Loviri si alte vatamari

Sentinţă penală 78 din 09.11.2011


Tip speta -SENTINTA PENALA NR.78

Domeniu-Loviri si alte vatamari

Deliberând asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:

Prin ordonanta nr. 637/P/2010 din data de 01 iulie 2011 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Macin s-a dispus în temeiul art.11 pct. 1 lit. b C.p.p. rap. la art. 10 alin. 1 lit b/1 C.p.p.  rap. la art. 18/1 si art. 91 lit. c C.p. scoaterea de sub urmarire a învinuitului C.C.  pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art. 180 alin. 2 C.p. si aplicarea unei sanctiuni administrative, respectiv amenda în cuantum de 900 lei .

Totodata, prin aceeasi ordonanta, s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de faptuitorul C.C.  pentru savârsirea infractiunilor de amenintare si distrugere, prev. de art. 193 alin.1 C.p. si art. 217 alin. 1 C.p., întrucât nu au fost formulate plângeri prealabile pentru aceste fapte.

S-a retinut în ordonanta faptul ca la data de 30.08.2010, partea vatamata N.V.  a depus o plângere la Parchetul de pe lânga Judecatoria Macin prin care îi reclama pe numitul C.C. si sora acestuia, fara a-i indica numele, în principal de savârsirea infractiunii de lovire sau alte violente asupra sa. În decursul plângerii penale erau relatate si aspecte referitoare la savârsirea infractiunilor de amenintare si distrugere, prevazute de art. 193 alin.1 si art. 217 alin.1 Cod penal.

 Prin declaratia din data de 26.11.2010, partea vatamata a aratat ca întelege sa depuna plângere prealabila împotriva numitului C.C. pentru savârsirea infractiunii de lovire sau alte violente, prevazuta de art. 180 alin.2 cod penal.

Ulterior, prin declaratia din data de 16.02.2011 partea vatamata N.V. a aratat, în esenta, ca nu doreste sa depuna plângere prealabila si pentru savârsirea infractiunilor de amenintare si distrugere, prevazute de art. 193 alin.1 si art. 217 alin.1 Cod penal.

Prin rezolutia din data de 02.02.2011 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Macin a fost confirmata începerea urmaririi penale împotriva numitului C.C. sub aspectul comiterii infractiunii de lovire sau alte violente, prevazute de art. 180 alin. 2 cod penal.

Prin declaratia sa, partea vatamata a aratat ca în data de 03.08.2010, numitul C.C. , pe fondul unei altercatii verbale, l-a luat în brate si a încercat sa-l arunce în apa, fara însa a reusi. Apoi partea vatamata s-a urcat în masina proprietate personala, însa, pe scaunul din partea dreapta a sa, a reusit sa se urce si C.C.  care a început sa-l loveasca în zona capului si a abdomenului, pâna când a lesinat. A fost scos din masina, iar sora numitului C.C. a anuntat serviciul de ambulanta, partea vatamata fiind transportata la Spitalul Macin si apoi la Spitalul Galati.

Martorul S.M. a confirmat partial sustinerile partii vatamate în sensul ca a existat o altercatie verbala cu C.C , iar acesta s-a urcat în masina partii vatamate, iar la un moment dat partea vatamata a început sa se agite, apoi si-a rupt tricoul. Atât inculpatul, cât si partea vatamata au coborât din masina, iar partea vatamata s-a repezit la faptuitor, dupa care a urcat înapoi si a vorbit la telefon. Familia C. prezenta la fata locului, pentru a atenua conflictul l-a convins pe C.C. sa plece. Dupa plecarea inculpatului, martorii C.I. si C.V.  i-au solicitat partii vatamate sa paraseasca perimetrul  respectiv si sa se îndrepte spre sosea, însa, la un moment dat partii vatamate i s-a facut rau, a iesit din masina si s-a asezat pe iarba. C.I. l-a stropit cu apa si a chemat ambulanta.

Martorii oculari C.I. (sora inculpatului) si C.V. au sustinut cele declarate de inculpat, aratând ca între acesta si partea vatamata nu a existat nici o altercatie, ca inculpatul a plecat de la locul faptei tocmai pentru a evita conflictul si ca dupa plecarea acestuia partea vatamata a suferit o criza de epilepsie, motiv pentru care si-a rupt tricoul de pe el si a iesit din masina si s-a asezat la umbra, afara fiind foarte cald.

S-a mai retinut în ordonanta din data de 1 iulie 2011 ca din coroborarea declaratiilor martorilor mai sus indicati a rezultat ca  nu se confirma plângerea formulata de partea vatamata în ceea ce priveste reclamatia acestuia referitoare la faptul ca C.C. a urcat în masina sa si l-a lovit în zona capului si a abdomenului, pâna când a lesinat. În plus, partea vatamata a avut o atitudine provocatoare refuzând sa paraseasca perimetrul respectiv si sa se îndrepte spre sosea cu atât mai mult cu cât între parti exista pe rolul instantelor judecatoresti un litigiu având ca obiect revendicarea suprafetei respective.

Totodata, s-a mai retinut în ordonanta de scoatere de sub urmarire desi din declaratiile martorilor rezulta ca nu a existat nici o agresiune, prin Certificatul Medico -Legal nr.1229 din 06.08.2010 emis de SML Galati s-a atestat ca partea vatamata prezinta leziuni în zona capului, toracelui si abdomenului care au putut fi produse prin loviri, iar echimozele de la bratul drept prin comprimare cu degetele. Au fost necesare 6 - 7 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Conform actelor medicale existente la dosarul cauzei, partea vatamata a suferit o criza de lipotimie.

Inculpatul a declarat ca nu a avut loc nicio agresiune între el si partea vatamata, iar dupa ce a plecat de la locul savârsirii infractiunii a aflat ca partea vatamata a suferit o criza de epilepsie.

De asemenea, s-a retinut ca având în vedere ca partea vatamata a manifestat o atitudine provocatoare, ca orice dubiu profita inculpatul, cât si faptul ca modul si mijloacele de savârsire a faptei, scopul urmarit si împrejurarile comiterii acesteia care prezinta un grad de pericol social redus, datorita continutului concret si atingerii minime adusa valorilor sociale aparate de lege, se constata ca fapta nu prezinta gradul de pericol social aferent unei infractiuni.

Fata de cele retinute în ordonanta din data de 1 iulie 2011, procurorul de caz a apreciat ca se justifica în temeiul art.11 pct. 1 lit. b C.p.p. rap. la art. 10 alin. 1 lit b/1 C.p.p.  rap. la art. 18/1 si art. 91 lit. c C.p. scoaterea de sub urmarire a învinuitului C.C. pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art. 180 alin. 2 C.p. si aplicarea unei sanctiuni administrative, respectiv amenda în cuantum de 900 lei, iar în temeiul art. 11 pct. 1 lit. b rap. la art. 10 alin. 1 lit f C.p.p. neînceperea urmaririi penale fata de faptuitorul C.C. pentru savârsirea infractiunilor de amenintare si distrugere, prev. de art. 193 alin.1 C.p. si art. 217 alin. 1 C.p., întrucât nu au fost formulate plângeri prealabile pentru aceste fapte.

Prin ordonanta nr. 81/II/2/2011 din data de 5 septembrie 2011 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Macin a fost respinsa ca nefondata plângerea formulata de petentul N.V. împotriva ordonantei de scoatere de sub urmarire penala nr. 637/P/2010 din 01.07.2011 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Macin.

Reexaminând actele de urmarire penala administrate în dosarul nr. 637/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Macin, s-a constatat de catre procurorul ierarhic superior ca plângerea formulata de petent este neîntemeiata.

La data de 07.09.2011, sub nr. 991/253/2011, a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Macin plângerea formulata de petentul N.V.  împotriva ordonantei nr. 637/P/2010 din data de 1 iulie 2011 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Macin, prin care a solicitat admiterea plângerii, redeschiderea urmaririi penale pentru infractiunea de lovire si alte violente, prev. de art. 180 alin. 2 C.p., începerea urmarii penale si trimiterea în judecata a faptuitorului C.C. pentru savârsirea infractiunii de distrugere prev. de art. 217 alin. 1 C.p. dar si pentru savârsirea infractiunii de tulburare de posesie prev. de art. 220 alin. 1 C.p.

În motivarea plângerii, petentul a sustinut ca în data de 03.08.2011 a fost lovit pe terenul proprietate personala, în interiorul autoturismului cu care se deplasase la fata locului, loviturile ce i-au fost aplicate a sustinut petentul ca au fost destul de grave, motiv pentru care a fost transportat la spital.

A mai aratat petentul ca pe lânga faptul ca a fost lovit, a fost amenintat cu moartea de numitul C.C. , iar autoturismul pe care îl conducea a fost avariat, fiindu-i încalcata si proprietatea.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. art.2781 C.p.p..

La dosarul cauzei a fost atasat dosarul nr. 637/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Macin.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie:

Verificând cu prioritate daca plângerea a fost introdusa în termenul legal, prevazut de disp. art. 278/1 alin. 1 si 2 C.p.p., instanta constata ca plângerea a fost formulata cu respectarea termenelor prevazute de lege. Astfel, ordonanta de scoatere de sub urmarire penala din data de 1 iulie 2011, a fost comunicata petentului la data de 29.07.2011 si a formulat plângere la procurorul ierarhic superior (chiar daca a fost gresit îndreptata catre Parchetul de pe lânga Tribunalul Tulcea), la data de 03.08.2011, deci înauntrul termenului de 20 de zile de la comunicare potrivit art. 278/1 alin. 1 C.p.p.

Potrivit art. 278/1 alin. 2 C.p.p., "în cazul în care prim-procurorul parchetului sau (...) ori procurorul ierarhic superior nu a solutionat plângerea în termenul prev. de art. 277, termenul prev. la alin. 1 curge de la data expirarii termenului initial de 20 de zile.

