depozitare mărfuri.

 Postul telefonic fix cu nr.0231/XXXXXX, a fost ulterior folosit de inculpaţii L. N. şi V. A. P. pentru negocierea achiziţionării bunurilor, fiind primite şi transmise în acest sens mai multe comenzi la diferit societăţi din ţară.

La dosarul cauzei se află listingul convorbirilor telefonice efectuate şi primite de la acest post telefonic, între acestea regăsindu-se şi numerele de telefon ale unor societăţi prejudiciate care fac obiectul prezentei cauze: S.C.P.  SRL Sântandrei - Hunedoara, S.C. Z. SNC Focşani, S.C.Z. I. E. SRL Cluj Napoca şi S.C. B. U.SRL Satu Mare.

Cea mai mare parte a bunurilor achiziţionate de inculpaţii L. N., V. A. P. şi G. I.în numele S.C.A. D. I. SRL, în perioada noiembrie-decembrie 2005, prin inducerea în eroare a părţilor vătămate şi folosirea în acest sens a filelor CEC, au fost depozitate pentru diferite perioade de timp în spaţiul închiriat de la PF F. A., situat în incinta Complexului Comercial Lebăda de la periferia mun. Botoşani.

Inculpatul S. V., administrator al celor două societăţi comerciale, a locuit în perioada săvârşirii activităţilor infracţionale în com. Pîrteştii de Jos, jud. Suceava, deplasându-se în repetate rânduri în mun. Botoşani, cu maşini puse la dispoziţia sa de către inculpatul L. N. şi V. A. P., autovehicule ce erau conduse de martorul L.  I.. Deplasările inculpatului S. V. în mun. Botoşani s-au efectuat în vederea achiziţionării celor două societăţi comerciale, a închirierii spaţiului de la SC A. D.SRL şi a depozitului de la PF F. A.. Acesta a fost însoţit de fiecare dată de martorul F. C. prin intermediul căruia era contactat de către inculpaţii L. N. şi V. A. P..

Deplasările s-au efectuat fie cu autoturismul Dacia 1300, culoare roşie, cu nr. BT-XX-XXX, proprietatea martorului L.  I. din oraşul Bucecea, iar în unul din cazuri cu un autoturism marca Volkswagen, culoare grena, înmatriculat în Italia. Din declaraţiile martorilor L.  I. şi F. C. rezultă că, în perioada respectivă, autoturismele au aparţinut inculpatului L. N.. Pentru serviciile de transport efectuate, martorul L.  I. a fost plătit de către inculpatul L. N..

Inculpatul L. N. a fost coordonatorul şi iniţiatorul activităţii infracţionale, a determinat persoane cu o situaţie materială precară sau cu antecedente penale să preia două societăţi comerciale, în drept, ca asociaţi şi administratori, dar administrarea în fapt să fie realizată de el. Inculpatul L. N. a fost permanent la curent cu dispoziţiile legale în materie de funcţionare a societăţilor comerciale, dar şi în ceea ce priveşte utilizarea documentelor cu regim special şi a instrumentelor bancare, acţionând, în mod dolosiv, în ceea ce priveşte modalitatea de preluare a societăţilor comerciale, cât şi în ceea ce priveşte posibilitatea obţinerii unor carnete de file cec de la diverse bănci. Inculpatul L. N. era conştient încă de la început, că activitatea infracţională pe care o coordona nu se putea desfăşura decât cu sprijinul nemijlocit a mai multor persoane.

Din cercetări a rezultat că, după achiziţionarea părţilor sociale ale SC M. C.SRL şi SC A. D. I. de către inculpaţii S. V. şi V. A. P., inculpatul L. N. a comandat şi achiziţionat ştampile rotunde şi dreptunghiulare, pentru cele două societăţi.

Inculpatul L. N. s-a preocupat pentru găsirea unui apartament, în vederea închirierii de către inculpatul V. A. P., stabilindu-i-se acestuia astfel o locaţie anume, controlată de către sus-numit, condiţia esenţială fiind ca acel apartament să aibă un post telefonic în funcţiune.

 De asemenea, inculpatul L. N. a folosit „delegaţi” la ridicarea mărfurilor de la părţile vătămate, cât şi la predarea către acestea a documentelor de însoţire a mărfii şi a filelor cec, folosite ca mijloace de plată (identificat a fost inculpatul G. I.).

 Inculpatul G. I.a declarat că inculpatul L. N., a fost cel care l-a solicitat să preia marfa în calitate de „gestionar al societăţii”, mărfurile fiind depozitate în spaţiul închiriat de la PF F. A..

Din cercetările efectuate a rezultat faptul că, atât instrumentele de plată folosite pentru mărfurile achiziţionate în numele S.C. A. D. I. SRL Botoşani, cât şi cele achiziţionate în numele S.C. M. C.SRL Botoşani, au fost refuzate la plată de către instituţiile bancare pe motiv de lipsă totală de disponibil.

La inducerea în eroare a părţilor vătămate, inculpaţii L. N., G. I.şi V. A. P. au profitat de faptul că la data preluării societăţii S.C.A. D. I. SRL, acest agent economic nu figura în evidenţe cu datorii la bugetul de stat, având depuse la zi situaţiile financiare-anuale şi avea rulaje prin conturile bancare, aspecte de care, inculpatul S. V. a profitat şi în momentul primirii carnetului cu file cec. De altfel, din cercetări a rezultat că reprezentanţii părţilor vătămate prejudiciate de S.C. A. D. I. SRL au verificat în prealabil aceste aspecte, fapt ce a creat convingerea că societatea ar fi de bună-credinţă.

Tot din cercetările efectuate, a rezultat că inculpaţii au acţionat în mod organizat, în timp scurt (respectiv până la intrarea în incidenţă bancară a primei file cec), folosind în principiu acelaşi mod de operare şi urmărind de fiecare dată obţinerea unor termene de decontare cât mai mari posibile. După ce filele cec erau introduse spre decontare şi refuzate la plată, inculpaţii nu mai răspundeau la numerele de telefon pe care le foloseau anterior cu ocazia negocierilor şi nici la numerele de telefon pentru contact furnizate prin comenzile de mărfuri expediate prin fax.

La data când S.C.A. D. I. SRL Botoşani a înregistrat prima incidenţă de plată şi a intrat în interdicţie bancară, la spaţiul închiriat la Complexul „Lebăda” nu se mai aflau depozitate nici un tip de mărfuri, acestea fiind deja valorificate sau transportate spre alte destinaţii, aspect confirmat de reprezentanţii părţilor vătămate care în majoritatea cazurilor i-au căutat pe inculpaţi la acest depozit (unde în prealabil livrase mărfurile), în vederea recuperării bunurilor.

Prin constatările tehnico-ştiinţifice grafice efectuate în cauză, a rezultat că toate filele cec emise în numele S.C. A. D. I. SRL Botoşani şi folosite la inducerea în eroare a părţilor vătămate, au fost semnate la rubrica „semnătura trăgătorului”, de către inculpatul S. V., care era sigurul ce avea specimen de semnătură în bancă.

În vederea recuperării prejudiciilor cauzate, au fost identificate bunuri imobile şi mobile aparţinând S.C. M. C.SRL Botoşani şi ale inculpaţilor S. V., A. P. şi C. C. , pentru care s-a declanşat procedura indisponibilizării, în cauză fiind aplicate sechestre asiguratorii.

Inculpaţii L. N., V. A. P. şi G. I., folosindu-se de numele inculpatului S. V., administrator al S.C. A. D. I. SRL şi S.C.M. C.SRL, în perioada noiembrie - decembrie 2005, au emis  file CEC şi bilete la ordin către un număr de 10 societăţi comerciale, cunoscând că pentru plata acestora nu aveau disponibilul necesar în contul bancar, după cum urmează:

1. S.C. C. B. SRL Dornişoara, com Poiana Stampei, jud. Suceava

La data de V. A. P.2006, partea vătămată B. C., administrator al S.C. C. B. SRL Dornişoara, a solicitat tragerea la răspundere penală a administratorului S.C. A. D. I. SRL pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prin emitere de file CEC fără acoperire.

La data de xx.xx..2005, partea vătămată B. C. a fost contactat telefonic de la nr. de telefon 0XXXXXXXX (identificat ulterior ca aparţinând inculpatului A. P.), de o persoană care s-a recomandat ca fiind delegat cu aprovizionarea de cherestea la S.C.A. D. I. SRL Botoşani, solicitând achiziţionarea de cherestea de la această societate.

Partea vătămată B. C. a convenit cu inculpatul A. P. (despre care aflase doar că îl cheamă A.), să se întâlnească pentru a negocia condiţiile efectuării tranzacţiei. Astfel, în zilele următoare sus-numiţii s-au întâlnit în oraşul Târgu Neamţ, ocazie cu care au convenit asupra cantităţii de cherestea, preţul şi modul de plată, respectiv achitarea c/v mărfii cu file CEC.

 La data de xx.xx.2005, inculpatul A. P. s-a prezentat la punctul de lucru al S.C. C. B. SRL Dornişoara, cu un autotractor, cu nr. de înmatriculare NT-XX-XXX, la care era ataşată remorca cu nr. NT-XX-XXX, închiriate personal de către inculpat de la S.C. T. P. SRL Piaţa Neamţ şi care era condus de martorul L. G..

La punctul de lucru al S.C. C. B. SRL, între această societate reprezentată de administratorul B. C. şi S.C. A. D. I.SRL Botoşani, a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare, inculpatul A. P. prezentându-se cu contractul dactilografiat, gata semnat şi ştampilat. Inculpatul A. P. s-a prezentat drept delegat al S.C. A. D. I.SRL, sub identitatea de C. D. A. .

 Pe contractul prezentat, inculpatul A. P. a completat personal, cu pixul, datele de identificare ale S.C. C. B. SRL de la pct. 1, datele fiindu-i furnizate de partea vătămată. Părţile au convenit ca modalitate de plată, file cec cu scadenţă la 30 zile de la data facturării, sens în care inculpatul A. P. a înmânat părţii vătămate B. C. fila cec seria BK nr. XXX XXXXXXXX, semnată şi ştampilată la rubrica „semnătura trăgătorului”, stabilind ca suma de plată să fie completată la următorul transport.

La data de xx.xx.2005, după completarea contractului, inculpatul A. P. a încărcat de la S.C. C. B. SRL o primă tranşă de cherestea (cca 50 m.c.), societatea furnizoare, întocmind factura fiscală de livrare nr. XXXXXX din xx.xx.2005, în valoare totală de 22.298,22 lei şi avizul de însoţire a mărfii.

Pe ambele documente, la rubrica „data privind expediţia”, au fost completate datele de identificare dictate de inculpatul A. P. (C. D. A. , posesor al C.I. seria BT nr. X), precum şi numerele de înmatriculare ale mijlocului de transport folosit.

La rubrica „semnătura de primire”, inculpatul A. P. a semnat indescifrabil, cu un specimen de semnătură pe care nu-l folosea în mod curent.

Ulterior, la datele de xx.xx.2005 şi respectiv xx.xx.2005, cu acelaşi mijloc de transport, condus de acelaşi martor L. G., inculpatul A. P. a mai încărcat de la S.C. C. B. SRL aproximativ aceleaşi cantităţi de cherestea, pentru care societatea a emis facturile fiscale nr. X/xx.xx.2005, în valoare totală de 23.XXX,35 lei şi nr. Y/xx.xx.2005, în valoare totală de 20.262,43 lei, precum şi avizele de însoţire nr. X/xx.xx.2005 şi nr. X/xx.xx.2005.

Pe toate aceste documente la rubrica „date privind expediţia”, au fost menţionate aceleaşi date ca şi în cazul primei livrări de cherestea din data de xx.xx.2005.

La data de xx.xx.2005, părţile au convenit ca plată pentru cele trei tranşe de marfă să fie folosită fila cec seria BK nr. XXX XXXXXXXX, lăsată de inculpat la data de xx.xx.2005.

La data ultimului transport, de comun acord au decis să mai fie emisă o filă cec, iar valoarea totală să fie defalcată la două date scadente, respectiv xx.xx.2005 şi xx.xx.2006. Astfel, la data de xx.xx.2005, inculpatul A. P. a mai emis fila cec seria BK XXX XXXXXXXX, de asemeni semnată şi ştampilată la rubrica „semnătura trăgătorului”.

Deşi inculpatul A. P. precizase părţii vătămate B. C. că va transporta cheresteaua în municipiul Botoşani, în realitate toate cele trei transporturi au fost livrate la SC I. SRL Târgu Neamţ, conform unei înţelegeri prealabile cu inculpatul C. C. , angajat al S.C. N. S.  SRL Bistriţa Năsăud.

De fiecare dată, inculpatul A. P. a fost aşteptat cu autovehiculul cu cherestea, la punctul de lucru al S.C. I. SRL din Târgu Neamţ, de către inculpatul C. C.  care a preluat marfa şi a livrat-o societăţii S.C. I. SRL, emiţând facturi fiscale şi avize de însoţire din care rezulta că, cheresteaua aparţinea S.C. N. S. SRL.

Cu ocazia cercetărilor efectuate, nu au fost identificate documente contabile în baza cărora cheresteaua achiziţionată de S.C. A. D. I.SRL să fi fost livrată la S.C. N. S. SRL. De altfel, S.C. A. D. I.SRL nu era autorizată să efectueze activităţi comerciale cu material lemnos şi nu putea deţine facturi fiscale sau avize cu regim special pentru această categorie de mărfuri.

În timpul audierilor, inculpatul A. P. a precizat că cele două file cec emise de el către S.C. C. B. SRL le-a primit de la inculpatul C. C.  împreună cu ştampila rotundă a S.C. A. D. I. SRL, o copie a certificatului de înmatriculare a acestei societăţi şi a contractului tipizat folosit ulterior la S.C. C. B. SRL. Totodată, inculpatul A. P. a precizat că tot inculpatul C. C.  i-a indicat societatea S.C. C. B. SRL, ca fiind o societate care deţine pe stoc material lemnos şi care acceptă plata cu file cec.

Inculpatul A. P. a recunoscut că pentru plata filelor CEC nu exista disponibilul necesar în contul bancar al S.C. A. D. I. SRL.

Contravaloarea transportului a fost achitată de către inculpatul A. P. cu o parte din banii primiţi de la inculpatul C. C. .

Inculpatul C. C.  nu a recunoscut aceste aspecte, deşi a fost confruntat cu inculpatul A. P. care şi-a menţinut declaraţiile date.

O parte din cantitate de cherestea ridicată de către inculpatul A. P. de la S.C. C. B. SRL, a fost refuzată de S.C. I. SRL, întrucât nu era de calitate, fiind restituită inculpatului C. C. .

Pentru această cantitate de cherestea, inculpatul C. C.  a emis avizul de însoţire a mărfii nr. XXXXX/xx.xx.2005, unde la rubrica expeditor figura S.C. C. V. SRL Suceava, iar destinatar S.C. A. D. I. SRL Botoşani.

