Conducere fara permis

Sentinţă penală 44 din 18.01.2012


R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI , JUDETUL BACAU

Dosar nr. 7267 /270/2011

Din 07.12.2011

SENTINTA  PENALA NR.  44

Sedinta publica de la  18. 01.2012

Completul compus din:

PRESEDINTE  - …..

GREFIER -  ..

Ministerul public a fost reprezentat de procuror  …..

Pe rol solutionarea actiunii penale pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti privind pe inculpatul ….. privind infractiunea prevazuta  si pedepsita  de art. 86 al.1  si 87 al.1,  din OUG 195/2002, modificata prin Legea 49/2006  cu aplicarea  art. 33  lit. a Cod  penal.

Desfasurarea  sedintei de judecata s-a înregistrat  cu mijloace tehnice audio, conform prevederilor  art. 304 Cod procedura penala.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns inculpatul asistat de avocat …., aparator oficiu.

Procedura de citare  legal îndeplinita .

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care, în baza art. 300 c.p.p. verifica regularitatea actului de sesizare si constata ca a fost legal sesizata prin rechizitoriu.

 În baza art.318 al.1c.p.p. instanta verifica identitatea inculpatului  care se legitimeaza cu cartea de identitate seria  XC  nr.  570130  eliberat  de SPCLEP  Onesti.

Avocat  …. depune la  dosar delegatia,  solicita ca inculpatului sa i se aplice procedura simplificata conform art.3201 cod procedura penala, inculpatul recunoaste în totalitate faptele si solicita sa fie judecat în baza probelor administrate la urmarirea penala.

Instanta explica inculpatului drepturile sale procesuale, conform art.322 c.p.p., respectiv dreptul de a avea aparator ales, de a nu face declaratii, iar în cazul în care este de acord sa fie audiat, ceea ce declara poate fi folosit si împotriva sa.

Inculpatul  este de acord sa dea declaratie.

S-a  procedat  la audierea inculpatului  declaratiile  acestuia  fiind  consemnate  la dosarul cauzei .

Avocat …, nu are cereri  noi de formulat, solicita  cuvântul  pe fondul cauzei.

Reprezentantul Ministerului public,  solicita a se constata  terminata cercetarea judecatoreasca, a se acorda  cuvântul  pe  fondul  cauzei .

Nemaifiind alte cereri, instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pentru dezbateri judiciare.

Procurorul expune situatia de fapt retinuta prin rechizitor, aratând ca inculpatul  a fost trimis în judecata pentru comiterea infractiunilor prev. de art. 86  al.1  si 87 al.1 din OUG 195/2002, modificata prin Legea 49/2006, cu aplicarea  art.33  lit. a  Cod  penal  constând în aceea ca în noaptea  de 07.10.2011, în jurul orei  03,40  a condus  autoturismul  cu  nr.  de înmatriculare  ……, pe …….,  fara  a poseda  permis  de conducere  pentru nici o categorie  de autovehicule  si  cu  o îmbibatie alcoolica  de 2,00 -  1,80 g % o ,(0,83 mg/l). Inculpatul a recunoscut comiterea faptei, solicita a se face aplicarea procedurii simplificate prev. de art.3201 cod pr. penala, a fi condamnat la pedeapsa închisorii, urmând a se dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei, a se aplica pedeapsa accesorie în baza art.71 al.5, cu obligarea  la plata cheltuielilor judiciare.

Avocat …..  arata ca  inculpatul  a recunoscut fapta, pune concluzii de  condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii, a i se aplica o pedeapsa conform procedurii speciale prev. de art. 3201 cod procedura penala,  aplicarea prevederilor  art.76  lit.d  în sensul de a se aplica  pedeapsa sub minimul prevazut de lege, pâna  la minimul  general, a se dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei .

Inculpatul având ultimul cuvânt, recunoaste si regreta fapta.

Cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând  asupra cererii de  fata, constata  ca:

Prin rechizitoriul nr. 2484/P/2011 al Parchetului de pe lânga Judecatoria

Onesti a fost trimis în judecata, în stare de libertate, inculpatul ….,  fiul lui  …. si …, nascut la data de ….. în …., cu domiciliul în ….., cu resedinta în …, ….., studii 8 clase, fara ocupatie, antecedente penale, CNP-….., cercetat pentru comiterea infractiunilor  de conducere  auto  fara permis si  „conducere a unui autovehicul de o persoana având în sânge o îmbibatie alcoolica peste limita legala” , fapte  prevazute si pedepsite de art. 86 alin. 1 si art.87 alin 1 din OUG nr.195/2002  modificata prin  Legea 49/2006.

