Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.)

Sentinţă penală 63/2009 din 03.03.2009


R O M A N I A

JUDECATORIA FAGARAS

JUDETUL BRASOV

Sedinta publica de la 03 martie 2008

Cu participarea  prim procurorului SA din cadrul Parchetului de pe linga Judecatoria Fagaras

 

Pe rol  fiind pronuntarea cauzei penale privind pe petenta S.C.P P  „ F R „ S.A  F  si pe faptuitorii A L  V, R G, avand ca obiect plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata .

La apelul nominal facut in sedinta publica se constata lipsa partilor.

Procedura legal indeplinita.

Cauza s-a dezbatut in fond la termenul din 18 februarie 2008 ,cind partile prezente au pus concluzii, care se afla consemnate in incheierea de amanare a pronuntarii, inregistrata conform art. 304 cod procedura penala si care face parte integranta din prezenta sentinta.

I N S T A N T A

Constata ca prin plangerea penala formulata de catre SC PPastravarie F RSA, inregistrata la Parchetul de pe langa Judecatoria Fagaras sub nr., s-a solicitat cercetarea faptuitoarei A L V sub aspectul savarsirii infractiunii prev. de art. 246 raportat la art. 258 din Codul penal.

In motivarea plangerii s-a aratat ca faptuitoarea este administrator unic si reprezentant legal al SC P F SRL si in aceasta calitate s-a opus intoarcerii executarii silite realizate in baza procesului verbal din 14.11.2005 al BEJ F V A. In cadrul acestei executari, SC P F SRL trebuia sa restituie, catre SC PP F RSA, bunurile cu care aceasta ultima societate  a contribuit la constituirea capitalului social al SC P F SRL.

Faptuitoarea a inchiriat, mai intii, bunurile imobile catre SC A SRL si SC T B si V SRL, tocmai pentru a impiedica punerea in executare  a unei hotarari judecatoresti de restituire a acestora, iar ulterior a dispus instrainarea imobilelor, incheind contracte de vanzare cumparare si de schimb cu diferite persoane.

Prin efectuarea abuziva si defectuoasa , contrar legii, a atributiilor sale de serviciu, SC  PP F R SA a fost lipsita de totalitatea activelor imobiliare, fiind pusa in imposibilitate de a-si desfasura activitatea, cu consecinta unor pierderi materiale ireparabile.

Tot in data de 21.03.2007, a fost inregistrata si o plangere impotriva faptuitorului R G care a avut calitatea de custode, urmare a faptului ca executorul judecatoresc i-a incredintat paza si custodia bunurilor mobile, cu ocazia intocmirii unui act de executare silita imobiliara.

Custodele R G nu si-a indeplinit obligatia ce i-a fost incredintata, astfel ca atunci cand i s-a solicitat sa predea bunurile ce i-au fost lasate in custodie acesta nu a putut sa le predea.

In baza actelor premergatoare efectuate in cauza, organele de cercetare penala au ajuns la concluzia ca faptuitorii nu se fac vinovati de savarsirea vreunei fapte penale, motiv pentru  care au inaintat procurorului propunerea de neincepere a urmariri penale.

Prin rezolutia  procurorului data in dosarele conexate nr. si nr., procurorul a confirmat propunerea organelor de cercetare penala de a nu se incepe urmarirea penala fata de cei doi faptuitori, sub motiv ca ,in speta, nu sunt intrunite elementele  constitutive ale infractiunilor prev. de art. 246 si 213 cod penal, atat sub aspectul laturii subiective cat si a celei obiective.

Motivandu-si rezolutia, procurorul a aratat ca faptuitoarea A LV nu a actionat cu rea credinta atunci cand a inchiriat si respectiv a instrainat bunurile imobile la care se face referire in plangerea penala. In consecinta, faptuitoarea nu a impiedicat punerea in executare a hotararii judecatoresti si nu se poate vorbi despre un prejudiciu pe care aceasta l-ar fi adus societatii SC PPFR SA.

In ce-l priveste pe faptuitorul R G s-a aratat ca acesta nu a primit in mod efectiv custodia bunurilor de la executorul judecatoresc, intrucat acele bunuri nu au fost inventariate, incuiate si sigilate.

