Vatamare corporala din culpa .Admiterea recursului partii civile sub aspectul solutionarii laturii civile

Decizie 77 din 14.03.2011


Constată că prin sentinţa penală nr. 70 pronunţată de Judecătoria Sălişte la data de 20.10.2010, în baza art. 184 alin. 1 şi 3 C.pen. a fost condamnată inculpata M M , la  10 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

În temeiul art. 71 alin .2 C.pen., pe durata executării pedepsei  a interzis inculpatei exerciţiul drepturilor civile prevăzute în art. 64 alin. 1 lit. a - teza a II a şi lit. b C.pen.

În baza art. 81 şi 82 C.pen., a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate inculpatei, pe o durată de 2 ani şi 10 luni, care constituie termen de încercare.

În baza art. 359 C.pr.pen., a atras atenţia inculpatei asupra cauzelor care conduc la revocarea beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei

În baza art. 71 alin. 5 C.pen., a suspendat executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În temeiul art. 313 din Legea nr. 95/2006, modificată prin OUG nr.72/2006,  a admis acţiunea civilă formulată în cauză de partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu şi în consecinţă  a obligat pe inculpată, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC E A  SRL, să plătească acesteia suma de 1.252,74 de lei, plus dobânda legală calculată până la data plăţii, cu titlu de despăgubiri civile.

În temeiul art. 14 şi 346 C.p.p., cu aplicarea art. 998-999 C.civ., a admis în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă U C D şi în consecinţă a obligat inculpata, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC E A  SRL să plătească acesteia suma de 5.000 de lei, cu titlu de daune morale şi suma de 28,45 de lei, cu titlu de despăgubiri materiale.

A respins restul pretenţiilor civile formulate de către partea civilă U C D .

A constatat că SC C Asig SA, are calitatea de asigurător de răspundere civilă pentru autovehiculul condus de inculpată la momentul producerii accidentului de circulaţie din data de 05.11.2009, în temeiul poliţei de asigurare , emisă la data de 21.07.2009, cu valabilitate de la 24.07.2009 până la 23.01.2010.

În baza art.191 C.p.p., a obligat inculpata, în solidar cu partea responsabilă civilmente , să plătească 300 de lei cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 193 C.p.p., a obligat inculpata, în solidar cu partea responsabilă civilmente, să plătească 2.348 de lei cheltuieli judiciare parţiale către partea civilă U C D.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut în esenţă următoarele:

În data de  05.11.2009, inculpata a plecat la volanul autoutilitarei  Dacia 1307, proprietatea SC E A  SRL Filipeştii de Pădure, din  localitatea anterior menţionată spre municipiul Arad, pentru îndeplinirea obligaţiilor  de serviciu ce decurgeau din contractul  încheiat  între această societate  şi SC H  SRL Bucureşti constând în efectuarea de lucrări de terasament, săpături , umpluturi, montare stâlpi, turnări betoane  la staţiile Transelectrica Arad şi Timişoara.

La momentul respectiv, inculpata îndeplinea calitatea de administrator al SC E A SRL  şi era însoţită de către numiţii M G A, Ş O, G I, C I şi F I.

În jurul orelor  12,15 ajungând  pe raza localităţii Sălişte, pe DN 1  la Km 334+ 300 m, circulând din direcţia Sibiu- Sebeş, inculpata s-a angajat  în depăşirea unui  camion care rula în faţa  acesteia pe acelaşi sens de deplasare .

Întrucât, în timpul manevrei  de depăşire, inculpata nu s-a asigurat, prin încălcarea  marcajului longitudinal dublu continuu, care separa sensurile de deplasare, aceasta a pătruns pe contrasens  intrând  în coliziune frontală cu autoturismul marca Renault, condus regulamentar  de către  partea vătămată  U C D, care se deplasa  din direcţia opusă.

