Furt calificat. Infracţiune comisă în perioada termenului de încercare

Decizie 153 din 24.10.2006


Furt calificat. Infracţiune comisă în perioada termenului de încercare. Hotărâre definitivă de condamnare pentru o faptă concurentă. Tehnică de contopire.

Regimul juridic sancţionator instituit prin art. 83 Cod penal este unul special şi derogatoriu care presupune că pedeapsa în raport cu care s-a dispus revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei se adaugă ,  alături de pedeapsa aplicată pentru infracţiunea ce a atras revocarea suspendării.

În situaţia în care inculpatul a comis o nouă infracţiune în perioada termenului de încercare  după ce anterior a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune concurentă cu aceasta, sub aspectul  tehnicii de contopire,  instanţa va face mai întâi  aplicarea regulilor  de la concursul de infracţiuni şi apoi va  face aplicarea dispoziţiilor art. 83 Cod penal.

Secţia pentru cauze cu minori şi de familie – Decizia penală nr. 153/24 octombrie 2006

Prin sentinţa penală nr.651/2006 pronunţată de Judecătoria Alba-Iulia în dosar penal nr.9372/2005 a fost condamnat inculpatul T. M. M. la 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.208 al.1, 209 a1.1 lit.i Cod penal, cu aplic.art.99 şi urm. Cod penal.

În baza art.83 Cod penal raportat la art.110/1 a1.2 Cod penal s-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.880/7.07.2004 a Judecătoriei Sibiu pentru infracţiunea de furt calificat prev. de art.208 a1.1, 209 a1.1 lit.a,g şi i Cod penal cu aplic. art. 41 al.2 Cod penal şi art.99 si urm. Cod penal şi s-a dispus executarea în întregime a acestei pedepse, la care a adăugat pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare stabilită prin prezenta sentinţă, urmând ca inculpatul să execute 3 ani şi 6 1uni închisoare.

S-a constatat că fapta dedusă judecăţii în prezentul dosar este concurentă cu infracţiunea de furt calificat prev.de art.208 a1.1209 a1.1 lit.a,g şi i Cod penal cu aplic. art. 41 al. 2 şi art.99 şi urm. Cod penal, pentru care inculpatul a fost condamnat definitiv prin sentinţa penală nr.1543/10.11.2005 a Judecătoriei Sibiu.

În baza art. 36 a1.1 Cod penal s-a contopit pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare stabilită prin prezenta cu pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.1543/10.11.2005 a Judecătoriei Sibiu, în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, pe care o sporeşte, urmând ca în final inculpatul să execute 4 ani şi  4 luni închisoare.

S-a anulat mandatul de executare emis în baza sentinţei penale nr.1543/2005 a Judecătoriei Sibiu şi s-a dispus emiterea unui nou mandat, conform prezentei la rămânerea ei definitivă.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a reţinut în esenţă că în data de 11.10.2004, pe timp de zi, inculpatul minor a pătruns prin escaladare în locuinţa părţii vătămate M.I.  de unde a sustras  mai multe bunuri, pe care ulterior le-a valorificat unor persoane necunoscute.

Constatând că fapta  dedusă judecăţii  a fost săvârşită în perioada termenului de încercare privind pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată  prin sentinţa penală nr. 880/2004 a Judecătoriei Sibiu pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, instanţa de fond  a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 83 Cod penal.

Apoi, s-a  constatat că fapta dedusă judecăţii este concurentă cu  infracţiunea de furt calificat pentru care inculpatul a fost condamnat  definitiv prin  sentinţa penală nr. 1543/10.11.2005 a Judecătoriei SB astfel că a făcut aplicarea  dispoziţiile art. 36 al.1 Cod penal  contopind pedeapsa rezultată în urma cumulului aritmetic cu pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 1543/2005  la care s-a adăugat un spor  de pedeapsă.

Împotriva acestei soluţii a declarat apel în termen Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba - Iulia şi inculpatul Ţ. M.M..

În expunerea scrisă a motivelor de apel ale Parchetului se critică sentinţa pentru nelegalitate vizând tehnica de contopire a pedepselor aplicate inculpatului. Se susţine că instanţa de fond trebuia să procedeze după aplicarea pedepsei pentru fapta dedusă judecăţii la aplicarea regulilor  concursului de infracţiuni şi apoi la aplicarea dispoziţiilor art. 83 Cod penal.

Prin decizia penală nr. 234/A/07 august 2006 pronunţată de Tribunalul Alba în dosar nr.283/107/2006 s-au respins ca nefondate apelurile.

Pentru a pronunţa această hotărâre tribunalul a reţinut că apelul parchetului este nefondat întrucât indiferent de modalitatea aleasă sub aspectul tehnicii de contopire cea prezentată de parchet sau cea stabilită de prima  instanţă, finalitatea – pedeapsa + spor, este aceiaşi, astfel că nu există nici un  element de nelegalitate care să atragă desfiinţarea hotărârii primei instanţe.

