Fonf funciar

Sentinţă civilă 1727 din 01.06.2010


ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI, JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 1972/270/2009 fond funciar

Înreg. 14.04.2009

SENTINTA CIVILA NR. 1727

Sedinta publica din data de 1.06.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE –  ANGHEL LUMINITA

GREFIER – BEJENARU SABINA MARIA

Pe rol fiind solutionarea cauzei civile având ca obiect fond funciar, privind pe reclamantii …….. si ……., în contradictoriu cu pârâtii COMISIA LOCALA … pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, COMISIA JUDETEANA BACAU pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, ….., ……, …….

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta reclamantii, personal si asistati de avocat ……., si avocat ….., pentru pârâtul ……., lipsind celelalte parti.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

Instanta acorda cuvântul pe suplimentul lucrarii de expertiza:

Avocat …… si avocat ……. nu formuleaza obiectiuni la suplimentul lucrarii de expertiza.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe exceptia lipsei de interes invocata de pârâtul …….. si pe fond:

Avocat ………, pentru reclamanti, solicita respingerea exceptiei lipsei de interes, partile din proces au dreptul, calitatea si interesul de a corecta anumite erori din cuprinsul titlului de proprietate. Titlul de proprietate contine chestiuni care nu sunt corecte si care nu pot fi înlaturate decât pe calea prezentei actiuni. Pe fondul cauzei, solicita admiterea actiunii, astfel cum a fost completata prin cererea depusa la data de 13.04.2010, aflata la fila 171 dosar. Solicita a se dispune înscrierea corecta a numelui autorului comun, dintr-o eroare acesta fiind trecut în titlul de proprietate Constantin, în loc de Costache. Precizeaza ca reclamantii au solicitat scoaterea din titlul de proprietate a suprafetei de teren de 616 m.p.  dobândita prin contract de vânzare-cumparare, având în vedere ca în cazul de fata sunt incidente dispozitiile Legii fondului funciar potrivit carora terenul curti-constructii si gradina aferente casei de locuit se cuvin reclamantilor. Solicita asadar constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate, motivat de faptul ca ……… nu era îndreptatit la aceasta reconstituire. Solicita radierea suprafetei de 1000 m.p. teren curti-constructii compusa din suprafata de 746 m.p. teren si din suprafata de 254 m.p. teren curti-constructii, asa cum rezulta din suplimentul Raportului de Expertiza Tehnica. Precizeaza ca prin actiune s-a solicitat si majorarea suprafetei reconstituite de teren arabil din T.60/39, P. 23, de la 3400 m.p. la cea reala de 5400 m.p., cu expertiza a fost clarificata aceasta situatie, se impune constatarea nulitatii absolute partiale pentru diferenta. Pentru terenul din T-60/39, P-11/1, reclamantii au solicitat înscrierea unei suprafete mai mari, au restrâns însa la 5226 m.p., cu megiesii indicati de expert. Solicita asadar modificarea titlului de proprietate, iar pârâtii, persoane fizice, sa suporte cheltuielile de judecata, reprezentând onorariu avocat si onorariu expertiza. Fiind vorba despre un titlu indiviz, solicita obligarea la ½ din aceste cheltuieli.

Avocat …., pentru pârâtul ………., precizeaza ca exceptia lipsei de interes se referea numai la primul capat al actiunii. Fiind vorba despre un act translativ de proprietate, este clar ca reclamantii nu au interes, Legea 18/1991 stabilind regimul constituirii si reconstituirii dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, iar reclamantii nu au depus cerere pentru constituirea dreptului de proprietate, asa cum prevede Legea nr. 18/1991. Singurul care a facut cerere este cel pe numele caruia s-a reconstituit dreptul de proprietate si pe numele caruia s-a emis titlul. Solicita admiterea exceptiei si respingerea primului capat al actiunii. Cu privire la radierea suprafetei de 1000 m.p., precizeaza ca alineatul al doilea al art. 23 din Legea fondului funciar se refera la suprafetele de teren aferente casei de locuit, asa cum sunt evidentiate în actul de proprietate, dar reclamantii nu au niciun document, ei se bazeaza pe actul de vânzare-cumparare care se refera la suprafata de 616 m.p. Cu privire la majorarea suprafetei de teren de la 3400 m.p. la 5400 m.p., solicita respingerea, iar cu privire la suprafata de 5226 m.p. solicita admiterea în parte, conform Hotarârii nr. 80, aflata la fila 53 dosar. Cu privire la înscrierea corecta a prenumelui ……în loc de ………. un astfel de motiv nu poata conduce la nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate, se putea face o cerere pe cale administrativa. Cu privire la cheltuielile de judecata solicitate, culpa eventuala ar putea apartine celor doua comisii care au eliberat titlul, nu pârâtii persoane fizice.

