Tâlhărie – art. 211 c.p., abuz de încredere – art. 213 c.p., ameninţare- art.193 c.p.

Sentinţă penală 45 din 08.04.2009


Pe rol solutionarea amânarii pronuntarii cauzei penale, privind pe inculpatul IC, trimis în judecata prin rechizitoriul nr. 1346/P/2006 al Parchetului de pe lânga Judecatoria LG, pentru savârsirea  infractiunii prev. de art.  211 al. 1,2 C.p., art. 213 C.p., art. 193 C.p.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din 25.03.2009, fiind consemnate în încheierea de sedinta din acea zi ce face parte integranta din prezenta, iar instanta având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronuntarea la data de 08.04.2009, când în urma deliberarilor a pronuntat urmatoarea sentinta:

I N S T A N T A

Deliberând asupra actiunii penale de fata:

Prin Rechizitoriul nr. 1346/P/2006 al Parchetului de pe lânga Judecatoria LG, inculpatul IC, a fost trimis în judecata pentru savârsirea a doua infractiuni de „tâlharie” prev. si ped. de art. 211 al. 1 si al. 2 lit.”c”, a infractiunilor de „abuz de încredere” prev. de art. 213 C.p. si „amenintare” prev. de art. 193 C.p.

Din actul de sesizare a instantei rezulta urmatoarea situatie de fapt:

În ziua de 30.11.2006, inculpatul IC a sustras de la partea vatamata AM pe care l-a întâlnit pe raza or. LG, prin violenta si amenintare, un telefon mobil marca „Motorola”.

 În ziua de 07.12.2006, inculpatul IC a sustras de la partea vatamata CM, care circula pe o strada pe raza or. LG, prin violenta, un telefon mobil marca „Motorola”.

În ziua de 06.12.2006, inculpatul IC a primit de la partea vatamata MR telefonul mobil pentru a asculta muzica, iar ulterior a refuzat sa i-l mai restituie, desi i-a solicitat în mod expres acest lucru.

În ziua de 01.12.2006, inculpatul IC i-a adresat amenintari cu acte de violenta si cu incendierea locuintei partii vatamate AI.

Partea vatamata RT a precizat ca valoare prejudiciului  cauzat de inculpai este de 12.800 lei, ramânând nerecuperata suma de 9000 lei cu care se constituie parte civila în procesul penal.

Audiat cu ocazia urmaririi penale, inculpatii au recunoscut faptul ca în noaptea respectiva au luat bani si bunuri din locuinta partii vatamate, fiecare încercând însa sa se disculpe în sensul ca fiecare dintre ei a stat afara în curte si ca celalalt a intrat în locuinta.

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu se probeaza prin: declaratiile inculpatului; plângerile si declaratiile partilor vatamate; declaratiile martorilor: OI; MI, RR, BC si CM; Raportul de constatare medico – legala nr. 64/19.01.2007 emis de SML C. din care rezulta ca inculpatul IC are discernamântul faptelor sale diminuat, având capacitatea de apreciere critica a continutului si consecintelor faptelor sale scazuta, fiind diagnosticat cu „Schizofrenie”.

În sedinta publica din 12.12.2008, instanta, dupa punerea în discutie, instanta a dispus introducerea în cauza, în calitate de parte vatamata a lui CM (minor), reprezentat de tatal sau – CI, deoarece fapta din 07.12.2006 o vizeaza pe aceasta parte.

În fata instantei partile vatamate AM si CM a precizat ca nu au pretentii civile de la inculpat, întrucât si-au recuperat telefoanele, mentinându-si declaratiile date în faza de urmarire penala.

Partea vatamata MR a precizat ca-si retrage plângerea prealabila formulata fata de inculpat pentru infractiunea prev. de art. 213 C.p..

Fiind audiati, martorii din acte OI, CM, MI, BG, RR si-au mentinut declaratiile date în faza de urmarire penala, declaratii care confirma situatia de fapt retinuta în rechizitoriu.

În faza de cercetare judecatoreasca inculpatul IC a precizat ca în perioada respectiva era bolnav, nedându-si seama ce facea, ca a fost internat în Spitalul de Psihiatrie S în perioadele mentionate în adeverinta medicala depusa la dosar, iar de la ultima internare a urmat continuu un tratament.

