Plângere contravenţională

Sentinţă penală 1610 din 25.11.2011


Prin procesul verbal seria CCS nr. 0010574 din 12.03.2011, întocmit de ITRSV Suceava, a fost sanctionat contravenientul M.M. cu 2.000 lei amenda pentru savârsirea contraventiei prev. de art. 19 lit. m din Legea 171/2000, retinându-se ca a transportat material lemnos, fara a corespunde din punct de vedere calitativ cu materialele lemnoase specificate în avizul de însotire, eliberat de SC D.V. Brosteni, fiind un numar mai mic si necorespunzatoare din punct de vedere calitativ, fata de cele mentionate în avizul de însotire .

Împotriva acestui proces verbal, a formulat plângere petenta SC D.V. SRL Brosteni, plângere însusita de petentul M.M.

Instanta a anulat procesul verbal, având în vedere ca petentul M.M. are calitate de angajat al petentei SC D.V. SRL , iar persoana care se face vinovata de încalcarea prevederilor legale, este aceasta persoana juridica, care a întocmit si avizul de însotire si care a dispus efectuarea transportului si nu angajatul petent M.M.