Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 612 din 24.02.2011


R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

Dosar nr. 8159/270/2010

Înreg. la 23.12.2010  - plângere contraventionala -

SENTINTA CIVILA NR. 612

Sedinta publica din 24.02.2011

Instanta constituita din:

Presedinte – ….

Grefier –….

Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata de petentul ….. în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Judetean de Politie Bacau – pentru Serviciul …., având ca obiect „ plângere contraventionala”.

La apelul nominal facut în sedinta publica, a raspuns petentul si martorul propus de catre intimat, lipsa fiind intimatul.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza:

- cauza are ca obiect „ plângere contraventionala”,

- stadiul procesual fond,

- prin serviciul registratura al instantei s-a depus la dosar dovada îndeplinirii mandatului de aducere emis pe numele martorului, aflata la filele 20-22 dosar,

- se afla la al treilea termen de judecata, dupa care,

Instanta procedeaza la identificarea martorului …… care prezinta CI ……., CNP ……

Instanta procedeaza la audierea martorului, sub prestare de juramânt religios, declaratia acestuia fiind cosemnata si atasata la dosarul cauzei.

În temeiul art. 34 din O.G. nr. 2/2001 instanta în va asculta pe petent.

Petentul având cuvântul arata ca a depasit într-adevar martorul din prezenta cauza dar mentioneaza ca era linie discontinua, iar referitor la faptul ca acesta era sa intre în sant face precizarea ca acesta este salariat MAI si i-a relatat pe hol ca nu poate sa depuna marturie împotriva colegilor. La momentul întocmirii procesului verbal de contraventie agentul constatator i-a cerut spaga si nu a vrut sa le dea, dar l-au avertizat ca va cheltui mai mult cu drumurile la Onesti, fapt care s-a si întâmplat. A fost oprit în trafic deoarece era linie continua pentru sensul opus de circulatie, iar cei de la politie au observat ca pe sensul sau de mers e linie discontinua abia dupa ce l-au oprit. Mai arata ca în procesul verbal de contraventie se spune ca a depasit neregulamentar dar ar trebui sa aiba si probe video în acest sens, însusi martorul a declarat ca a semnat procesul verbal în alb, si nu stie cât e de legal aceasta. Referitor la declaratia martorului ca era sa intre în sant arata ca în zona respectiva în comuna Oituz nici nu sunt santuri iar daca nu a existat contact cu masina nici nu avea cum sa intre în sant.

Nemaifiind cereri de formulat, exceptii de invocat, ori probe de administrat instanta apreciaza cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Petentul având cuvântul solicita admiterea plângerii, anularea procesului verbal de contraventie deoarece nu poate sta fara permis, mai ales ca nu a existat nici o fapta, nu a facut nimic, depasirea a fost absolut normala, si nici nu a fost nici un pericol de a intra în sant.

Dezbaterile fiind încheiate instanta retine cauza spre solutionare.

Dupa terminarea dezbaterilor si retinerea cauzei spre solutionare, s-a prezentat martorul …… care a vrut sa lase cerere pentru cheltuieli de judecata si a întrebat instanta cine trebuie sa le plateasca, întrebare la care instanta nu a raspuns deoarece nu îi permite dispozitiile legale, iar martorul a declarat ca daca trebuie sa plateasca cei de la politie care l-au propus ca si martor, nu mai lasa cererea, si a plecat fara a mai lasa cerere pentru cheltuieli.

I N S T A N T A :

Deliberând asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:

Prin plângerea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 23.12.2010 sub nr. 8159/270/2010, petentul ….., a solicitat în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI BACAU -  SERVICIUL …… anularea procesului-verbal de contraventie seria CC nr. 8637622, încheiat de catre intimat în data de 18.12.2010.

În motivarea plângerii petentul a aratat ca masurile dispune sunt abuzive si nesustinute de probe.

Plângerea nu a fost motivata în drept.

În dovedirea cererii s-a depus: copie dupa procesul – verbal de contraventie seria CC nr. 8637622, încheiat în data de 18.12.2010 (fila 3).

În conformitate cu dispozitiile art.36 din O.G. nr.2/2001, modif., art.15 lit.i din Legea nr.146/1997 si art.1 alin.2 din O.G. nr.32/1995 cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar.

În aparare intimatul a depus întâmpinare prin care a solicitat mentinerea procesului-verbal contestat si respingerea plângerii petentului ca neîntemeiata. În motivare a aratat ca la data 18.12.2010 petentul a condus autoturismul cu numarul de înmatriculare ….. pe DN11, iar la km 113 a efectuat manevra de depasire neregulamentara a autoturismului marca VW cu numarul de înmatriculare ……., obligându-l pe acesta sa paraseasca partea carosabila spre acrosament pentru a evita coliziunea, si de asemenea nu avea asupra sa certificatul de înmatriculare.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 115-118 C.proc.civ., H.G. nr. 1391/2006, O.U.G. nr. 195/2002 si O.G. nr. 2/2001.

În temeiul art. 242 alin.2 C.proc.civ. intimatul a solicitat judecarea cauzei în lipsa.

În dovedire a depus raportul din data de 04.01.2011 (fila 10).

La termenul de judecata din data de 13.01.2011, în temeiul art. 167 alin. 1 Cod procedura civila instanta a încuviintat pentru intimat proba cu înscrisurile depuse la dosar si proba testimoniala cu un martor în persoana numitului Stoica Romeo, apreciindu-le pertinente, concludente si utile solutionarii cauzei. În cursul judecatii s-a administrat proba testimoniala în cadrul careia a fost audiat martorul Stoica Romeo, pentru intimat, cu declaratia aflata la fila 23 din dosar.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

În fapt, la data de 18.12.2010 a fost întocmit de catre un agent constatator, din cadrul Inspectoratul de Politie al Judetului Bacau – SERVICIUL ……, procesul - verbal de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale seria CC nr. 8637622, prin care s-a retinut savârsirea de catre petentul ……, a contraventiilor prevazute de art. 118 lit.d din H.G. nr. 1391/2006 si art. 147 alin.1 din H.G. nr. 1391/2006, constând în aceea ca în data de 18.12.2010, ora 11.50, în localitatea Oituz, pe DN 11, km 113, în timp ce conducea autoturismul marca Peugeut cu numarul de înmatriculare ……, petentul a efectuat manevra de depasire a autoturismului marca VW cu numarul de înmatriculare ……., în mod periculos, obligând autoturismul depasit la evitarea coliziunii prin manevra catre acrosament, si de asemenea nu avea asupra sa certificatul de înmatriculare auto. Pentru savârsirea acestor contraventii petentului i s-a aplicat, în temeiul art. 100 alin.3 lit.e din O.U.G. nr. 195/2002, o amenda în cuantum de 240 lei si i s-a retinut permisul de conducere în vederea suspendarii, pentru prima fapta, iar pentru a doua, i s-a aplicat o amenda în cuantum de 360 lei, în temeiul art. 101 alin.1 pct.18 din O.U.G. nr. 195/2002.

Procesul - verbal nu a fost semnat de catre contravenient, dar a fost semnat de catre un martor asistent ………. La rubrica alte mentiuni s-a consemnat ca are asupra sa certificat de înmatriculare în copie cu stampila, conform cu originalul.

În drept, potrivit art. 118 lit.d din H.G. nr. 1391/ 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice: conducatorul de vehicul care efectueaza depasirea este obligat sa reintre pe banda sau în sirul de circulatie initial dupa ce a semnalizat si s-a asigurat ca poate efectua aceasta manevra în conditii de siguranta pentru vehiculul depasit si pentru ceilalti participanti la trafic, iar conform art.100 alin.3 lit. e din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta în clasa a II-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile, nerespectarea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a regulilor privind depasirea.

Conform art. 101 alin.1 pct. 18 din O.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice: constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta în clasa a III-a de sanctiuni nerespectarea obligatiei conducatorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevazute la art. 35 alin. (2). Astfel ca, potrivit art. 35 alin.2 din acelasi act normativ: participantii la trafic sunt obligati ca, la cererea politistului rutier, sa înmâneze acestuia documentul de identitate sau, dupa caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum si alte documente prevazute de lege. Totodata, potrivit art. 147 pct.1 din H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice: conducatorul de autovehicul este obligat sa aiba asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare si, dupa caz, atestatul profesional, precum si celelalte documente prevazute de legislatia în vigoare.