Materialul lemnos refuzat a fost încărcat la data de xx.xx.2005, de la S.C. I. SRL, în autovehiculul NT-XX-XXX, condus de acelaşi martor L. G. şi transportată conform indicaţiilor date de inculpatul C. C. , iniţial, în municipiul Botoşani şi ulterior redirecţionată în municipiul Suceava, unde marfa a fost vândută fără documente legale persoanei fizice P. G., contra sumei de 7.400 lei, prin intermediul unei persoane din municipiul Suceava ce nu a putut fi identificată.

Avizul de însoţire a mărfii nr. XXXXXXX, emis de inculpatul C. C.  la xx.xx.2005, aparţinea societăţii S.C. C. V. SRL Suceava, administrată de numitul L. D. F., care în luna septembrie 2005, a cesionat societatea numitului B. I. din Piatra Neamţ fără a fi efectuate menţiunile aferente la ORC. B. I. era administrator şi la S.C. N. S.  SRL, unde era angajat inculpatul C. C. .

Pentru întreaga cantitate de cherestea achiziţionată, S.C. I. SRL a achitata către S.C. N. S.  (conform facturilor de aprovizionare) suma de 21.981,00 lei cu O.P. nr. XXXX/xx.xx.2005, ce a fost însuşită de către inculpatul C. C. . Diferenţa de plată în sumă de 12.185,54 lei, nu a mai fost plătită, întrucât reprezentanţii S.C. I. SRL au luat la cunoştinţă că, materialul lemnos achiziţionat provenea din săvârşirea unei fapte penale, în dauna părţii vătămate S.C. C. B. SRL judeţul Suceava.

La punctul de lucru aparţinând de S.C. I. SRL Târgu Neamţ, au fost identificate cantităţile de cherestea livrate de către inculpatul C. C.  (impresiunea ciocanului silvic deţinut de S.C. C. B. SRL, cu seria XX-XXXX-XX).

În cauză, au fost dispuse constatări tehnico-ştiinţifice grafice, stabilindu-se că menţiunile de la punctul „1”, din contractul încheiat de S.C. A. D. I. SRL cu S.C. C. B. SRL, au fost efectuate de inculpatul A. P., cele trei facturi fiscale şi cele trei avize de însoţire a mărfii emise de S.C. N. S.  SRL către S.C. I. SRL, au fost completate de inculpatul C. C. , iar cele două file cec folosite pentru plata mărfii la S.C. C. B. SRL, au fost semnate de către inculpatul S. V., administrator al S.C. A. D. I. SRL, la rubrica „semnătura trăgătorului”.

Inculpaţii A. P. şi C. C. , folosindu-se de numele inculpatului S. V., administrator al S.C. A. D. I. SRL au cauzat părţi vătămate B. C., administrator al S.C. C. B. SRL Dornişoara, un prejudiciu în sumă de 55.336,13 lei, pentru care se constituie parte civilă în procesul penal.

În drept, fapta inculpatului A. P., întruneşte elementele constitutive ale infr. de „înşelăciune”, faptă prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 Cod penal.

Fapta inculpatului C. C. , întruneşte elementele constitutive ale infr. de „ complicitate la înşelăciune”, faptă prev. de art. 26 Cod penal, raportat la art. 215 alin. 1, 2, 3 Cod penal.

2. S.C. Z. SNC Focşani

La data de xx.xx.2006, partea vătămată Z. L., administrator la S.C. Z. SNC Focşani, a sesizat I.P.J. Botoşani despre faptul că, la data de xx.xx.2005 cu ocazia vânzării către S.C. A. D. I. SRL Botoşani, a unei cantităţi de produse din carne de pui, a fost indusă în eroare prin emiterea de către această societate a unei file cec în valoare de 45.026,86 lei, fără acoperire în cont şi care a fost refuzată la plată.

 La începutul lunii decembrie 2005, partea vătămată Z. L., administrator al S.C. Z. SNC Focşani, a fost contactată telefonic ( nr. telefon 0748905311) de către o persoană, ce s-a prezentat cu numele de S. V., administrator al S.C. A. D. I. SRL şi care s-a arătat interesată în a achiziţiona cantitatea totală de 8 tone produse din carne de pui.

În urma negocierilor telefonice, S.C.A. D. I. SRL a expediat prin fax de la nr. 0231/XXXXXX, la data de xx.xx..2005, comanda nr. XXX, convenind ca modalitate de plată emiterea unei file cec cu scadenţă la 7 zile de la facturare. Totodată, părţile au stabilit ca produsele să fie transportate la Botoşani de către furnizor.

Astfel, la data de xx.xx.2005, delegatul S.C. Z. SNC Focşani, respectiv martorul L. G., împreună cu şoferul D. V., angajat la aceeaşi societate, cu autovehiculul VN-XX-XXX, s-au deplasat la Botoşani cu produsele comandate de S.C. A. D. I. SRL.

La intrarea în municipiul Botoşani, delegatul S.C. Z. SNC Focşani, a fost contactat telefonic de reprezentanţii S.C.A. D. I. SRL de la un număr de telefon mobil comunicat anterior de către persoana ce a făcut comanda.

În dimineaţa de xx.xx.2005, orele 700, delegaţii S.C. Z. SNC Focşani (L. G. şi D. V.) s-au întâlnit la Botoşani cu reprezentantul S.C. A. D. I. SRL (care s-a recomandat ca gestionar al societăţii) şi care i-a condus către complexul „Lebăda”, unde au fost descărcate produsele.

În timp ce marfa a fost descărcată delegaţii S.C. Z. SNC Focşani, au fost invitaţi în restaurantul Complexului „Lebăda”, unde L. G. a înmânat reprezentantului S.C.A. D. I. SRL, factura fiscală nr. XXXXXX, ce a fost semnată, pe ambele exemplare, pentru primirea mărfurilor şi ştampilată cu ştampila S.C.A. D. I. SRL Botoşani. Totodată, aceleaşi persoane i-a înmânat certificatul sanitar veterinar cu care marfa a fost însoţită pe timpul transportului, delegatul L. G. a primit fila cec seria BK nr. XXX XXXXXXXX, doar semnată şi ştampilată la rubrica „semnătura trăgătorului”şi completată de către delegatul L. G. la toate rubricile, după ce în prealabil „gestionarul S.C. A. D. I. SRL” completase cu greşeli o altă filă cec. Ca dată scadentă pe fila cec emisă de „gestionar”, a fost menţionată data de xx.xx.2005, care anterior fusese convenită telefonic cu administratorul S.C. Z. SNC Focşani.

În timpul cercetărilor efectuate, după înregistrarea plângerii formulată de S.C. Z. SNC Focşani, cu ocazia prezentărilor pentru recunoaştere după fotografii, martorii L. G. şi D. V. au indicat pe inculpatul G. I.ca fiind persoana căreia i-au predat marfa, factura fiscală şi certificatul sanitar veterinar şi care a semnat factura pentru primirea mărfurilor şi respectiv, aceeaşi persoană de la care au primit fila cec seria BK XX XXXXXXXX.

Constatarea tehnică-ştiinţifică grafică efectuată în cauză, a stabilit că factura fiscală seria VNYCN nr. X emisă de S.C. Z. SNC a fost semnată pentru primirea mărfurilor de către inculpatul G. I..

Ulterior o parte din produsele de carne de pui livrare de S.C. Z. SNC au fost vândute către S.C.E. C. SRL Răchiţi, sens în care s-au întocmit trei facturi fiscale, seria BT-VDT nr. X/xx.xx.2005, emisă în numele S.C. A. B. S. SRL şi seria SV VEI nr. X/xx.xx.2006 şi seria SV VEI nr. X/xx.xx.2006, emise în numele S.C. S. S. C.SRL Vatra Dornei.

Valoarea totală a celor trei facturi fiscale a fost în sumă de 11.174,14 lei şi încasată în numerar de la S.C. E. C. SRL, cu chitanţele seria BT VOH nr. X/xx.xx.2005 (emisă de S.C. A. B. S. SRL Botoşani), seria SV VOH nr. X/xx.xx.2006 şi SV VOH nr. X/xx.xx.2006 (ambele emise de S.C. S. S. C.SRL Vatra Dornei).

S-a procedat la efectuarea la S.C. E. C. SRL a unei investigaţii economice rezultând că, cea mai mare parte a produselor a fost introdusă în procesul de producţie sau livrată către diverşi beneficiari, iar la data de xx.xx.2006, a mai fost identificată pe stoc cantitatea de 14,60 kg pui gril produs congelat procesat de S.C. Z. SNC Focşani şi etichetat în acest sens.

În cauză, a fost audiat martorul G. P., gestionar la S.C. E. C. SRL, care a negociat şi primit produsele din carne de pui.

Prin constatare tehnică-ştiinţifică grafică, s-a stabilit că factura fiscală seria BT VDT nr. X/xx.xx.2005 şi chitanţa seria BT VOH nr. X/xx.xx.2005, ambele emise în numele S.C. A. B. S. SRL Botoşani către S.C.E. C. SRL, au fost completate de către inculpatul G. I., iar semnăturile de pe chitanţă precum şi cea de pe factura fiscală susmenţionată de la rubrica „semnătura şi ştampila furnizorului”, au fost executate de către inculpatul G. I..

Inculpatul G. I.este administratorul S.C. A. B. S. SRL Botoşani, factura fiscală seria BT VDT nr. X şi chitanţa seria BT VOH nr. X, aparţinând acestei societăţi.

Din cercetările efectuate, a rezultat că nota de comandă nr. X/xx.xx..2005, a fost expediată de S.C. A. D. I. SRL Botoşani către S.C. Z. SNC Focşani de la faxul nr. 0231/XXXXXX, instalat în spaţiul închiriat de la S.C. A. D.SRL Botoşani.

Partea vătămată Z. L. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 45.026,86 lei, reprezentând prejudiciul nerecuperat.

3. S.C. N. I.COMPANY SRL Baia Mare

La data de xx.xx..2006, partea vătămată S.C. N. I.COMPANY SRL Baia Mare a formulat plângere penală faţă de S.C. A. D. I. SRL Botoşani, cu privire la inducerea în eroare a societăţii S.C. B. U.SRL Satu Mare, de la care la data de xx.xx.2005 şi respectiv xx.xx.2005, au cumpărat 98.600 buc. ouă în valoare totală de 39.876,9 lei, pentru plata cărora au fost emise filele cec seria BK X şi BK X, fără acoperire în contul bancar.

Prin contractul de cesiune a creanţelor nr. XXX/xx.xx.2006, S.C. B. U.SRL Satu Mare a cedat către S.C. N. I.COMPANY SRL Baia Mare creanţa în sumă de 39.876,90 lei, reprezentând contravaloarea mărfurilor vândute de cedent debitorilor cedaţi.

În cauză a fost audiat martorul U. B., administrator al S.C. B. U.SRL Satu Mare, rezultând că în jurul datei de 14.12.2005, a fost contactat telefonic de către o persoană ce s-a recomandat a fi S. V., administrator al S.C. A. D. I. SRL Botoşani, care s-a arătat interesat de achiziţionarea unor cantităţi de ouă, convenind ca primul transport să fie efectuat cu mijloace de transport puse la dispoziţie de S.C. A. D. I. SRL, iar al doilea transport cu mijloace de transport puse la dispoziţie de furnizorul S.C. B. U.SRL Satu Mare.

Din cercetările efectuate, a rezultat că nr. de telefon 0740/XXXXXX, de pe care au fost prima dată contactaţi reprezentanţii S.C. B. U.SRL, ocazie cu care s-au negociat condiţiile livrării, era folosit de inculpatul L. N., aspect stabilit cu ocazia audierii în cauză a inculpatului P. S. care a confirmat că şi el personal a fost contactat telefonic de către inculpatul L. N. de pe acelaşi număr.

La data de xx.xx.2005, de pe nr. de fax 0231/XXXXXX (instalat în spaţiul închiriat de S.C. A. D. I. SRL Botoşani de la S.C. A. D.SRL), a fost expediată către S.C. B. U.SRL Satu Mare o comandă conform negocierii telefonice anterioare.

La data de xx.xx.2005, în baza facturii fiscale seria SM VFO nr. X, S.C. B. U.SRL a livrat către S.C. A. D. I. SRL cantitatea de 50.000 ouă, în valoare de 19.635 lei.

Din cercetările efectuate, a rezultat că la data de xx.xx.2005, la punctul de lucru al S.C. B. U.SRL din localitatea Botiz, judeţul Satu Mare, s-a prezentat o persoană ce s-a recomandat a fi delegat al S.C. A. D. I. SRL Botoşani şi care ulterior, a fost identificată prin prezentare pentru recunoaştere după fotografii ca fiind inculpatul G. I.cu un autovehicul închiriat, cu nr. SM-XX-XXX, condus de martorul P. M. din municipiul Satu Mare.

În acest autovehicul a fost încărcată cantitatea de 50.000 buc./ouă, în baza facturii fiscale seria SM VFO nr. X, factură în care la rubrica delegat figurează martorul P. M., care a şi semnat pentru primirea mărfii.

Pentru plata mărfii, inculpatul G. I.a emis pentru S.C. B. U.SRL Satu Mare, fila cec seria BK X, convenind data scadentă la xx.xx.2005, fila cec fiind dosar semnată şi ştampilată la rubrica „semnătura trăgătorului”.

Cu ocazia audierii martorului P. M. a rezultat că de la punctul de lucru al S.C. B. U.SRL Satu Mare, după încărcarea produselor, a preluat şi factura fiscală, fiind trimis de inculpatul G. I.cu marfa la Botoşani, la restaurantul „Lebăda”.

În dimineaţa de xx.xx.2005, marfa a fost descărcată la depozitul complexului „Lebăda” din Botoşani, fiind preluată de la martorul P. M. tot de inculpatul G. I., care a primit factura emisă de S.C. B. U.SRL Satu Mare şi a aplicat pe exemplarul roşu ştampila S.C.A. D. I. SRL, exemplar care a fost restituit martorului P. M..

La data de xx.xx.2005, S.C. B. U.SRL a livrat către S.C.A. D. I. SRL al doilea transport de ouă şi conform înţelegerii prealabile trebuia să asigure transportul. Astfel, S.C. B. U.SRL a apelat tot la martorul P. M., marfa fiind încărcată în acelaşi mijloc de transport SM.XX-XXX. Pe factura fiscală SM VFP nr. 2229089, emisă de S.C. B. U.SRL Satu Mare, la xx.xx.2005, martorul P. M. a semnat pentru primirea mărfii, transportul fiind însoţit până la Botoşani şi de delegatul S.C. B. U.SRL Satu Mare, martorul Urs Daniel.

În dimineaţa de xx.xx.2005, marfa a fost descărcată la acelaşi depozit al Complexului „Lebăda”, fiind preluată de inculpatul G. I.care a primit şi factura fiscală emisă de S.C. B. U.SRL, înmânând martorului U. D. fila cec seria BK X, doar semnată şi ştampilată, la rubrica „semnătura trăgătorului”, ce urma a fi decontată la data de xx.xx.2006, conform primei negocieri cu reprezentanţii furnizorului.

