Fara titlu

Sentinţă penală 357 din 11.12.2008


Dosar nr. 1816/257/2008

R O M Â N I A

JUDECATORIA MEDIAS

SECTIE GENERALA

SENTINTA PENALA Nr. 357

Sedinta nepublica de la 11 Decembrie 2008

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Medias din data de 17.06.2008 inculpatul F. D. a fost trimis în judecata pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala grava, prev. de art. 182 al. 2 C.pen.

S-a retinut prin actul de sesizare ca în noaptea de 23/24.12.2007 inculpatul l-a lovit pe partea vatamata H. I. cu o sapa, acesta suferind o amputatie traumatica a falangei distale police drept.

Inculpatul a recunoscut comiterea faptei în faza de urmarire penala.

În faza de judecata inculpatul si partea vatamata nu au participat, mama celui din urma aratând în fata instantei ca s-au împacat si au plecat la munca în strainatate.

Examinând actele dosarului, respectiv:

-plângerea partii vatamate ( f. 5 );

-declaratiile partii vatamate ( f. 6-8 );

-certificatul medico – legal si completarea la acesta ( f. 9-10 );

-declaratiile inculpatului minor la data incidentului( f. 13-14 );

-declaratia partii responsabile civilmente F. D. ( f. 24, 63 );

-declaratiile martorilor L. T. ( f. 26 ), M. C. V. ( f. 27-28 ), L. I. ( f. 29-31, 112 ), L. C. ( f. 32-34, 114 ), P. F. ( f. 35-38, 113 ), I. C. ( f. 39-40, 115 ), M. O. ( f. 41-43 ), D. I. ( f. 44 );

-referatul de evaluare a inculpatului ( f. 65-68 )

instanta retine urmatoarea stare de fapt:

În seara de 23.12.2007, atât inculpatul, minor la acea data, cât si partea vatamata au fost la discoteca în Seica Mica. Nu au avut nicio discutie în local, fiecare fiind împreuna cu alti prieteni. În jurul orei 3 grupul partii vatamate a parasit localul, urmat la scurt timp de grupul inculpatului. Din grupul partii vatamate faceau parte martorii L. I., L. C., M. C., D. I. si P. G. Împreuna cu inculpatul erau martorii P. F., I. C. si M. O.

Pe drum inculpatul l-a observat pe partea vatamata, despre care stia ca în vara anului 2007 fusese implicat într-un incident cu F. R., prieten al minorului. Le-a comunicat celor ce-l însoteau ca vrea sa se razbune si au pornit în urmarirea grupului partii vatamate.

În centrul satului martorul M. C. s-a despartit de grup plecând spre casa. A fost urmarit de inculpat pentru scurt timp, dar nu a fost prins. Inculpatul a intrat în curtea sa si a luat o sapa, dupa care a pornit dupa partea vatamata si cei care-l însoteau. I-a ajuns în dreptul locuintei partii vatamate, martorii din grupul acestuia fiind de fata. Cei care-l însoteau pe inculpat au ramas la oarecare departare, deoarece nu credeau ca acesta îl va agresa pe partea vatamata. S-a apropiat de partea vatamata si, fara nicio explicatie a lovit cu sapa în directia capului. Partea vatamata a ridicat bratul pentru a se apara si a fost lovit la mâna, suferind o amputatie traumatica falanga distala police drept. Pierderea degetului constituie o infirmitate fizica permanenta. Dupa aplicarea loviturii inculpatul si cei care l-au însotit au fugit în curtea martorului M.

Starea de fapt este probata cu declaratiile partii vatamate, ale martorilor prezenti, ale inculpatului si actele medicale. Nu exista contradictii, astfel ca nu se impune o analiza distincta si amanuntita a acestor probe.

Fapta inculpatului prin care a pricinuit integritatii corporale a persoanei vatamate o infirmitate fizica permanenta constituie infractiunea de vatamare corporala grava, pentru care instanta va stabili si aplica pedeapsa de 1 an închisoare.

La individualizarea pedepsei instanta a avut în vedere urmatoarele criterii:

-limitele de pedeapsa prevazute de partea speciala a C. pen. ;

-gradul ridicat de pericol social al infractiunii comise;

-starea de minoritate a inculpatului la momentul savârsirii faptei ;

-repararea prejudiciului cauzat si împacarea cu partea vatamata, potrivit sustinerilor mamei acestuia;

-lipsa antecedentelor penale;

-comportarea sincera a inculpatului;

-neparticiparea la faza de judecata, preferând sa plece în strainatate;

- persoana inculpatului ( 18 ani, necasatorit, fara copii, fapta comisa pe fondul consumului de alcool ).

În temeiul art.71 al. 2 C. pen. instanta va interzice inculpatului devenit major exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II-a si lit. b C. pen. pe durata executarii pedepsei principale. La alegerea pedepsei principale instanta a avut în vedere natura si gravitatea faptei, dar si persoana inculpatului.

Instanta apreciaza ca scopul pedepsei poate fi atins si fara privare de libertate, astfel ca, în temeiul art. 81 C. pen., va suspenda conditionat executarea pedepsei principale pe o durata de 2 ani ( 1 an pedeapsa aplicata+1an termen stabilit de instanta ), termen de încercare stabilit conform art. 110 C.pen.

Instanta va atrage atentia inculpatului asupra prev. art. 83 C. pen. referitoare la revocarea suspendarii.

În temeiul art. 71 al. 5 C.pen. pe durata suspendarii executarii pedepsei principale se suspenda si executarea pedepselor accesorii.

Sub aspectul actiunii civile, instanta va constata ca partea vatamata nu a formulat pretentii civile.

Pentru îngrijirile medicale acordate partii vatamate instanta va obliga inculpatul, în solidar cu partile responsabile civilmente F. D. si F. M., sa plateasca Spitalului Municipal Medias despagubiri în suma de 50 de lei plus dobânzi si penalitati pâna la data platii efective, conform art. 313 din Legea nr. 95/2006, modificata si completata de OUG nr. 72/2006.

Sapa folosita de inculpat si care-i apartine va fi confiscata în favoarea statului, în temeiul art. 118 al. 1 lit. b C. pen.

În baza art.191 al. 1 si 3 C. pr. pen. instanta va obliga inculpatul, în solidar cu parintii, sa plateasca statului cheltuieli de judecata în suma de 600 de lei, din care 400 de lei reprezinta onorarii aparatori din oficiu avansate din fondurile Ministerului Justitiei.