În esenta, prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca în  noaptea  de 07.10.2011, în jurul orei  03,40  a condus  autoturismul  cu  nr.  de înmatriculare  …….., pe ….,  fara  a poseda  permis  de conducere  pentru nici o categorie  de autovehicule  si  cu  o îmbibatie alcoolica  de 2,00 -  1,80 g% o ,(o,83 mg/l) .

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine în fapt urmatoarele:

Inculpatul …. nu figureaza în evidentele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor, ca fiind detinator de permis de conducere, conform adresei nr. 67259 din 17.10.2011 (fila 8).

La data de 07.10.2011, în jurul orelor 03.40, inculpatul …… se deplasa cu autoturismul marca „Dacia 1310” cu nr. de înmatriculare …. pe ….., a fost oprit regulamentar pentru control de catre organele de politie. Întrucât emana miros de alcool, inculpatul ….a fost testat cu aparatul etilotest marca „drager printer” rezultând o concentratie de 0,83 mg/l, nr. test 115 (fila 10). Acesta a fost condus la Spitalul mun. Onesti în vederea recoltarii de probe biologice de sânge. Din buletinul de analiza toxicologica – alcoolemie nr. 2705 - 2706 din 11.10.2011 (fila 13 dosar u.p.) rezulta ca inculpatul avea o alcoolemie de 2,0 g % la ora 04.10 si de 1, 8 g % la ora 05.10. Valorile rezultate nu au fost contestate  de inculpat, acesta declarând (filele 15- 17 u.p. si 9 dosar instanta) ca a consumat tuica si bere anterior conducerii autoturismului Dacia 1310.

 Situatia de fapt retinuta mai sus rezulta din coroborarea declaratiilor inculpatului, cu procesul verbal întocmit de organele de politie  (fila 6), cu declaratiile martorului ….. (fila 09), cu buletinul de analiza toxicologica – alcoolemie nr. 2705 - 2706 din 11.10.2011 (fila 13 dosar u.p.) rezulta ca inculpatul avea o alcoolemie de 2,0 g % la ora 04.10 si de 1, 8 g % la ora 05.10. si adresa nr. 67259 din 17.10.2011 (fila 8).

În drept, fapta inculpatului …., care în noaptea  de noaptea  de 07.10.2011, în jurul orei  03,40  a condus  autoturismul  cu  nr.  de înmatriculare  …., pe ……,  fara  a poseda  permis  de conducere  pentru nici o categorie  de autovehicule  si  cu  o îmbibatie alcoolica  de 2,00 -  1,80 g% o ,(o,83 mg/l) întruneste elementele constitutive  ale infractiunilor de conducere a unui autovehicul de o persoana având în sânge o îmbibatie alcoolica peste limita legala, prev. de art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002, modificata prin  Legea 49/2006 si conducere a unui autoturism pe drumurile publice de catre o persoana fara permis, infractiune prev. de art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002, modificata prin  Legea 49/2006.

Art. 6 pct. 14 din OUG nr. 195/2002 statueaza ca notiunea de “drum public” desemneaza orice cale de comunicatie terestra, cu exceptia cailor ferate, special amenajata pentru traficul pietonal sau rutier, deschisa circulatiei publice. Asa fiind, instanta constata ca, în cauza, … din …… se circumscriu notiunii de “drum public”, în sensul OUG nr. 195/2002, fiind cai de comunicatie terestra special amenajate pentru traficul rutier si deschise circulatiei publice.

De asemenea, art. 6 pct. 6 din OUG nr. 195/2002 defineste si notiunea de “autovehicul”, acesta fiind oricare dintre vehiculele cu motor care servesc în mod normal transportului pe drum al persoanelor sau bunurilor ori la tractarea pe drum a vehiculelor utilizate pentru transportul de persoane sau bunuri., instanta retinând ca autoturismul condus de catre inculpat se circumscrie notiunii de “autovehicul”, în sensul OUG nr. 195/2002.