Cu ocazia efectuării prezentărilor pentru recunoaştere după fotografii, atât martorul P. M. cât şi martorul U. D. l-au recunoscut pe inculpatul G. I., ca fiind cel care s-a prezentat la data de xx.xx.2005, la punctul de lucru al S.C. B. U.SRL, care a închiriat mijlocul de transport, a emis file cec şi a primit cele două transporturi de mărfuri.

S.C. N. I.COMPANY SRL Baia Mare se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 39.876,90 lei, reprezentând contravaloarea creanţei cedate.

4. S.C. A. C. SRL Mizil

La data de 10.01.2006, partea vătămată S.C. A. C. SRL Mizil, prin reprezentantul D. W. a formulat plângere penală faţă de reprezentanţii S.C. A. D. I. SRL Botoşani, care i-au indus în eroare cu ocazia cumpărării unor cantităţi de produse din carne de vită şi porc, pentru plata cărora au emis două file cec fără disponibil în contul bancar.

Din cercetările efectuate, a rezultat că la data de xx.xx.2005, martorul D. W. , director de vânzări la S.C. A. C. SRL Mizil, punct de lucru Bacău, a fost contactat telefonic, de pe numerele de telefon mobil 07XXXXXXXX, 07XXXXXXX, cât şi de pe telefonul nr. 0231/XXXXXX, de către o persoană ce s-a prezentat sub numele de „I.”, reprezentant al S.C. A. D. I. SRL Botoşani şi cu care a negociat şi convenit livrarea unor cantităţi de produse din carne de porc şi vită, cu mijloace proprii de transport.

Primul transport de marfă pentru S.C. A. D. I. SRL Botoşani a fost efectuat în data de 22/xx.xx.2005, cu ajutorul autovehiculului PH.XX-XXX, asigurat de S.C.A. C. SRL Mizil, condus de martorul T. M.. Pe timpul transportului, marfa a fost însoţită, de la Bacău la Botoşani, de delegaţii societăţii D. W. şi D. C..

Pe traseu, aceştia au fost contactaţi telefonic de către aceeaşi persoană cu numele „I.”, care le-a precizat locaţia unde urmau să fie descărcată marfa, respectiv Complexul Comercial „Lebăda” Botoşani.

În dimineaţa de xx.xx.2005, marfa a fost descărcată la acest complex comercial, unde a fost preluată de către numitul „I.”, identificat ulterior în persoana inculpatul G. I.cu ocazia prezentărilor pentru recunoaştere după fotografie, de către martorii D. W. şi D. C..

La data de xx.xx.2005, inculpatul G. I.a primit odată cu mărfurile şi factura fiscală seria PH VEX nr. X/xx.xx.2005, pe care a semnat-o şi ştampilat-o cu ştampila S.C. A. D. I. SRL Botoşani, emiţând pentru plata acesteia, fila cec seria BK X în valoare de 82.858,34 lei, filă cec pe care a prezentat-o delegaţilor S.C.A. C. SRL deja semnată şi ştampilată, la rubrica „semnătura trăgătorului” şi pe care personal a completat-o în prezenţa acestora la rubricile „dată de emitere”, „sumă” şi „beneficiar”.

În aceeaşi zi, conform înţelegerii, S.C. A. C. SRL a livrat la S.C. A. D. I. SRL al doilea transport de mărfuri efectuat cu autovehiculul PH-XX-XXX, marfa fiind însoţită pe parcursul transportului de acelaşi martor D. W. .

Şi de această dată, marfa a fost preluată de către inculpatul G. I.care a primit facturile fiscale aferente seria PH VEY nr. X şi nr. X, ce au fost ştampilate de către inculpatul cu ştampila S.C.A. D. I. SRL Botoşani.

Pentru plata celui de-al doilea transport, inculpatul G. I.a emis fila cec seria BK X în valoare de 65.929,36 lei, care era semnată şi ştampilată, la rubrica „semnătura trăgătorului”, şi pe care personal a completat-o în prezenţa martorului D. W. .

Prin constatare tehnică-ştiinţifică grafică, s-a stabilit că inculpatul G. I.a semnat pentru primirea tranşei de mărfuri, înscrisă în factura fiscală seria PH VEJ nr. X/xx.xx.2005.

S.C. A. C. SRL Mizil se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 148.787,70 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului nerecuperat.

5. S.C. Z. I. E. SRL

La data de xx.xx..2006, partea vătămată S.C. Z. I. E. SRL Cluj-Napoca a formulat plângere penală faţă de administratorul S.C. A. D. I. SRL Botoşani pentru inducerea în eroare cu ocazia vânzării unor cantităţi de băuturi alcoolice, pentru plata cărora a fost emisă o filă cec, fără disponibil în cont.

Din cercetările efectuate, a rezultat că începând cu data de xx.xx.2005, reprezentantul părţii vătămate S.C. Z. I. E. SRL Cluj Napoca, respectiv C. D. a fost de mai multe ori contactat telefonic de către o persoană ce s-a recomandat a fi S. V., administrator al S.C. A. D. I. SRL Botoşani, şi cu care a negociat condiţiile livrării unor cantităţi de băuturi alcoolice.

Conform negocierilor, la data de 13.12.2005, de pe nr. fax 0231/XXXXXX, S.C. A. D. I. SRL a expediat către S.C. Z. I. E. SRL Cluj Napoca o notă de comandă, societatea emiţând factura proformă nr. 24/13.12.2005, pe care a transmis-o tot prin fax la aceeaşi număr.

Conform discuţiilor telefonice purtate de pe telefonul cu 07XXXXXXXX, părţile au convenit ca S.C. Z. I. E.SRL Cluj Napoca să livreze la S.C. A. D. I. SRL Botoşani cantitatea de 9.500 sticle, a 0,7 l votcă „Protocol”, cu mijloace proprii de transport, mărfurile urmând a fi descărcare la Complexul comercial „Lebăda” şi achitate cu filă cec, scadentă la 30 zile de la livrare.

În baza datelor de identificare ale S.C. A. D. I. SRL, comunicate telefonic de către persoana ce s-a recomandat cu numele de S. V. (şi cu care s-au purtat toate negocierile telefonice), reprezentanţii S.C. Z. I. E. SRL Cluj Napoca au întocmit contractul de distribuţie nr. 01/xx.xx.2005 ( cu excepţia unor rubrici ce urmau a fi completate la destinaţie când se semna contractul).

La data de xx.xx.2005, cu autoutilitara închiriată de S.C. Z. I. E. SRL Cluj Napoca, cu nr. de înmatriculare CJ-XX-XXX, comanda a fost transportată la Botoşani, fiind însoţită de administratorul societăţii C. D. şi martorul G.  D. V.

Pe traseu, telefonic, conducătorul autoutilitarei a fost dirijată spre acelaşi complex „Lebăda” din Botoşani, unde marfa a fost preluată de către o persoană ce s-a recomandat a fi angajat al societăţii S.C.A. D. I. SRL şi care ulterior, cu ocazia recunoaşterilor după planşă fotografică, a fost identificată în persoana inculpatului G. I..

Pentru descărcarea mărfurilor s-a apelat la un motostivuitor manipulat de martorul Ş. I. care, de asemenea, l-a indicat pe inculpatul G. I., la efectuarea recunoaşterii după planşa foto.

Odată cu descărcarea mărfii, C. D. a predat inculpatului G. I., factura fiscală seria CJ VEK nr. X/xx.xx.2005, în valoare de 124.920,25 lei, cât şi contractul nr. 01/xx.xx.2005, pentru a fi semnate şi completate la rubrica privind reprezentantul S.C.A. D. I. SRL, precum şi durata şi termenul de plată.

Aceste documente au fost preluate de inculpatul G. I.care s-a deplasat într-un birou al Complexului „Lebăda” şi a revenit cu ele completate, semnate şi ştampilate şi le-a restituit părţii vătămate C. D..

Totodată, inculpatul G. I.a înmânat părţii vătămate o filă cec seria BK X, care era semnată şi ştampilată. La solicitarea părţii vătămate C. D., inculpatul G. I.a completat în faţa acestuia toate rubricile, ca dată de decontare fiind consemnată data de xx.xx.2006, dată convenită prin contract şi negocierile anterioare.

Prin constatare tehnico-ştiinţifice grafică s-a stabilit că, menţiunile completate pe fila cec în faţa părţii vătămate, precum şi cele din contractul de distribuţie nr. 01/xx.xx.2005, au fost efectuate de inculpatul G. I..

Din cercetările efectuate a rezultat că, înaintea sărbătorilor de iarnă, atât inculpatul S. V. cât şi martorul F. C. au fost invitaţi în municipiul Botoşani de inculpatul V. A. P., pentru a le da produse din carne şi băuturi alcoolice.

În municipiul Botoşani au fost aşteptaţi de o persoană rămasă neidentificată prin intermediul căreia au primit diferite cantităţi de votcă „Protocol” şi produse din carne de porc şi vită (mărfuri din categoria celor achiziţionate de la S.C. Z. I. E. Cluj Napoca şi S.C. A. C.SRL Mizil).

S.C. Z. I. E. SRL Cluj-Napoca se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 124.920,25 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului nerecuperat.

6. S.C. A. P. SRL Sântandrei, judeţul Hunedoara

La data de 30.01.2006, partea vătămată S.C. A. P. SRL Sântandrei, judeţul Hunedoara, a formulat plângere penală faţă de S. V., administrator al S.C. A. D. I. SRL Botoşani, care i-a indus în eroare cu ocazia vânzării unor cantităţi de parchet pentru plata cărora a fost emisă o filă cec, fără disponibil în cont.

Din cercetările efectuate, a rezultat că în jurul datei de xx.xx..2005, administratorul S.C. A. P. SRL a fost contactat telefonic (nr. de telefon 07XXXXXXX) de către reprezentantul S.C. A. D. I. SRL Botoşani, şi care a solicitat să-i fie trimis o ofertă de produse la tel. fax 0231/XXXXXX, respectiv cel instalat în spaţiul închiriat de la S.C. A. D.SRL.

În aceeaşi zi, xx.xx..2005, S.C. A. D. I. SRL a expediat către S.C. A. P. SRL, prin fax, de la spaţiul închiriat de la S.C.A. D.SRL, o notă de comandă pentru diferite tipuri de parchet şi accesorii.

Ulterior, administratorul S.C. A. P. SRL – L.  L., a fost din nou contactat telefonic de către reprezentantul S.C. A. D. I. SRL Botoşani cu care a negociat condiţiile livrării produselor comandate.

Partea vătămată L.  L. a acceptat plata mărfurilor cu filă cec însă ca termen de decontare a solicitat plata în ziua următoare a livrării, condiţie acceptată telefonic de reprezentantul S.C. A. D. I. SRL.

Conform negocierilor, mărfurile au fost transportate la Botoşani de către furnizor, pe cheltuiala acestuia.

Astfel, la data de xx.xx.2005, cu autovehiculul părţii vătămate, cu nr. 8402 XZ 67, condus de martorul A. P., marfa a fost adusă la Botoşani, fiind emisă factura fiscală seria HD XJC nr. 2663434/xx.xx.2005.

Pe traseu, telefonic, martorul A. P. a fost dirijat spre Complexul „Lebăda”, unde a fost aşteptat de o persoană ce s-a recomandat a fi reprezentant al S.C. A. D. I. SRL Botoşani şi care a fost identificată în persoana inculpatului G. I., cu ocazia recunoaşterilor după planşa foto.

În timp ce marfa a fost descărcată, reprezentantul părţii vătămate, martorul A. P. a fost invitat de inculpatul G. I.în restaurantul „Lebăda”, unde inculpatul a primit factura fiscală seria HD XJC nr. X/xx.xx.2005 în valoare de 10.688,43 lei pe care a semnat de primire şi a ştampilat-o şi a emis fila cec seria BK X, care era semnată şi ştampilată, la rubrica „semnătura trăgătorului”.

Inculpatul G. I.a precizat reprezentantului părţii vătămate că patronul său a solicitat ca termenul de decontare a filei cec să fie schimbat (faţă de cel convenit anterior), respectiv la data de xx.xx.2005, când urma să încaseze o sumă de bani, ca urmare martorul A. P. a contactat telefonic pe administratorul L.  L., care a acceptat condiţiile. În prezenţa martorului A. P., inculpatul G. I.a completat pe fila cec „data decontării – xx.xx.2005”, solicitând ca restul menţiunilor să fie efectuate de partea vătămată.

Prin constatarea tehnico-ştiinţifică grafică, s-a stabilit că semnătura de primire de pe factura fiscală seria HD XJC nr. X/xx.xx.2005, precum şi menţiunea de la rubrica „data emiterii”, de pe fila cec seria BK 303 nr. 011XX032, au fost efectuate de către inculpatul G. I..

S.C. A. P. SRL Sântandrei se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 10.688,43 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului nerecuperat.

7. S.C. S. I. SRL Braşov

La data de 19.01.2006, partea vătămată S.C. S. I. SRL Braşov a formulat plângere penală faţă de S.C. A. D. I. SRL Botoşani, care i-a indus în eroare cu ocazia vânzării unor cantităţi de carton-gips pentru plata cărora au emis o filă cec fără disponibil în cont.

Din cercetările efectuate, a rezultat că în jurul datei de 17 - xx.xx.2005, reprezentantul părţii vătămate S.C. S. I. SRL Braşov, respectiv S. F. a fost contactat telefonic (nr. de telefon 07XX365598), de o persoană ce s-a prezentat ca reprezentant al S.C. A. D. I. SRL Botoşani, şi care a solicitat livrarea unor produse ghips-carton. Ulterior, telefonic aceleaşi persoane au negociat condiţiile livrării, stabilind ca plata să fie făcută prin filă cec, pentru emiterea acesteia fiind trimisă, în prealabil, la nr. de fax 0231/XXXXXX (acelaşi post fax de la spaţiul S.C. A. D.SRL), factura proformă în valoare totală de 25.578,34 lei.

Conform negocierilor telefonice, prin curierat, S.C.A. D. I. SRL a expediat la S.C. S. I. SRL Braşov, fila cec seria BK 303 nr. X, în valoare de 25.578,34 lei, completată la toate rubricile, semnată şi ştampilată, ca termen de decontare la data de xx.xx.2005. Fila cec a fost primită de partea vătămată la data de xx.xx.2005, de la aceasta nefiind reţinută porţiunea care trebuia să rămână la cotorul carnetului cu file cec.

După primirea filei cec, reprezentanţii părţii vătămate au efectuat unele verificări cu privire la societatea emitentă şi autenticitatea filei CEC, după care la data de xx.xx.2005, cu două autovehicule închiriate, conduse de martorii B. D. şi C. V., mărfurile au fost trimise la Botoşani, fiind încărcate de cei doi conducători auto de la S.C. L. A. G. S.A. Bucureşti (unul din furnizorii S.C. S. I. SRL Braşov). Pentru marfa furnizată, au fost emise avizele de însoţire a mărfii seria BXAJ nr. X/xx.xx.2005 şi seria BXAJ nr. X/xx.xx.2005.

