Aprecierea daunelor morale . Criterii . Majorarea cuantumului in apel

Decizie 65 din 22.03.2010


Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig, , s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului B I, pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prev. şi ped. de art. 178 alin.1 şi 2 C.pen.

În fapt, s-a reţinut că la data de 22.11.2008, orele 1030 inculpatul a condus ansamblul tir format din capul tractor  şi semiremorca pe DN 7  şi în localitatea T nu a adaptat viteza la carosabilul ud, astfel că semiremorca a derapat pătrunzând pe contrasens lovind mai multe autoturisme, printre care şi cel condus regulamentar de către victima B N-M care în urma impactului a suferit răni grave fiind astfel transportat mai întâi la Spitalul Clinic Judeţean  şi apoi transferat la Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Bucuresti, unde a decedat la data de 30.11.2008.

Prin sentinţa penală nr. 132/.2009, Judecătoria Avrig,  în baza art. 178 alin. 1 şi 2 C.pen., a condamnat inculpatul B I, la pedeapsa de 2 ani şi 7 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă.

În baza art. 357 alin. 3 C.pr.pen. coroborat cu art. 71 alin. 2 C.pen., a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II şi b C.pen., pe durata executării pedepsei principale, ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 81 C.pen., a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii aplicate inculpatului, pe o durată de 4 ani şi 7 luni, care constituie termen de încercare, potrivit art. 82 alin. 1 C.pen.

În baza art. 71 alin. 5 C.pen., a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În baza art. 359 C.pr.pen., a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi 84 C.pen., a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art. 14 şi 346 C.pr.pen. raportat la art. art. 998-999 C.civ., coroborat cu art. 1000 alin. 3 C.civ., a admis în parte, pretenţiile civile formulate de părţile civile şi obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. D S S.R.L., la plata sumelor de:

- 15.000 euro sau contravaloarea în lei, conform cursului BNR al zilei de la data plăţii efective, cu titlu de daune morale către partea civilă B E;

- 10.000 euro sau contravaloarea în lei, conform cursului BNR al zilei de la data plăţii efective, cu titlu de daune morale către partea civilă B D-A;

- 10.000 euro sau contravaloarea în lei, conform cursului BNR al zilei de la data plăţii efective, cu titlu de daune morale către partea civilă A M-L

În baza art. 14 şi 346 C.pr.pen., coroborat cu art. 998-999 C.civ., art. 2 din O.G. nr. 9/2000 cu modificările şi completările ulterioare, art. 110-111 din O.G. nr. 92/2003, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea art. 313 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a obligat inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. D S S.R.L. la plata sumei de 21.621,24 lei, cu dobânda legală şi penalităţile de întârziere aferente până la data stingerii sumei datorate, către partea civilă SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ MILITAR BUCURESTI  - cheltuieli asistenţă medicală acordate victimei B N-M.

A constatat faptul că, SOCIETATEA DE ASIGURARE U A S.A  are calitatea de asigurator în cauză.

A constatat faptul că părţile civile B E, B D-A şi A M-L au primit integral despăgubirile materiale (contravaloarea autoturismului distrus – 11.462 lei şi celelalte cheltuieli efectuate inclusiv transportul cu avionul – 55.638,92 lei) de la asiguratorul - SOCIETATEA DE ASIGURARE U A S.A.

A respins acţiunea civilă formulată de părţile civile în contradictoriu cu  asiguratorul ., ca nefondată.

A  constatat faptul că SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN , nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art. 193 alin. 1, 2 şi 6 C.pr.pen. a obligat inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. D S S.R.L. să plătească, în parte, cheltuielile de judecată  către părţile civile astfel:

- 1.700 lei către partea civilă B E(500 lei urmărire penală, 1.200 lei instanţă);

- 1.700 lei către partea civilă B D-A (500 lei urmărire penală, 1.200 lei instanţă;

- 2.474 lei către partea civilă A M-L (500 lei urmărire penală, 1.200 lei instanţă şi 774 lei contravaloare autopsie).

A respins celelalte cereri, ca nefondate.

S-a reţinut prin hotărâre că inculpatul, în vârstă de 59 ani, avea calitatea de şofer la partea civilă S.C. D S S.R.L. iar la data de 22.11.2008, orele 1030 conducea ansamblul tir format din capul tractor  şi semiremorca  ce era încărcată cu marfă (paleţi) pe DN 7 .