A mai declarat ca nu-si aminteste nimic din ce a facut în zilele respective, ca i se întâmpla des sa aiba zile cu simptome de nervozitate si sa nu-si aminteasca ce a facut, ca nu le cunostea deloc pe partile vatamate si ca cu ocazia expertizarii psihiatrice de catre comisia de la SML, a fost prezent în fata comisiei, unde a stat cam o ora, dar nu a fost internat nici un moment.

Inculpatul a depus la dosar un set de acte medicale eliberate de Spitalul de Psihiatrie S.

În sedinta publica din 12.03.2008, instanta a constatat ca nu au fost respectate cerintele legii în legatura cu modul de efectuare a expertizei psihiatrice, nu se pot trage concluzii certe în legatura cu responsabilitatea inculpatului, iar din continutul expertizei întocmite de SML C nu rezulta situatia discernamântului inculpatului la momentul savârsirii faptei, fiind încalcate prevederile art. 117 al. 2 C.p.p., inculpatul nefiind internat.

Fata de aceasta situatie instanta a dispus efectuarea unei noi expertize psihiatrice cu respectarea dispozitiilor legii, de catre INML.

Din concluziile Raportului de Noua Expertiza Medico – Legala Psihiatrica nr. A6/4781/2008 din 24.02.2009 rezulta ca inculpatul IC a prezentat la data comiterii faptelor (30.11.2006, 01.12.2006, 06.12.2006) ca si în prezent „Tulburare organica de personalitate fond mixt (disfunctie lezionala cerebrala post traumatism cranio – cerebral operat confirmata imagistic); consum abuziv de bauturi alcoolice cu interferente psihotice în antecedente”.

Mai rezulta ca inculpatul a avut capacitate psihica de apreciere critica asupra continutului si asupra consecintelor social negative ale faptelor de care este învinuit si fata de care discernamântul a fost pastrat.

Comisia recomanda aplicarea masurilor de siguranta medicala prevazute de art. 113 C.p., masuri ce pot fi aplicate, în cazul pedepsirii prin privare de libertate, în conditii de ambulatoriu, prin reteaua sanitara a A.N.P., urmând ca la necesitate sa fie internat în spital de psihiatrie penitenciar, iar în cazul în care nu va fi pedepsit prin privare de libertate, masurile de siguranta medicala prevazute de art. 113 C.p. vor fi aplicate direct prin reteaua teritoriala psihiatrie a Ministerului Sanatatii.

Prin Avizul nr. E2/4781/2008 din 02.03.2009 Comisia de Avizare si Controldin cadrul INML a aprobat Raportul de Noua Expertiza Medico – Legala Psihiatrica nr. A6/4781/2008 din 24.02.2009.

Instanta, analizând întregul material probator administrat în cauza, a retinut urmatoarea situatie de fapt:

În ziua de 30.11.2006, inculpatul IC a sustras de la partea vatamata AM pe care l-a întâlnit pe raza or. LG, prin violenta si amenintare, un telefon mobil marca „Motorola”.

 În ziua de 07.12.2006, inculpatul IC a sustras de la partea vatamata CM, care circula pe o strada pe raza or. LG, prin violenta, un telefon mobil marca „Motorola”.

În ziua de 06.12.2006, inculpatul IC a primit de la partea vatamata MR telefonul mobil pentru a asculta muzica, iar ulterior a refuzat sa i-l mai restituie, desi i-a solicitat în mod expres acest lucru.

În ziua de 01.12.2006, inculpatul IC i-a adresat amenintari cu acte de violenta si cu incendierea locuintei partii vatamate AI.

Partile vatamate si-au recuperat telefoanele mobile.

Instanta, analizând actele si lucrarile dosarului, constata ca faptele exista, sunt prevazute de legea penala, prezinta pericol social, au fost savârsite cu intentie de catre inculpat.

În drept, instanta constata ca fapta inculpatului IC care,în ziua de 30.11.2006, a sustras de la partea vatamata AM pe care l-a întâlnit pe raza or. LG, prin violenta si amenintare, un telefon mobil marca „Motorola”, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de „tâlharie” prev. si ped. de art. 211 al. 1 si al. 2 lit. „c” C.p..