Accidentul s-a soldat cu avarierea ambelor vehicule precum şi cu vătămarea  corporală a părţii vătămate U C D  care a suferit un politraumatism constând în TCC acut minor, epansament pleural latero-toracic drept  şi fracturi costale C4-C5-C6-C7-C8  pe LAP dreapta, acestea din urmă  fiind produse prin lovirea de  monumentul funerar pe care îl transporta pe bancheta din spate a autoturismului pe care îl conducea,  care în urma impactului s-a deplasat în faţă lovind partea vătămată .

Imediat după accident partea vătămată a fost internată, în perioada 05.11.2009- 10.11.2009, în secţia Chirurgie II, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Sibiu, unde a beneficiat de îngrijiri medicale  şi tratament ..

Potrivit concluziilor certificatului medico-legal  eliberat de către Serviciul Judeţean de medicină Legală Hunedoara, precum şi a suplimentului eliberat la data de 09.12.2009, timpul necesar vindecării leziunilor traumatice suferite de către partea vătămată a fost de 40-45 de zile de  îngrijiri medicale.

Fapta inculpatei M M  de a încălca marcajul longitudinal continuu dublu, în timpul manevrei de depăşire efectuate în trafic, în împrejurările anterior reţinute, încălcând astfel interdicţia prevăzută de art. 120 alin . 1 lit. h şi i  din HG nr. 1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului  de aplicare  OUG nr. 195/2002  referitoare la  circulaţia pe drumurile publice, producând  din culpă exclusivă a acesteia  accidentul de circulaţie  soldat  cu vătămarea corporală a părţii vătămate U C D, întruneşte elementele  constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prevăzută şi pedepsită de art. 184 alin. 1 şi 3 C. pen.

În ceea ce priveşte pretenţiile civile formulate de către partea civilă U C D, apreciind asupra probatoriului administrat în cauză, instanţa de fond a constatat că acestea sunt doar în parte întemeiate.

Astfel, partea civilă menţionată nu a făcut dovada pretenţiilor materiale solicitate,  potrivit prevederilor art. 1169-1170 C.civ., decât cu privire la cuantumul cheltuielilor avansate cu procurarea de medicamente, în sumă totală de 28,45 lei, potrivit bonurilor fiscale nr. 248, 291, 38 şi 233  existente  în dosarul de urmărire penală.

Deşi în susţinerea pretenţiilor materiale s-au mai depus la dosar o serie de  chitanţe şi bonuri fiscale, reprezentând achiziţionarea de combustibil şi alimente de tip  fast –food, partea civilă nu a făcut dovada faptului  că aceste cheltuieli au fost avansate pentru deplasări la Spitalul din Sibiu şi cu activităţile apărătorului său în faza de urmărire penală.

Referitor la daunele morale solicitate în cadrul aceleiaşi acţiuni civile, prima instanţa a apreciat că acestea sunt întemeiate în parte, proporţional cu prejudiciul moral efectiv suferit de către partea civilă.

În consecinţă,  pentru acoperirea prejudiciului moral suferit de partea civilă, constând în suferinţele fizice pe care a fost nevoită să le suporte, în frustrările cauzate de imposibilitatea de a duce o viaţă normală, de a-şi  exercita activităţile specifice câştigării mijloacelor de subzistenţă, în perioada de convalescenţă (perioada de internare şi perioada necesară vindecării leziunilor traumatice), instanţa fondului a apreciat că suma de 5.000  de lei constituie, în mod rezonabil, o satisfacţie echitabilă.

Faţă de acestea, în temeiul art. 14 şi 346 C.p.p., prima instanţă a admis în parte acţiunea civilă, şi a obligat inculpata, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC E  A  SRL, să plătească părţii civile U C D sumele de 5.000 de lei daune morale şi 28,45  de lei despăgubiri materiale.

Împotriva acestei hotărâri în termen, au declarat recurs partea vătămată U C, inculpata  M M şi asigurătorul SC C Asig SA.