Din cercetările efectuate a rezultat că mărfurile au fost descărcate la Complexul „Lebăda”, în prezenţa inculpatului G. I., care a fost recunoscut cu ocazia prezentării pentru recunoaştere după planşa foto de către martorul B. D.. La descărcarea mărfurilor s-a apelat la acelaşi motostivuitor manipulat de martorul S. I. care, de asemenea, a confirmat că inculpatul G. I.a preluat marfa.

La data de xx.xx.2005, pentru mărfurile livrate, S.C. S. I. SRL Braşov a emis factura fiscală seria BV VDZ nr. X, în valoare de 25.228,48 lei, pe care conform înţelegerii telefonice, a expediat-o prin curierat la sediul S.C. A. D. I. SRL Botoşani.

După primirea primului transport de marfă, reprezentantul părţii vătămate, respectiv S. F., a fost contactat din nou telefonic de aceeaşi persoană care a solicitat ca fila cec expediată să fie introdusă la plată după o zi de la termenul menţionat (xx.xx.2005), condiţie acceptată de partea vătămată.

Din cercetările efectuate a rezultat că martorul S. I. a fost ulterior contactat de acelaşi inculpat G. I., care i-a solicitat să-l ajute cu motostivuitorul la încărcarea gips-cartonului într-un alt autovehicul (ce nu a putut fi identificat şi a i se stabili destinaţia).

S.C. S. I. SRL Braşov se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 25.578,34 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului nerecuperat.

Inculpaţii G. I., V. A. P. şi L. N., folosindu-se de numele inculpatului S. V., administrator al S.C. A. D. I. SRL, au cauzat părţilor vătămate un prejudiciu în sumă totală de 394.878,48 lei, după cum urmează:

- S.C. Z. SNC Focşani, în sumă de 45.026,86 lei;

- S.C. N. I.COMPANY SRL Baia Mare (S.C. B. U.SRL Satu Mare), în sumă de 39.876,90 lei;

- S.C. A. C. SRL Mizil, în suma de 148.787,70 lei;

- S.C. Z. I. E. SRL Cluj-Napoca, în suma de 124.920,25 lei;

- S.C. A. P. SRL Sântandrei, în sumă de 10.688,43 lei;

- S.C. S. I. SRL Braşov, în suma de 25.578,34 lei;

8. S.C. P. SRL Botoşani

La data de xx.xx.2005, partea vătămată S. L., director-vânzări la S.C. P. SRL Botoşani, a formulat plângere penală faţă de V. A. P., care a reprezentat S.C. M. C.SRL Botoşani, cu ocazia cumpărării unor cantităţi de produse coca-cola, pentru plata cărora a emis un bilet la ordin, în valoare de 2.039,18 lei, fără disponibil în cont la data scadentă.

Din cercetările efectuate, a rezultat că la data de xx.xx.2005, după ce în prealabil a contactat telefonic reprezentanţii părţii vătămate, inculpatul V. A. P. s-a prezentat la depozitul S.C. P. SRL, unde a discutat cu numitul S. L., solicitându-i vânzarea unor produse coca-cola, a căror plată să fie făcută cu bilet la ordin, scadent la xx.xx.2005.

Inculpatul V. A. P. s-a prezentat ca reprezentant al S.C. M. C.SRL şi pentru produsele coca cola cumpărate în baza facturii fiscale seria BT YCN nr. X/19.12.2005, în valoare de 2.039,18 lei, a emis biletul la ordin nr. X din xx.xx.2005, cu termen scadent la xx.xx.2005, bilet care era deja semnat şi ştampilat. Inculpatul V. A. P. a solicitat părţii vătămate S. L. să completeze biletul la ordin, motivând că nu se pricepe, astfel că acesta a acceptat.

Produsele au fost încărcate în autovehiculul inculpatului V. A. P. de către angajaţii S.C. P. SRL, iar factura fiscală a fost întocmit la Serviciul facturare de către martora M. S., care la rubrica date privind expediţia a consemnat datele dictate de inculpatul V. A. P., acesta semnând factura pentru primirea mărfurilor.

Cu ocazia efectuării prezentărilor pentru recunoaştere după planşa foto, atât numitul S. L., cât şi martora M. S. l-au indicat pe inculpatul V. A. P. ca fiind cel care a ridicat mărfurile, semnând factura şi care a emis biletul la ordin.

Din cercetări a rezultat că, inculpatul V. A. P. nu avea nici o calitate la S.C. M. C.SRL.

Cu ocazia audierii inculpatul V. A. P., a declarat că a primit B.O. de la S. V., administrator al S.C. M. C.SRL, iar produsele ridicate de la S.C. P. SRL le-a predat inculpatului L. N..

S.C. P. SRL Botoşani s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 2.039,18 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului nerecuperat.

9. S.C. I.SRL Iaşi

La data de xx.xx.2006, partea vătămată S.C. I.SRL Iaşi a formulat plângere penală faţă de S.C. M. C.SRL Botoşani, care i-a indus în eroare cu ocazia vânzării unor cântare, pentru plata cărora a emis o filă cec, fără disponibil în cont.

Din cercetările efectuate a rezultat că la data de xx.xx.2005, la punctul de lucru al S.C. I.SRL Iaşi, s-a prezentat inculpatul P. S., în calitate de delegat al S.C. M. C.SRL Botoşani şi a solicitat o ofertă de produse. În aceeaşi zi, inculpatul a revenit la punctul de lucru al societăţii, unde de serviciu era martora C. A., căreia i-a solicitat facturarea a trei cântare cu plata prin filă cec. În prezenţa martorei, inculpatul P. S. a apelat un număr de telefon spunând că discuta cu administratorul societăţii M. C.SRL, al cărui delegat era.

Ulterior, martora C. A. a contactat telefonic administratorul S.C. I.SRL Iaşi, L. M., care a acceptat livrarea celor trei cântare cu plata prin filă cec, cu termen de decontare xx.xx.2005.

Pentru cele trei cântare, martora C. A. a întocmit factura fiscală seria IS VEI nr. X/xx.xx.2005, în valoare de 2.769,00 lei, iar la date privind expediţia a completat datele inculpatului P. S., care a prezentat şi actul său de identitate. Factura a fost semnată de inculpatul P. S. pentru primirea mărfurilor, iar pentru plata acestora inculpatul a emis fila cec seria P X, care era semnată şi ştampilată, şi în prezenţa martorei C. A. a completat fila CEC.

Cu ocazia efectuării prezentării pentru recunoaştere după planşa foto, inculpatul P. S. a fost recunoscut de către martora C. A., iar constatările tehnico-ştiinţifice grafice efectuate în cauză au stabilit că fila cec emisă de inculpatul P. S. a fost completată de acesta.

Cu ocazia audierii, inculpatul P. S. a precizat că fila cec emisă la S.C. I.SRL Iaşi, a primit-o de la inculpatul L. N., împreună cu o altă filă cec şi patru bilete la ordin, toate semnate şi ştampilate cu ştampila S.C. M. C.SRL, convenind cu acesta să folosească instrumentele de plată pentru inducerea în eroare a unor furnizori de mărfuri, care accepta plata, iar ulterior să valorifice bunurile astfel dobândite şi să împartă profitul.

Totodată, inculpatul P. S. a primit de la inculpatul L. N., documente de funcţionare ale S.C. M. C.SRL Botoşani în xerocopie, precum şi ştampila societăţii.

Inculpatul a fost audiat în prezenţa apărătorului desemnat din oficiu, atât de organele de poliţie cât şi de către procuror, ocazie cu care a revenit asupra celor declarate la confruntarea cu inculpatul L. N. şi a precizat că, acesta este persoana de la care a primit instrumentele bancare, documentele şi ştampila S.C. M. C.SRL şi cu care a convenit să le folosească la inducerea în eroare a unor societăţi. Totodată, inculpatul P. S. a justificat cele declarate la confruntare, ca urmare a faptului că, fiind în stare de arest îi este frică că L. N. să nu se răzbune pe membrii familiei sale, fiind de acord să efectueze şi recunoaşterea după planşă fotografică a inculpatul L. N., ocazie cu care din nou 1-a indicat pe inculpat.

S.C. I.SRL Iaşi s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 2.769,00 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului nerecuperat.

10. S.C. L. C.SRL Suceava

La data de xx.xx.2006, partea vătămată P. L. reprezentant al S.C. L. C.SRL Suceava a formulat plângere penală faţă de inculpatul P. S. care, în calitate de reprezentant al S.C. M. C.SRL, a indus în eroare cu ocazia vânzării unor mărfuri (agende şi calendare), în valoare de 2.917,88 lei, pentru plata cărora a emis un bilet la ordin, fără disponibil în cont.

Din cercetările efectuate a rezultat că, la data de xx.xx.2005, inculpatul P. S. s-a prezentat la punctul de lucru al S.C. L. C.SRL Suceava, unde gestionară era martora I. C. A., de la care a ridicat produsele anterior comandate şi pentru care a fost întocmită factura fiscală seria SV VEY nr. X în valoare de 2.917,88 lei, iar la rubrica „date privind expediţia”, au fost consemnate datele dictate de inculpat, care a şi semnat pentru primirea produselor.

Inculpatul şi martora I. C. A. au convenit ca plata să fie efectuată cu bilet la ordin, acceptat de reprezentanta societăţii, partea vătămată P. L..

În aceste împrejurări, inculpatul P. S. a emis biletul la ordin nr. 1 în valoare de 2.917,88 lei, pe care îl avea gata semnat şi ştampilat, la rubrica „semnătura emitentului”, cu ştampila S.C. M. C.SRL Botoşani şi care a fost completat la toate rubricile de către inculpatul P. S..

Ca dată a emiterii şi dată scadentă pe biletul la ordin, în cauză, s-a menţionat data de xx.xx.2005, introdus la plată biletul la ordin a fost refuzat pe motiv că trăgătorul se afla în interdicţie bancară, din data de xx.xx.2005.

În urma constatării tehnico - ştiinţifice grafice efectuată, s-a stabilit că inculpatul P. S. a completat biletul la ordin şi a efectuat semnăturile de pe factura fiscală SV VEY nr. X, la rubricile „delegat” şi „semnătură de primire”.

Cu ocazia audierii, inculpatul P. S. a rezultat că şi B.O. emis către partea vătămată S.C. L. C.SRL Suceava, face parte din instrumentele de plată primite de la inculpatul L. N..

Totodată, acesta a precizat că cea de-a doua filă cec primită de la inculpatul L. N. a folosit-o la o societate din Iaşi (care nu a fost identificată şi nu a formulat plângere penală), de unde a achiziţionat un calculator a cărui contravaloare a achitat-o ulterior parţial cu numerar, iar celelalte trei B.O. le-a distrus, nereuşind să le folosească deoarece S.C. M. C.SRL figura în evidenţe cu datorii mari la bugetul de stat (furnizorii de mărfuri efectuau în prealabil verificări pe SITE- ul Ministerului Finanţelor şi refuzat livrarea de produse din aceste motive).

Inculpaţii V. A. P., P. S. şi L. N., folosindu-se de numele inculpatului S. V., administrator al S.C. M. C.SRL Botoşani, au cauzat părţilor vătămate prejudiciu în sumă totală de 7.717,06 lei, după cum urmează:

- S.C. P. SRL Botoşani în suma de 2.039,18 lei;

- S.C. I.SRL Iaşi în suma de 2.769,00 lei;

- S.C. L. C.SRL Suceava în sumă de 2.917,88 lei.

În drept, faptele inculpaţilor constituie infracţiune de „înşelăciune”, după cum urmează:

- L. N., infr. prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (9 acţiuni infracţionale, fapte descrise la pct. II, 2 -10);

 - G. I., infr. prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. a şi b Cod penal, art. 41 alin. 2 Cod penal (6 acţiuni infracţionale, fapte descrise la pct. II, 2 -7 );

- V. A. P., infr. prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal, art. 41 alin. 2 Cod penal ( 7 acţiuni infracţionale, fapte descrise la pct. II, 2 -8);

- S. V., infr. prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 4 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (6 acţiuni infracţionale, fapte descrise la pct. II, 2 -7);

- P. S., infr. prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal, art. 41 alin. 2 Cod penal (2 acţiuni infracţionale, fapte descrise la pct. II , 9 -10).

Referitor la încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor L. N., G. I., V. A. P. şi S. V. (descrise la pct. II din Rechizitoriu), s-a apreciat că infracţiunea de înşelăciune a fost comisă în forma continuată, acţiunea de amăgire, de inducere în eroare cu privire la posibilităţile, condiţiile şi forma de plată au fost săvârşite cu intenţie, în perioada noiembrie - decembrie 2005. Reţinerea în sarcina inculpaţilor a agravantei prevăzută de art. 215 alin. 5 Cod penal, se datorează faptului că valoarea prejudiciului cauzat în dauna celor 9 părţi vătămate se ridică la suma de 402.595,54 lei.

În aliniatul 4 al articolului 215 Cod penal, legiuitorul se referă în exclusivitate la emiterea unui CEC în condiţiile, scopul şi cu urmarea expresă arătate în text, aceste dispoziţii reţinându-se doar în sarcina administratorului S. V..

În situaţia inculpaţilor L. N., V. A. P., P. S., G. I., A. P. şi C. C.  nu sunt aplicabile disp. art. 215 alin. 4 Cod penal. Pentru a fi incidentă agravanta prev. de aliniatul 4, este necesar ca cecul să fi fie emis de o persoană care să aibă calitatea cerută de lege, adică să fie legal împuternicită de o societate comercială având deschis un cont la tras, să semneze un astfel de instrument de plată.

În situaţia inculpaţilor L. N., V. A. P., P. S., G. I., A. P. şi C. C.  nu sunt aplicabile disp. art. 215 alin. 4 Cod penal. Pentru a fi incidentă agravanta prev. de aliniatul 4, este necesar ca cecul să fi fie emis de o persoană care să aibă calitatea cerută de lege, adică să fie legal împuternicită de o societate comercială având deschis un cont la tras, să semneze un astfel de instrument de plată, iar inculpaţii nu au deţinut nicio calitate în societăţile, în numele cărora s-au emis filele.

Biletul la ordin este, ca şi CEC-ul, un titlu de credit, însă între acestea există deosebiri fundamentale, legiuitorul prevăzându-le prin reglementări distincte, aceasta nu înseamnă însă că în orice condiţii emiterea biletului la ordin fără a exista în cont acoperirea necesară, nu atrage răspunderea autorului. Funcţia atribuită biletului la ordin este, în asemenea cazuri, aceea de a determina prin inducerea în eroare la încheierea convenţiei, menţiunile privind contul, banca plătitoare, suma de plată, fiind elemente de natură a convinge cealaltă parte cu privire la seriozitatea şi posibilităţile de plată ale inculpatului. Fapta astfel săvârşită realizează conţinutul infracţiunii de înşelăciune, prevăzută în art. 215 alin. 3 Cod penal, în modalitatea agravantă prevăzută în aliniat 2.

S-a arătat în rechizitoriu că inculpatul G. M. T. nu are antecedente penale, a recunoscut faptele comise în dauna SC R. SRL Bucureşti şi SC E. M. P.SRL Botoşani, fiind de acord să plătească prejudiciu cauzat, în sumă de 26.147,62 lei.