Conform art. 34 alin.1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta competenta sa solutioneze plângerea, dupa ce verifica daca aceasta a fost introdusa în termen, asculta pe cel care a facut-o si pe celelalte persoane citate, daca acestea s-au prezentat, administreaza orice alte probe prevazute de lege, necesare în vederea verificarii legalitatii si temeiniciei procesului-verbal si hotaraste asupra sanctiunii.

Instanta constata ca plângerea contraventionala formulata de catre petent a fost introdusa în termenul prevazut de lege, respectiv în termen de 15 zile de la data înmânarii procesului - verbal de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale, conform art. 31 din O.G. nr. 2/2001, procesul - verbal fiind încheiat la data de 18.12.2010, plângerea contraventionala fiind introdusa la instanta la data de 23.12.2010 (prin serviciu de curierat), prin urmare în termenul legal, având în vedere ca acesta este un termen procedural care se calculeaza pe zile libere.

Analizând legalitatea procesului - verbal de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale, instanta retine ca au fost respectate dispozitiile art. 16 si art. 17 din O.G. nr.2/2001, neexistând cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu.

În ceea ce priveste motivul de nelegalitate invocat de catre petent prin concluziile pe fond, potrivit caruia martorul a semnat procesul-verbal în alb, dar nu a asistat la discutiile dintre intimat si petent, instanta retine ca acesta este neîntemeiat pentru urmatoarele considerente:

Din declaratia martorului ……. (fila 23) rezulta ca acesta a fost pus sa semneze procesul-verbal înainte de a fi completat, iar el a plecat apoi.

Potrivit art. 19 alin.1 din O.G. nr.2/2001: procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de contravenient, iar în cazul în care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste împrejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia. Instanta constata ca procedura de semnare a procesului-verbal de catre un martor asistent a fost viciata, deoarece martorul a semnat procesul-verbal în alb si nu a fost de fata, pentru a confirma faptul ca petentul a refuzat sa semneze.

Cu toate acestea, este de observat ca în art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 sunt înscrise anumite cerinte specifice pe care trebuie sa le îndeplineasca, în anumite situatii, procesul-verbal încheiat de agentul constatator al contraventiei, este adevarat, fara a se mai mentiona ca nerespectarea lor ar atrage nulitatea actului. Or, situatiile în care nerespectarea anumitor cerinte atrage întotdeauna nulitatea actului întocmit de agentul constatator al contraventiei sunt strict determinate prin reglementarea data în cuprinsul art. 17 din ordonanta.

Prin urmare situatiile în care nerespectarea anumitor cerinte atrage întotdeauna nulitatea actului întocmit de agentul constatator al contraventiei sunt strict determinate prin reglementarea data în cuprinsul art. 17 din O.G. nr.2/2001. În raport cu acest caracter imperativ-limitativ al cazurilor în care nulitatea procesului-verbal încheiat de agentul constatator al contraventiei se ia în considerare si din oficiu, se impune ca în toate celelalte cazuri de nerespectare a cerintelor pe care trebuie sa le întruneasca un asemenea act, inclusiv cele referitoare la semnatura martorului, nulitatea procesului-verbal de constatare a contraventiei sa nu poate fi invocata decât daca s-a pricinuit partii o vatamare ce nu se poate înlatura decât prin anularea acelui act, fiind prin urmare cazuri de nulitate relativa, iar în prezenta cauza petentul nu a dovedit nici o vatamare.  Instanta retine ca acest rationament a fost reiterat de catre Înalta Curte de Casatie si Justitie în Decizia în Interesul Legii Nr. XXII / 2007, referitoare la dreptul de a face obiectiuni conform art. 16 alin.7 din O.G. nr. 2/2001

