Art. 208-209 C.p.

Sentinţă penală 408 din 24.06.2010


R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

Dosar nr. 2487/270/2010 -art. 208-209 Cod penal-

Înreg. la 12.04.2010

SENTINTA PENALA nr. 408

Sedinta publica din data de 24.06.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Liliana Badau

Grefier – Florentina Cristian

Ministerul public reprezentat de procuror – Aneta Neagu

Pe rol judecarea actiunii penale pusa în miscare prin rechizitoriu Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatilor …… si ……, trimisi in judecata pentru savârsirea infractiunii de furt  (art.208 C.p.- art. 209 al. 1 C.p.).

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta inculpatul ……, asistat de avocat din oficiu ……. si inculpatul …….., asistat de avocat …… în substituire pentru avocat din oficiu ….. lipsa fiind partea civila ………

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care arata:

- cauza are ca obiect infractiunea de furt, prevazuta de art. 208 – 209 cod penal,

- cauza se afla la al doilea termen  de judecata,

- stadiul procesual fond, dupa care;

În conformitate cu art.300 Cod procedura civila instanta a verificat regularitatea actului de sesizare, dupa care, a adus la cunostinta inculpatilor prevederile art.70, 322 Cod procedura penala privind dreptul de a avea un aparator, dreptul de a nu face declaratii, atragându-i-se atentia ca ceea ce declara poate fi folosit împotriva lor. În temeiul prevederilor art.322 cod procedura penala grefierul de sedinta a facut o prezentare succinta a actului de sesizare al instantei, aducându-se la cunostinta inculpatilor fapta ce formeaza obiectul cauzei, încadrarea juridica a acesteia.

Existând consimtamântul inculpatilor, în baza art. 323 Cod procedura penala, instanta a procedat la audierea separata a inculpatilor, declaratiile acestora fiind consemnata la dosar.

Instanta procedeaza la citirea declaratiei inculpatului …..inculpatului ……….

Instanta pune în discutie probatoriul care urmeaza a fi administrat în cauza.

Reprezentantul Ministerului Public solicita  a se lua act ca renunta la audierea martorilor din lucrari fata de pozitia sincera a inculpatilor.

Avocat … arata ca nu insista în audierea martorilor din lucrari având în vedere pozitia procesuala  a inculpatilor.

Avocat ….. fata de pozitia inculpatilor arata ca nu insista în audierea martorilor din lucrari.

Instanta apreciaza ca nu se mai impune audierea martorilor din lucrari, declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fond.

Procurorul expune situatia de fapt retinuta prin actul de sesizare, aratând ca inculpatii au fost trimisi în judecata pentru comiterea infractiunilor prevazute de art. 208 – 209 al. 1 lit. a,g, cod penal cu referire la art. 4, 6, din Lg. 289/2005, constând în aceea ca în seara de 08.01.2010 impiegatul de miscare din statia ….. a observat ca s-a produs un deranjament manifestat prin ocuparea circuitelor de cale ferata ceea ce indica posibilitatea sustragerii unor componente de la infrastructura feroviara. Politia Transporturi Feroviare a reusit prinderea celor doi învinuiti în flagrant. Acestia au hotarât sa sustraga doua cutii metalice însa fiind depistati au încercat sa fuga. Prin ruperea sigilului s-a produs un prejudiciu, ……. constituindu-se parte civila pentru recuperarea lui. Solicita condamnarea inculpatilor si conform art. 81 cod penal suspendarea executarii pedepsei, cu obligarea la achitarea prejudiciului datorat si avansarea cheltuielilor reprezentând onorariu de avocat din fondurile Ministerului de Justitie.

Avocat …. solicita, fata de pozitia sincera a inculpatului ….. si a circumstantelor personale  a i se aplica o pedeapsa catre minimul general si a se dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei. Urmeaza a fi obligat sa achite partii civile prejudiciul datorat, cu onorar din fondurile Ministerului Justitiei.

Avocat ….. solicita circumstante atenuante la individualizarea pedepsei aplicarea unei sanctiuni care sa coboare sub minim legal,cu aplicarea dispozitiilor prevazute de art. 81 cod penal, pe latura civila, obligarea la despagubirile civile, cu onorariu din fondurile Ministerului de Justitie.

Inculpatul ….. având ultimul cuvânt, arata ca regreta fapta.

Inculpatul …… având ultimul cuvânt, arata ca regreta sincer fapta si va achita prejudiciul.

Cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând

Asupra cauzei penale de fata retine urmatoarele:

Prin rechizitoriul nr. 38/P/2010 al Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti, inregistrat pe rolul instantei sub nr. 2487/270/2010 au fost trimisi in judecata inculpatii ….., fiul lui …….., nascut la data de ….. in …..,domiciliat in …, fara ocupatie , fara antecedente penale, CNP …….. si …, fiul lui ……,nascut la … in ….domiciliat in …….., fara studii, fara antecedente penale, CNP ….sub aspectul savarsirii infractiunii de “ furt calificat” in forma tentativei.

In actul de sesizare al instantei s-au retinut urmatoarele: în seara de 08.01.2010 impiegatul de miscare din statia ….., ……., a observat pe luminoschema ca s-a produs un deranjament manifestat prin ocuparea circuitelor de cale 074C si YRF-1AD de pe distanta ………., ceea ce indica posibilitatea sustragerii unor componente de la infrastructura feroviara. Fiind sesizata imediat Politia Transporturi Feroviare s-a reusit prinderea în flagrant a celor doi învinuiti. Acestia observasera în zilele anterioare, la extremitatea triajului statiei …….. existenta unor mecanisme sub forma unor cutii metalice si au hotarât sa le sustraga în seara de 08.01.2010.

În cele doua cutii metalice sunt pozitionate câte o bobina de joanta, fiecare bobina valorând câte 3665,20 lei.

Învinuitii, prin miscari repetate cu mâna, au rupt de la papucii de prindere un numar de 6 funii din cupru si au scos din suporti bobinele de joanta.

Realizând ca vor fi depistati, au încercat sa fuga, urcând în caruta trasa de cai dar au fost prinsi si imobilizati de catre politie.

In cauza penala de fata a fost administrat urmatorul material probatoriu: in cursul urmaririi penale : sesizarea partii civile, constituirea de parte civila, proces verbal de cercetare la fata locului, proces verbal de prindere în flagrant proces verbal de reconstituire, declaratiile învinuitilor, declaratia martorului ……, …., …. in cursul judecatii: declaratii inculpat.

Inculpatii aflati in stare de libertate au fost prezenti in fata instantei si asistati de aparatori din oficiu in conformitate cu prevederile art 171 cod proc. pen.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

In seara de 8.01.2010, inculpatul ……. s-a deplasat la domiciliul inculpatului …… si impreuna s-au hotarat sa sustraga cutiile metalice cu cate o bobina de joanta pentru a le valorifica la un centru de colectare fier vechi.

Cei doi inculpati s-au deplasat in triajul statiei ……. unde, prin miscari repetate cu mana au rupt de la papucii de prindere un numar de 6 funii din cupru si au scos din suporti bobinele de joanta.

A fost sesizata politia feroviara de impiegatul de miscare …. iar cei doi inculpati au incercat sa fuga cu caruta insa au fost prinsi de organele de politie.

Situatia de fapt a fost dovedita in cauza cu declaratiile celor doi inculpati care au recunoscut savarsirea faptei coroborata cu declaratiile testimoniale, proces verbal de cercetare la fata locului, proces verbal de prindere in flagrant.

In drept fapta inculpatilor care impreuna, pe timp de noapte au incercat sa sustraga bunuri din posesia altuia in scopul insusirii pe nedrept intruneste elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat in forma tentativei prev. de art art 20 raportat la art 208 alin 1,209 alin 1 lit. a,g cod pen.cu referire la art 4,6 din Legea 289/2005.

 La individualizarea judiciara a pedepsei instanta va avea in vedere criteriile generale prev. de art 72 cod pen. : dispozitiile partii generale ale codului penal, limitele speciale de pedeapsa, gradul de pericol social al faptei savarsite, persoana infractorilor, imprejurari care atenueaza raspunderea penala, urmand a aplica pedeapsa inchisorii orientata spre minimul special.

Avand in vedere atitudinea procesuala sincera a inculpatilor, infractori primari, aflati la prima abatere infractionala , instanta va aplica circumstantele atenuante prev. de art art 74 lit. a, c cod pen. urmand a cobori pedeapsa sub  minimul special prevazut de lege, conform art 76 lit. c cod pen.

In baza art. 71 Cod pen.  va aplica fiecaruia din inculpati pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera a teza a II a si  litera b Cod penal.

Fata de persoana inculpatilor, infractori primari, instanta apreciaza ca scopul educativ al pedepsei prevazut de art 52 cod pen. poate fi atins si fara executare in regim de detentie, fiind indeplinite conditiile art 81 cod pen.

