Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 931 din 16.03.2010


ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 571/270/2010 plângere contraventionala

Înreg. 22.01.2010

SENTINTA CIVILA NR.931

Sedinta publica din data de 16.03.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – …….

GREFIER – ……

Pe rol fiind solutionarea cauzei civile privind pe petenta …..– domiciliata în ….., în contradictoriu cu intimata …., având ca obiect plângere contraventionala.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta petenta personal, lipsind intimata.

Procedura completa.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care: instanta pune în discutie  exceptia tardivitatii formularii plângerii , formulata de intimata si acorda cuvântul pe exceptie.

Petenta , având cuvântul solicita a se lua act ca s-au început cercetarile privind pe numita …. pentru infractiunea de fals privind identitatea. Mai precizeaza ca ….. este concubina fostului sau sot.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A ,

DELIBERÂND,

Asupra cauzei civile de fata;

Prin cererea adresata acestei instante la data de 22.01.2010 , sub nr. 571/270/2010, petenta … – domiciliata în ….. a formulat plângere contraventionala împotriva procesului-verbal de contraventie seria JP nr. 0038615, încheiat la data de 21.03.2009 în contradictoriu cu intimatul ……..

În motivare se arata ca În motivare se arata ca în ziua de 21.03.2009 nu se afla în ….., cersind, întrucât , pâna în prezent, a fost plecata din tara, iar procesul – verbal a ajuns la Primaria ….. Mai precizeaza ca persoana care s-a folosit de identitatea sa este …. – concubina fostului sau sot.

Plângerea nu a fost motivata si în drept.

Potrivit  art. 15 lit. i din Legea 146/1997, art. 36 din O.G. 2/2001 si art. 1 al. 2 din O.G. 32/1995, plângerea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar.

Intimatul a depus întâmpinare prin care a invocat exceptia tardivitatii plângerii.

În baza art. 167 Cod de procedura civila, instanta a încuviintat proba cu înscrisuri ca fiind utila, pertinenta si concludenta cauzei.

În conformitate cu dispozitiile art. 167 cod procedura civila, instanta va da rezolvare  mai întâi exceptiei tardivitatii care face de prisos cercetarea în fond a pricinii.

Prin procesul verbal de contraventie seria JP nr. 0038615, încheiat la data de 21.03.2009 de …….. , petenta a fost sanctionata contraventional cu amenda în suma de 100 lei pentru contraventia prev. de art. 2 pct. 3 din Legea 61/1991 .

Se retine în sarcina petentei ca la data de 21.03.2009 ca  se afla în …….si apela la mila publicului.

 Potrivit art. 31 O.G. 2/2001, împotriva procesului – verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânarii sau comunicarii acestuia.

Procesul – verbal de mai sus a fost încheiat la data de 21.03.2009, a fost semnat de contravenient, iar plângerea a fost promovata la data de 22.01.2010, cu mult peste termenul legal.

Pe cale de consecinta, exceptia va fi admisa, iar plângerea va fi respinsa ca tardiva, mentinându-se procesul – verbal atacat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T A R A S T E :

 Admite exceptia formulata de intimata ………

Respinge ca tardiva plângerea formulata de petenta ……. – domiciliata în … contradictoriu cu intimata …..

Mentine procesul – verbal de contraventie seria JP nr. 0038615/21.05.2009.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 16.03.2010.

PRESEDINTE, GREFIER,