De asemenea, inculpatul a recunoscut aspectul că a luat de la părţile vătămate R. L., C. C. F. şi A. C.  cele patru buldoexcavatoare, afirmând că le-ar fi lăsat în posesia numitului A. F. D., că a încredinţat acestuia utilajele printr-o simplă învoială verbală, dar în cursul urmăririi penale nu a prezentat probe veridice în acest sens.

 Inculpatul a acţionat cu intenţia de a înşela părţile vătămate, întrucât la încheierea contractelor de închiriere prezentat o situaţie nereală, determinând astfel să-i se încredinţeze utilajele. Inculpatul se înfăţişa drept o persoană cu o situaţie financiară bună, indica părţilor vătămate locuri unde ar fi desfăşurat lucrări, urmărind de fapt obţinerea posesie celor 4 buldoexcavatoare, în caz contrat proprietarii nu i-ar fi pus la dispoziţie utilajele. De asemenea, inculpatul încerca să câştige timp la momentul când era contactat telefonic de către părţile vătămate, invoca de cele mai multe ori aspecte de ordin financiar pentru neachitarea chiriei. Ulterior când părţile vătămate constatau că au fost înşelate, inculpatul nu mai răspundea la telefon şi a refuzat să restituie utilajele ce i-au fost puse la dispoziţie de către acestea, ca urmare a încheierii contractelor de închiriere.

Inculpatul L. N. are antecedente penale, fiind recidivist, recidivă postcondamnatorie, pentru faptele descrise la pct. I din Rechizitoriu, faţă de pedeapsa de 1 an închisoare aplicată, prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx..2007 a Judecătoriei Suceava, definitivă prin decizia penală nr. XXX/xx.xx.2008 a Curţii de Apel Suceava;

Inculpatul L. N., are antecedente penale, fără a fi recidivist, pentru faptele descrise la pct. II şi III din Rechizitoriu. Faptele pentru care se dispune trimiterea în judecată a inculpatului sunt concurente cu cele pentru care s-a dispus condamnarea acestuia la pedepsele de: - 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx..2007 a Judecătoriei Suceava, definitivă prin decizia penală nr. XXX/xx.xx.2008 a Curţii de Apel Suceava; - 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx..2008 a Tribunalului Suceava, definitivă prin decizia penală nr. XXX/xx.xx.2009 a Curţii de Apel Suceava, Decizia penală nr. XXX/xx.xx.2010 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Bucureşti ; - 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.2008 a Tribunalului Botoşani, definitivă prin decizia penală nr. XXXX/xx.xx.2009 a Curţii de Apel Suceava; 12 ani închisoare aplicată de Tribunalul Suceava în dosarul XXXX/86/2006, la data de xx.xx.2011.

Inculpatul A. P., are antecedente penale, nefiind recidivist, fapta pentru care se dispune trimiterea în judecată este concurentă cu cele pentru care s-a dispus condamnarea acestuia la pedeapsa de 8 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.2007, în dosarul XXX/334/2007 de către Judecătoria Vatra Dornei, respectiv pedeapsa de 3 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. xx/xx.xx.2008, în dosarul xxxx/9797/2006 de către Judecătoria Piatra Neamţ. Inculpatului A. P. nu i s-a prezentat materialul de urmărire penală după ce s-a dispus schimbarea încadrării juridice, din procesele verbale de aducere la îndeplinire a mandatelor de aducere, rezultă că acesta este plecat din ţară de cca. doi ani, necunoscându-i-se actualul domiciliu.

Inculpatul C. C. , are antecedente penale, nefiind recidivist, fapta pentru care se dispune trimiterea în judecată este concurentă cu cele pentru care s-a dispus condamnarea acestuia la pedeapsa de 4 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.2007, în dosarul XXX/334/2007 de către Judecătoria Vatra Dornei, respectiv pedeapsa de 1 an închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.xx/xx.xx.2008, în dosarul xxxx/9797/2006 de către Judecătoria Piatra Neamţ. Inculpatului i s-a prezentat materialul de urmărire penală după schimbarea încadrării juridice, acesta nu recunoaşte fapta comisă, susţine că a fost cumpărător de bună credinţă şi nu a cunoscut provenienţa bunului valorificat către S.C. I. SRL Târgu Neamţ.

Inculpaţii A. P. şi C. C.  au fost condamnaţi pentru comiterea unor fapte similare de către Judecătoria Piatra Neamţ, în dosarul xxxx/9797/2006, respectiv de către Judecătoria Vatra Dornei, în dosarul XXX/334/2007.

Inculpatul G. I., are antecedente penale, fiind recidivist, recidivă postexecutorie faţă de pedepsele: - un an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.1996 a Judecătoriei Iaşi; - 4 ani închisoarea aplicată prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.1996 a Judecătoriei Iaşi;- un an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.2000 a Judecătoriei Iaşi.

Recidivă postcondamnatorie faţă de pedeapsa de 4 ani închisoarea aplicată prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.2002 a Judecătoriei Iaşi, arestat la data de xx.xx.2002, liberat condiţionat la data de xx.xx.2004, rest de pedeapsă de 533 zile, la data de xx.xx.2006, se consideră a fi executată pedeapsa.

Faptele pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului G. I., prin prezentul Rechizitoriu, sunt concurente cu cele pentru care s-a dispus condamnarea acestuia la pedepsele de: - 4 ani şi 5 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. xxxx/xx.xx.2005 a Judecătoriei Suceava, definitivă prin decizia penală nr. xxx/xx.xx.2007 a Curţii de Apel Suceava; - 4 ani închisoarea, aplicată prin sentinţa penală nr. n2007 a Judecătoriei Roma; - 7 ani închisoare, aplicată prin XXX/xx.xx.2008 a Judecătoriei Suceava; 7 ani închisoare, aplicată prin XXX/xx.xx..2008 a Tribunalului Suceava.

Inculpatul V. A. P., are antecedente penale, fiind recidivist, recidivă postexecutorie faţă de pedepsele:- 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.1995 a Judecătoriei Suceava; - 5 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.1996 a Judecătoriei Gurahonţ.

Fapta pentru care se dispune trimiterea în judecată a inculpatului V. A. P., prin prezentul Rechizitoriu, este concurentă cu cea pentru care s-a dispus condamnarea acestuia la pedeapsa 7 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.2009 a Judecătoriei Sector 4 Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. XXX/xx.xx.2009 a Tribunalului Bucureşti Secţia I Penală.

Inculpatul S. V., are antecedente penale, nefiind recidivist, fapta pentru care se dispune trimiterea în judecată a inculpatului, prin prezentul Rechizitoriu, este concurentă cu cea pentru care s-a dispus condamnarea acestuia la pedeapsa 5 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.2009 a Judecătoriei Sector 4 Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. XXX/xx.xx.2009 a Tribunalului Bucureşti Secţia I Penală.

Inculpatul nu a cunoscut activităţile comerciale desfăşurate de către inculpaţii L. N., G. I., V. A. P. şi P. S. în numele celor două societăţi comerciale, aspect ce rezultă şi din probele administrate. Inculpatul P. S. a declarat că filele CEC şi biletele la ordin le-a primit de la inculpatul L. N., care i-a şi precizat faptul că societatea în numele căreia erau emise instrumentele de plată nu avea disponibil în contul bancar. V. A. P. a declarat că bunurile ridicate de la SC P. SRL Botoşani au fost date inculpatului L. N..

Din declaraţia inculpatului G. I., rezultă că achiziţionarea de bunuri de la S.C. Z. SNC Focşani, S.C. N. I.COMPANY SRL Baia Mare (S.C. B. U.SRL Satu Mare), S.C. A. C. SRL Mizil, S.C. Z. I. E. SRL Cluj-Napoca, S.C. A. P. SRL Sântandrei şi S. I. SRL Braşov s-a făcut de către inculpatul L. N., el fiind contactat de către acest inculpat şi delegat să primească marfa, în calitate de „gestionar” al S.C. A. D. I. SRL Botoşani.

Inculpatul P. S., are antecedente penale, fiind recidivist, recidivă postexecutorie faţă de pedepsele: - 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.1997 a Judecătoriei Piatra Neamţ; - 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.1998 a Judecătoriei Bicaz, definitivă prin decizia penală nr. XXX/xx.xx.1999 a Curţii de Apel Bacău, arestat la data de xx.xx.1999, liberat la data de xx.xx.2001, rest de pedeapsă de 689 zile, la data de xx.xx.2003, se consideră a fi executată pedeapsa.

Fapta pentru care se dispune trimiterea în judecată a inculpatului P. S., prin prezentul Rechizitoriu sunt concurente cu cele pentru care s-a dispus condamnarea acestuia la pedepsele de: - 1 an şi 2 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.2006 a Judecătoriei Bicaz; - 4 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.2008 a Judecătoriei Piatra Neamţ, definitivă prin Decizia penală nr. XXX/xx.xx..2009 a Tribunalului Piatra Neamţ.

Instanţa s-a învestit cu soluţionarea cauzei şi a dispus citarea părţilor vătămate, a părţilor responsabile civilmente şi a martorilor din lucrările dosarului, solicitând relaţii de la Registrul Comerţului de la sediul fiecărei părţi vătămate; cazierul la zi a inculpaţilor, întrucât cele de la urmărirea penală sunt depăşite. De asemenea, s-au depus la dosar sentinţele judecătoreşti incidente situaţiei personale ale fiecăruia dintre inculpaţii care au mai fost condamnaţi anterior, cea mai complexă situaţie personală sub aspectul antecedentelor penale fiind relevată în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii L. N., P. S. şi G. I., aşa cum rezultă din cazierele acestora depus în dosarul instanţei.

Părţile vătămate au rămas constituite părţi civile aşa cum s-a arătat la urmărirea penală, cu următoarele deosebiri:

- S.C. A. T.S.R.L. SUCEAVA a solicitat sumele de 18.000 euro, contravaloare utilaj şi 60.000 lei contravaloare chirie, în conformitate cu contractele încheiate cu inculpatul G. M. T.;

- R. L. prin mandatar R. N. a solicitat sumele de 133.281,93 euro, contravaloare utilaje şi 148.200 euro contravaloare chirie, în conformitate cu contractele încheiate cu inculpatul G. M. T.;

- C. L. I. reprezentant S.C. A.  S.R.L. SUCEAVA prin Cocerhan Constantin-Florin a solicitat sumele de 70.000 euro contravaloare utilaj, plus 3.000 euro lunar chirie, în conformitate cu contractele încheiate cu inculpatul G. M. T., începând cu luna octombrie 2009 şi până la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe;

- partea vătămată S.C. P. S.R.L. Botoşani nu s-a constituit parte civilă în cauză, urmând a se dispune în legătură cu suma de 2.039,18 lei, despre care se face vorbire în cauză, aplicarea art.118 alin.1 lit.e şi alin.4 Cod penal.

Procedura de citare a părţilor a relevat următoarele particularităţi:

Părţile vătămate S.C. A. P. S.R.L. Sântandrei, S.C. A.  S.R.L. SUCEAVA, cât şi părţile responsabile civilmente S.C. E. O.S.R.L. Botoşani, S.C. M. C.S.R.L. Botoşani şi S.C. A. D. I. S.R.L. Botoşani sunt radiate din Registrul Comerţului ca efect al procedurii de faliment.

Pentru partea vătămată S.C. A. P. S.R.L. Sântandrei s-a citat în cauză partea civilă L.  L. Marcela, fostă reprezentantă a acestei societăţi.

Pentru partea vătămată S.C. A.  S.R.L. Suceava s-a citat partea civilă C. L. I., fost reprezentant al acestei societăţi prin mandatarul său C. C. F..

Partea vătămată R. L., fost reprezentant al S.C. N. S.R.L., a fost citată prin reprezentantul său R. N..

Inculpaţii V. A. P. şi P. S. sunt arestaţi în altă cauză, inculpatul V. A. P. aflându-se în prezent în Penitenciarul Botoşani în executarea unei pedepse pronunţate de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, conform sentinţei penale nr. XXX/xx.xx.2009 a acestei instanţe, iar inculpatul P. S. este în prezent arestat în altă cauză în acelaşi penitenciar în executarea unei pedepse rezultate dintr-o cerere de contopire a pedepselor, de 1 an, 9 luni şi 1182 zile închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II şi b Cod penal, conform sentinţei penale nr.302 din 7 august 2012 a Tribunalului Iaşi, arătată în finalul cazierului judiciar depus în dosarul instanţei.

Ceilalţi inculpaţi se află în stare de libertate, iar cu referire specială la inculpatul G. I., în conformitate şi cu prevederile din cazierul judiciar, cât şi cu sentinţele penale depuse la dosar, instanţa reţine că acesta a mai avut anterior o multitudine de condamnări, finalizate cu contopirea acestora, fiind liberat condiţionat din executarea ultimelor pedepse contopite la data de xx.xx.2010, cu un rest de pedeapsă de 1117 zile.

Inculpatul G. M. T., fără antecedente penale, a fost prezent în instanţă la primul termen de judecată, solicitând termen de judecată pentru a-şi angaja apărător, iar de la acest termen de judecată până la pronunţarea sentinţei, nu s-a mai prezentat în instanţă în vederea audierii, în rechizitoriu arătându-se că la urmărirea penală a recunoscut faptele comise în dauna S.C. R. S.R.L. Bucureşti şi S.C. E. M. P. S.R.L. Botoşani, recunoscând în legătură cu cele patru buldozere de care se face vorbire în cauză, doar faptul că a preluat aceste utilaje, pe care le-ar fi dat unei alte persoane, pe nume A. F. D., printr-o învoială verbală, cele patru utilaje fiind în realitate, în prezent, dispărute în necunoscut, deoarece inculpatul nu a făcut nici o dovadă a susţinerilor sale, cert fiind faptul că el a fost şi este ultimul posesor al acestor utilaje.

Inculpatul L. N., cu antecedente penale, a fost, de asemenea prezent în instanţă la un termen de judecată când a solicitat amânarea cauzei pentru a-şi angaja apărător, dar aşa cum a procedat şi coinculpatul G. M. T., el nu s-a mai prezentat în instanţă până la judecata în fond, rezultând de la urmărirea penală că nu recunoaşte săvârşirea infracţiunilor pentru care este cercetat.

Inculpatul A. P., cu antecedente penale, nu a fost prezent în instanţă, cu toate că a fost legal citat, rezultând de la urmărirea penală că recunoaşte săvârşirea infracţiunilor pentru care a fost cercetat.

Inculpatul C. C. , cu antecedente penale, nu a fost prezent în instanţă, nerecunoscând infracţiunile la urmărirea penală, fiind o persoană cu o stare de sănătate deosebit de precară, întrucât potrivit actului medical depus la dosar la judecata în fond a cauzei de fiul său, din partea Centrului de dializă Suceava rezultă că acesta prezintă o serie de boli deosebit de grave, printre care o afecţiune renală cronică, pentru care i s-a recomandat dializă de trei ori pe săptămână în zilele de luni, miercuri şi vineri în prezenţa unui însoţitor, situaţie care nu a fost de natură să impieteze judecarea cauzei la termenul din xx.xx. 2013, care este o zi de marţi a săptămânii, cauza impunându-se a fi soluţionată în lipsa acestui inculpat, nefiind necesară acordarea vreunui termen de judecată.

