Partaj succesoral. Acceptarea tacită a moştenirii în termenul de 6 luni prevăzut de art. 700 Cod Civil

Sentinţă civilă 1985 din 10.10.2008


Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 1489/229/06.06.2007 reclamanta C. E. i-a chemat în judecata pe pârâtii I. I., I. N. si I. G, solicitând ca prin hotarâre judecatoreasca sa se constate masa succesorala ramasa de pe urma defunctilor I. A. decedata la data de 22.01.1986 si I. T. decedat la data de 08.01.1990, calitatea de mostenitori a partilor si cotele la parti succesorale si sa se faca partajul succesoral, cu cheltuieli de judecata .

În motivarea cererii reclamanta arata ca în masele succesorale ale defunctilor au ramas un imobil casa de locuit cu teren aferent în suprafata de 1088 m. p. situate în municipiul Fetesti, judetul Ialomita si o serie de bunuri mobile. Ea si pârâtii sunt copiii defunctilor .

În drept îsi întemeiaza cererea pe dispozitiile art. 651 si urmatoarele  Cod civil, art. 6731-67314  Cod procedura civila.

Prin cererea reconventionala depusa la dosar la data de 28.06.2007 pârâtii-reclamanti I. G. si I. N. au solicitat constatarea maselor succesorale ramase de pe urma defunctilor I. A. si I. T., calitatea de mostenitori a lor si a cotelor parti succesorale si prescrierea dreptului de optiune succesorala a numitilor C. E. si I. I..

În motivarea cererii pârâtii-reclamanti arata ca numai ei  au continuat sa locuiasca în casa ramasa de pe urma defunctilor, au adus îmbunatatiri la imobile, au platit impozitele si s-au comportat ca adevarati proprietari .

Prin întâmpinarea depusa la dosar la cererea reconventionala  la data de 19.07.2007, reclamanta-pârâta C. E. a solicitat respingerea exceptiei prescriptiei dreptului de optiune succesorala fata de ea, pe motiv ca a participat si ea la plata impozitelor pentru imobile, a turnat o placa de beton în bucataria de vara, a sapat, a taiat si a cules via din curte dupa moartea parintilor, a efectuat cheltuieli cu înmormântarea si pomenile ulterioare.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Din actul de vânzare-cumparare întocmit la data de 06.04.1955 rezulta ca I. T. si I. A. au cumparat de la T. M. un teren-loc de casa în suprafata de 700 m. p. situat în Fetesti-Gara.

Din memoriul justificativ depus la dosar rezulta ca imobilul casa de locuit construit din chirpici , acoperit cu tigla, compus din 3 camere, o bucatarie si 2 holuri si terenul aferent constructiilor în suprafata de 1108 m. p. sunt situate în municipiul Fetesti, judetul Ialomita la adresa precizata si au urmatoarele vecinatati: la Nord - str.  Depoului, la Sud - prop. S. A., la Est - prop. I. S. si la Vest - prop. D. F..

La interogatoriul luat de reclamanta, pârâtul I. G. a recunoscut ca în masele succesorale ale defunctilor au ramas o masa de lemn de 12 persoane cu 4 scaune, un sifonier în doua usi din lemn de culoare maro deschis, un pat, ca dupa decesul mamei; reclamanta si-a însusit o cruciulita din aur, o pereche de cercei din aur si un medalion cu rubin din aur, care apartinea acesteia, ca dupa decesul tatalui reclamanta a turnat o placa din beton în bucataria de vara, a construit un garaj si ca mostenitori ai defunctilor sunt toate partile în calitate de fii si fiice ale acestora .

La interogatoriul luat de reclamanta pârâtul I. I. a recunoscut ca în masele succesorale ale defunctilor au ramas imobilul casa de locuit si terenul aferent în suprafata de 1088 m. p. situat în municipiul Fetesti, judetul Ialomita, la dresa mentionata, un sifonier în doua usi de culoare maro deschis si ca mostenitori ai defunctilor sunt toate partile în calitate de fii si fiice ale acestora .

La interogatoriul luat de pârâtii I. G. si I. N., pârâtul I. I. a recunoscut ca numai I. G. si I. N. au locuit în casa iar masina de cusut Zingher a fost vânduta de mama  lor în perioada 1961-1962 .

La interogatoriul luat de pârâtii I. G. si I. N. reclamanta C. E. nu a recunoscut ca numai pârâtii au locuit în casa parinteasca  si ca ea nu a platit impozitul pentru imobile.