 Se constata ca fapta aceluiasi inculpat care, în ziua de 07.12.2006, a sustras de la partea vatamata CM, care circula pe o strada pe raza or. LG, prin violenta, un telefon mobil marca „Motorola”, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de „tâlharie” prev. si ped. de art. 211 al. 1 si al. 2 lit. „c” C.p..

Se constata ca fapta aceluiasi inculpat care, în ziua de 01.12.2006, i-a adresat amenintari cu acte de violenta si cu incendierea locuintei partii vatamate AT.

Cum cele trei fapte au fost savârsite de inculpat înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, urmeaza a se retine în sarcina acestuia situatia concursului real de infractiuni prev. de art. 33 lit. „a” C.p.

Din fisa de cazier judiciar a inculpatului IC rezulta ca acesta nu este cunoscut cu antecedente penale.

La stabilirea si aplicarea pedepsei instanta a avut în vedere criteriile generale de individualizare a pedepselor prev. de art. 72 C.p., respectiv persoana inculpatului, tânar, în vârsta de 26 de ani, lipsit de antecedente penale, fiind la prima confruntare cu legea penala, natura infractiunilor – fapte savârsite cu intentie, modalitatea si împrejurarile comiterii faptelor –prin exercitarea de violente asupra partilor civile, problemele de sanatate ale inculpatului, prezentând „tulburare organica de personalitate fond mixt”, pericolul social pe care-l reprezinta astfel de fapte - starea de insecuritate creata fata de bunurile persoanelor, atingerea adusa patrimoniului persoanelor, cuantumul prejudiciului – relativ redus, staruinta depusa de inculpa în acoperirea prejudiciului în cursul urmaririi penale (cele doua telefoane mobile fiind restituite), dar si pozitia inculpatului care a invocat în apararea sa starea sanatatii, dar si atitudinea cooperanta a inculpatului.

Fata de toate aceste considerente, instanta apreciaza ca i se pot acorda inculpatului largi circumstante atenuante prevazute de art. 74 C.p., urmând ca pedeapsa sa fie coborâta în mod corespunzator sub minimul prevazut de lege, în conformitate cu prevederile art. 76 C.p.

Se apreciaza, totodata, ca scopul pedepsei si reeducarea inculpatului se pot realiza fara privare de libertate, fiind îndeplinite conditiile privind suspendarea conditionata a executarii pedepsei prev. de art. 81 – 82 C.p..

Urmeaza, în baza art. 11 pct. 2 lit.”b” C.p.p. raportat la art. 10 lit.”h” C.p.p., a înceta procesul penal pornit împotriva inculpatului IC pornit la plângerea prealabila a partii vatamate MR pentru infractiunea de „abuz de încredere” prev. de art. 213 C.p., ca urmare a retragerii plângerii prealabile.

Urmeaza, în baza art. 211 al. 1 si 2 lit. „c” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. si art. 76 lit. „c” C.p., a-l condamna pe inculpatul IC la pedeapsa închisorii de 1(un) an (p.v. AM). 

Urmeaza, în baza art. 211 al. 1 si 2 lit. „c” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. si art. 76 lit. „c” C.p., a-l condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa închisorii de 1 (un) an (p.v. CM).

Urmeaza, în baza art. 193 C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. si art. 76 lit. „e” teza I C.p., a-l condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa închisorii de 1 (una) luna, chemat în judecata la plângerea prealabila a partii vatamate AT.

Urmeaza, în baza art. 33 lit. „a” C.p. rap. la art. 34 lit. „b” C.p., a dispune ca inculpatul Ilie Costica sa execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 1(un) an închisoare.

Urmeaza, în baza art. 81 – 82 C.p., a dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 3 (trei) ani - ce constituie termen de încercare, ce se va calcula de la data ramânerii definitive a sentintei.

Urmeaza, în baza art. 359 C.p.p., a-i atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 C.p. referitoare la revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

Având în vedere concluziile Raportul de noua expertiza medico – legala psihiatrica nr. A6/4781/2008 din 24.02.2009 întocmit de INML, urmeaza, în baza art. 111 C.p. rap. la art. 113 C.p., a dispune instituirea fata de inculpat a masurii de siguranta a obligarii la tratament medical si a-l obliga pe inculpatul IC sa se prezinte în mod regulat la tratament medical pâna la însanatosire.