În dezvoltarea motivelor de recurs inculpata solicită mai întâi reducerea pedepsei aplicate şi a daunelor morale acordate părţii civile pentru ca în continuarea motivării să arate că nu se face vinovată de săvârşirea faptei, apreciind că lipseşte legătura de cauzalitate între acţiunea directă a inculpatei şi vătămările suferite de partea vătămată.

Se precizează că în speţă lipseşte vinovăţia inculpatei pentru vătămările suferite de partea vătămată.

În privinţa laturii civile apreciază că daunele acordate sunt într-un cuantum prea ridicat.

În dezvoltarea motivelor de recurs, partea civilă U C solicită majorarea cuantumului daunelor la care a fost obligată inculpata având în vedere suferinţele cauzate părţii vătămate prin fapta inculpatei şi numărul de zile de îngrijiri medicale necesare pentru vindecare (40-45 de zile).

Asigurătorul SC C Asig SA Sibiu nu a motivat în scris recursul declarat.

Analizând recursurile formulate prin prisma criticilor aduse sentinţei recurate, dar şi din  oficiu prin extindere cu privire la toate aspectele de fapt şi de drept, Tribunalul a constatat că recursul părţii civile este fondat fiind admis sub aspectul soluţionării laturii civile.

Latura penală a cauzei a fost legal şi temeinic soluţionată de către instanţa de fond. Vinovăţia inculpatei sub forma culpei este evidentă, probatoriul administrat în cauză dovedind culpa exclusivă a inculpatei în producerea accidentului.

Aceasta a efectuat o manevră de depăşire interzisă, încălcând marcajul longitudinal continuu dublu, producând accidentul de circulaţie soldat cu vătămarea corporală gravă a părţii civile U C D, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 184 alin. 1 şi 3 C.penal.

Pedeapsa a fost de asemenea, corect dozată de către instanţa de fond, ţinându-se seama de dispoziţiile art. 72 şi 52 Cod penal., instanţa de recurs apreciind că nu se impune reducerea pedepsei aplicată inculpatei.

Soluţionând latura civilă, Judecătoria a obligat inculpata în solidar cu partea responsabilă  SC E A SRL, să plătească părţii civile U C D suma de 5.000 lei cu titlu de daune morale şi suma  de 28,45 lei cu titlu de daune materiale.

În privinţa daunelor materiale, Tribunalul a apreciat că acestea sunt dovedite cu chitanţele existente la dosar.

Se impune precizat că în cuantumul daunelor  materiale apreciate de instanţa de recurs ca fiind dovedite, nu s-au  inclus sumele cheltuite pentru produsele alimentare de tip fast food cumpărate (însă au fost incluse cheltuielile cu combustibilul pentru deplasări) şi  nici pe cele care au fost cuprinse de instanţa de fond în mod corect în cuantumul cheltuielilor judiciare la care a fost obligată inculpata în solidar cu partea responsabilă civilmente către partea civilă prin sentinţa Judecătoriei Sălişte.

În consecinţă, instanţa a majorat cuantumul daunelor materiale cuvenite părţii civile, de la 28,45 lei lai 599 lei.

De asemenea, raportat la suferinţele pricinuite părţii civile prin fapta inculpatei, Tribunalul a constatat că o justă despăgubire morală a acesteia raportat la frustrările cauzate de imposibilitatea de a duce o viaţă normală, de a-şi  exercita activităţile specifice câştigării mijloacelor de subzistenţă, în perioada de convalescenţă, impune o majorare a cuantumului daunelor morale de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Cu privire la recursurile declarate de inculpată şi de asigurător acestea au fost nefondate si pe cale de consecinţă au fost respinse.

Recursul inculpatei este nefondat atât pe latură penală cât şi pe latură civilă, datorită considerentelor anterior expuse, vinovăţia acesteia fiind dovedită, iar cuantumul daunelor la care a fost obligată s-a impus, în opinia instanţei de recurs a fi majorat.

Cu privire la asigurătorul SC C Asig, prima instanţă, în mod corect  a reţinut în hotărârea atacată calitatea de asigurător de răspundere civilă a acestuia, astfel că recursul acestuia este nefondat.