Plângere formulată în temeiul art.278 ind.1 C.pr.penală

Sentinţă penală 54 din 21.11.2011


- Cauza penala-

R O M A N I A

JUDECATORIA ÎNTORSURA BUZAULUI

JUDETUL COVASNA

DOSAR NR. (…)

SENTINTA PENALA NR.54

Sedinta publica din 26.10.2011

PRESEDINTE : (…) - Judecator

GREFIER :  (…)

Cu participarea reprezentantului Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului, Procuror (…).

 Pe rolul instantei se gaseste spre solutionare cauza penala avand ca obiect „ Plangere formulata în temeiul art.278 ind.1 C.pr.penala, împotriva Rezolutiei date la data de 08.06.2011 a Prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului, formulata de petentul (...) în contradictoriu cu intimatii (...) si (...).

La apelul nominal facut în sedinta publica nu a raspuns petentul, lipsa fiind si intimatii. 

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei, dupa care, instanta întreaba reprezentanta Ministerului Public daca are cereri de formulat.

Reprezentanta Ministerului Public arata ca nu are cereri de formulat.

Asupra plangerii formulata de petent instanta acorda cuvantul reprezentantei Ministerului Public.

Reprezentanta Ministerului Public solicita respingerea plangerii formulata de petent  avand în vedere prevederile art. 278 ind.1 al. 8  Cod procedura penala si mentinerea rezolutiei date la data de 08.06.2011 a prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului data în dosarul nr. (...), ca temeinica si legala. 

 Dezbaterile asupra cauzei penale de fata s-au desfasurat în conformitate cu prevederile art.304 Cod procedura penala, în sensul ca au fost înregistrate pe suport audio-video computerizat.

JUDECATORIA,

 I. Pe rolul Judecatoriei Întorsura Buzaului, sub nr.(...) la data de 18.07.2011, s-a înregistrat plangerea formulata în temeiul art.278 ind.1 C.pr.penala, împotriva Rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale din data de 06.04.2011 data în dosarul nr. (...) de Parchetul de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului si a Rezolutiei din 08.06.2011 a Prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului de petentul (...) , cu domiciliul în (…), judetul (…), prin s-a solicitat  instantei urmatoarele:

 1. Sa admita plangerea si drept consecinta sa procedeze la desfiintarea celor doua rezolutii si sa se dispuna începerea urmaririi penale fata de intimatii (...) si (...), pentru savarsirea infractiunii de înselaciune prevazuta de art.215 C.penal.

 În motivarea plangerii, sustine petentul ca a formulat plangere pentru savarsirea infractiunii de înselaciune prevazuta de art.215 C.penal, prin care a aratat ca a împrumutat intimatului (...) suma de 2000 euro în luna ianuarie 2005, deoarece acesta i-a promis un loc de munca în Italia, prin intermediul intimatului (...). Sustine petentul ca intimatul (...) a recunoscut ca a primit suma de 2000 euro, sustinand ca nu Îi mai restituie, deoarece l-a transportat împreuna cu sotia sa în Italia, în contul acestei sume de bani.

 Mai arata petentul ca aprecierea data de organele de urmarire penala, cum ca între el si intimatul (...), a intervenit un contract de împrumut, iar nerestituirea sumei de bani la scadenta nu constituie infractiune de înselaciune, nu este una legala si temeinica, deoarece nu s-au administrat probele necesare, i s-a refuzat audierea martorei (...) si nu s-au efectuat confruntari, iar sustinerea cum ca intimatul (...),  nu a participat la momentul cand i-a dat suma de 2000 euro, nu este argumentata potrivit probatoriului administrat.

 În drept, se invoca dispozitiile art.275-278 C.pr.penala.

 II. Alaturat plangerii s-a atasat Rezolutia de neîncepere a urmaririi penale din data de 06.04.2011 data în dosarul nr.(...) de Parchetul de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului si  Rezolutia din 08.06.2011 a Prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului. (f.5-6)

 La dosarul cauzei au fost atasa dosarul de urmarire penala nr.(...) al Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului.

