Plangere contraventionala-OG 195/2002

Hotărâre 5755 din 20.04.2010


SENTINŢA CIVILĂ NR. 5755/ 20.04.2010

Plangere contraventionalaAccident rutier-lipsa constatarii amiabile atrage obligatia respectarii prevederilor art 79 alin . 1 lit. b din OUG 195 / 2002

Prin cererea  inregistrata la data de 03 .11. 2009 pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti sub nr de dosar /2009  petentul N.T a solicitat anularea procesului – verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria CC nr X / 22. 10 . 2009 incheiat de intimata Brigada de Politie Rutiera si in subsidiar inlocuirea sanctiunii aplicate cu avertisment .

In motivare a aratat ca prin procesul – verbal contestat a fost sanctionat pentru faptul ca in data de 01.10 . 2009 , ora 18 .00 , in timp ce conducea autoturismul cu nr de inmatrciulare B – 81 – NST din directia Sos Mihai Bravu – Camil Ressu nu s-a asigurat la schimbarea directiei de mers si a intrat in coliziune cu autoturismul cu nr de inmatriculare B – 27 – VPB care circula din aceeasi directie . De asemenea prin acelasi proces – verbal a fost sanctionat pentru faptul ca nu s-a prezentat in termen de 24 h la Politie pentru solutionarea accidentului . Arata ca procesul – verbal este nelegal fata de nerespectarea prevederilor art 19 din OG 2/ 2001  nefiind semnat de un martor . Intrucat procesul – verbal a fost incheiat la o data ulterioara savarsirii contraventiei i s-a produs o vatamare grava deoarece fiind vorba de o contraventie ce se consuma instantaneu , aceasta trebuie sa fie constatata de catre agentul de politie in momentul savarsirii ei sau cel mai tarziu , dupa producerea sa. Procesul – verbal de contraventie este de asemenea lovit de nulitate in raport de incalcarea prevederilor art 16 alin 1 din OG 2/ 2001 nefiind descrise conditiile in care fapta contraventionala a fost savarsita . Procesul – verbal incheiat nu corespunde realitatii fiind in mod gresit sanctionat in baza art 79 alin 1 lit b din OUG 195 / 2002, nefiind aplicabile prevederile acestui text de lege . Arata ca a incheiat o constatare amiabila prin care a stabilit ca pagubele sa fie acoperite prin intermediul societatii de asigurari .

In drept cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art 31 din OG 2/ 2001 .

Alaturat cererii de chemare in judecata a depus procesul – verbal contestat .

La data de 05 . 01 . 2010 intimata a depus intampinare solicitand pe aceasta cale respingerea plangerii ca neintemeiata .

Cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art 1169 , 1171 C.civ, art 15 din OG 2/ 2001 , art 54 alin 1 din OUG 195 / 2002 si art 79 alin 1 lit b din RAOUG 195 / 2002 .

In cauza au fost administrate proba cu inscrisuri si proba cu interogatoriul interveninetului fortat .

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele :

Prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria CC nr. nr X / 22. 10 . 2009  s-a consemnat că în data de 01.10.2009 , orele 18.00  , petentul a condus autoturismul cu nr de înmatriculare B – 81 – NST  pe Sos Mihai Bravu pana in Bdul Camil Ressu si nu s-a aisigurat la schimbarea directiei de mers intrand in coliziune cu autoturismul cu nr de inmatriculare B – 27 – YPB care circula din aceeasi directie de mers , de asemenea nu s-a prezentat in termen de 24 h la Politie pentru solutionarea accidentului , fapte care intrunesc elementele constitutive ale contraventiilor prevazute de de art 54 alin 1 si art 79 alin 1 lit b din OUG 195 / 2002 fiind sanctionat cu catre 4 puncte amenda pentru fiecare contraventie in valoare de 240 lei , 3 puncte penalizare si retinerea permisului de conducere .

Prezumtia de legalitate a actului administrativ (actul a fost emis cu respectarea tuturor conditiilor de fond si de forma prevazute de lege) din care decurg prezumtia de autenticitate (actul emana in mod real de la cine se spune ca emana) si  prezumtia de veridicitate (actul reflecta in mod real ceea ce a stabilit autoritatea emitenta)  nu au fost răsturnate în cazul de faţă , procesul – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei întrunind condiţiile de legalitate şi temeinicie instituite prin OG 2/ 2001 .

Analizând cuprinsul procesului-verbal sub aspectul legalităţii sale instanţa apreciază că acesta a fost întocmit cu respectarea disp. art. 17 din OG nr.2/2001 referitoare la menţiunile obligatorii pe care trebuie să le cuprindă sub sancţiunea nulităţii absolute, întrucât acesta contine numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, descrierea faptei săvârşite, data comiterii acesteia şi semnătura agentului constatator.

