Înlocuire amendă contravenţională cu munca în folosul comunităţii

Sentinţă civilă 808 din 19.06.2012


ÎNLOCUIRE AMENDA CONTRAVENTIONALA CU MUNCA ÎN FOLOSUL COMUNITATII - SENTINTA CIVILA NR. 808/18.06.2012

Cu adresa nr.2311/19.04.2012 Primaria Comunei D a confirmat primirea mandatului de executare a muncii în folosul comunitatii nr.31/2011 privind pe numitul  SA, comunicând instantei ca acesta a fost invitat la sediul primariei pentru punerea în aplicare a prevederilor mandatului, însa acesta cu rea vointa nu se prezinta; prin urmare conform OG nr.55/2002 solicita înlocuirea sanctiunii prevazute în mandatul de executare cu amenda.

Instanta a retinut : Prin procesul-verbal seria CC nr.6877031 încheiat la 01.09.2010 de Politia F a fost sanctionat contravenientul  SA cu 240 lei amenda + avertisment pentru savârsirea contraventiilor prevazute de art.121 alin.1 si art.147 pct.1 din HG 1391/2006 si sanctionate de art.108 alin.1 pct.2, art.100 alin.2 si art.102 alin.1 pct.8 din OUG nr.195/2002. Pentru ca nu a executat sanctiunea amenzii, prin sentinta civila nr.1254/26.09.2011 a Judecatoriei Gura Humorului din dosar nr.1821/237/2011 s-a admis sesizarea formulata de IPJ S si s-a înlocuit sanctiunea de 240 lei amenda sus-mentionata cu sanctiunea obligarii contravenientului-intimat  SA la prestarea unui numar de 50 de ore de activitate în folosul comunitatii, pe care o va executa la unul din serviciile de pe lânga Primaria D. Sentinta a ramas definitiva si irevocabila prin nerecurare, fiind pusa în executare prin emiterea mandatului de executare nr.31/2011/25.10.2011. OG nr.55/2002 cu modificarile si completarile ulterioare prevede o procedura speciala, în sensul ca agentul constatator care constata contraventia, daca constata ca sanctiunea amenzii este neîndestulatoare, sesizeaza instanta pentru aplicarea unei sanctiuni de obligare a contravenientului la prestarea unei activitati în folosul comunitatii; daca instanta admite sesizarea si aplica sanctiunea solicitata se emite mandatul de executare a sanctiunii de obligare a contravenientului la prestarea unei activitati în folosul comunitatii, iar daca contravenientul cu rea vointa nu se prezinta si se sustrage de la executarea sanctiunii, la sesizarea primarului, a unitatii de politie sau a conducerii unitatii la care contravenientul avea obligatia sa se prezinte si sa presteze activitatea în folosul comunitatii, poate înlocui aceasta sanctiune cu sanctiunea amenzii. Dispozitiile acestei ordonante se aplica strict situatiilor reglementate în acest act normativ, respectiv numai în cazul în care pentru contraventia savârsita contravenientul este sanctionat pentru prima oara de catre instanta cu sanctiunea de obligare a contravenientului la prestarea unei activitati în folosul comunitatii. Dar având în vedere ca intimatul-contravenient  SA nu a fost sanctionat pentru prima oara de catre instanta cu sanctiunea de obligare a contravenientului la prestarea unei activitati în folosul comunitatii, ci a fost sanctionat cu amenda de catre agentul constatator, instanta constata ca OG nr.55/2002 nu este aplicabila în cauza, motiv pentru care sesizarea este inadmisibila si o va respinge.