Urmarea imediata a faptei (având în vedere ca nu poseda  permis de conducere si era si în stare de ebrietate) o constituie o stare de pericol grav pentru desfasurarea fluenta si în siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si pentru viata, integritatea corporala si sanatatea persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public si pentru proprietatea publica si privata.

Legatura de cauzalitate, având în vedere ca este vorba despre  infractiuni de pericol, iar nu de rezultat, rezulta ex re, starea de pericol pentru valorile sociale ocrotite nascându-se odata cu savârsirea elementului material al infractiunii. Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a savârsit fapta cu intentie directa.Instanta retinând vinovatia inculpatului …. va pronunta o solutie de condamnare la pedeapsa închisorii pentru cele doua infractiuni.

Cu privire la individualizarea pedepselor, instanta retine ca, în art. 72 Cod penal se arata ca, la stabilirea si aplicarea pedepselor se tine seama de dispozitiile partii generale a acestui cod, de limitele de pedeapsa fixate în partea speciala, de gradul de pericol social al faptei  savârsite, de  persoana infractorului si de împrejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala. Inculpatul ….  a recunoscut savârsirea faptelor si a solicitat judecarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmarire penala astfel ca, în temeiul art. 320 indice 1 alin. 7 C.p.p. limitele de pedeapsa vor fi reduse cu o treime.

La stabilirea în concret a gradului de pericol social instanta tine seama de modul si de mijloacele de savârsire a faptei, de scopul urmarit, de împrejurarile în care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce, precum si de persoana si conduita faptuitorului.

Pentru ca o pedeapsa sa-si atinga scopul preventiv, ea trebuie sa fie astfel aleasa si dozata încât, prin fiecare din functiile ei, sa realizeze un efect preventiv maxim. Individualizarea legala se face prin stabilirea pedepsei pentru fiecare infractiune în parte în raport de gradul de pericol social abstract al faptei, tinând cont de importanta valorilor sociale lezate si de gravitatea vatamarii la care e supusa acesta dar individualizarea judecatoreasca se face post delictum de instanta judecatoreasca si consta în adecvarea pedepsei la o anumita fapta concreta si la un infractor care trebuie reeducat.

Este de necontestat faptul ca o pedeapsa – de acelasi gen si cuantum – nu produce efect educativ asupra tuturor infractorilor, instanta fiind datoare sa tina seama de elementele care caracterizeaza persoana infractorului: starea psihofizica a acestuia, mediul în care s-a dezvoltat si traieste, comportarea sa înainte si dupa savârsirea infractiunii.

La individualizarea pedepselor ce urmeaza a fi aplicate inculpatului, instanta va avea în vedere, faptul ca inculpatul a fost sincer si a colaborat cu organele de cercetare penala, ca are antecedente penale conform fisei de cazier (fila 18 dosar u.p.) fiind condamnat la 1 an si 8 luni pentru savârsirea infractiunii de furt calificat prin s.p. 162 din 23.02.1989, definitiva prin decizia Tribunalului Bacau nr. 325 din 16.05.1989, pedeapsa gratiata conform Decretului Lege nr. 22 din 1990 si pentru care s-a împlinit termenul de reabiliatare iar prin s.p. nr. 480 din 19.05.1999 a Judecatoriei Tecuci a fost condamnat la un an si 6 luni închisoare cu suspendare, conform art. 81 din Codul penal..

  În consecinta, instanta, în baza art. 87 alin.1 din OUG nr.195/2002  modificata prin  Legea nr.49/2006  raportat la art. 320 indice 1 Cod procedura penala va condamna pe inculpatul ….., studii 8 clase, fara ocupatie, antecedente penale,  la o pedeapsa de 1(unu) an si 6 (sase)  luni închisoare, pentru comiterea infractiunii de „conducere a unui autovehicul de o persoana având în sânge o îmbibatie alcoolica peste limita legala”. În baza art. 86 alin.1 din OUG nr.195/2002  modificata prin  Legea nr.49/2006  raportat la art. 320 indice 1 Cod procedura penala va condamna pe inculpatul ……,  la o pedeapsa de 1(unu) an închisoare, pentru comiterea infractiunii de „conducere a unui autovehicul de o persoana fara permis”.