În timp ce rula într-o curbă uşoară la dreapta despărţită de două linii continue duble pe un carosabil umed, inculpatul nu a adaptat viteza în raport cu condiţiile meteo şi de drum, astfel că semiremorca a derapat pătrunzând pe contrasens şi a lovit mai multe autoturisme (producând pagube materiale), primul frontal, respectiv cel condus regulamentar de către victima B N-M (de 58 ani), marca Cielo , proiectându-l în şanţul de pe partea dreaptă a sensului de mers al acestui autoturism.

Datorită acestui impact victima B N-M a suferit răni grave, necesitând transportarea sa mai întâi la Spitalul Clinic Judeţean  şi apoi, în încercarea de a-i salva viaţa, a fost transferat în aceeaşi zi la Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Bucuresti, unde a şi decedat la data de 30.11.2008.

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel părţile civile B D A, B E, A M-L fără a-l motiva în scris.

La susţinerea orală  a apelului şi prin concluziile scrise depuse cu această ocazie, apelanţii critică hotărârea pe motivul că nu s-au acordat daunele morale în cuantum rezonabil, dovedite şi proporţionale cu suferinţele produse familiei prin decesul victimei.

Victima a obţinut venituri şi din drepturi de autor, redactând lucrări de matematică şi era susţinătorul principal al familiei şi al soţiei sale bolnave de inimă.

Examinând apelurile declarate prin prisma motivelor de apel precum şi din oficiu, privind temeinicia şi legalitatea lor, tribunalul a constatat apelurile  părţilor civile B D A, B E, A M-L ca fondate şi le-a  admis.

Într-adevăr starea de fapt a fost corect reţinută de către instanţă iar încadrarea juridică a fost legală şi temeinică.

Critica hotărârii s-a referit la acţiunea civilă alăturată celei penale în sensul că aprecierea valorilor nu s-a realizat ţinând seama de întregul probatoriu administrat în cauză.

Cu privire la aprecierea daunelor morale, trebuie avute în vedere anumite criterii care sunt influenţate de fapta ilicită, prejudiciul produs şi vinovăţia precum şi alte elemente care ţin de starea materială şi socială a persoanei care le solicită de la momentul în care nu era produsă infracţiunea.

Desigur la stabilirea acestor daune morale care au menirea de a realiza, în măsura în care se poate să o facă, o despăgubire în plan material a unor prejudicii cauzate în plan moral, nu se poate avea în vedere starea materială a inculpatului şi nu se au în vedere nici alte criterii legate de salariul minim pe economie în România.

Alături de criteriile de mai sus, în schimb, a trebuit să se reţină în ce măsură consecinţele negative suferite de aparţinătorii victimei în plan fizic şi psihic le cauzează acestora prejudicii în plan material, de importanţa valorilor morale lezate, măsura în care acestea au fost lezate, intensitatea cu care au fost percepute aceste consecinţe care la rândul lor le-au afectat relaţia socială, familială şi profesională.

În cauză aparţinătorii sunt soţia supravieţuitoare B E, fiica A M-L şi fiul D A, conform certificatului de moştenitor , facandu-se dovada că mama, soţie supravieţuitoare, suferă de cardiopatie ischemică cronică şi alte complicaţii cardiace care desigur au necesitat şi necesită o medicamentaţie specială, permanentă, că între membrii familiei existau legături deosebit de strânse din punct de vedere sentimental fiind o familie respectabilă în colectivitate.

Având în vedere aceste împrejurări tribunalul a apreciat că se impune majorarea daunelor morale pentru soţia supravieţuitoare aflată în nevoie B E de la 15.000 euro la 20.000 Euro şi daunele morale acordate părţii civile B D-A şi A M de la 10.000 Euro la 15.000 Euro fiecăruia, în calitate de copii.

De asemenea,s-au majorat cheltuielile de judecată acordate părţilor civile prin sentinţa apelată de la 1.700 lei părţii civile B E şi B D-A la 5.200 lei fiecăruia, şi de la 2.474 lei la 5.200 lei în favoarea părţii civile A M L, conform dovezilor făcute în faţa instanţei de fond.

Aşa fiind, instanţa, în baza art. 379 Cod procedură penală, a admis apelurile formulate de părţile civile BDA, B E, A M-L, împotriva sentinţei penale nr. 132/2009 pronunţată de Judecătoria Avrig, pe care a desfiinţat-o în parte sub aspectul laturii civile şi judecând în fond, în limitele de mai sus.

A menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate.