Executare silita

Sentinţă civilă 215 din 06.03.2012


Prin adresa nr. 21/.2011 Biroul Executorului Judecatoresc A.I. prin executor judecatoresc A.I., a solicitat ca instanta sa încuviinteze executarea silita a titlului executoriu – sentinta civila nr. 2293 pronuntata la data de 08 decembrie  2011 de Judec . R.d.V ., definitiva, irevocabila si învestita cu formula executorie, la cererea creditorului T.C. privind pe debitorii T. P., T.A., T.V. si F. I. Cererea a fost înregistrata la aceasta instanta la nr. 696/292/2012.

În dovedirea cererii, creditorul a depus la dosarul cauzei copie de pe sentinta civila sus mentionata, cerere de executare formulata de creditor, precum si copie de pe procesul verbal încheiat la data de 30 martie 2011 în dosarul de executare cu nr.44/2011 din care rezulta ca la data de 30.03.2011 creditorul a solicitat încetarea executarii silite pe motiv ca a renuntat la evacuarea debitorilor sai.

Instanta a constatat existenta la dosar a copiei de pe sentinta civila mai sus mentionata, definitiva, irevocabila, învestita cu formula executorie, hotarâre judecatoreasca care constituie titlul executoriu date fiind dispozitiile art.376 si art. 377 Cod procedura civila, precum si proces verbal încheiat la data de 30 martie 2011 de BEJ A.I. prin care s-a dispus încetarea executarii silite ca urmare a renuntarii de catre T. C. la executarea silita, astfel încât, i-a fost restituit creditorului titlul învestit cu formula executorie în exemplar original.

Cu motivarea ce precede, constatând ca fiind îndeplinite dispozitiile art. 373, art. 3731 si art. 374 Cod procedura civila, astfel cum au fost modificate prin Legea nr.202/2010, instanta a admis cererea si a încuviintat executarea silita a titlului executoriu - sentinta civila nr. 2283 pronuntata la data de 27 octombrie 2011 de Judec . R.d.V. , definitiva, irevocabila si învestita cu formula executorie.