În baza art. 33 lit. a si art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal va contopi pedepsele aplicate de un an si sase luni închisoare si un an închisoare, inculpatul urmând sa execute pedeapsa cea mai grea de un an si sase luni închisoare, fara adaugarea unui spor.

În ceea ce priveste modalitatea de executare a pedepsei rezultante de un an si sase luni închisoare, fata de faptul ca s-au retinut dispozitiile art. 320 indice 1 C.p.p. si ca sunt îndeplinite conditiile prev. de art. 81 Cod penal, instanta considera ca scopul pedepsei poate fi atins si fara executarea efectiva a acesteia prin suspendarea conditionata a executarii pedepsei. Simpla suspendare conditionata a executarii pedepsei ar fi de natura sa asigure respectarea pe viitor a normelor penale de catre inculpat.

În baza art. 71 alin.2 Cod Penal, instanta va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a  teza a II a si lit.b Cod Penal pe care, în baza art. 71 alin. 5 C.pen.,  va dispune suspendarea  pedepsei accesorii aplicate inculpatului  iar în baza art. 82 Cod penal fixeaza termen de încercare de 3 (trei) ani si 6 (sase)  luni, care va curge de la data ramânerii definitive a prezentei hotarâri. 

 În baza art. 359 C.p.p. va atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.83 Cod Penal, în sensul ca  daca în cursul termenului de încercare cel condamnat a savârsit din nou o infractiune, pentru care s-a pronuntat o condamnare definitiva chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca suspendarea conditionata, dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeste cu pedeapsa aplicata pentru noua infractiune. Totodata, inculpatul va fi obligat la plata sumei de 300 de lei catre stat reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmarire penala (60 lei) conform datelor retinute în rechizitoriu si în faza de judecata ( 240 lei din care 200 lei onorariu avocat din oficiu conform delegatiei de la fila 7 si 40 lei alte cheltuieli).

Pentru  aceste  motive

In numele  legii

H O T A R A S T E

 

În baza art. 87 alin.1 din OUG nr.195/2002  modificata prin  Legea nr.49/2006  raportat la art. 320 indice 1 Cod procedura penala condamna pe inculpatul ……,  fiul lui  … si … nascut la data de ….. în ….., cu domiciliul în ….., cu resedinta în ….., studii 8 clase, fara ocupatie, antecedente penale, CNP-…., la o pedeapsa de :

* 1(unu) an si 6 (sase)  luni închisoare, pentru comiterea infractiunii de „conducere a unui autovehicul de o persoana având în sânge o îmbibatie alcoolica peste limita legala”.

În baza art. 86 alin.1 din OUG nr.195/2002  modificata prin  Legea nr.49/2006  raportat la art. 320 indice 1 Cod procedura penala condamna pe inculpatul ….,  fiul lui  …. si …, nascut la data de …. în …, cu domiciliul în ….., cu resedinta în …, studii 8 clase, fara ocupatie, antecedente penale, CNP-….., la o pedeapsa de :

* 1(unu) an închisoare, pentru comiterea infractiunii de „conducere a unui autovehicul de o persoana fara permis”.

În baza art. 33 lit. a si art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal contopeste pedepsele aplicate de un an si sase luni închisoare si un an închisoare, inculpatul urmând sa execute pedeapsa cea mai grea de un an si sase luni închisoare, fara adaugarea unui spor.

PEDEAPSA REZULTANTA 1 (UNU) AN si 6 (SASE) LUNI ÎNCHISOARE.

În baza art. 81 Cod Penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 3 (trei) ani  si  6 (sase) luni reprezentând termen de încercare, potrivit art. 82 Cod Penal.

Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.83 Cod Penal în conditiile art. 359 Cod procedura penala privind revocarea suspendarii.

În baza art. 71 alin.2 Cod Penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a  teza a II a si lit.b Cod Penal.

În baza art. 71 alin.5 Cod Penal pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei suspenda inculpatului si executarea pedepselor accesorii.

În temeiul art. 189 Cod procedura penala  dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 200 lei reprezentand onorariu pentru avocatul desemnat din oficiu (av. .....).

  În temeiul art. 191 alin 1 Cod Procedura Penala obliga inculpatul la plata sumei de 300 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmarire penala (60 lei) si în faza de judecata ( 240 lei).

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru procuror si inculpat.

Pronuntata în sedinta publica, azi,  18.01.2012.

PRESEDINTE GREFIER ,