Avocat …….., având cuvântul în replica, precizeaza ca art. 23 al. 1 nu face nici un fel de discriminare, se refera la terenurile aferente casei si anexelor, teren ce poate fi în suprafata de cel mult 1000 m.p. Legiuitorul a avut în vedere sa protejeze interesele detinatorilor de gospodarii. Referitor la cererea despre care s-a facut vorbire, reclamantii sunt proprietari de la lege, nu mai era nevoie sa mai faca cerere. Iar cu privire la prenumele titularului titlului de proprietate, este în interesul tuturor partilor ca titlul sa fie corect. În legatura cu cheltuielile de judecata, face precizarea ca actiunea profita tuturor partilor, iar pe de alta parte pârâtii cad în pretentii. Solicita amânarea cauzei pentru depunerea de note scrise.

Avocat …….precizeaza ca toate solicitarile trebuie facute în limitele legale. Este o singura procedura, în termenul prevazut de lege se poate face cerere pentru constituirea dreptului de proprietate, se întocmeste documentatia si se da hotarârea. Alineatul al doilea al art. 23 se refera la cooperatorii care au avut terenuri.

Instanta respinge cererea de amânare a pronuntarii pentru depunerea de concluzii scrise.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

 

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata, constata ca:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 14.04.2009 sub nr. 1972/270/2009, reclamantii ……… si ….., domiciliati în ….., au chemat în judecata pe pârâtii Comisia Locala ……, pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, Comisia Judeteana Bacau pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, …….., domiciliat în …….., ……., domiciliat în ……si ……, domiciliata în ….., solicitând constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr. 80022/16.05.1995, emis pe numele defunctului ….. urmând a fi radiata din titlu suprafata de 746 m.p. teren constructii, T. 60/39, P. 24, intravilan com. ……, cu vecinii: Bîrligoi Gh., DC, Ludu A., Gura Gh. Constantin, defunctul nefiind persoana îndreptatita la reconstituire, sa fie înscris corect numele titularului din titlu, în loc de Constantin sa fie trecut Costache, astfel ca în titlu sa apara Gura Gh. Costache; sa fie majorata suprafata de reconstituita de teren arabil din T. 60/39, P. 23 de la 3400 m.p. cât este mentionat în titlu la suprafata reala existenta de 5400 m.p., teren intravilan Casin, megiesii corecti fiind: sosea, Bordeianu, Brebine L., Negoiescu I., Gosav I., Oproiu C., Ludu A., Cuciureanu. Au mai solicitat ca pârâtii sa suporte cheltuielile de judecata.

În motivare se arata ca reclamantii si pârâtii persoane fizice sunt mostenitorii defunctului ………, titularul înscris în titlul de proprietate nr. 80022/16.05.1995. Printr-un contract autentic de vânzare-cumparare, reclamantii au devenit proprietarii suprafetei de 616 m.p. teren curti-constructii pe care se afla si un grajd. Cu toate acestea, acest teren a fost inserat în titlul de proprietate emis pe numele defunctului.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 23 din Legea nr. 18/1991, art. 3 al. 1 lit. a din legea nr. 169/1997.

Conform art. 42 din Legea nr. 1/2000 introdus prin Legea nr. 247/2005, cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru.

Prin cererea de la fila 60 dosar, reclamantii au majorat obiectul actiunii, solicitând a fi înscrisa în titlu suprafata de 5400 m.p. teren intravilan, Casin, cu megiesii: sosea, Bordeianu, Brebene, Negoiescu, Gosav, Oproiu, Ludu si Cuciureanu, teren situat în mod real în T. 60/39, P. 11/1, nu cum în mod gresit s-a trecut în titlu numai suprafata de 3400 m.p. si în Parcela 23.

Reclamantii au revenit, în conditiile art. 132 al. 2 pct. 2 Cod de procedura civila, asupra câtimii obiectului judecatii, solicitând la data de 13.04.2010, majorarea sau, respectiv, marirea câtimii suprafetelor solicitate a fi modificate în titlu, dupa cum urmeaza:

1. – pentru terenul curti-constructii de 746 m.p. solicita a se lua act ca majoreaza obiectul cererii, în sensul ca solicita a fi radiata din titlu suprafata totala de 1000 m.p., compusa din:

- 746 m.p. teren curti-constructii T. 60/39, P. 24 intravilan comuna Casin cu vecinii: Bîrligoi Gh., drum comunal, Ludu A. si rest proprietate Gura Gh. Constantin si respectiv

- 254 m.p. teren arabil intravilan Casin T. 60/39, P. 23, cu megiesii Comaneci Constantin, Soroiu Gh., Ludu Alexandru, conform schitei pentru terenul pct. „Acasa la Constantin” – expert Apetroaie – pentru aceste suprafete defunctul nefiind persoana îndreptatita la reconstituire în temeiul art. 23 din Legea nr. 18/1991.