Cu privire la temeinicia procesului-verbal, instanta consta ca în O.G. nr. 2/2001 nu se arata în mod expres care este forta probatorie a procesului-verbal de constatare a contraventiei, dar în practica judiciara interna, plecând în principal de la prevederile art. 47 din O.G. nr. 2/2001, care trimit la prevederile Codului de procedura civila si având în vedere prevederile art. 1171 Cod civil, se retine de regula ca procesul-verbal legal întocmit face dovada pâna la proba contrarie, iar în temeiul art. 1169 Cod civil, sarcina probei revine celui care contesta realitatea consemnarilor din procesul-verbal.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (a carei jurisprudenta a devenit obligatorie pentru instantele interne odata cu ratificarea Conventiei Europene si care se aplica cu preeminenta fata de dispozitiile dreptului intern, potrivit art. 20 alin. 2 din Constitutia României), în cauzele Anghel contra României, din 4 oct. 2007 si Telfner contra Austriei, din 20 martie 2001, a apreciat faptul ca materia contraventionala apartine domeniului penal, acuzatul-contravenient beneficiind de prezumtia de nevinovatie, sarcina probei contrare incumbând acuzatorului, respectiv organului constatator.

Instanta retine, totusi, ca nici una dintre garantiile procesuale pe care le prevede art. 6 CEDO nu are un caracter absolut, deoarece limitele pâna la care functioneaza prezumtia de nevinovatie si continutul obligatiei autoritatilor de a suporta sarcina probei se raporteaza la specificul fiecarui caz în parte. 

Referitor la procesul-verbal de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale, instanta retine ca, în genere, fiind întocmit de un agent al statului aflat în exercitiul functiunii, trebuie sa i se recunoasca valoare probatorie sub aspectul constatarii starii de fapt. Continutul obligatiei autoritatilor de a suporta sarcina probei se raporteaza la specificul fiecarui caz în parte, iar instanta retine ca procesului-verbal de contraventie întocmit de un agent al statului pe baza propriilor constatari trebuie sa i se recunoasca valoare probatorie urmând a fi analizat prin coroborarea cu celelalte dovezi. Persoana sanctionata are dreptul la un proces echitabil, conform art. 31-36 din O.G. nr. 2/2001, în cadrul caruia sa utilizeze orice mijloc de proba si sa invoce orice argumente pentru dovedirea împrejurarii ca situatia de fapt din procesul-verbal nu corespunde modului de desfasurare a evenimentelor, iar sarcina instantei de judecata este de a respecta limita proportionalitatii între scopul urmarit de autoritatile statului de a nu ramâne nesanctionate actiunile antisociale prin impunerea unor conditii imposibil de îndeplinit si respectarea dreptului la aparare al persoanei sanctionate contraventional.

În ceea ce priveste prima fapta, depasirea neregulamentara, instanta va înlatura în parte declaratia martorului Stoica Romeo (fila 23), pentru urmatoarele motive:

- exista un dubiu ca declaratia sa nu fie conforma cu realitatea având în vedere precizarea petentului ca martorul este salariat MAI si i-a relatat pe hol ca nu poate sa depuna marturie împotriva colegilor;

- instanta are în vedere si cele întâmplate dupa încheierea dezbaterilor, când s-a prezentat martorul, care a vrut sa depuna o cerere pentru cheltuieli de judecata, si care a insistat ca instanta sa-i raspunda cine trebuie sa le plateasca, iar vazând ca nu primeste nici un raspuns, a declarat ca daca trebuie sa plateasca cei de la politie nu mai depune cererea;

- afirmatia acestuia potrivit caruia nu stie daca era sau nu linie continua deoarece asfaltul era acoperit de zapada, nu este conforma cu realitatea, deoarece, chiar daca era iarna, pe un traseu atât de circulat nu se asterne zapada încât sa nu se mai vada liniile trasate pe asfalt, si oricum sunt si semne de circulatie, depasirea interzisa fiind marcata prin semn de circulatie si prin trasarea liniei continue pe asfalt. Petentul a declarat ca nu era linie continua, iar instanta constata ca daca ar fi fost linie continua acesta ar fi fost sanctionat si pentru aceasta contraventie.

Potrivit art. 119 lit.b din H.G. nr. 1391/ 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice: conducatorul de vehicul care urmeaza sa fie depasit este obligat sa circule cât mai aproape de marginea din dreapta a partii carosabile sau a benzii pe care se deplaseaza. În procesul verbal de contraventie s-a retinut ca conducatorul autoturismului depasit de catre petent a trebuit sa faca o manevra catre acrosament, dar nu se specifica ca a existat pericolul ca acesta sa intre în vreun sant, iar cel depasit era oricum obligat sa circule cât mai pe dreapta, pentru ca celalalt conducator auto sa poata depasi în siguranta.