Inculpatul G. I., cu antecedente penale, a fost prezent în instanţă la un termen de judecată solicitând amânarea cauzei tot pentru motive de apărare, dată de la care nu s-a mai prezentat în instanţă, la urmărirea penală păstrând dreptul la tăcere.

Inculpatul V. A. P., arestat în altă cauză, cu antecedente penale, s-a prezentat în instanţă, arătând că recunoaşte şi regretă săvârşirea infracţiunilor pentru care este cercetat fiind de acord cu despăgubirile solicitate de părţile civile şi solicitând să fie cercetat potrivit art.3201 Cod procedură penală.

Inculpatul S. V., cu antecedente penale, s-a prezentat în instanţă, arătând că recunoaşte şi regretă săvârşirea infracţiunilor pentru care este cercetat, fiind de acord cu despăgubirile solicitate de părţile civile şi solicitând să fie cercetat potrivit art.3201 Cod procedură penală.

De asemenea, inculpatul P. S., arestat în altă cauză, cu antecedente penale, s-a prezentat în instanţă, arătând că recunoaşte şi regretă săvârşirea infracţiunilor pentru care este cercetat, fiind de acord cu despăgubirile solicitate de părţile civile şi solicitând să fie cercetat potrivit art.3201 Cod procedură penală.

Faptele, aşa cum sunt reţinute prin rechizitoriu în sarcina tuturor celor 8 inculpaţi, se dovedesc cu actele şi probele administrate la urmărirea penală, arătate mai sus, cu actele şi probele administrate în timpul cercetării judecătoreşti, inclusiv audierea martorilor din lucrările dosarului, fiecare dintre inculpaţi prezentând particularităţile lor specifice în funcţie de infracţiunile care le sunt reţinute în sarcină, cât şi în funcţie de cazierele judiciare depuse în dosarul instanţei, respectiv:

- declaraţiile inculpatului G. M. T., (f.56-59,68-72, 74-85, vol. I);

- declaraţiile inculpaţilor: L. N. (f. 88-89, vol. I; f.134-139, 365-366, vol. III; f. 152-158, 212, vol. VIII ), S. V. (f.51-72, 368-371, vol. III), G. I.(f. 84-85, 358-360 vol. III), V. A. P. (f. 107-111, vol. III) A. P. (f. 352-355 vol. III, f. 13-36, vol. V), C. C.  (f. 349-350, vol. III, f. 52-62, vol. V), P. S. (f.362-363, vol. III; f. 210-222, vol. VI );

- declaraţii parte vătămată/reprezentat parte vătămată: P. D., (f. 52-53, vol.I); B. C. (f. 110, 118 - 120, vol. V); C. D., (f. 63-68, vol. VI); L.  L. Marcela, (f. 104-107, vol. VI); S. F., (f. 130-132, vol. VI); S. L., (f. 174, 181-183, vol. VI); L. M., (f.189-200, vol. VI ); P. L., (f. 240-242, vol. VI); Z. Liliana, (f. 5-8, vol. VII); G. P. (f. 43-, vol. VII); M. D., (f. 197-198, vol. VII); G. M., (f. 160-161, vol. VIII)

- declaraţiile martorilor: S. N., (f. 97-101, vol. I); D. A. L., (f. 107-108, vol. I); B. P., (f. 113-118, vol. I); O. E., (f. 145, vol.I ); F. I., (f. 146-148, vol.I); M. C., (f.149-151, vol.I); F. L.(f. 187-189, vol. III); C. G. (f. 203-209, vol. III); L.  I. (f. 211-215, vol. III); C. T. (f. 216-221, vol. III); F. A. (f.236-239, vol. III); B. E. C.(f. 243-248, vol. III); D. M. (f. 259-260, vol. III); F. C. (f. 267-276, vol. III); L. M. C. (f. 282-288, vol. I); H. D. I. (f. 290, vol. III); P. N. (f. 110, vol. I); C. M. (f.52-57, vol. IV); B. M. (f.76-80, vol. IV); B. I., (f. 70-73, vol. V); L. G., (f. 74-79, vol. V); L. D. F. (f. 84 - 85, vol. V); P. G., (f. 102-103, vol. V); A. D., (f. 161-162, vol. V); D. I., (f. 163-164, vol. V); D. W. , (f. 21-27, vol. VI); D. C. (f. 33-36, vol. VI); T. M. (f. 42-43, vol. VI); A. P. (f. 119-121, vol. VI ); B. D., (f. 154-1XX, vol. VI); Ş. I., (f. 162-164, vol. VI); C. V., (f.169-170, vol. VI); M. S., (f.189-190, vol. VI); C. A., (f. 229-231, vol. VI ); I. C. – A., (f. 249-250, vol. VI); L. G., (f. 24-28, vol. VII); D. V., (f. 34 -37, vol. VII); G. P. (f. 43-45, vol. VII); U. B., (f. 221-227, vol. VII); U. D. F., (f. 228-230, vol. VII); P. M., (f. 235-236, vol. VII); S. I., (f. 164-165, vol. VIII); A. I., (f.166-168, vol. VIII);

- xerocopie documente eliberate e SC R. SRL Bucureşti, (f. 169-175, vol. I);

- xerocopie documente ridicate de la BDR Botoşani, (f. 176-201, vol. I);

- documente privind înfiinţarea şi cesionarea părţilor sociale ale SC E. O.SRL Botoşani, (f.202-269, vol. I);

- dovadă de predare – primire şi documente ridicate, (f.190-198, 222, 229-235, 240-242, vol. III);

- proces-verbal de restituire bunuri, (f. 346, vol. III);

- listing telefonic, (f.199-202, 296-304, vol. III; f. 114, vol. VI);

- xerocopie documente încheiate de către inculpaţi, (f. 291, vol. III);

- xerocopie documente provenind de la ORC, (f. 305-318, vol. III), (f. 95-208, vol. IV, f. 64-158, vol. VII);

- acte procesuale,(f. 318-345, 373-417, vol. III);

- proces verbal de examinare criminalistică şi planşă fotografică, (f. 185-186, 277-280, vol. III, f. 46-49, vol VII;);

- proces verbal de prelevare probă de scris, (f. 156-157, vol. I; f. 122, vol. I; f. 102-103, 119-121, vol.I; f. 210, XXX vol. III, f. 38, vol. V; f. 223-224, vol. VI);

- procese-verbal de prezentare pentru recunoaştere după planşă fotografică, (f. 125-128, vol. I; f. 223-226, 249-258, 261-266, vol. III, f. 65-67, 80-83, vol. V; 28-32, 37-41, 85-98, 121-124, 158-161, 165-168, 184-188, XXX-195, 225-227, 232-235, vol. VI; f. 29-33, 38-42, 231-234, 237-240, vol. VII;);

- proces verbal de aplicare a sechestrului asigurator dispus de către procuror, (f. 418-420, vol. III);

- ordonanţă schimbare încadrare juridică, (f. XXX, vol. III);

- raport de constatare tehnico – ştiinţifice grafice şi actul de dispunere, (f. 158-165, vol. I; f.1-28, vol. IV; f. 169-177, vol. VIII);

- documente provenind de la Garda Financiară – Secţia Botoşani, (f. 29-51, vol. IV);

- documente de cesionare părţi sociale ale S.C. A. D. I. SRL Botoşani, (f. 58-75, vol. IV);

- documente de cesionare părţi sociale ale S.C. M. C.SRL Botoşani, (f.81-94, vol. IV);

- extras de cont BCR Botoşani, cont S.C. M. C.SRL Botoşani, (f. 218 - 224, vol. IV);

 - documente provenind de la BANC POST SA – Sucursala Botoşani, (f. 225 - 249, vol. IV);

- documente provenind de la BRD – Sucursala Botoşani, (f. 250 - 303, vol. IV, f. 1-3, vol. V);

- originalul contractului de vânzare cumpărare încheiat de către SC CRISBIANCA SRL, (f. 4-6, vol. V);

- facturi fiscale în original şi aviz de însoţire marfă, (f. 168, vol. I; f. 7- 12, 141-146, vol. V; f. 17-20, 80, 112, 140-153, 175-177, 205, 249, vol. VI; f. 23, 50-51, 217, vol. VII;);

- procese-verbale de confruntare, (f. 39 - 43, vol. V);

- filă CEC în original şi refuz la plată,(f.154, 155, vol. I; f. 9-11,14-15, 69-75, 108-111,134-139, 178-180, 202-204, 243-248, vol. VI; f. 21, 22, 209-216, vol. VII;)

- contract de distribuţie, (f. 57-61, 76-79 vol. VI);

- comandă produse, (f. 113, vol. IV);

- xerocopie documente ridicate de la SC E. C. SRL Răchiţi, ( f.160-192, vol. VII);

- xerocopie contract cesiune de creanţă, (f. 199-208, vol. VII);

- documente ridicate de la SC I. SRL Târgu – Neamţ, (f. 1-62, vol. VIII);

- Nota de verificare efectuată de către D.G.F.P. – Bistriţa Năsăud, privind activitatea desfăşurată de către SC N. S.  SRL, (f. 63-132, vol. VIII);

- acte de delegare, (f. 184-186, vol. VIII);

- xerocopie filă CEC, factură fiscală, protocol de compensare a datoriilor, f. (187-192, vol. VIII);

- proces – verbal ridicare documente,(f. 193-203, vol. VIII);

În cadrul situaţiei de fapt, instanţa reţine, pentru inculpatul G. M. T. este real şi exact faptul că în trei rânduri consecutive a încheiat contracte de închiriere a unui număr de 4 excavatoare cu societăţile comerciale deţinătoare prin reprezentanţii lor, bunuri pe care inculpatul le-a luat şi le-a administrat după bunul său plac, înstrăinând aceste bunuri care au o valoare deosebit de mare, aşa cum rezultă din contracte şi din celelalte acte, unor persoane necunoscute, în prezent aceste utilaje fiind practic dispărute, nefiind găsite, cu toate că s-au făcut demersuri în acest sens, inclusiv în judeţul Brăila, aşa cum rezultă din actele depuse în dosarul de urmărire penală.

Închirierea acestor utilaje s-a făcut în schimbul unor sume de bani cu titlu de chirie, pe care inculpatul s-a angajat să le plătească, lăsând drept garanţie proprietarilor nişte instrumente de plată false şi care nu aveau acoperire în bancă, unde nu existau disponibilităţi băneşti, chirie pe care inculpatul nu a plătit-o niciodată nimănui.

Atât acest inculpat, cât şi inculpatul L. N. şi ceilalţi 6 inculpaţi sunt cei care, folosind aceleaşi mijloace, au dus la înşelarea celorlalte societăţi comerciale cu mărfuri de o valoare deosebit de mare, printre care carne de pui, ouă, preparate de carne de vită şi porc, băuturi alcoolice, materiale de construcţii, nişte cântare, agende şi calendare, hrană pentru peşte din crescătorii şi un fierăstrău mecanic, fiecare dintre inculpaţii cercetaţi, exclusiv inculpatul G. M. T. având antecedente penale deosebit de grave, izvorâte din situaţii de fapt similare, când inculpaţii au înşelat şi alte societăţi comerciale din ţară, prin aceleaşi mijloace.

Nu se poate aprecia că în cauză este dată lipsa de vinovăţie a vreunuia dintre inculpaţi, întrucât din actele şi probele de la dosar, inclusiv recunoaşterile inculpaţilor, rezultă cu certitudine faptul că fiecare dintre inculpaţi, în mod specific a contribuit la înşelarea şi prejudicierea societăţilor comerciale cu care au intrat în contact, fie în mod direct, fie indirect, cu atât mai mult cu cât aducerea tuturor mărfurilor la Botoşani şi depozitarea lor în apropierea municipiului Botoşani, în zona complexului Lebăda, vorbeşte de la sine, iar mărfurile cu care a fost prejudiciată societatea comercială din Vatra Dornei, nu poate fi interpretată decât în sensul că inculpaţii A. P. şi C. C.  au colaborat împreună la prejudicierea acestei societăţi cu cantităţile de cherestea aferente.

Drept urmare, instanţa urmează să reţină vinovăţia tuturor inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunilor pentru care au fost trimişi în judecată şi să dispună condamnarea lor potrivit legii, la pedepsele cu închisoarea în regim de detenţie pentru fiecare dintre aceştia, cu excepţia inculpatului C. C.  pentru care se va dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei, cu luarea în considerare a situaţiei personale a acestuia, descrise mai sus.

La individualizarea judecătorească a pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpaţilor, instanţa va avea în vedere, pe lângă criteriile generale prevăzute de art.72 Cod penal, şi persoana fiecăruia dintre inculpaţi, care în parte prezintă pe lângă cele mai sus arătate, particularităţi distincte pentru fiecare, după cum urmează:

Inculpatul G. M. T. este una din figurile centrale ale dosarului care, prin demersurile sale în legătură cu cele trei părţi civile pe care le-a prejudiciat a cauzat cel mai mare prejudiciu din tot dosarul, fiind vorba despre patru buldozere, pe care le-a luat de la proprietari şi nu le-a mai restituit niciodată, după cum nu a achitat pentru ele niciodată, nici un fel de contravaloare sau de chirie, mai mult, a arătat că aceste utilaje le-ar fi dat unei persoane, în cadrul unei înţelegeri verbale, situaţie care contrazice orice logică a unei asemenea supoziţii, care nu poate fi adevărată, deoarece el deţinea utilajele în baza unor contracte, cunoştea că trebuie restituite şi plătită chiria, fiind real şi exact faptul că în realitate inculpatul a înşelat persoanele care i-au încredinţat aceste bunuri, prin încheierea unor contracte de natură fictivă.

Inculpatul L. N. este de asemenea, o figură centrală a dosarului, prezentând antecedente penale de aceeaşi natură cu prezenta cauză, condamnat de mai multe ori în timp prin sentinţele penale care s-au depus la dosar, cât şi aşa cum rezultă din cazierul actual al acestui inculpat de la dosar, impunându-se pentru acesta aplicarea art.85 Cod penal, condamnarea lui în timp la pedepse cu suspendarea condiţionată a executării, în raport cu prezenta cauză, impunând aplicarea în cauză a Deciziei nr.42/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, obligatorie pentru instanţe, care statuează în exact cum trebuie procedat în situaţiile prevăzute de art.85 Cod penal, decizie care este pe deplin aplicabilă situaţiei personale a inculpatului.

Inculpatul A. P. şi C. C. , implicaţi în prejudicierea părţii civile S.C. C. B. S.R.L. Dornişoara, prezintă la rândul lor antecedente penale, fiind condamnaţi în timp prin aceleaşi sentinţe, pentru fapte similare cu cele din prezenta cauză, cu care se află în concurs real de infracţiuni, inculpatul A. P. fiind autorul principal al acestei infracţiuni şi cel care a coordonat toată activitatea infracţională, iar inculpatul C. C.  fiind complicele său, care i-a respectat instrucţiunile, în prezent cu o stare de sănătate deosebit de precară.