Martorii M. V. si M. M., audiati la cererea reclamantei, au declarat ca dupa decesul parintilor partilor au ramas o casa de locuit si terenul aferent în suprafata de cca. 1000 m. p. iar reclamanta le-a aratat ca au mai ramas o pereche de cercei  din aur, un lantisor cu cruciulita si un medalion din aur, o masina de cusut marca Zingher, o masa de 12 persoane, 4 scaune, 2 paturi, un aparat de sudura. Tot dupa moartea parintilor reclamanta a adus îmbunatatiri la casa parinteasca, respectiv a construit  un hol, a pavat curtea, a construit un garaj, un beci, a plantat vita de vie, a montat un grilaj metalic în fata casei .

Martora M. V. a declarat ca  reclamanta i-a adus la cunostinta faptul ca pâna în anul 2003 i-a dat pârâtului I. G. bani sa plateasca  impozitul pentru casa parinteasca însa acesta s-a folosit de ei.

În perioada 1975-1976 martorul M. M. a vazut în casa parinteasca  o icoana poleita cu aur despre care a aflat de la sotul reclamantei acum 5-6 ani, ca ar fi disparut  din casa dupa moartea parintilor .

Din declaratiile martorilor L. E. si D. M. audiati la cererea partilor rezulta ca de pe urma parintilor pârâtilor au ramas o casa de locuit cu teren aferent în municipiul Fetesti, judetul Ialomita, un sifonier, o masa, un pat. Pârâtii I. N. si I. G. sunt cei care locuiesc în casa si au adus o serie de îmbunatatiri cum sunt: au cimentat casa, au turnat trotuare, au construit cotete, au montat parchet, gresie, au construit un antreu, un cotet de porc, un cotet de pasari .

La dosar s-au mai depus copii de pe sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale, certificat de atestare fiscala nr. 86774/31.05.2007 procesul-verbal întocmit la data de 08.12.1962 chitante fiscale, dispozitia de livrare nr. 425608, fotografii, extras de rol cu privire la plata taxelor si impozitelor .

Din actele de stare civila depuse la dosar rezulta ca I. A. a decedat la data de  22.01.1986; I. T. a decedat la 08.01.1990 iar reclamanta si pârâtii sunt copiii acestora.

Potrivit art. 651 Cod civil succesiunile se deschid prin moarte .

Conform art. 669 Cod civil copiii sau descendentii lor succed tatalui, mamei bunicilor si oricarui alt ascendent, fara deosebire de sex si chiar de ar fi nascuti din deosebite casatorii. Ei succed în parti egale când se gasesc toti în gradul dintâi si sunt chemati dupa propriul lor drept si succed pe tulpina când sunt chemati toti sau unul din ei prin reprezentare .

Potrivit art. 6735  alin. 1 Cod procedura civila daca partile nu se învoiesc, instanta va stabili bunurile supuse împartelii, calitatea de coproprietar, cota-parte ce se cuvine fiecaruia si creantele nascute din starea de proprietate comuna pe care coproprietarii le au unii fata de altii .

Conform art. 689 Cod civil, acceptarea mostenirii poate fi expresa sau tacita. Este expresa când se însuseste titlul sau calitatea de erede printr-un act autentic sau privat .

Este tacita când eredele face un act pe care n-ar putea sa-l faca decât în calitatea sa de erede si care lasa a se presupune neaparat intentia  sa de acceptare.

Potrivit art. 700 Cod civil dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii .

Dreptul de optiune succesorala este un drept subiectiv care ia nastere în persoana mostenitorilor cu vocatie succesorala, din clipa deschiderii succesiunii.

Legea prevede un termen de prescriptie de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii. Termenul de prescriptie se calculeaza de la data deschiderii  succesiunii (data decesului celui care lasa mostenirea). Chiar si în  ipoteza în care mostenitorul nu a cunoscut despre moartea celui care lasa mostenirea,  termenul se calculeaza  tot de la data deschiderii succesiunii.

Persoana îndreptatita  la mostenire poate declara ca nu doreste sa beneficieze de drepturile succesorale pe care vocatia sa succesorala i le confera. Aceasta  declaratie de renuntare trebuie facuta la notariatul unde s-a deschis mostenirea.

Daca mostenitorul nu a acceptat mostenirea în termenul de 6 luni prevazut de art. 700 cod civil dreptul sau de mostenire se stinge si va fi considerat strain de mostenire. Actele de administrare care nu au caracter urgent si angajeaza viitorul, cum sunt actele de folosinta a bunurilor succesorale, constituie acte de acceptare tacita pentru ca succesibilul s-a comportat  ca un proprietar si nu a putut savârsi aceste acte fara  sa fi voit  sa accepte mostenirea .