Instanta constata ca în cauza opereaza prezumtia de nevinovatie, aceasta neputând fi rasturnata prin probele administrate, prin care nu s-a putut stabili dincolo de orice îndoiala ca depasirea s-a efectuat cu încalcarea dispozitiilor legale.

Este de remarcat ca petentul ar trebui sa faca dovada contrarie celor consemnate în procesul-verbal doar în situatia în care probele administrate de organul constatator pot convinge instanta în privinta vinovatiei „acuzatului” dincolo de orice îndoiala rezonabila. Instanta constata ca din probele administrate în prezenta cauza rezulta un dubiu privind modul cum s-au petrecut faptele retinute în procesul-verbal de contraventie, dubiu care profita petentului.

În ceea ce priveste cea de-a doua fapta, petentul nu avea asupra sa certificatul de înmatriculare, instanta constata ca la rubrica alte mentiuni s-a consemnat ca are asupra sa certificat de înmatriculare în copie cu stampila, conform cu originalul, iar petentul nu a contestat aceasta.

Din prevederile legale rezulta ca cel ce conduce un autoturism trebuie sa aiba asupra sa aceste documente în original, altfel nu s-ar putea realiza un control corespunzator. Continutul obligatiei autoritatilor de a suporta sarcina probei se raporteaza la specificul fiecarui caz în parte, iar instanta retine ca având în vedere natura cauzei, petentul este cel care trebuia sa dovedeasca ca nu a prezentat o copie de pe certificatul de înmatriculare ci chiar originalul.

Referitor la proportionalitatea sanctiunii, în ceea ce priveste cea de-a doua fapta, instanta apreciaza drept justificat cuantumul amenzii aplicate. În conformitate cu dispozitiile art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001, sanctiunea trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite, tinându-se seama de împrejurarile în care a fost savârsita fapta, de modul si mijloacele de savârsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date înscrise în procesul verbal. Instanta constata ca s-a aplicat contravenientului minimul amenzii prevazute de lege, potrivit art. 98 alin. 4 lit.c din O.G. nr. 195/2002 conform caruia pentru clasa a III-a de sanctiuni se aplica de la 6 la 8 puncte-amenda, contravenientul primind 6 puncte amenda, sanctiunea aplicata fiind proportionala cu gravitatea faptei comise.

În raport de argumentele de fapt si de drept expuse anterior instanta constata întemeiata în parte plângerea motiv pentru care, în baza art. 34 din O.G. nr. 2/2001, va anula în parte procesul-verbal de contraventie seria CC nr. 8637622, încheiat de catre intimat în data de 18.12.2010 cu privire la fapta contraventionala prevazuta de art. 118 lit.d din H.G. nr. 1391/2006 si sanctionata de art. 100 alin.3 lit.e din O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si va exonera pe petent: de plata amenzii în cuantum de 240 lei si de sanctiunea complementara a retinerii permisului de conducere. Instanta va mentine celelalte dispozitii ale procesului – verbal de contraventie seria CC nr. 8637622, încheiat de catre intimat în data de 18.12.2010.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Admite în parte plângerea contraventionala formulata de petentul, ……., cu domiciliul în municipiul ……., în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLITIE BACAU – SERVICIUL ……., cu sediul în ……, si în consecinta:

Anuleaza în parte procesul-verbal de contraventie seria CC nr. 8637622, încheiat de catre intimat în data de 18.12.2010 cu privire la fapta contraventionala prevazuta de art. 118 lit.d din H.G. nr. 1391/2006 si sanctionata de art. 100 alin.3 lit.e din O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si exonereaza petentul: de plata amenzii în cuantum de 240 lei si de sanctiunea complementara a retinerii permisului de conducere.

Mentine celelalte dispozitii ale procesului – verbal de contraventie seria CC nr. 8637622, încheiat de catre intimat în data de 18.12.2010.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 24.02.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,

1