Cât priveşte apelul inculpatului care în susţinerea orală a cererii a solicitat înlăturarea sporului aplicat după contopire; tribunalul a apreciat că şi acesta este nefondat, dată fiind persistenţa infracţională a inculpatului în comiterea aceluiaşi gen de infracţiuni.

Împotriva acestor hotărâri au declarat recurs în termen atât inculpatul  T.M.M. cât şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba invocându-se  aceleaşi motive ca în faţa instanţei de apel în ce priveşte tehnica de contopire şi respectiv sporul de pedeapsă.

Prin decizia penală nr. 153/24 octombrie 2006  pronunţată în dosar nr. 283/107/2006 Curtea de Apel Alba Iulia a admis recursul formulat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba precum şi recursul inculpatului T.M. M., a casat  decizia penală atacată precum şi sentinţa Judecătoriei numai sub aspectul individualizării pedepsei şi rejudecând cauza în aceste limite a  descontopit pedepsele aplicate inculpatului în pedepsele componente , a descumulat pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.1543/2005 a Judecătoriei Sibiu în pedepsele componente.

În baza art.36 alin.1 Cod penal  a contopit pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art.208 alin.1, art.209 alin.1 lit.i Cod penal cu aplicarea art.99 şi urm. Cod penal cu pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.1543/2005 a Judecătoriei Sibiu în pedeapsa cea mai grea de 2 ani  închisoare la care se adaugă un spor de 4 luni închisoare rezultând pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare.

În baza disp. art.83 Cod penal  a revocat beneficiul suspendării condiţionate a executării pedepsei de doi ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.880/2004 pronunţată de Judecătoria Sibiu pe care o adaugă la pedeapsa de doi ani şi 4 luni închisoare aplicată prin prezenta decizie, astfel că inculpatul va executa pedeapsa totală de patru ani şi patru luni închisoare.

În argumentarea deciziei, instanţa de recurs a stabilit că în adevăr atât decizia instanţei de apel cât şi hotărârea instanţei de fond sunt nelegale sub aspectul tehnicii de contopire care este contrară prevederilor art.83 Cod penal.

Din fişa de cazier a inculpatului rezultă că prin sentinţa penală nr.880/7.07.2004 pronunţată de Judecătoria Sibiu în dosar nr.4328/2004, inculpatul T. M. M. a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat prev. şi ped. de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.a, g, i Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi art.99 şi urm. Cod penal cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de 4 ani conform art.81, 110 Cod penal .

Prin sentinţa penală nr.1543 din 10.11.2005 pronunţată de Judecătoria Sibiu în dosar nr.7109/R/2005, definitivă la 8 februarie 2006, inculpatul T. M.M. a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută şi pedepsită de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.a, g şi i Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 şi art.99 şi urm. Cod penal.

Prin  aceiaşi hotărâre în baza disp. art.83 Cod penal s-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.880/2004 a Judecătoriei Sibiu şi s-a dispus executarea acesteia alături de pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă.Fapta dedusă prezentei judecăţi a fost comisă la data de 11.10.2004 deci în perioada termenului de încercare de 4 ani dispusă prin sentinţa penală nr.880/2004 fiind concurentă cu fapta pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr.1543/2005.

Ca urmare, în mod corect instanţele anterioare trebuie să procedeze sub aspectul tehnicii de contopire a pedepselor în următorul mod:

După aplicarea pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare pentru fapta dedusă judecăţii să descumuleze pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.1543/2005 a Judecătoriei Sibiu în pedepsele componente.

Apoi, să contopească în conformitate cu art.36 alin.1 Cod penal pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicate pentru fapta dedusă judecăţii cu cea de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.1543/2005 (pedepse aplicate pentru infracţiuni concurente) în pedeapsa de 2 ani închisoare la care să adauge un spor de pedeapsă de 4 luni închisoare rezultând pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare.

Apoi, conform art. 83 Cod penal să adauge la pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.880/2004 pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare rezultată conform contopirii de mai sus, urmând ca  inculpatul să execute în final, pedeapsa de 4 ani şi 4 luni închisoare.

În ce priveşte recursul inculpatului referitor la reducerea sau micşorarea sporului de contopire de 4 luni închisoare, Curtea  a  apreciat că în raport de datele ce caracterizează persoana inculpatului recurent, care după condamnări pentru fapte de furt calificat a comis în perioada suspendării condiţionate alte două fapte de furt calificat, ceea ce dovedeşte perseverenţă infracţională precum şi faţă de gravitatea faptelor comise aplicarea sporului de 4 luni închisoare nu apare excesivă.

Domenii speta