 III. Analizand actele si lucrarile cauzei, instanta retine urmatoarele:

 Potrivit art. 2781 Cod procedura penala, plangerea întemeiata pe aceste dispozitii se formuleaza împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale sau a ordonantei ori, dupa caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmarire penala sau de încetare a urmaririi penale, precum si a dispozitiei de netrimitere în judecata cuprinse în rechizitoriu.

 Rezolvarea plangerii introduse în temeiul art. 275 - 278 din acelasi cod de catre prim-procurorul parchetului constituie numai o conditie prealabila, obligatorie, prevazuta de lege pentru exercitarea plangerii în conditiile art. 2781 Cod procedura penala.

 Asadar în cadrul procedurii reglementate în art. 2781 Cod procedura penala, se verifica numai legalitatea si temeinicia solutiei de netrimitere în judecata date initial de procuror.

 1. Instanta retine ca petentul (...), la data de 11.02.2010 a formulat plangere penala împotriva intimatilor (...) si (...), pentru savarsirea infractiunii de înselaciune, prevazuta si pedepsita de art.215 C.penal, înregistrata sub nr.(...).

 În motivarea plangerii, s-a aratat ca la începutul lunii ianuarie 2005 s-a prezentat la domiciliul sau (...), care i-a adus la cunostinta sa-si pregateasca bagajele pentru ca în saptamana ce urma, îl va duce la munca în Italia, solicitandu-i sa dea suma de 2000 euro, desi mai înainte îi mai daduse aceeasi suma.

 A mai sustinut petentul, ca dupa doua saptamana, a venit la domiciliul sai din nou intimatul (...), însa însotit de intimatul (...), solicitandu-i sa-i mai împrumute suma de 1000 euro , însa fiind întrebat intimatul (...) cand îl duce în Italia, acesta i-a spus ca iarna nu se lucreaza în constructii.

 A sustinut petentul ca intimatul (...) a venit la domiciliul sau pentru a-l convinge ca (...), are firma de constructii si daca îi va da bani îl va duce la munca, însa nici la munca nu la dus si nici nu i-a restituit suma de 2000 euro.

 În cursul urmariri penale, au fost audiat intimatii si petentul si s-au depus înscrisuri, respectiv, sentinta civila nr.349/2009 pronuntata de Judecatoria Întorsura Buzaului, declaratie data într-un alt dosar de catre intimatul (...) si numitul (...). (f.7-14)

 2. Astfel, prin Rezolutia din data de 06.04.2011 data în dosarul nr.(...) de Parchetul de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului , în temeiul art.228 alin.6, raportat la art.10 lit.d si c C.pr.penala, s-a dispune neînceperea urmaririi penale, fata de intimatul (...), pentru savarsirea infractiunii de înselaciune prevazuta de  art.215 alin.1 si 3 C.penal si (...), pentru savarsirea infractiunii de complicitate la infractiunea de înselaciune, prevazuta de art.26 C.penal, raportat la art.215 alin.1 si 3 C.penal.

 S-a retinut ca între petentul (...) si intimatul (...), în luna ianuarie 2005 a intervenit un contract de împrumut verbal, de fata nefiind decat sotia petentului, iar intimatul sustine ca în contul sumei împrumutate ar fi prestat pentru petent activitate de transport, iar fapta astfel cum se contureaza nu îmbraca elementele constitutive ale infractiunii de înselaciune.

 În ceea ce priveste pe intimatul (...), se retine ca acesta nu a participat la momentul cand a intervenit împrumutul. (f.6)

 3. Împotriva Rezolutia din data de 06.04.2011 data în dosarul nr.(...) de Parchetul de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului , petentul (...) a formulat plangere, care a fost respinsa prin Rezolutia data la data de 08.06.2011 de Prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului, retinandu-se ca rezolutia atacata este temeinica si legala, motivat de faptul ca din probele administrate în cauza rezulta ca între petentul (...) si intimatul (...) în luna ianuarie 2005 a intervenit un contract de împrumut, iar intimatul (...), nu a participat la încheierea acestui contract. (f.5)

 4. Împotriva Rezolutiei date la data de 08.06.2011 a Prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului, petentul (...) , a formulat prezenta plangere, în termenul prevazut de art.2781 alin.1 Cod procedura penala.