Impotriva rezolutiei procurorului, SC P P F R SA a formulat plangere la primul-procuror care, prin rezolutia data in dosar nr., a  dispus respingerea acesteia ca nefondata, retinand ,in esenta, ca cei doi faptuitori nu se fac vinovati de savarsirea infractiunilor prev. de art. 246 si art. 213 din codul penal.

Ca urmare a respingerii plangerii de catre primul procuror, SC PP F R SA a formulat plangere la instanta, inregistrata sub nr., solicitand desfiintarea rezolutiei procurorului si trimiterea cauzei la Parchet in vederea inceperii urmaririi penale impotriva celor doi faptuitori.

In motivarea plangerii s-a aratat ca faptuitorii se fac vinovati de savarsirea celor doua infractiuni.

Referindu-se la infractiunea prev. de art. 246 cod penal, s-a aratat ca faptuitoarea  A LV, a inchiriat si instrainat bunurile care faceau partea din capitalul social al SC P F SRL, si aceste bunuri nu puteau fi instrainate intrucat in conformitate cu disp. art. 9 din actul constitutiv, capitalul social poate fi redus in conditiile si limitele prevazute de dispozitiile legale in vigoare. Reducerea capitalului social trebuia aprobat de adunarea generala a societatii ori acest lucru nu s-a intamplat.

Faptuitorul R G este vinovat de savarsirea infractiunea prev. de art. 213 din codul penal, intrucat avea obligatia sa restituie bunurile ce i-au fost incredintate.

Instanta examinand plangerea in raport de actele si probele existente la dosar, retine in fapt urmatoarele :

Faptuitoarea  A LV a fost, in cursul anilor 2005-2006, administrator la SC P F SRL. Aceasta societate a luat fiinta in toamna anului 2004, la initiativa a doua firme: SC D IT SRL, reprezentata prin asociat unic T A si SC P P F R SA, reprezentata prin  L I.

Capitalul social subscris de catre SC D I T SRL a fost de 1.800.00.000 lei ROL, varsat integral la data constituirii iar, SC P P F R SA si-a adus aportul in natura, cu bunuri imobile si mijloace fixe, in valoare de 4.000.000.000 lei ROL, cu toate ca valoarea intregului activ, adus ca aport de catre SC P P, era de 9.051.948.135 lei. Aportul la capitalul social de 4.000.000.000 lei a fost luat in calcul la acest nivel, datorita faptului ca SC P P F R SA avea in pasivul sau suma de 49.882.688.000 lei ROL.

In schimbul contributiei la formarea capitalul social al SC P F SRL, SC P P a primit echivalentul a 4.000 parti sociale, iar SC D I T SRL 1800 de parti sociale.

Procentual, SC P P F Ravea o cota de 69%  din capitalul social, iar SC D Il T SRL  o cota de 31% ( a se vedea actul constitutiv al societatii aflat in dosar, filele 30-38).

In cursul anului 2005, numitul B A D, a preluat prin cesiune  de la T A, pachetul majoritar de actiuni ale SC D Il T SRL L, devenind astfel si actionar la SC PF SRL.

Prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ( AGEA) nr. 1 din 08.12.2004 s-a dispus dizolvarea SC PF SRL, iar actionarii urmau sa-si retraga contributiile pe care le-au adus la capitalul social. Tot atunci a fost numit si un lichidator, respectiv SC IT M A SRL T, reprezentata prin domnul TI.

La data de 08.04.2005, prin ordinul AVAS nr. 4658, la SC P P F RSA a fost numit, ca administrator special, domnul B O A.

Cu ocazia discutiilor purtate in luna mai 2005, intre  actionarul B A D cu lichidatorul T I si cu administrator special B O-A, s-a constatat ca, la momentul respectiv, nu era pusa in aplicare hotararea nr. 1/08.12.2004 a AGEA si , pornind de la aceasta constatare,  cei trei au ajuns la concluzia ca patrimoniul SC Ps F nu era distribuit actionarilor. Tot  atunci numitul B A D a constatat ca imobilele aduse ca aport la capitalul social al SC PF SRL, de catre SC PP  F R SA F, nu au fost intabulate la numele noii societati, desi acest fapt trebuia realizat la scurt timp dupa constituirea SC PF SRL. In aceasta situatie, B A D a reparat omisiunea fostilor actionari si a intreprins el demersurile necesare intabularii, in cursul aceluiasi an. Administratorul special, pornind de la constatarile aratate mai sus, nu a mai demarat procedura de lichidare a firmei SC PF SRL.