Inculpatul G. I., eliberat condiţionat din executarea unei pedepse anterioare la data de xx.xx. 2010, prezintă o situaţie deosebit de complexă, faptele lui fiind săvârşite atât în stare de recidivă postcondamnantorie, cât şi postexecutorie, dintre care unele fapte se află în concurs real de infracţiuni, ultima lui condamnare fiind relevată la finalul cazierului de la dosar, instanţa apreciind că pedepsele din prezenta cauză trebuie integrate în situaţia personală pe care o relevă acest cazier în finalul său, urmând să se pronunţe o pedeapsă rezultantă cu luarea în consideraţie a întregii sale situaţii, din care să fie scăzută durata executată până în prezent.

O situaţie similară o prezintă inculpatul P. S., care recunoaşte săvârşirea infracţiunilor, pentru care, de asemenea, instanţa apreciază că faptele din prezenta cauză trebuie integrate în situaţia personală a inculpatului care a suferit în timp un număr deosebit de mare de condamnări, evadând la un moment dat din executarea uneia dintre pedepse, stare de lucru care i-a adus în prezent executarea a unei pedepse de 1 an, 9 luni şi 1182 zile închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II şi b Cod penal.

În sfârşit, inculpaţii V. A. P. şi S. V., care recunosc săvârşirea infracţiunilor şi au solicitat aplicarea art.3201 Cod procedură penală, prezintă antecedente penale, fiind în executarea unor pedepse concurente cu prezenta cauză, aşa încât instanţa urmează să dispună contopirea acestor pedepse şi aplicarea unor pedepse rezultante din care să fie deduse duratele executate până în prezent, cu menţinerea stării de detenţie a inculpatului V. A. P., anularea vechilor mandate de executare şi emiterea unor noi mandate.

Pedepsele ce urmează a fi aplicate fiecăruia dintre inculpaţi vor fi diferenţiate în funcţie de gradul de implicare, de situaţia personală a inculpaţilor, cât şi de prejudiciile pe care le-au provocat prin demersurile lor infracţionale, toate pedepsele urmând a fi executate în regim de detenţie, cu aplicarea art.71, 64 lit.a teza II, b şi c Cod penal, inclusiv cu interzicerea unor drepturi acolo unde este prevăzut de lege, cu excepţia inculpatului C. C. .

În legătură cu acest inculpat, dată fiind starea de sănătate deosebit de precară a acestuia, criteriu reţinut printre altele şi în art.72 Cod penal, se va aprecia că pentru condamnarea şi reeducarea lui este suficientă aplicarea unei pedepse cu închisoare, a cărei executare să fie suspendată sub supraveghere, în conformitate cu art.861 şi urm. Cod penal, cu instituirea obligaţiilor prevăzute de lege în sarcina acestui inculpat.

În legătură cu latura civilă a cauzei se vor aplica aceleaşi criterii de mai sus, în principal faptul că inculpaţii răspund sau nu în solidar în funcţie de fiecare societate comercială prejudiciată, după cum au participat sau nu la prejudicierea fiecăreia dintre părţile vătămate, urmând ca acţiunea civilă a cauzei să fie admisă, iar inculpaţii să fie obligaţi conform art.998-999 din vechiul Cod civil, sub imperiul căruia s-au săvârşit infracţiunile, să plătească daune în consecinţă.

Se vor menţine sechestrele asiguratoare ce au fost dispuse în timpul urmăririi penale în legătură cu bunurile aparţinând inculpaţilor C. C. , A. P., S. V., cât şi S.C. M. C. S.R.L. Botoşani, în prezent radiată din Registrul Comerţului.

La data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, aceasta va fi comunicată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani – pentru inculpaţii G. M. T. şi L. N., la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ – pentru inculpaţii A. P. şi P. S., la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava – pentru inculpaţii C. C. , V. A. P. şi S. V. şi la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi – pentru inculpatul G. I., în vederea înregistrării, conform art.7 şi art.21 lit.g din Legea nr.26/1990, raportat la art.6 alin.2 din Legea nr.31/1990.

Văzând şi dispoziţiile art.189 şi urm. Cod procedură penală,

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

I. Condamnă pe inculpatul G. M. T., fiul lui M. şi M., născut la data de x în municipiul Botoşani, judeţul Botoşani, cu domiciliul în municipiul Botoşani, str. x nr. y, sc. z, et. v, ap. t, jud. Botoşani, fără forme legale în mun. Botoşani, str. x nr. y, jud. Botoşani, cetăţenia română, studii medii, concubinaj, un copil minor, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, C.N.P. x, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art.215 alin.1, 2, 3, 4 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (5 acţiuni infracţionale, pct. I. 1-5, Rechizitoriu), la pedeapsa de 15 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.71 şi 64 lit.a teza II, b şi c Cod penal, pe o perioadă de 4 ani.

Face în cauză aplicarea art.71 şi 64 lit.a teza II, b şi c Cod penal.

II. Condamnă pe inculpatul L. N., zis „R.”, fiul lui P. şi E., născut la data de x în comuna Adîncata, judeţul Suceava, cu domiciliul în oraşul Bucecea, jud. Botoşani, cetăţenia română, studii 12 clase, stagiul militar nesatisfăcut, fără ocupaţie, necăsătorit, fără copii, cu antecedente penale, recidivist, C.N.P. x, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de:

- art.26 Cod penal, raportat la art.215 alin.1, 2 şi 3 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 (două acţiuni infracţionale), art.37 lit.a Cod penal (pct. I. 1-2, Rechizitoriu), la pedeapsa de 8 ani închisoare.

- art.215 alin.1, 2, 3 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (9 acte materiale - pct. II., 2-10, Rechizitoriu), la pedeapsa de 15 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.71 şi 64 lit.a teza II, b şi c Cod penal, pe o perioadă de 4 ani.

În temeiul art.85 Cod penal, anulează suspendarea condiţionată a executării pedepselor de:

- 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.XXX din xx.xx 2008 a Tribunalului Suceava;

- 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.xxx din xx.xx.2008 a Tribunalului Botoşani;

- 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.xxx din xx.xx.2010 a Judecătoriei Botoşani;

În temeiul art.33 lit.a şi 34 Cod penal, contopeşte pedepsele de 8 ani închisoare şi 15 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.71 şi 64 lit.a teza II, b şi c Cod penal, pe o perioadă de 4 ani, cu pedepsele de:

- 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.XXX din xx.xx.2008 a Tribunalului Suceava;

- 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.xxx din xx.xx.2008 a Tribunalului Botoşani;

- 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.xxx din xx.xx.2010 a Judecătoriei Botoşani, şi aplică inculpatului pedepsele cele mai grele de 15 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.71 şi 64 lit.a teza II, b şi c Cod penal, pe o perioadă de 4 ani.

În temeiul art.39 alin.1 Cod penal, contopeşte pedepsele cele mai grele de mai sus, de 15 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.71 şi 64 lit.a teza II, b şi c Cod penal pe o perioadă de 4 ani aplicate prin prezenta sentinţă cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.XXX din xx.xx.2007 a Judecătoriei Suceava, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 15 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.71 şi 64 lit.a teza II, b şi c Cod penal, pe o perioadă de 4 ani.

Face în cauză aplicarea art.71 şi 64 lit.a teza II, b şi c Cod penal.

III. Condamnă pe inculpatul A. P., fiul lui P. şi P., născut la data de x în municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, cu domiciliul în sat Neagra, comuna Taşca, judeţul Neamţ, cetăţenia română, studii 10 clase şi şcoală profesională, stagiul militar satisfăcut, fără ocupaţie, divorţat, fără antecedente penale, nerecidivist, C.N.P. x, pentru săvârşirea infracţiunii de „înşelăciune”, faptă prevăzută şi pedepsită de art.215 alin.1, 2, 3 Cod penal (pct. II., 1, Rechizitoriu), la pedeapsa de 6 ani închisoare.

Constată că infracţiunea pentru care s-a dispus pedeapsa de mai sus se află în concurs real de infracţiuni cu infracţiunile pentru care s-a dispus condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepselor a aceluiaşi inculpat la pedepsele de 8 luni şi 2 luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr.xxx din xx.xx.2007 a Judecătoriei Vatra Dornei, pedepse pe care le descontopeşte şi 3 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.xx din xx.xx.2008 a Judecătoriei Piatra Neamţ şi dispune anularea suspendării condiţionate a acestor pedepse, conform art.85 Cod penal.

În temeiul art.33 lit.a şi art.34 Cod penal, contopeşte toate pedepsele de mai sus şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare.

Face în cauză aplicarea art.71 şi 64 lit.a teza II, b şi c Cod penal.

IV. Condamnă pe inculpatul C. C. , fiul lui M. şi V., născut la data de x în oraş Vatra Dornei, judeţul Suceava, cu domiciliul în comuna Dorna Arini, judeţul Suceava, cetăţenia română, studii medii, stagiul militar satisfăcut, fără ocupaţie, divorţat, cu antecedente penale, nerecidivist, CNP x, pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la înşelăciune”, faptă prevăzută şi pedepsită de art.26 Cod penal, raportat la art.215 alin.1, 2 şi 3 Cod penal (pct. II., 1, Rechizitoriu), la pedeapsa de 3 ani închisoare.

Constată că infracţiunea pentru care s-a dispus pedeapsa de mai sus se află în concurs real de infracţiuni cu infracţiunile pentru care s-a dispus condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepselor a aceluiaşi inculpat la pedepsele de 4 luni închisoare şi 1 an închisoare aplicate prin sentinţele penale nr.xxx din xx.xx.2007 a Judecătoriei Vatra Dornei şi nr.xx din xx.xx.2008 a Judecătoriei Piatra Neamţ, definitivă prin decizia penală nr.xx din xx.xx.2008 a Tribunalului Neamţ şi dispune anularea suspendării condiţionate a acestor pedepse.

În temeiul art.33 lit.a şi art.34 Cod penal, contopeşte toate pedepsele de mai sus şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare.

Face în cauză aplicarea art.71 şi 64 lit.a teza II, b şi c Cod penal.

În temeiul art.861, 862 şi 71 alin.5 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor principale şi accesorii aplicate, pe timp de 5 ani, interval care constituie termen de încercare, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei penale nr.xx din xx.xx.2008 respectiv xx.xx.2008, în conformitate cu art.865 alin.2 teza II Cod penal.

În temeiul art.863 Cod penal, pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte lunar, la datele fixate, la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Suceava;

b) să anunţe serviciul, în prealabil, despre orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice serviciului şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.864 Cod penal, în sensul revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii din nou a unei infracţiuni în cursul termenului de încercare sau al neîndeplinirii, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege ori stabilite de instanţă.

V. Condamnă pe inculpatul G. I., fiul lui Ş. şi V., născut la data de xx.xx.1963 în mun. Iaşi, cu domiciliul în sat/comuna Voineşti, judeţul Iaşi, fără forme legale în municipiul Iaşi, str. x nr. y  (actual nr. y), judeţul Iaşi, cetăţenia română, studii 10 clase, fără ocupaţie, divorţat, stagiul militar satisfăcut, cu antecedente penale, recidivist, C.N.P. x, pentru săvârşirea infracţiunii de „înşelăciune”, faptă prevăzută şi pedepsită de art.215 alin 1, 2, 3 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (6 acte materiale), art.37 lit.b din Cod penal (pct. II., 2-7, Rechizitoriu), la pedeapsa de 15 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.71 şi 64 lit.a teza II, b şi c Cod penal, pe o perioadă de 7 ani.

Constată că infracţiunea din prezenta cauză s-a săvârşit în stare de recidivă postcondamnatorie prevăzută de art.37 lit.a Cod penal, faţă de pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.xxxx din xx.xx.2002 a Judecătoriei Iaşi, din care inculpatul a fost liberat condiţionat la xx.xx.2004 cu un rest de pedeapsa de 533 zile, pe care îl revocă, iar în temeiul art.39 alin.2 Cod penal, contopeşte pedepsele din prezenta sentinţă cu acest rest de executat şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 15 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.71 şi 64 lit.a teza II, b şi c Cod penal, pe o perioadă de 7 ani.

Constată că infracţiunea din prezenta cauză se află în concurs real de infracţiuni cu infracţiunile pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului la pedepsele de:

- 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.xxxx din xx.xx.2009 a Judecătoriei Botoşani şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II şi b Cod penal, pe o durată de 2 ani, cât şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.c Cod penal pe o durată de 7 ani;

- 4 ani şi 5 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.xxxx din xx.xx.2005 a Judecătoriei Suceava, definitivă prin decizia penală nr.xxx din xx.xx.2007 a Curţii de Apel Suceava;

- 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.xxx din xx.xx.2007 a Judecătoriei Roman;

- 7 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.xxx din xx.xx.2008 a Judecătoriei Suceava;

 - 7 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.XXX din xx.xx.2008 a Tribunalului Suceava.

Descontopeşte pedepsele contopite prin aceste sentinţe şi înlătură sporurile aplicate.

În temeiul art.36 alin.1 Cod penal raportat la art.33 lit.a şi art.34 Cod penal, contopeşte pedepsele pronunţate prin prezenta sentinţă, de 15 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.71 şi 64 lit.a teza II, b şi c Cod penal, pe o perioadă de 7 ani, cu pedepsele de:

- 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.xxx din xx.xx.2009 a Judecătoriei Botoşani şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II şi b Cod penal, pe o durată de 2 ani, inclusiv interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.c Cod penal pe o durată de 7 ani;

- 7 ani închisoare şi 3 ani închisoare stabilite prin sentinţa penală nr.xxx/2008 a Judecătoriei Suceava;

- 4 ani şi 5 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.xxxx din xx.xx. 2006 a Tribunalului Suceava;

- 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.405 din 21 septembrie 2007 a Judecătoriei Roman;

- 7 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.XXX din 11 iunie 2008 a Tribunalului Suceava şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 15 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.71 şi 64 lit.a teza II, b şi c Cod penal, pe o perioadă de 7 ani.

Face în cauză aplicarea art.71 şi 64 lit.a teza II, b şi c Cod penal.

În temeiul art.36 alin.3 Cod penal, scade din pedeapsa rezultantă, durata executată până în prezent, respectiv reţinerea din 19 ianuarie 2006; durata cuprinsă în intervalul 20 ianuarie 2006 – 5 septembrie 2007 şi durata cuprinsă în intervalul 6 septembrie 2007 – 28 decembrie 2010, când s-a dispus liberarea condiţionată a inculpatului din Penitenciarul Botoşani, conform sentinţei penale nr.xxxx din xx.xx. 2010 a Judecătoriei Botoşani, cu un rest de pedeapsă de 1117 zile.

Anulează mandatul de executare nr.xxxx/2009 din xx.xx.2009 al Judecătoriei Botoşani şi dispune emiterea unui nou mandat conform prezentei.