 Verificand cele doua rezolutii contestate si analizand coroborat lucrarile si materialul din dosarul cauzei, respectiv – declaratiile petentului (...), ale intimatilor si înscrisurile depuse în cursul urmaririi penale, instanta retine urmatoarele:

 În cursul lunii ianuarie 2005, intimatul (...), s-a prezentat la domiciliul petentului (...) si i-a solicitat suma de 2000 euro, suma ce i-a fost data intimatului, partile neîntocmind vreun înscris, iar suma a fost data în prezenta sotiei petentului (...).

 Petentul (...), a sustinut prin plangerea formulata, ca suma de 2000 euro a fost data intimatului (...), deoarece acesta i-a promis ca îl va duce la munca în Italia, deoarece avea o firma de constructii.

 Intimatul (...), prin declaratia data în cursul urmaririi penale, a  recunoscut ca a primit suma de 2000 euro de la petent, însa cu titlu de împrumut si nu are obligatia de a restitui suma, deoarece a efectuat activitate de transport pentru petent, în contul acesteia.

 Intimatul (...), a sustinut ca în cursul anului 2005, s-a întalnit cu petentul, care i-a adus la cunostinta ca intimatul (...), nu i-a restituit suma de 7000 euro, însa acesta la întrebat ca el nu cunoaste decat despre suma de 5000 euro ce i-a împrumutat-o.

 Judecatoria retine, astfel cum rezulta din continutul sentintei civile nr.349/2009 pronuntata în dosar  nr.(...) de Judecatoria Întorsura Buzaului, ca intimatul-debitor (...), a fost obligat sa achite petentului-creditor (...), suma de 5000 euro, suma împrumutata la  data de 23.11.2004 cu termen de restituire 01.05.2005.

 Astfel, sustinerile intimatului (...), cum ca ar fi cunoscut  de un împrumut în cuantum de 5000 euro se confirma.

 Concluzionand, instanta retine ca între petentul (...) si intimatul (...), a intervenit în luna ianuarie 2005 un contract de împrumut avand ca obiect suma de 2000 euro, împrumut ce nu s-a materializat în vreun înscris, iar singura persoana  prezenta la acel moment a fost sotia petentului. Intimatul (...) a recunoscut ca a împrumutat aceasta suma, însa a efectuat activitati de transport în Italia pentru petent, astfel nu are vreo obligatie de a restitui suma de 2000 euro.

 De altfel, din chiar continutul hotararii judecatoresti anterior enuntate, petentul (...), în calitatea sa de creditor a învederat instantei ca pe langa suma de 5000 euro ce a dat-o cu titlu de împrumut, în luna ianuarie 2005, a mai dat lui (...) tot cu titlu de împrumut  suma de 2000 euro.(f.10)

 Nu exista nicio proba, din care sa se retina ca intimatul (...), ar fi primit suma de bani, pentru a facilita obtinerea unui lor de munca în Italia pentru petentul (...) iar acesta nu  a respectat conventia, ci rezulta clar ca între parti s-au nascut raporturi civile, specifice contractului de împrumut, iar între partile raportului juridic civil au intervenit neîntelegeri.

 De asemenea, nu exista nicio proba din care sa rezulte ca intimatul (...), l-ar fi indus în eroare pe petent si astfel la determinat sa dea intimatului (...), suma de 2000 euro.

 5. Procesul penal are ca scop constatarea la timp si în mod complet a faptelor care constituie infractiuni, astfel ca orice persoana care a savarsit o infractiune sa fie pedepsita potrivit vinovatiei sale si nici o persoana nevinovata sa nu fie trasa la raspundere penala.

 În acest scop trebuie sa se asigure aflarea adevarului cu privire la faptele si împrejurarile cauzei, precum si cu privire la persoana faptuitorului.

Potrivit art.52 Cod procedura penala,  orice persoana este considerata nevinovata pana la stabilirea vinovatiei sale printr-o hotarare penala definitiva, astfel încat învinuitul sau inculpatul beneficiaza de prezumtia de nevinovatie si nu este obligat sa-si dovedeasca nevinovatia.

