Ucidere din culpă. Despăgubiri civile cuvenite minorului născut după decesul victimei

Decizie 389 din 13.06.2006


Ucidere  din culpă. Despăgubiri civile cuvenite minorului născut după decesul victimei.

Potrivit  art.7 al.2 din L.31/1954  „drepturile copilului sunt recunoscute  de la concepţie , însă  numai dacă se naşte viu”.

Respingerea cererii în despăgubiri formulată de  reprezentanta legală a minorului , pe considerentul  că acesta era  nenăscut în momentul  decesului victimei  (tatăl copilului) este nelegală.

Secţia penală - Decizia  penală nr.389/13 iunie 2006 

Prin  sentinţa penală nr.1754/28.10.2005 a Judecătoriei  Deva a fost condamnat inculpatul  P.M. la 2 ani închisoare  pentru săvârşirea  infracţiunii prev. de art.178 al.2  Cod penal.

S-a dispus aplicarea  art.81 Cod penal.

Sub aspectul  laturii civile , inculpatul a fost obligat  la 1500 RON despăgubiri  materiale şi 7500 RON  daune morale către partea civilă D.A., respingându-se  constituirea de parte civilă a părţii civile C.T. (reprezentanta  minorei C.L.).

Pentru a hotărî astfel , judecătoria a reţinut în esenţă că  în data de 23.07.2004 , în timp ce conducea autoturismul VW  Pasat , în afara localităţii Lăpugiu , prin încălcarea dispoziţiilor  art.153 al.2, art.158 lit. e, 141 şi 181  pct.15 din Regulamentul  de aplicare a OUG nr.195/2002 , inculpatul  a cauzat  un accident de circulaţie  soldat  cu decesul victimei A.T., care se deplasa  pe carosabil în acelaşi sens de mers, constatându-se  existenţa culpelor  concurente la producerea evenimentului rutier.

S-a apreciat că cererea reprezentantei  legale a minorei C.L. nu poate primi o soluţionare  favorabilă întrucât  aceasta  era nenăscută  la data decesului victimei.

Împotriva hotărârii  au declarat apel  inculpatul  P.M. şi părţile civile  D.A. şi C.T.

Apelul  inculpatului nu a fost motivat ,  iar calea de atac  exercitată  de părţile  civile viza majorarea  despăgubirile  civile  pentru D.A. şi respectiv  stabilirea unei prestaţii  lunare pentru  minora C.L.

Prin decizia  penală nr.154/10.04.2006  Tribunalul Hunedoara  a respins  ca nefondat  apelurile inculpatului  P.M. şi a  părţilor civile D.A. şi C.T.

Împotriva deciziei  a promovat  recurs în termen partea civilă C.T. , în calitate  de reprezentant  legal a minorei  C.L.  reiterând aceleaşi critici ca şi  în apel şi anume  stabilirea unei prestaţii periodice lunare  în favoarea minorei  C.L.

Recursul  este fondat.

Potrivit  art.7 al.2 din D. 31/1954 „drepturile  copilului  sunt  recunoscute  de la concepţie , însă numai dacă se naşte viu”. Copilul conceput este considerat  ca născut  atunci când  este vorba de drepturile  sale.

Prin urmare,  stabilindu-se  calitatea minorei  C.L. faţă de  victima A.T. ,  aceasta  se bucură  de toate  drepturile legale  pe care le-ar fi avut dacă victima ar fi  fost în  viaţă.

Aşa, fiind  instanţele , ignorând aspectele  reţinute mai sus , nu au  rezolvat fondul litigiului, în integralitatea sa, împrejurare faţă de care  hotărârile atacate  sunt supuse  sancţiunii procesuale a  casării cu trimitere spre rejudecare, conform art.385/15 pct.2 lit. c Cod procedură penală  , instanţei de fond  Judecătoria Deva.