In cursul anilor 2004-2007 , intre  SC P P F RSA F si SC PF SRL, au avut loc numeroase procese legate de modul de constituire al societatii SC PF SRL, de dizolvarea acesteia, de distributia capitalului social dupa dizolvare si de reintrarea in posesia si in proprietatea activelor care au apartinut SC P P F RSA.

Cu toate ca exista o situatie incerta a statutului SC PF SRL deoarece,  ulterior  hotararii de dizolvare, nu s-a mai demarat procedura de lichidare a SC PF SRL, administratorul AL V a inchiriat si ulterior a vandut sau schimbat o parte din activele importante ale SC PF SRL. Aceste acte de dispozitie reprezinta acuze aduse  faptuitoarei de catre actionarul principal, prin plangerea penala adresata Parchetului de pe langa Judecatoria Fagaras.

Ratiunile care au stat la baza acestor dispozitii, cu impact major asupra activitatii societatii, nu sunt cunoscute iar organele de urmarire penala  nu au insistat asupra clarificarii acestor aspecte, respectiv daca faptuitoarea a actionat cu intentia de a leza interesele actionarului principal SC P P F RSA sau a actionarilor minoritari, daca faptuitoarea a avut sau nu aprobarea Adunarii generale a actionarilor sau a consiliului de administratie de a dispune de bunurile mobile si imobile ale societatii SC PF SRL sau daca faptuitoarea mai avea putere de decizie ( chiar cu imputernicirea consiliului de administratie sau a adunarii generale a actionarilor) in conditiile in care la SC PF SRL a fost desemnat un lichidator . Era important de cunoscut daca deciziile administratorului s-au bazat pe ratiuni economice care sa fie profitabile firmei SC PF SRL si implicit actionarilor acesteia. Acest aspect trebuia clarificat prin prisma faptului ca o parte insemnata din obiectul de activitate al firmei SC PF SRL era in imposibilitate de a mai fi realizata ( activitatea de prestare servicii in hotel si piscicultura) in conditiile in care hotelul si celelalte cladiri precum si baza piscicola a societatii a fost instrainata. De asemenea,  organele de cercetare penala ar fi trebuit sa stabileasca care era utilitatea noilor achizitii imobiliare facute de catre firma prin administrator.

Intrucat, din contractele de vanzare cumparare si de schimb, rezulta ca prezumtiva faptuitoare A L Va avut aprobarea adunarii asociatiilor ( fila 22) si a actionat pe baza ,, hotararii administratorului? ( a se vedea contractele de la filele 5-9, 19-21, 22-23 si 25-27) se impunea a se depune la dosar aceste acte pentru a putea fi examinate de catre organele de urmarire penala si de catre instanta de judecata. Pentru stabilirea unei stari de fapt , ce poate sta la baza unei aprecieri corecte a activitatii administratorului, organele de cercetare penala vor mai lamuri urmatoarele aspecte :