2. – pentru terenul arabil de 3400 m.p. mentionat în T. 60/39, P. 23 reclamantii îsi restrâng pretentiile si solicita a se mentine în titlu suprafata reala de 1862 m.p., cu datele topografice din titlu si megiesii: N - Soroiu Gheorghe, S – Ludu Alexandru, E – Comaneci Constantin, V – Cuciureanu Misu si Guruita Gheorghe, conform schitei expert topo Apetroaie Gheorghita, pct. „Acasa la Constantin”.

3. – pentru terenul din T. 60/39, P.11/1 reclamantii îsi restrâng pretentiile si solicita a se mentine în titlu suprafata de 5226 m.p. teren arabil si fânat T. 60/30, P. 11/1 intravilan comuna Casin, pct. În sat, cu megiesii: N – Gura C. Gheorghe, Cuciureanu Vasile, Ludu Georgeta, S – Bordeianu Nicolae, Brebenel Lucica, Negoescu Ion, Gosav Ion, Bordeianu Nicolae, la E – Oproiu Mircea si Oproiu Constantin, iar la V – drum judetean M. Casin – Onesti.

Pârâtul …… si-a angajat aparator. A formulat exceptia lipsei de interes (fila 61 dosar).

Pârâta Comisia Locala … a depus întâmpinare prin care a învederat ca reclamantii nu au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate în baza Legii nr. 18/1991.

Reclamantii au depus la dosar: titlul de proprietate nr. 80022/1995, acte de stare civila, contract de vânzare-cumparare nr. 745/10.03.1972, autorizatiile pentru executarea de lucrari nr. 19/11.08.1981 si nr. 13/22.06.1982, sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale. A solicitat si probele cu interogatoriu si expertiza topo.

Pârâta Comisia Locala a depus la dosar documentatia care a stat la baza emiterii titlului de proprietate nr. 80022/1995.

Pârâta Comisia Judeteana Bacau a depus la dosar Anexa a 2-a poz. 13 a com. …..si fisa tehnica a suprafetelor de teren primite de catre …….

În baza art. 167 Cod de procedura civila, instanta a încuviintat probele cu înscrisuri si cu expertiza topo, ca fiind utile, pertinente si concludente cauzei si a respins proba cu interogatorii ca fiind neutila cauzei.

În conformitate cu dispozitiile art. 137 Cod de procedura civila, instanta va da rezolvare mai întâi exceptiei lipsei de interes:

Interesul este folosul practic urmarit de cel care a pus în miscare actiunea civila. Interesul poate sa fie material, dar si moral. Interesul trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte: sa fie legitim, juridic, nascut, actual, personal si direct.

Reclamantii si-au dovedit interesul în promovarea prezentei actiuni, folosul practic fiind reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul curti-constructii, pe care si-au edificat gospodaria, dar si completarea masei succesorale dupa titularul ……..

Pentru aceste motive, exceptia va fi respinsa.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Reclamanta ……… împreuna cu pârâtii persoane fizice sunt mostenitorii defunctului ……, titularul înscris în T.P. nr. 80022/16.05.1995 si care din greseala apare cu prenumele de Constantin.

Prin contractul autentic nr. 745/10 martie 1972, reclamantii au devenit proprietarii suprafetei de 616 m.p. teren curti-constructii si a unui grajd ce se afla pe acesta, imobile situate în …... Lânga constructia existenta au edificat locuinta si alte anexe gospodaresti pe care le stapânesc nestânjenit.

Cu toate acestea, terenul în suprafata de 746 m.p. a fost trecut în titlul de proprietate de mai sus.

Conform art. 23 al. 1 din Legea nr. 18/1991, sunt si ramân în proprietatea privata a cooperatorilor sau, dupa caz, a mostenitorilor acestora, indiferent de ocupatia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-Lege nr. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii.

Din interpretarea coroborata a art. 23 al. 1 din Legea nr. 18/1991 si art. 8 al. 2 din Decretul-Lege nr. 42/1990, rezulta ca terenul aferent casei de locuit si anexelor gospodaresti poate fi în suprafata maxima de 1000 m.p. Prin actele normative la care s-a facut referire, legiuitorul a urmarit sa constituie tuturor proprietarilor de gospodarii din mediul rural un drept de proprietate si asupra unei suprafete de teren din jurul casei de locuit pentru a asigura o normala folosinta a gospodariei. Deci suprafata de teren cu aceasta destinatie trebuie sa fie îndestulatoare, nu excesiva.