Din probatoriul administrat în cauza rezulta ca cei care locuiesc în casa parinteasca sunt pârâtii I. G. si I. N., însa dupa moartea parintilor reclamanta si-a însusit si ea bunuri mobile care fac parte din mostenirea lasata de I. A. si I. T., cum sunt bijuterii din aur, o masina de cusut marca  Zingher, a adus o serie de îmbunatatiri la imobilele care fac parte din masele succesorale. Pe de alta parte din chitantele fiscale depuse la dosar rezulta ca taxele si impozitele pentru imobile au fost platite pe numele parintilor si dupa moartea acestora. Se poate ca la achitarea lor sa fi contribuit atât reclamanta cât si pârâtii, efectuând  astfel acte de administrare si comportându-se ca adevarati proprietari. Din sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale rezulta ca toti copiii defunctilor ar fi mostenitorii acestora, fapt recunoscut de pârâtii I. G. si I. I. la interogatoriu.

Având în vedere toate aceste aspecte, exceptia prescriptiei, dreptului de optiune succesorala privind pe reclamanta si pe pârâtul I. I., invocata de pârâtii I. G. si I. N., apare ca nefiind întemeiata, urmând a o respinge.

Întrucât reclamanta nu a reusit sa dovedeasca ca în mostenire au ramas o icoana suflata cu aur si un cazan de arama, va respinge capetele principale privind introducerea acestor bunuri mobile în masele succesorale si partajarea lor, ca fiind neîntemeiate.

Prin încheierea pronuntata la data de 7 martie 2008 în baza art. 673 indice 6 Cod procedura civila, s-au constatat masele succesorale ramase de pe urma defunctilor I. A. si I. T., calitatea de mostenitori a partilor, cotele lor parti succesorale.

Prin raportul de expertiza tehnica imobiliara  realizat în cauza s-au împartit casa de locuit si terenul aferent, stabilindu-se o valoare totala pentru ele de 97400 lei.

Prin raportul de expertiza tehnica mobiliara realizat în cauza s-a constatat ca bunurile mobile ramase în masele succesorale au o valoare totala de 564 lei, acestea fiind împartite în patru loturi.

Având în vedere probatoriul administrat în cauza, textele de lege invocate, concluziile si considerentele retinute mai sus, instanta considera ca cererile principala si reconventionala sunt întemeiate urmând a le admite în parte.

În baza art. 6735 – 6736 Cod procedura civila va constata masele succesorale ale defunctilor, I. A. si I. T., calitatea de mostenitori a partilor si cotele lor parti succesorale.

Potrivit art. 6735 alin. 2 Cod procedura civila instanta va face împarteala în natura. Ea procedeaza la formarea loturilor si atribuirea lor. În cazul în care loturile nu sunt egale în valoare, ele se întregesc printr-o suma de bani.

Conform art. 6739  la formarea si atribuirea loturilor, instanta va tine seama si de acordul partilor, marimea cotei-parti ce se cuvine fiecaruia ori masa bunurilor de împartit, natura bunurilor, domiciliul si ocupatia lor, faptul ca unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împarteala au facut constructii, îmbunatatiri cu acordul coproprietarilor sau altele asemenea.

Potrivit art. 67310  alin. 4 Cod procedura civila la cererea unuia dintre coproprietari, instanta, tinând seama de împrejurarile cauzei, pentru motive temeinice, va putea sa-i atribuie bunul direct prin hotarâre asupra fondului procesului, stabilind totodata sumele ce se cuvin celorlalti coproprietari si termenul în care este obligat sa le plateasca.

Conform art. 728 cod civil nimeni nu poate fi obligat a ramâne în indiviziune. Un coerede poate cere oricând împarteala succesiunii, chiar când ar exista conventii sau prohibitii contrare.

Va omologa rapoartele de expertiza si va face partajul bunurilor mobile si imobile care fac parte din masele succesorale.

Având în vedere cererile partilor de atribuire a bunurilor succesorale direct prin hotarâre, faptul ca pârâtii sunt cei care locuiesc în imobile, iar acestea sunt comod partajabile în natura, va atribui acestora lotul nr. 2 de bunuri imobile (casa de locuit cu teren aferent), iar reclamantei îi va atribui lotul nr. 1 compus dintr-o suprafata din terenul aferent casei de locuit.

Va atribui partilor bunurile mobile în loturile stabilite în raportul de expertiza mobiliara.

Potrivit art. 742 Cod civil inegalitatea partilor date în natura se compenseaza prin bani.

Va obliga pe pârâti catre reclamanta la plata sultelor cuvenite acesteia în termenul stabilit de instanta.

În baza art. 274 Cod civil, având în vedere ca doar reclamanta a fost cea care a suportat plata onorariului de expert, îi va obliga pe pârâti la plata cheltuielilor de judecata reprezentând câte ¼ din onorariul de expertiza de 1000 lei.

Va compensa cheltuielile de judecata reprezentând taxa de timbru si onorariul aparator ales.

Domenii speta