Autoritate de lucru judecat

Sentinţă civilă 13044 din 07.11.2008


Prin sentinta civila nr. 13044 din 7 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a admis in parte actiunea formulata de catre reclamanta SER Iasi in contradictoriu cu parata Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Iasi; prin aceasta actiune se solicita obligarea paratei la plata dedaune cominatorii de 100 RON /zi pentru intervalul de timp de la data ramanerii definitive si irevocabile a sentintei civile nr. 7713/30.06.2003 a Judecatoriei Iasi pana la executarea dispozitiilor din sentinta mentionata.

Pentru a se pronunta in acest sens, instanta, dupa ce a constatat ca este competenta material sa solutioneze prezenta cauza conform art.51 C.pr.civ., litigiul fiind funciar, a respins

exceptia nelegalitatii HCL deoarece nu s-a facut dovada contestarii acestora pe calea contenciosului administrativ, precum si pe cea a lipsei calitatii procesuale pasive a Comisiei Locale de fond funciar Iasi, apreciindu-se ca citarea ca parata a acestei comisii este necesara pentru opozabilitatea hotararii, conform Lg 18/91 si Lg 247/2005.

Instanta a retinut ca in cauza exista autoritate de lucru judecat pentru punerea in posesie de catre Comisia Locala de fond funciar Iasi, prin S.C. nr. 7713/30.06.2003 pronuntata de Judecatoria Iasi in dosarul 6512/2003 fiind admisa actiunea formulata de SRE in contradictoriu cu Comisia Municipala Iasi pentru aplicarea Lg 18/91; parata a fost obligata sa o puna in posesie pe reclamanta pentru suprafata de 8 ha teren pe raza municipiului Iasi conform deciziei 6764/1994 a Comisiei Judetene Iasi pentru aplicarea Lg 18/9, fiind respinsa actiunea in contradictoriu cu ADS, pentru lipsa calitatii procesuale pasive, luandu-se act de renuntarea la judecarea cererii de acordare a daunelor.

Prin decizia 6764/14.05.1994 a Comisiei Judetene Iasi pentru Lg 18/91 s-a stabilit pentru DM dreptul la actiuni pentru 8 ha teren in echivalent arabil din care cu atribuire a in fizic a suprafetei de 5000 m.p. , intrata in proprietatea statului ca efect al aplicarii unor legi speciale si aflata in administrarea SC „V”  SA.

Prin hotararea nr. 1692/819/A a Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a fost admisa contestatia formulata de AM pe terenul de 8 ha, din care 5 ha in actiuni si 2,5 ha teren , fizic situat la IAS C.

Prin urmare, s-a apreciat ca exista tripla identitate de parti, obiect si cauza si deci autoritate de lucru judecat, conform art. 1201 C.pr.civ pentru punerea in posesie.

Instanta a retinut ca reclamanta a dovedit ca are drept de proprietate pentru 8 ha teren dar ca nu a fost pusa in posesie, vechiul amplasament al terenului fiind partial ocupat; in consecinta, in baza art. 64 din Lg 18/91, instanta a admis in parte actiunea si l-a obligat pe Primarul Municipiului Iasi sa o puna pe reclamanta in posesie de 8 ha teren pe raza Municipiului iasi, pe vechiul amplasament sau pe altul liber de aceeasi valoare conform dispozitiilor S.C. 7713/2003 a Judecatoriei Iasi, in caz contrar urmand sa-i plateasca reclamantei suma de 100 lei pe zi reprezentand daune cominatorii de la ramanerea irevocabila a prezentei hotarari si pana la indeplinirea obligatiei mentionate mai sus.

Instanta a respins cererea reclamantei privind obligarea Comisiei Municipale Iasi de fond funciar la punerea in posesie si la daune cominatorii (fiind autoritate de lucru judecat pentru prima cerere si ca nefondata pentru cea de a doua, obligatia revenind in acest caz primarului, conform art. 64 din Lg 18/91).

Domenii speta