Acordare a compensatiilor in baza Legii nr. 9 din 1998. Competenta

Sentinţă civilă 77 din 07.01.2010


Acordare a compensatiilor in baza Legii nr. 9/1998. Competenta.

Prin acţiunea înregistrată initial pe rolul Tribunalului Bucuresti reclamantii T. L., B. A., au chemat în judecată pe pârâta AUTORITATEA NATIONALA PENTRU RESTITUIREA PROPRIETATILOR, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată la plata sumei de 34294,12 lei reprezentand cota de 40% din totalul compensatiilor acordate prin Ordinul …/2007 .

În motivarea acţiunii, reclamanţii au arătat că prin Hotărârea nr. …/2001 li s-au acordat despagubiri in suma de 64369,86 lei, fiind validata prin Ordinul …/2007 prin care cuantumul s-a majorat la 85735,29 lei si desi s-au conformat cerintelor paratie si au depus toate actele solicitate , solicitand efectuarea platii nici pana in prezent aceasat nu si-a indeplinit obligatiile.

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 1,2,8,10 din Legea nr. 9/1998,  HG nr. 1643/2004 şi art. 998-1000,CEDO, Legea 262/2007.

În dovedirea acţiunii, reclamantii au depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Prin sentinta civila nr …/2009 instanta a admis exceptia necompetentei materiale a instantei si a declinat cauza in favoarea Judecatoriei Sectorului 1, aratand ca este vorba de o actiune in pretentii , reclamantii necontestand vreun act administartiv .

La data de 6.10.2009 pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii reclamantului ca neîntemeiată.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

 Din coroborarea  dispozitiilor art. 7 si 8 alin. 2 din Legea nr. 9/1998, instanta apreciaza ca dreptul la despagubire stabilit de acest act normativ se stabileste prin hotararea comisiei judetene constituita in baza art. 7 din lege, procedura ulterioara presupunand doar validarea acestei hotarari de catre comisia constituita la nivelul administratiei centrale.

Astfel, potrivit prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 9/1998, comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti primesc, verifică şi rezolvă cererile de acordare a compensaţiilor. Hotărârile privind acordarea compensaţiilor se dau în termen de cel mult 6 luni de la primirea cererilor. De asemenea, potrivit art. 4 din HG nr. 1643/2004, comisia centrala, respectiv departamentul din cadrul Cancelariei Primului Ministru are doar atributii de validare a hotararii Comisiei Judetene, prin aceasta din urma stabilindu-se insa despagubirile.

Potrivit dispozitiilor art. 8 alin. 2 din Legea nr. 9/1998, in cazul în care compensaţiile se plătesc în anul în care au fost stabilite, acestea se acordă la nivelul la care au fost validate de comisia centrală, iar în situaţia în care se achită în anul următor, direcţiile generale ale finanţelor publice le actualizează în raport cu indicele de creştere a preţurilor de consum din ultima lună pentru care a fost publicat de către Institutul Naţional de Statistică înaintea plăţii, faţă de luna decembrie a anului anterior.

Prin decizia nr. XXI a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, s-a admis recursul în interesul legii si s-a stabilit că, in aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. 2 din Legea nr. 9/1998, privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, precum şi ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2004, data stabilirii compensaţiilor este aceea a emiterii hotărârii comisiei judeţene, respectiv, a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998. Validarea de către Cancelaria Primului Ministru a hotărârilor comisiilor teritoriale, cu depăşirea termenului de 60 de zile prevăzut în art. 7 alin. 3 din aceiaşi lege, atrage actualizarea întregii sume în raport cu indicele de creştere a preţurilor.

In cauza, se poate constata ca prin Hotararea nr. ../2001 A Comisiei Municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii 9/1998 au fost aprobate cererile reclamantilor , stabilindu-se valoarea totala a compensatiilor  la 643698677ROL(64369,8677 LEI).

Ulterior , prin Ordinul …/2007  a fost validata aceasta Hotarare , acordandu-se  reclamantilor T. L., B. A. compensantii in cuantum de 85735,29 lei., aratandu-se ca majorarea cuantumului reprezinta erori de calcul pentru terenul agricol, potrivit art 2 din acest ordin suma acordata urmand a fi esalonata in conformitate cu art 5 din HG 286/2004 si anume suma de 34294,12 lei  reprezentand 40% din total, restul urmand a fi achitat in cursul anului urmator-.

Instanta nu poate retine ca intemeiate apararile paratei din cuprinsul intampinarii in sensul ca  potrivit art 5 din Hotararea Guvernului nr 286 /2004 compensatiile se achita in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie  in bugetul de stat astfel ca plata este conditionata de existenta in bugetul de stat a unor sume suficiente aprobate anual cu aceasta destinatie, dreptul  reclamantilor  fiind afectat de o conditie , nerealizarea acesteia conducand la prelungirea perioadei de plata peste termenul prevazut de art 5 HG 286/2004.

Astfel creditorul unei instituţii publice, având în vedere şi realitatea constituţională a statului de drept, aşteaptă din partea instituţiei publice executarea de bunăvoie a obligaţiei pecuniare. În cazul în care instituţia publică, ce ar trebui să se comporte în cadrul relaţiilor sociale ca un subiect de drept-exemplu pentru ceilalţi participanţi la raporturile juridice, nu execută obligaţia de bunăvoie, creditorul se poate adresa instantei.

A sustine ca lipsa fondurilor  duce la prelungirea termenului de plata  inseamna o incalcare a dreptului reclamantilor, nealocarea unor sume de bani cu aceasta destinatie nu pune la adapost debitorul acestei obligatii, solutia contarara insemnand golirea de continut a dreptului reclamantilor , acestia fiind expusi asadar unui abuz din partea debitorului care ar putea invoca tot timpul nealocarea fondurilor, cu consecinta prelungirii la infinit a termenului de plata., iar dreptul ar fi iluzoriu daca s-ar permite ca un Ordin , executoriu- si obligatoriu sa ramana fara efect in detrimentul uneia dintre parti.

Ca atare, retinand ca reclamantii sunt indreptatiti la plata primei transe din totalul compensatiilor astfel cum au fost stabilite prin actele mai sus mentionate , parata nefacand dovada contrara ca a achitat aceasta suma ,si nici ca nu au fost alocate astfel de sume ,  instanta va obligă pârâta  la plata  către reclamant a sumei de 34294,12 lei reprezentand cota de 40% din totalul compensatiilor acordate prin Ordinul …/2007 .