Urmeaza, în baza art. 429 al. 1 si art. 430 al. 1 C.p.p., a dispune comunicarea unei copii de pe dispozitivul sentinte si a unei copii de pe Raportul de noua expertiza medico – legala psihiatrica nr. A6/4781/2008 din 24.02.2009 întocmit de INML „MINA MINOVICI” catre DIRECTIA JUDETEANA DE SANATAE C. pentru aducerea la îndeplinire a masurii de siguranta.

Urmeaza a constata recuperate integral prejudiciile cauzate partilor civile AM si CM.

Urmeaza a lua act ca partea vatamata AT nu a formulat pretentii civile în cauza.

Urmeaza, în baza art. 192 al. 1 pct. 2 lit.”c” C.p.p., a obliga partea vatamata MR la plata sumei de 15 lei - cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Cum inculpatul a fost condamnat, urmeaza, în baza art. 191 al. 1 C.p.p., a-l obliga la plata sumei de 400 lei fiecare – cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care 100 lei – onorariu aparator oficiu – Baroul de Avocati C. (av. MC – 100 lei – faza de judecata).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

În baza art. 11 pct. 2 lit.”b” C.p.p. raportat la art. 10 lit.”h” C.p.p.  înceteaza procesul penal pornit împotriva inculpatului IC pornit la plângerea prealabila a partii vatamate MR, pentru infractiunea de „abuz de încredere” prev. de art. 213 C.p., ca urmare a retragerii plângerii prealabile.

În baza art. 211 al. 1 si 2 lit. „c” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. si art. 76 lit. „c” C.p. condamna pe inculpatul IC, la pedeapsa închisorii de 1(un) an (p.v. AM). 

În baza art. 211 al. 1 si 2 lit. „c” C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. si art. 76 lit. „c” C.p. condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa închisorii de 1 (un) an (p.v. CM).

În baza art. 193 C.p. cu aplicarea art. 74 C.p. si art. 76 lit. „e” teza I C.p. condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa închisorii de 1 (una) luna, chemat în judecata la plângerea prealabila a partii vatamate AT.

În baza art. 33 lit. „a” C.p. rap. la art. 34 lit. „b” C.p. dispune ca inculpatul IC sa execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 1(un) an închisoare.

În baza art. 81 – 82 C.p. dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 3 (trei) ani - ce constituie termen de încercare, calculat de la data ramânerii definitive a sentintei.

În baza art. 359 C.p.p. atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 C.p. referitoare la revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

În baza art. 111 C.p. rap. la art. 113 C.p. dispune instituirea fata de inculpat a masurii de siguranta a obligarii la tratament medical si obliga pe inculpatul IC sa se prezinte în mod regulat la TRATAMENT MEDICAL pâna la însanatosire.

În baza art. 429 al. 1 si art. 430 al. 1 C.p.p. dispune comunicarea unei copii de pe dispozitivul sentinte si a unei copii de pe Raportul de noua expertiza medico – legala psihiatrica nr. A6/4781/2008 din 24.02.2009 întocmit de INML „MINA MINOVICI” catre DIRECTIA JUDETEANA DE SANATAE C. pentru aducerea la îndeplinire a masurii de siguranta.

Constata recuperate integral prejudiciile cauzate partilor civile AM, si CM.

Ia act ca partea vatamata AT, nu a formulat pretentii civile în cauza.

În baza art. 192 al. 1 pct. 2 lit.”c” C.p.p., obligapartea vatamata MR la plata sumei de 15 lei - cheltuieli judiciare în favoarea statului.

În baza art. 191 al. 1 C.p.p. obliga pe inculpat la plata sumei de 400 lei fiecare – cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care 100 lei – onorariu aparator oficiu – Baroul de Avocati C. (av. MC – 100 lei – faza de judecata).

Cu apel în 10 zile de la pronuntare pentru procuror si inculpat, iar pentru partile vatamate AM, MR, CM, AT si reprezentantii legali CI, AD si MA – de la comunicare.