In ce baza si la ce data a dobandit faptuitoarea A L-V calitatea de administrator la SC P-F SRL; daca au existat si alti administratori, la firma SC PF SRL, in perioada in care prezumtiva faptuitoare A L Va functionat in aceasta societate, in calitate de administrator. In conditiile in care societatea a functionat cu trei administratori (sau mai multi), cine era presedintele Consiliului de administratie; daca in momentul in care a instrainat si inchiriat bunurile aflate in capitalul social al SC PF SRL era numit un lichidator care avea atributia de a intreprinde demersurile pentru lichidarea acestei societati; daca in  dosarele notarului public MR din L, jud. T, s-au depus certificate fiscale emise de administratiile financiare ale locului in care sunt situate imobilele, din care sa rezulte valoarea de impozitare a acestora - acest aspect trebuia clarificat pentru a se cunoaste daca exista un dezechilibru valoric intre imobilele care au facut obiectul schimbului; daca societatea SC D I-T SRL L si-a retras capitalul social, negociat cu firma SC P P F RSA F, in momentul in care a fost constituita firma SC PF SRL, dupa ce actionarii principali, de la SC PF SRL au hotarat dizolvarea acestei societati, la data de 08.12.2004 , prin hotararea nr. 1 a AGEA; daca  valoarea bunurilor mobile care au format obiect al  actului aditional la contractul de vanzare cumparare si  de schimb ( fila 12 din dosarul instantei ) a putut fi inclusa, in mod legal, in valoarea declarata a  schimbului de imobile  ( valoare declarata pentru timbraj); care a fost valoarea de inventar a bunurilor mobile si imobile si care a fost valoarea de impozitare a imobilelor, ce au format obiect al tranzactiilor dintre  SC PF SRL cu persoanele fizice si juridice mentionate in contractele din 11.12.2006, 10.01.2007, 26.01.2007 . De asemenea, petenta SC P P F RSA F va fi solicitata sa-si precizeze valoarea prejudiciului cauzat prin fapta prezumtivei faptuitoare A L-V; care a fost prejudiciul cauzat firmelor SC P P  F R SA si SC PF SRL, prin instrainarea unei parti din capitalul social, in conditiile in care in capitalul social al firmei au intrat alte bunuri imobile  ( prejudicii ce se puteau concretiza in diferenta de valoare dintre bunurile intrate in societate si cele iesite din societate, prin tranzactiile efectuate de prezumtiva faptuitoare) ; daca obiectul de activitate al SC PF SRL, constand in piscicultura si hoteluri, mai putea fi realizat urmare a instrainarii bazei materiale( bunuri mobile si imobile) care era destinata acestui scop.

 In raport de toate aceste considerente, instanta apreciaza ca rezolutia procurorului de neinceperea urmariri penale impotriva faptuitoarei A L V nu se intemeiaza pe o analiza completa a activitatii desfasurate de catre aceasta, in perioada anilor 2005-2006 . Doar, dupa lamurirea acestor aspecte se va putea ajunge la o concluzie certa asupra activitatii infractionale a administratorului A L V.

Dupa determinarea faptelor si imprejurarilor mai sus expuse, procurorul va stabili daca prezumtiva faptuitoare se face sau nu vinovata de savarsirea  vreuneia din cele doua infractiuni ( cea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art. 246 cod penal raportat la art. 259 cod penal sau  cea de gestiune frauduloasa prev. de art. 214 al.1 cod penal ); daca procurorul va ajunge la aceeasi concluzie, respectiv ca faptuitoarea nu a actionat cu rea credinta,  urmeaza sa argumenteze pe ce isi intemeiaza sustinerile.

Organele de urmarire penala vor lua in calcul inceperea urmaririi penale pentru infractiunea prev. de art. 214 al.1 cod penal,  doar in situatia in care, in baza probatoriului administrat,  se va contura continutul acestei infractiuni.

In ce priveste activitatea prezumtivului faptuitor R G, instanta apreciaza ca procurorul a ajuns la o concluzie corecta cu privire la nevinovatia acestuia, dat fiind ca modalitatea in care bunurile au fost lasate de catre executorul judecatoresc in custodia faptuitorului R G nu permitea conservarea si pastrarea acestora in deplina siguranta.  In sprijinul solutiei procurorului este de retinut faptul ca procesul verbal de inventariere si de darea bunurilor in custodie a fost desfiintat ulterior prin sentinta civila nr.1532/2005 a Judecatoriei Fagaras.