VI. Condamnă pe inculpatul V. A. P., arestat în altă cauză, fiul lui A. şi G., născut la data de x în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava, domiciliat în municipiul Rădăuţi, str. x nr.y, judeţul Suceava, cetăţean român, studii 10 clase, stagiul militar nesatisfăcut, fără ocupaţie, necăsătorit, cu antecedente penale, recidivist, C.N.P. x, pentru săvârşirea infracţiunii de „înşelăciune”, faptă prevăzută şi pedepsită de art.215 alin.1, 2, 3 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (7 acte materiale), art.37 lit.b Cod penal (pct.II., 2-8, Rechizitoriu), art.3201 alin.7 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.71 şi 64 lit.a teza II, b şi c Cod penal, pe o perioadă de 4 ani.

Constată că infracţiunea pentru care s-au dispus pedepsele de mai sus se află în concurs real de infracţiuni cu infracţiunile pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului la pedepsele de 3 ani închisoare; 7 ani închisoare şi 4 ani interzicerea dreptului prevăzut de art.64 alin.1 lit.c Cod penal, aplicate prin sentinţa penală nr.xxx din xx.xx.2009 a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, în a cărei executare inculpatul se află în prezent încarcerat în Penitenciarul Botoşani, sentinţă rămasă definitivă prin decizia penală nr.xxx din xx.xx.2009 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, pedepse pe care le descontopeşte.

În temeiul art.33 lit.a şi art.34 Cod penal, contopeşte toate pedepsele de mai sus şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 10 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.71 şi 64 lit.a teza II, b şi c Cod penal, pe o perioadă de 4 ani.

Face în cauză aplicarea art.71 şi 64 lit.a teza II, b şi c Cod penal.

În temeiul art.36 alin.3 Cod penal, scade din această pedeapsă, durata executată până în prezent începând cu 30 octombrie 2009 la zi.

Menţine starea de detenţie a inculpatului.

Anulează vechiul mandat de executare nr.xxx/2009 din xx.xx.2009 a Judecătoriei Sectorului IV Bucureşti şi dispune emiterea unui nou mandat.

VII. Condamnă pe inculpatul S. V., fiul lui I. şi E., născut la data de x în comuna Pîrteştii de Sus, judeţul Suceava, cu acelaşi domiciliul în sat/comuna Pîrteştii de Jos, jud. Suceava, cetăţenia română, studii 12 clase, stagiul militar satisfăcut, fără ocupaţie, divorţat, un copil minor, cu antecedente penale, nerecidivist, CNP x, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art.215 alin.1, 2, 3, 4 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal (6 acte materiale, pct. II. 2-7, Rechizitoriu), art.3201 alin.7 Cod procedură penală, la pedeapsa de 10 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.71 şi 64 lit.a teza II, b şi c Cod penal, pe o perioadă de 4 ani.

Constată că infracţiunea pentru care s-au dispus pedepsele de mai sus se află în concurs real de infracţiuni cu infracţiunile pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului la pedepsele de 2 ani închisoare; 5 ani închisoare cât şi 3 ani interzicerea dreptului prevăzut de art.64 alin.1 lit.c Cod penal, aplicate prin sentinţa penală nr.x din xx.xx.2009 a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, sentinţă rămasă definitivă prin decizia penală nr.xxx din xx.xx.2009 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, îndreptată pentru erori materiale prin încheierea din xx.xx.2009 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, pedepse pe care le descontopeşte.

În temeiul art.33 lit.a şi art.34 Cod penal, contopeşte toate pedepsele de mai sus şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 10 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art.71 şi 64 lit.a teza II, b şi c Cod penal, pe o perioadă de 4 ani.

Face în cauză aplicarea art.71 şi 64 lit.a teza II, b şi c Cod penal.

În temeiul art.36 alin.3 Cod penal, scade din această pedeapsă, durata executată începând cu xx.xx.2009 la data de xx.xx.2012, când a fost liberat condiţionat din executarea acestei pedepse din Penitenciarul Botoşani, cu un rest de executat de 802 zile.

Anulează vechiul mandat de executare nr.xx/2009 din xx.xx.2009 a Judecătoriei Sectorului IV Bucureşti şi dispune emiterea unui nou mandat.

VIII. Condamnă pe inculpatul P. S., arestat în altă cauză, fiul lui C. şi V., născut la data de x în municipiul Piatra Neamţ, jud. Neamţ, cu domiciliul în sat/comuna Tarcău, judeţul Neamţ, cetăţean român, studii medii, fără ocupaţie, căsătorit, stagiul militar satisfăcut, cu antecedente penale, recidivist, C.N.P. x, pentru săvârşirea infracţiunii de „înşelăciune”, faptă prevăzută şi pedepsită de art.215 alin.1, 2, 3 Cod penal, cu aplicarea art 41 alin.2 Cod penal (2 acte materiale), cu aplicarea art.37 lit.b Cod penal (pct. II. 9-10, Rechizitoriu), art.3201 alin.7 Cod procedură penală, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.

 Face în cauză aplicarea art.71 şi 64 lit.a teza II, b şi c Cod penal.

I. Constată că infracţiunile săvârşite de inculpat în prezenta cauză sunt concurente cu infracţiunile pentru care s-a dispus condamnarea aceluiaşi inculpat prin sentinţa penală nr.xx din xx.xx.2011 a Tribunalului Neamţ, cât şi cu infracţiunile ce au fost contopite tot anterior prin sentinţa penală nr.xx din xx.xx.2010 a Judecătoriei Bacău, iar în consecinţă descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 9 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. xxx din xx.xx.2010 a Judecătoriei Bacău, în componentele sale:

a) 1 an şi 2 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală nr.xx/2006 a Judecătoriei Bicaz;

b) 1 an închisoare stabilită prin sentinţa penală nr.xxx/2005 a Judecătoriei Topliţa;

c) 1 an şi 6 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală nr.xxxx/2005 a Judecătoriei Piatra Neamţ;

d) 4 ani închisoare, 4 ani închisoare şi pedeapsa 6 luni închisoare, toate aceste trei pedepse stabilite prin sentinţa penală nr.xxx/2008 a Judecătoriei Piatra Neamţ (pedeapsa rezultantă fiind de 4 ani închisoare) şi

e) 9 luni închisoare spor de pedeapsă aplicat ca urmare a contopirii acestor pedepse stabilite pentru infracţiuni concurente.

II. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.xx din xx.xx.2011 a Tribunalului Neamţ, definitivă prin decizia penală nr.xxx din xx.xx.2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi repune în individualitatea lor următoarele pedepse:

a) 4 ani şi 6 luni închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II şi b Cod penal.

b) 1 an închisoare pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată.

III. Menţine dispoziţiile privind constatarea concurenţei infracţiunilor pentru care inculpatul P. S. a fost condamnat prin sentinţa penală nr.xx/2006 a Judecătoriei Bicaz; sentinţa penală nr.xxx/2005 a Judecătoriei Topliţa şi sentinţa penală nr.xxxx/2005 a Judecătoriei Piatra Neamţ şi constată că infracţiunile din aceste sentinţe sunt concurente cu infracţiunile pentru care s-a dispus condamnarea din prezenta cauză, iar în temeiul art.36 alin.2 Cod penal, art.33 lit.a şi art.34 lit.b Cod penal, contopeşte pedepsele stabilite pentru toate aceste infracţiuni (pedepse menţionate la pct.I lit.a, b, c, de mai sus; cât şi pedepsele din prezenta sentinţă), în pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi 6 luni închisoare, pe care o sporeşte cu 3 luni, pedeapsa totală fiind de 1 an şi 9 luni închisoare, această pedeapsă constituind primul termen al recidivei postexecutorii prevăzute de art.37 lit.b Cod penal.

IV. În baza dispoziţiilor art.36 Cod penal cu referire la art.33 lit.a Cod penal şi art.34 lit.b Cod penal, contopeşte pedepsele repuse în individualitate de la pct.II cu pedepsele repuse în individualitate la pct.I lit.d în pedeapsa cea mai grea, de 4 ani şi 6 luni închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II şi b Cod penal.

V. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 1 an şi 1182 zile închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.xxx din xx.xx.2010 a Tribunalului Vaslui, rămasă definitivă prin retragerea apelului la data de xx.xx.2010 şi repune în individualitatea lor următoarele pedepse componente:

a) 1 an închisoare, stabilită pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.269 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal şi

b) 1182 zile, rest de pedeapsă rămas neexecutat la data evadării din pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.xxx din xx.xx.2008 a Judecătoriei Piatra Neamţ.

VI. Constată, urmare a contopirii de la pct.IV, că restul de pedeapsă rămas neexecutat la data evadării este de 1182 zile plus 6 luni închisoare.

VII. Constată că infracţiunea de „evadare” prevăzută de art.269 alin.1 Cod penal, pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr.xxx din xx.xx.2010 a Tribunalului Vaslui, a fost săvârşită atât în timpul executării pedepsei rezultante de 4 ani şi 6 luni închisoare, menţionate la pct.IV, fiind reţinute dispoziţiile art.37 alin.1 lit.a Cod penal, cât şi după executarea pedepsei rezultante de 1 an şi 9 luni închisoare aplicate pentru infracţiunile concurente menţionate la lit.a, b şi c de la pct.I din prezenta, drept pentru care sunt aplicabile şi dispoziţiile art.37 alin.1 lit.b Cod penal.

În consecinţă, în temeiul dispoziţiilor art.39 alin.4 cu referire la art.37 alin.1 lit.b Cod penal, dispune aplicarea unui spor de pedeapsă de 3 luni închisoare la pedeapsa de 1 an închisoare stabilită pentru săvârşirea infracţiunii de „evadare” prevăzută de art.269 alin.1 Cod penal, pedeapsa totală fiind de 1 an şi 3 luni închisoare.

Menţine dispoziţiile privind aplicarea art.269 alin.3 Cod penal, drept pentru care la pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare, astfel cum a fost stabilită prin prezenta pentru infracţiunea de „evadare” prevăzută de art.269 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.37 alin.1 lit.a şi b Cod penal, se va adăuga pedeapsa ce se execută, respectiv la cea de 1182 zile închisoare, plus 6 luni închisoare, conform contopirii efectuate la pct.IV, perioadă rămasă neexecutată la data evadării, urmând ca inculpatul P. S. să execute pedeapsa finală de 1 an, 9 luni şi 1182 zile închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II şi b Cod penal.

Interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II şi b Cod penal, pe durata şi în condiţiile stabilite de art.71 Cod penal.

Menţine starea de detenţie a inculpatului.

Deduce din pedeapsa finală stabilită perioada deja executată de la 19 februarie 2010 la zi.

Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.xxx/2012 din xx.xx.2012 emis în baza sentinţei penale nr.xxx din xx.xx.2012 a Tribunalului Iaşi, definitivă prin decizia penală nr.xxxx din xx.xx.2012 a Curţii de Apel Iaşi şi dispune emiterea unui nou mandat de executare conform prezentei sentinţe.

Admite acţiunea civilă a cauzei, iar în consecinţă, obligă inculpaţii să plătească despăgubiri părţilor civile, după cum urmează:

A. Inculpatul G. M. T. să plătească părţilor civile:

- S.C. A. T.S.R.L. SUCEAVA sumele de 18.000 euro, contravaloare utilaj şi 60.000 lei contravaloare chirie;

- R. L. prin mandatar R. N. sumele de 133.281,93 euro, contravaloare utilaje şi 148.200 euro contravaloare chirie;

- C. L. I. reprezentant S.C. A.  S.R.L. SUCEAVA prin Cocerhan Constantin-Florin sumele de 70.000 euro contravaloare utilaj, plus 3.000 euro lunar chirie, începând cu luna octombrie 2009 şi până la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe.

B. Inculpaţii G. M. T. şi L. N. să plătească în solidar părţilor civile:

- S.C. R. S.R.L. BUCUREŞTI – prin reprezentant P. D. Romelus, suma de 23.257,62 lei;

- S.C. E. M. P.S.R.L. Botoşani suma de 2.890 lei.

C. Inculpaţii L. N. şi P. S., să plătească, în solidar, părţilor civile:

- S.C. I.S.R.L. Iaşi – prin reprezentant L. M., suma de 2.769 lei;

- S.C. L. C.S.R.L. Suceava suma de 2.917,88 lei.

D. Inculpaţii S. V., L. N., V. A. P., G. I., în solidar, să plătească părţilor civile:

- S.C. Z. S.N.C. FOCŞANI – administrator Z. L., suma de 45.026,86 lei;

- S.C. N. I.COMPANY S.R.L. Baia Mare, suma de 39.876,90 lei;

- S.C. ANA&CORNEL S.R.L. Mizil, suma de 148.787,70 lei;

- S.C. Z. I. E. S.R.L. Cluj, suma de 124.920,25 lei;

- L.  L. M. reprezentant S.C. A. P. S.R.L. Sântandrei, suma de 10.688,43 lei;

- S.C. S. I. S.R.L. Braşov, suma de 25.578,34 lei.

E. Inculpaţii A. P. şi C. C. , să plătească, în solidar, părţii civile S.C. CRISBIANCA S.R.L. Dornişoara prin administrator B. C. suma de 55.336,13 lei.

Constată că S.C. P. S.R.L. Botoşani nu s-a constituit parte civilă în cauză, iar în temeiul art.118 alin.1 lit.e şi alin.4 Cod penal, confiscă de la inculpatul V. A. P. suma de 2.039,18 lei.

Constată că părţile vătămate S.C. A. P. S.R.L. Sântandrei, S.C. A.  S.R.L. SUCEAVA, cât şi părţile responsabile civilmente S.C. E. O.S.R.L. Botoşani, S.C. M. C.S.R.L. Botoşani şi S.C. A. D. I. S.R.L. Botoşani sunt radiate din Registrul Comerţului ca efect al procedurii de faliment.

Menţine sechestrul asigurator asupra bunurilor aparţinând inculpaţilor C. C. , A. P. şi S. V., cât şi S.C. M. C.S.R.L. Botoşani aplicat prin ordonanţele din 27 martie 2006 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani şi procesele verbale din xx.xx. 2006 încheiate de Poliţia Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava şi xx.xx.2006 încheiat de I.P.J. Botoşani.

La data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, dispune comunicarea unui exemplar al acesteia la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani – pentru inculpaţii G. M. T. şi L. N., la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ – pentru inculpaţii A. P. şi P. S., la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava – pentru inculpaţii C. C. , V. A. P. şi S. V. şi la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi – pentru inculpatul G. I., în vederea înregistrării, conform art.7 şi art.21 lit.g din Legea nr.26/1990, raportat la art.6 alin.2 din Legea nr.31/1990.

Obligă fiecare dintre cei 8 inculpaţi să plătească statului câte 1.000 lei cheltuieli judiciare, din care câte 400 lei contravaloarea onorariilor apărătorilor din oficiu se va achita Baroului Botoşani din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru inculpatul S. V. şi părţile vătămate C. C. F. pentru C. L. I. reprezentant S.C. A.  S.R.L. Suceava şi S.C. CRISBIANCA S.R.L. Dornişoara şi de la comunicare pentru celelalte părţi.

Pronunţată în şedinţa publică din xx.xx.2013.

PREŞEDINTE, GREFIER,