Astfel, in baza art. 81 cod pen., va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o perioada compusa din pedeapsa ce va fi aplicata prin prezenta plus termenul de incercare de 2 ani stabilit in conditiile art 82 cod pen..

In baza art. 359 Cod proc. pen.va atrage atentia inculpatilor asupra dispozitiilor art. 83 cod penal privind revocarea suspendarii in cazul in care va savarsi o noua infractiune in cursul termenului de incercare.

In baza art. 71 al 5 cod pen., pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei, va suspenda si executarea pedepselor accesorii.

Sub aspectul laturii civile.

In cauza sunt intrunite conditiile raspunderii civile delictuale intre fapta ilicita a inculpatilor si prejudiciul infractional in suma de 685,80 lei reprezentand contravaloare funii din cupru, exista legatura de cauzalitate.

Fata de fisa deviz pagube ( fl. 12 dosar parchet), vinovatia inculpatilor care nu contestat valoarea pagubei produse, instanta in baza art 14, 346 cod proc. pen. cu referire la art 998,1000 alin 3 cod civ. obliga inculpatii in solidar la plata sumei de 685,80 lei cu titlu de despagubiri civile catre …….

Avand in vedere culpa procesuala a inculpatilor, instanta, in baza art 191 alin 1 cod proc. pen. va obliga pe acestia la plata cheltuielilor judiciare catre stat, in suma de cate 500 lei fiecare, din care 300 lei onorariu aparator din oficiu.

In baza art 189 cod proc. pen. dispune avansarea onorariului avocat in suma de cate 300 lei din fondurile MJ catre BA Onesti, av. ……...,

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

In baza art 20 raportat la art 208 alin 1,209 alin 1 lit. a,g cod pen.cu referire la art 4,6 din Legea 289/2005, cu aplicarea art 74 lit. a, c, 76 lit. c cod pen. condamna pe inculpatul …., fiul lui ……., nascut la data de …. in …domiciliat in ……., fara ocupatie , fara antecedente penale, CNP …… la pedeapsa  inchisorii de 1 an sub aspectul savarsirii infractiunii de “ furt calificat”.

In baza art. 71 Cod pen. aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera a teza a II a si  litera b Cod penal.

In baza art. 81 cod pen., dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o perioada  de 3 ani , termen de incercare stabilit in conditiile art 82 cod pen..

In baza art. 359 Cod proc. pen. atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 cod penal privind revocarea suspendarii in cazul in care va savarsi o noua infractiune in cursul termenului de incercare.

In baza art. 71 al 5 cod pen., pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei, suspenda si executarea pedepselor accesorii.

In baza art 20 raportat la art 208 alin 1,209 alin 1 lit. a,g cod pen.cu referire la art 4,6 din Legea 289/2005, cu aplicarea art 74 lit. a, c, 76 lit. c cod pen. condamna pe inculpatul ….., fiul lui ……,nascut la ….. in ….,domiciliat in ………, fara studii, fara antecedente penale, CNP …….. la pedeapsa inchisorii de 1 an sub aspectul savarsirii infractiunii de „ furt calificat”.

In baza art. 71 Cod pen. aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera a teza a II a si  litera b Cod penal.

In baza art. 81 cod pen., dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o perioada  de 3 ani , termen de incercare stabilit in conditiile art 82 cod pen..

In baza art. 359 Cod proc. pen. atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 cod penal privind revocarea suspendarii in cazul in care va savarsi o noua infractiune in cursul termenului de incercare.

In baza art. 71 al 5 cod pen., pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei, suspenda si executarea pedepselor accesorii.

In baza art 14, 346 cod proc. pen. cu referire la art 998,1000 alin 3 cod civ. obliga inculpatii in solidar la plata sumei de 685,80 lei cu titlu de despagubiri civile catre ……..

In baza art 191 alin 1 cod proc. pen. obliga inculpatii la plata cheltuielilor judiciare catre stat, in suma de cate 500 lei fiecare, din care 300 lei onorariu aparator din oficiu.

In baza art 189 cod proc. pen. dispune avansarea onorariului avocat in suma de cate 300 lei din fondurile MJ catre BA Onesti, av. …., av…...

Cu apel in 10 zile de la pronuntare pentru inculpati si de la comunicare pentru partea civila.

Pronuntata in sedinta publica, azi 24.06.2010.

PRESEDINTE,  GREFIER,