Pentru stabilirea faptelor si imprejurarilor care vor conduce in final la concluzia vinovatiei sau nevinovatiei faptuitoarei A L V, in savarsirea vreuneia din infractiunile la care s-a facut referire, procurorul va dispune administrarea urmatoarelor mijloace de proba:

1. Va fi reaudiata prezumtiva faptuitoare A L V pentru a lamuri motivul real al operatiunilor de vanzare, schimb si inchiriere a unei parti insemnate a patrimoniului SC PF SRL. Daca aceste operatiuni au avut o ratiune economica, profitabila SC PF SRL si actionarilor, acesteia. Daca schimbul de proprietati si vanzarea activelor din capitalul social erau necesare pentru bunul mers al SC PF SRL. Daca consiliul de administratie a stabilit directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii si daca a manifestat preocupare pentru realizarea obiectului de activitate al acesteia.  Daca prezumtiva faptuitoare a actionat in baza hotararii adunarii generale a actionarilor sau in baza hotararii consiliului de administratie. In caz contrar se va stabili daca faptuitoarea a actionat din proprie initiativa sau la presiunea actionarilor si  a celorlalti administratori.

2. Vor fi audiati  in calitate de martori: administratorul special al SC P P F RSA, B O-A , ceilalti administratori ai societatii SC PF SRL,  aflati in functie in momentul incheierii contractelor si  reprezentatul firmei lichidatoare  S.C.I.T. M A SRL T, T I. Martorii vor raspunde,in esenta, acelorasi intrebari ca si prezumtiva faptuitoare.

3. Se vor depune la dosar valorile de impozitare ale  imobilelor, constructii si teren,care au format obiectul schimbului , vanzarii si respectiv inchirierii (cele existente la data incheierii contractelor ).

4. Se va depune la dosar decizia prin care a fost numita administrator  faptuitoarea A L-V.

5. Vor fi analizate contractele de vanzare-cumparare si de schimb  care nu au fost depuse la dosarul de urmarire penala.

6. Se vor depune la dosar extrasele de CF ale tuturor imobilelor care au format obiect al instrainarii.

7. Se vor depune fisele de inventar ale bunurilor mobile ce au format obiect al actului aditional din data de 21.12.2006, care sa poarte antetul SC PF SRL.

8. Vor fi depuse , de asemenea ,hotararile administratorului,  despre care se face vorbire in contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 6535/2006 ( fila 5 din dosarul instantei ) ,  in contractul de schimb autentificat sub nr. 6534/2006 ( filele 25-29) precum si in contractul de schimb autentificat sub nr. 128/2007(filele 19-21) . Pentru acest ultim contract se va depune hotararea nr. 1 din 20.12.2006 a administratorului. De asemenea, se va depune hotararea nr. 3 din 25.01.2007 a adunarii generale a asociatiilor despre care se face vorbire in contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr., 420/2007 ( filele 22-24 din dosarul instantei).

9. Daca petenta SC P P F RSA va sustine ca intre valoarea bunurilor mobile si imobile care au intrat  si iesit din capitalul social al SC PF SRL, exista diferenta de valoare,  organele de urmarire penala vor dispune efectuarea unor rapoarte de expertiza  mobiliara si imobiliara care sa stabileasca prejudiciul cauzat SC PF SRL si SC P P F RSA, prin tranzactiile realizate de catre prezumtiva faptuitoare A L Vdar si prin neindeplinirea obiectului de activitate al SC PF SRL, in perioada care a urmat intocmirii tranzactiilor.

10.Orice alte mijloace de proba pe care procurorul le va considera concludente si pertinente in vederea solutionarii legale si temeinice a cauzei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Admite in parte plangerea formulata de catre petenta SC P P F RSA cu sediul in F, str. I, nr.1 jud. B impotriva rezolutiei procurorului si in consecinta:

In baza art.2781 pct.8 lit.b din Cod procedura penala:

Desfiinteaza  in parte rezolutia procurorului, data in dosarele conexate nr. si, ale Parchetului de pe langa Judecatoria Fagaras, prin care s-a confirmat propunerea organului de urmarire penala de  neincepere a urmaririi penale impotriva prezumtivilor faptuitori  A L V domiciliata in F, str. N bl. sc., ap., jud. Brasov si R G domiciliat in SS, nr., jud. Brasov, pentru savarsirea infractiunilor prev. de art.246 cod penal( faptuitoarea A L )  si art. 213 din Codul penal ( faptuitor R G) si ca o consecinta :

Respinge plangerea formulata  de petenta SC P P F RSA impotriva rezolutiei procurorului ,in cel priveste pe prezumtivul faptuitor R G, pentru savarsirea infractiunii de abuz de incredere, prev. de art. 213 din Codul penal.