 Prezumtia de nevinovatie nu poate fi rasturnata decat prin probe certe, directe  care sa dovedeasca dincolo de orice îndoiala ca învinuitul este autorul faptelor de natura penala.

 În Codul de procedura penala roman, prezumtia de nevinovatie este înscrisa între regulile de baza ale procesului penal, în art. 52 statuandu-se ca „orice persoana este considerata nevinovata pana la stabilirea vinovatiei sale printr-o hotarare penala definitiva.”

Prin adoptarea prezumtiei de nevinovatie ca principiu de baza, distinct de celelalte drepturi care garanteaza si ele libertatea persoanei - dreptul la aparare, respectarea demnitatii umane – înseamna ca vinovatia se stabileste în cadrul unui proces, cu respectarea garantiilor procesuale, deoarece simpla învinuire nu înseamna si stabilirea vinovatiei; ca sarcina probei revine organelor judiciare, motiv pentru care interpretarea probelor se face în fiecare etapa a procesului penal, concluziile unui organ judiciar nefiind obligatorii si definitive pentru urmatoarea faza a procesului; ca la adoptarea unei hotarari de condamnare, pana la ramanerea definitiva, inculpatul are statutul de persoana nevinovata; la adoptarea unei hotarari de condamnare definitive prezumtia de nevinovatie este rasturnata cu efecte „erga omnes”; iar o hotarare de condamnare trebuie sa se bazeze pe probe certe de vinovatie, iar în caz de îndoiala, ce nu poate fi înlaturata prin probe, trebuie sa se pronunte o solutie de achitare.

 5. În drept, potrivit art.215 alin.1 C.penal, constituie infractiune de înselaciune, fapta de  inducere în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasa a unei fapte adevarate, în scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos material injust si daca s-a pricinuit o paguba.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material consta dintr-o actiune frauduloasa de amagire, de inducere în eroare a victimei, prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasa a unei fapte adevarate.

 Sub aspect subiectiv, infractiunea de înselaciune se comite cu intentie directa, întrucat textul care incrimineaza, cere ca actiunea ce formeaza elementul material sa se realizeze în scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul un folos material injust ( intentia calificata prin scop).

 Cum în speta, astfel cum sa expus la subpunctul 4, intimatul (...), a obtinut suma de 2000 euro de la intimatul (...), cu titlu de împrumut, Judecatoria retine ca fapta astfel cum s-a conturat nu întruneste elementele constitutive al infractiunii de înselaciune prevazuta si pedepsita de art.215 alin.1 si 3 C.penal.

 În ceea ce priveste pe intimatul (...), astfel cum s-a constata potrivit probelor administrate, nu a participat la momentul în care s-a acordat de catre petentul, intimatului (...), suma de 2000 euro.

 Judecatoria retine ca, solutia de neîncepere a urmaririi penale fata de  intimatul (...) pentru savarsirea infractiunii de înselaciune, potrivit art.228 alin.6 raportat la art.10 lit.d C.penal, este legala si temeinica si la fel si solutia de netrimitere în judecata a intimatului (...) pentru savarsirea infractiunii de complicitate la infractiunea de înselaciune, potrivit art.228 alin.6 raportat la art.10 lit.d C.penal, este legala si temeinica

 IV.  În conformitate cu dispozitiile art.192 alin.2 Cod procedura penala, va obliga petentul sa achite suma de 20 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

 Respinge plangerea formulata de petentul (...), cu domiciliul în (…), judetul (…), împotriva rezolutiei date la data de 08.06.2011 a Prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului, data în dosar nr.(...),  în contradictoriu cu intimatii (...), cu domiciliul în (…), judetul (…)  si (...), cu domiciliul în (…), judetul (…).

În baza art.192 alin.2 C.pr.penala, obliga petentul sa achite suma de 20 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 26.10.2011.

 

PRESEDINTE GREFIER

 (…) (…)

 

 

 

 

 

Red.Dact.jud.M.T.

21.11.2011/ 2 ex.

1