Cerere de contopire a pedepselor. Admisibilitate.

Decizie 317 din 29.08.2013


Legea nu prevede ca şi condiţie a admisibilităţii cererii de contopire împrejurarea ca pedepsele ce se contopesc să fie în curs de executare ori încă neexecutate; o hotărâre penală definitivă este executorie atunci când cuprinde dispoziţii susceptibile de a fi executate, fie din latura penală a hotărârii, fie din latura sa civilă sau cu privire la chestiuni adiacente; de altfel, textul de lege al art.449 C.p.p. nu face nici o menţiune privind executabilitatea pedepselor iar în privinţa pedepselor aplicate condamnatei nu a intervenit nici o cauză legală de neexecutare; în acest sens sunt şi dispoziţiile Deciziei penale nr.X/24.10.2005 a I.C.C.J. care statuează că dispoziţiile referitoare la contopire se aplică numai cu privire la pedepsele executabile ce nu au făcut obiectul graţierii sau care au fost graţiate parţial. Prin urmare, sub acest motiv a fost respins recursul formulat de procuror, fiind admis doar în ceea ce priveşte greşita individualizare a pedepsei rezultante şi neaplicarea măsurii de siguranţa a dreptului de a se afla pe raza municipiului Bucureşti pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale rezultante (măsura ce fusese aplicat anterior de una din instanţele de condamnare).