Trimite cauza Parchetului de pe langa Judecatoria Fagaras in vederea inceperii urmaririi penale impotriva  prezumtivei faptuitoare  A L V sub aspectul savarsirii infractiunilor de : abuz in serviciu contra intereselor persoanelor fapta prev. si ped. de art. 246 din  cod penal si de gestiune frauduloasa , fapta prev. de art. 214 al.1 Cod penal.

I. In cursul urmaririi penale procurorul va stabili urmatoarele imprejurari:

1. In ce baza si la ce data a dobandit faptuitoarea A L V calitatea de administrator la SC P-F SRL.

2. Daca au existat si alti administratori, la firma SC PF SRL, in perioada in care prezumtiva faptuitoare A L Va functionat in aceasta societate, in calitate de administrator. In conditiile in care societatea a functionat cu trei administratori (sau mai multi), cine era presedintele Consiliului de administratie.

3. Daca faptuitoarea A L Va avut aprobarea Adunarii generale sau a consiliului de administratie la intocmirea actului aditional,  la contractul de vanzare-cumparare si schimb, autentificat sub nr. 6535/21.12.2006, precum  si la incheierea contractelor de inchiriere din 28.10.2006 si 01.11.2006, aflate in dosarul de urmarire penala (filele 26-35).

4. Cine era ?administratorul? mentionat astfel in contractele de vanzare-cumparare si de schimb.

5. Daca in momentul in care a instrainat si inchiriat bunurile aflate in capitalul social al SC PF SRL era numit un lichidator care avea atributia de a intreprinde demersurile pentru lichidarea acestei societati.

6. Daca faptuitoarea a actionat cu intentia de a leza interesele actionarului principal SC P P F RSA sau a actionarilor minoritari. Daca faptuitoarea a avut sau nu aprobarea Adunarii generale a actionarilor sau a consiliului de administratie de a dispune de bunurile mobile si imobile ale societatii SC PF SRL. Daca faptuitoarea mai avea putere de decizie ( chiar cu imputernicirea consiliului de administratie sau a adunarii generale a actionarilor) in conditiile in care la SC PF SRL a fost desemnat un lichidator .

7. Daca in  dosarele notarului public M R din L, jud. T, s-au depus certificate fiscale emise de administratiile financiare ale locului in care sunt situate imobilele, din care sa rezulte valoarea de impozitare a acestora.

8. Daca societatea SC D I-T SRL L si-a retras capitalul social, negociat cu firma SC P P F RSA F, in momentul in care a fost constituita firma SC PF SRL, dupa ce actionarii principali, de la SC PF SRL au hotarat dizolvarea acestei societati, la data de 08.12.2004 , prin hotararea nr. 1 a AGEA.

Daca  valoarea bunurilor mobile care au format obiect al  actului aditional la contractul de vanzare cumparare si  de schimb ( fila 12 din dosarul instantei ) a putut fi inclusa, in mod legal, in valoarea declarata a  schimbului de imobile ( valoare declarata pentru timbraj).

9. Care a fost valoarea de inventar a bunurilor mobile si imobile si care a fost valoarea de impozitare a imobilelor, ce au format obiect al tranzactiilor dintre  SC PF SRL cu persoanele fizice si juridice mentionate in contractele din 11.12.2006, 10.01.2007, 26.01.2007  .

 10. Petenta SC P P F RSA F va fi solicitata sa-si precizeze valoarea prejudiciului cauzat prin fapta prezumtivei faptuitoare A L-V.

11. Care a fost prejudiciul cauzat firmelor SC PP  F RSA si SC PF SRL, prin instrainarea unei parti din capitalul social, in conditiile in care in capitalul social al firmei au intrat alte bunuri imobile ( prejudicii ce se puteau concretiza in diferenta de valoare dintre bunurile intrate in societate si cele iesite din societate, prin tranzactiile efectuate de prezumtiva faptuitoare). 