Desi  în contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 745/10.03.1972 se mentioneaza suprafata de 616 m.p., iar la masuratori s-a gasit suprafata reala de 746 m.p., fata de pozitionarea constructiilor si de terenurile legale sus invocate, instanta va constata ca reclamantii sunt îndreptatiti la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata rezonabila de 1000 m.p., identificata în schita anexata suplimentului la Raportul de Expertiza Tehnica inginer ……..

Cu ocazia masuratorilor din teren s-a constatat ca, în realitate, suprafata de 3400 m.p. teren arabil, aflat în continuarea terenului curti-constructii, nu exista, terenul având numai 1868 m.p. Deoarece interesul mostenitorilor este de a poseda un titlu de proprietate cu suprafete reale, se va admite si acest capat de cerere, iar titlul de proprietate va fi modificat în mod corespunzator.

Defunctul …… a solicitat prin cererea înregistrata sub nr. 307/6.03.1991 (fila 43 dosar) si reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 0,52 ha, situata ……, pct. „….. Aceasta suprafata nu se regaseste în titlul de proprietate eliberat desi defunctul era îndreptatit la reconstituirea dreptului de proprietate. Pentru acest motiv, se va modifica titlul de proprietate în sensul înscrierii suprafetei de 5226 m.p. teren arabil, identificat în schita anexata la Raportul de Expertiza Tehnica ing. …..

Referitor la cheltuielile de judecata, reclamantii au solicitat ca acestea sa fie platite în cota de ½ de catre pârâti persoane fizice si ½ pârâte persoane juridice.

Nu se poate retine culpa comisiei judetene, în sensul art. 274 Cod de procedura civila deoarece nu-i sunt imputabile erorile din titlul de proprietate atacat. Comisia Judeteana Bacau a analizat, conform prevederilor H.G. nr. 1172/2001 propunerile facute de Comisia Locala …….., cu privire la modalitatea de stabilire a dreptului de proprietate, aceasta neputând fi în culpa în ceea ce priveste modul de reconstituire a dreptului de proprietate. În urma analizei documentatiei întocmite si înaintate de Comisia Locala, Comisia Judeteana a eliberat titlul de proprietate.

Prin urmare, în conformitate cu dispozitiile art. 274 Cod de procedura civila, cheltuielile de judecata vor fi suportate astfel: ½ de catre pârâtii ……, ……. si ……. si ½ de catre pârâta Comisia Locala ……...

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Respinge exceptia lipsei de interes formulata de pârâtul ……..

Admite în parte, asa cum a fost modificata, actiunea formulata de reclamantii ….. si …, domiciliati în …. împotriva pârâtilor  ….., pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, …… pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, ….., domiciliat în ..., …, domiciliat în ……. si ….., domiciliata în …..

Constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 80022/16.05.1995 si dispune modificarea acestuia, dupa cum urmeaza:

- modifica numele titularului din …… în …..;

- radiaza suprafata de 1000 m.p. teren curti-constructii compusa din: suprafata  de  746 m.p. teren  curti-constructii  situata în  intravilanul  com.  Casin, T-60/39, P-24, poligonul punctelor 1-2-3-4-7-6-51 în suplimentul la Raportul de Expertiza Tehnica ing. Apetroaei Gh. si suprafata de 254 m.p. teren curti-constructii, situat în intravilanul com. Casin, T-60/39, P-23/1, poligonul punctelor 6-7-13-12-6 în suplimentul la Raportul de Expertiza Tehnica ing. Apetroaei Gh.;

- înscrierea suprafetei reale de 1868 m.p. teren arabil, în loc de 3400 m.p. teren arabil, aflat în continuarea terenului curti-constructii, T-60/39, P-23, megiesit cu: N – Soroiu Gheorghe, S – Ludu Alexandru, E – restul proprietatii reclamantilor, V – Ghiuta Gheorghe si Misu Cuciureanu, pct. „Acasa la Constantin” poligonul punctelor 13-8-9-10-11-12-13 în suplimentul la Raportul de Expertiza Tehnica ing. Apetraoei;

- înscrierea suprafetei de 5226 m.p. teren arabil, situata în com. Casin, pct. „În sat”, T-60/39, P-11/1, megiesit cu: N – Cuciureanu Vasile + Ludu Georgeta, S – Bordeianu Nicolae + Brebenel Lucica + Negrescu Ion + Gosav Ion, E – Oproiu Constantin + Oproiu Mircea, V – D.J. + Gura C. Gheorghe, poligonul punctelor 13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-12-13 în schita anexata Raportului de Expertiza Tehnica ing. Apetraoei Gh.

Conform art. 274 Cod de procedura civila obliga pe pârâtii …., ….., ….. la plata sumei de 502,05 lei catre reclamanti si pe pârâta Comisia Locala …..pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor la plata sumei de 502,05 lei catre reclamanti, reprezentând cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 1.06.2010.

PRESEDINTE,  GREFIER,

Domenii speta