Instanat constata ca procesul – verbal respecta prevederile art 16 alin 1 din OG 2/ 2001 relativ la descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite.

De asemenea in lumina dispozitiilor art 19 alin 1 din ordonanta -„  Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia”- rezulta ca necesitatea semnarii procesului – verbal de contraventei apare in momentul in care petentul refuza sau nu este de fata la incheierea acestuia , or , in cazul de fata petentul si-a insusit prin semnatura procesul – verbal .

 Mai mult  nerespectarea art 16 si a art 19 din OG 2/ 2001 este sanctionata de nulitatea relativa in masura dovedirii vatamarii suferite de petent , dovada care nu rezulta in cazul de fata .

Instanta are in vedere considerentele Deciziei nr 22/ 19 . 03 .2007 pronuntata de Inalta Curte de Casatie  si Justitie in recursul  in interesul legii promovat de Parchetul de pe langa ICCJ in raport de care situaţiile în care nerespectarea anumitor cerinţe atrage întotdeauna nulitatea actului întocmit de agentul constatator al contravenţiei sunt strict determinate prin reglementarea dată în cuprinsul art. 17 din ordonanţă.

In ceea ce priveste sustinerea potrivita careia fapta nu a fost constatata personal de agentul de politie aceasta nu poate fi primita  , date fiind circumstantele specifice privind desfasurarea traficului care fac imposibila supravegherea oricarui eventual incident rutier de catre agentii de politie care sunt in inferioritate numerica fata de participantii la trafic .

Potrivit art 79 alin 1 din OUG 915 / 2002 conducatorii de vehicule implicati intr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat numai avarierea vehiculelor au obligatia potrivit lit b  din textul de lege sa se prezinte la unitatea de politie competenta pe raza careia s-a produs accidentul in termen de cel mult 24 h de la producerea evenimentului pentru intocmirea documentelor de constatare .  In alin 2 al art 79 se arata ca se excepteaza la aceasta obligatie conducatorii vehiculelor care incheie o constatare amiabila de accident in conditiile legii .

 Instanta retine in primul rand ca intre autoturismul petentului si cel al interveninetului a avut loc un accident de circulatie , astfel cum rezulta din declaratiile celor doi conducatori auto date in fata organelor de politie ( filele 16-17 ) , interogatoriul intervenientului fortat  precum si sustinerile petentului din fata instantei de judecata . Astfel petentul a aratat ca “ probabil a atins masina intervenientului  la momentul pornirii de pe loc ca urmare a faptului ca a tras de volan dreapta “  iar avariile rezultate  in urma coliziunii au fost constatate de agentii intimatei  si insusite prin semnatura de cei doi conducatori auto . Nu are relevanta faptul ca eventual autoturismul petentului a fost mai putin avariat decat cel al intervenientului ca urmare a modului de producere a accidentului . De asemenea  nu are relevanta fotografia depusa de petent , realizata la data de 02.11. 2009 , ulterior producerii evenimentului rutier – 01.10.2009 , neexistand nici o dovada ca intre timp nu s-au remediat avariile .

Pe cale de consecinta in data de 01 . 10 .. 2009 a avut loc un accident de circulatie , vina in producerea acestuia apartinand petentului care nu s-a aisigurat la schimbarea directiei de mers intrand in coliziune cu autoturismul cu nr de inmatriculare B – 27 – YPB care circula din aceeasi directie de mers , fapta care intruneste elementele constitutive ale contraventiei prevazute de art 54 alin 1 din OUG 195 / 2002.

Intre parti nu  s-a incheiat o constatare amiabila de accident , in conditiile legii , cei doi conducatori nu au stabilit  de comun acord cui apartine vina in producerea coliziunii  , nu s-au prezentat la asiguratorul celui vinovat pentru a incheia respectiva constatare pentru a fi incidente prevederile art 79 alin 2 lit a din OUG 195 / 2002  , motive pentru care petentul se face vinovat de asemenea pentru nerespectarea dispozitiiloe art 79 alin 1 lit b din Ordonanta  avand in vedere ca nu s-a prezentat la unitatea de politie competenta penrtu a incheia documentele de constatare ( cel tarziu pe data de 02.  10 . 2009 ci la data de 13.10.2009).

În ceea ce priveşte individualizarea sancţiunii instanta constată că aceasta respectă prevederile art 21 din OG 2/2001  , respectiv este aplicată între limitele prevăzute de actul normativ , este proporţională cu gradul de pericol social al faptei , fiind luate în considerare împrejurările în care a fost săvârşită fapta , modul şi mijloacele de săvârşire , scopul urmărit , urmarea produsă , circumstanţele personale ale contravenientului şi  celelalte date înscrise în procesul- verbal.

Pentru toate aceste motive instanţa urmează să respingă plângerea formulată împotriva procesului- verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei ca neîntemeiată.