 12. Daca obiectul de activitate al SC PF SRL, constand in piscicultura si hoteluri, mai putea fi realizat urmare a instrainarii bazei materiale( bunuri mobile si imobile) care era destinata acestui scop.

 13.  Dupa determinarea acestor fapte si imprejurari procurorul va stabili daca prezumtiva faptuitoare se face sau nu vinovata de savarsirea  vreuneia din infractiunile de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor sau de gestiune frauduloasa.

14. Daca procurorul va ajunge la aceeasi concluzie, respectiv ca faptuitoarea nu a actionat cu rea credinta,  urmeaza sa argumenteze pe ce isi intemeiaza sustinerile.

II. Pentru stabilirea acestor fapte si imprejurari procurorul va dispune administrarea urmatoarelor mijloace de proba:

1. Va fi reaudiata prezumtiva faptuitoare A L V pentru a lamuri motivul real al operatiunilor de vanzare, schimb si inchiriere a unei parti insemnate a patrimoniului SC PF SRL. Daca aceste operatiuni au avut o ratiune economica, profitabila SC PF SRL si actionarilor, acesteia. Daca schimbul de proprietati si vanzarea activelor din capitalul social erau necesare pentru bunul mers al SC PF SRL. Daca consiliul de administratie a stabilit directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii si daca a manifestat preocupare pentru realizarea obiectului de activitate al acesteia.  Daca prezumtiva faptuitoare a actionat in baza hotararii adunarii generale a actionarilor sau in baza hotararii consiliului de administratie. In caz contrar se va stabili daca faptuitoarea a actionat din proprie initiativa sau la presiunea actionarilor si  a celorlalti administratori.

2. Vor fi audiati  in calitate de martori: administratorul special al SC P P F RSA, B O-A , ceilalti administratori ai societatii SC PF SRL,  aflati in functie in momentul incheierii contractelor si  reprezentatul firmei lichidatoare  S.C.I.T. M A SRL T, T I. Martorii vor raspunde,in esenta, acelorasi intrebari ca si prezumtiva faptuitoare.

3. Se vor depune la dosar valorile de impozitare ale  imobilelor, constructii si teren,care au format obiectul schimbului , vanzarii si respectiv inchirierii (cele existente la data incheierii contractelor ).

4. Se va depune la dosar decizia prin care a fost numita administrator  faptuitoarea A L-V.

5. Vor fi analizate contractele de vanzare-cumparare si de schimb  care nu au fost depuse la dosarul de urmarire penala.

6. Se vor depune la dosar extrasele de CF ale tuturor imobilelor care au format obiect al instrainarii.

7. Se vor depune fisele de inventar ale bunurilor mobile ce au format obiect al actului aditional din data de 21.12.2006, care sa poarte antetul SC PF SRL.

8. Pentru rezolvarea pct. I/5 se vor depune la dosar hotararile administratorului,  despre care se face vorbire in contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 6535/2006 ( fila 5 din dosarul instantei ) ,  in contractul de schimb autentificat sub nr. 6534/2006 ( filele 25-29) precum si in contractul de schimb autentificat sub nr. 128/2007(filele 19-21) . Pentru acest ultim contract se va depune hotararea nr. 1 din 20.12.2006 a administratorului. De asemenea, se va depune hotararea nr. 3 din 25.01.2007 a adunarii generale a asociatiilor despre care se face vorbire in contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr., 420/2007 ( filele 22-24 din dosarul instantei).

9. Daca petenta SC P P F RSA va sustine ca intre valoarea bunurilor mobile si imobile care au intrat  si iesit din capitalul social al SC PF SRL, exista diferenta de valoare,  organele de urmarire penala vor dispune efectuarea unor rapoarte de expertiza  mobiliara si imobiliara care sa stabileasca prejudiciul cauzat SC PF SRL si SC P P F RSA, prin tranzactiile realizate de catre prezumtiva faptuitoare A L V dar si prin neindeplinirea obiectului de activitate al SC PF SRL, in perioada care a urmat intocmirii tranzactiilor.

10.Orice alte mijloace de proba pe care procurorul le va considera concludente si pertinente in vederea solutionarii legale si temeinice a cauzei.

 

2