Întrucât petentul nu a primit în termen de 20 de zile comunicarea solutiei de la prim-procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Macin, a formulat potrivit textului de lege indicat plângere, respectând termenul legal de 40 de zile, direct la instanta ( termenul se calculeaza pornind de la data la care a fost formulata plângerea împotriva ordonantei din data de 1 iulie 2011, respectiv data de 3 august 2011 si se împlineste la momentul formularii plângerii direct la instanta, respectiv data de 5 septembrie 2011, data expedierii plicului de catre petent).

Având în vedere cele precizate, instanta retine ca sustinerea faptuitorului prin aparator cum ca plângerea formulata este prematura nu poate fi acceptata.

Referitor la o alta sustinere a faptuitorului prin aparator, ca plângerea formulata este inadmisibila, motivat de faptul ca nu a formulat plângere prealabila cu privire la faptele prev. de art. 193 alin. 1 C.p. si art. 217 alin. 1 C.p., instanta retine ca nu poate fi primita nici aceasta sustinere, aceste aspecte se pot analiza doar pe fondul cauzei, o astfel de cerere fiind perfect admisibila atâta timp cât legea nu limiteaza sau nu interzice.

Pe fond, din continutul înscrisurilor aflate la dosar, instanta retine ca la data de 30.08.2010, partea vatamata N.V. a depus o plângere la Parchetul de pe lânga Judecatoria Macin prin care îi reclama pe numitul C.C. si sora acestuia, fara a-i indica numele, în principal de savârsirea infractiunii de lovire sau alte violente asupra sa. În decursul plângerii penale erau relatate si aspecte referitoare la savârsirea infractiunilor de amenintare si distrugere, prevazute de art. 193 alin.1 si art. 217 alin.1 Cod penal.

Desi organele de urmarire penala nu au facut nicio precizare cu privire la infractiunea de tulburare de posesie pe parcursul urmaririi penale, din continutul plângerii formulata la data de 30.08.2010, rezulta ca petentul a relatat si aspecte care se circumscriu infractiunii de tulburare de posesie.

Prin ordonanta de scoatere de sub urmarire penala a faptuitorului C.C s-a retinut ca prin declaratia din data de 26.11.2010, partea vatamata a aratat ca întelege sa depuna plângere prealabila împotriva numitului C.C. pentru savârsirea infractiunii de lovire sau alte violente, prevazuta de art. 180 alin.2 cod penal, iar ulterior, prin declaratia din data de 16.02.2011 partea vatamata N.V. a aratat, în esenta, ca nu doreste sa depuna plângere prealabila si pentru savârsirea infractiunilor de amenintare si distrugere, prevazute de art. 193 alin.1 si art. 217 alin.1 Cod penal.

Instanta mai retine ca prin rezolutia din data de 02.02.2011 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Macin a fost confirmata începerea urmaririi penale împotriva numitului C.C. sub aspectul comiterii infractiunii de lovire sau alte violente, prevazute de art. 180 alin. 2 cod penal.

În faza urmaririi penale, au fost audiati ca martori N.C., S.V., S.M., C.I., C.V. si s-a depus la dosar certificatul medico-legal nr. 1229 din 6 august 2010. De asemenea, au fost audiati faptuitorul si petentul.

Având în vedere toate actele îndeplinite în cursul urmaririi penale, instanta apreciaza ca în mod gresit s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a învinuitului C.C. sub aspectul comiterii infractiunii de lovire sau alte violente, prevazute de art. 180 alin. 2 cod penal, deoarece declaratiile martorilor audiati în cauza sunt partial contradictorii, ceea ce face ca unele aspecte sa nu fie pe deplin lamurite, impunându-se în astfel de situatii confruntari între persoanele ale caror declaratii sunt contradictorii.

Mai mult, instanta retine ca se impunea audierea si a numitului R.F., care asa cum rezulta din declaratia faptuitorului C.C., a fost de fata la incidentul din data de 03.08.2010.

Fata de cele precizate, instanta apreciaza ca se impune redeschiderii urmaririi penale fata de numitul C.C. pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 180 alin. 2 C.p. si efectuarea urmatoarelor acte: audierea numitul R.F. în calitate de martor, si efectuarea de confruntari între persoanele ale caror declaratii sunt contradictorii sau apar diferente.

Totodata, instanta apreciaza ca în mod gresit s-a dispus neînceperii urmaririi penale fata de numitul C.C. pentru savârsirea infractiunilor prev. de art. 193 C.p., art. 217 alin. 1 C.p., atâta timp cât din continutul plângerii formulata la data de 30.08.2010, de catre petent, fara a avea cunostinte juridice, rezulta ca acesta a precizat si faptul ca a fost amenintat si i-a fost distrusa masina. În aceste conditii, organele de urmarire penala, în virtutea rolului activ, prevazut de art. 4 C.p.p. si având în vedere ca petentul nu are cunostinte juridice si nu este asistat sau reprezentat de un avocat, trebuia sa îl întrebe în concret pentru care fapte penale întelege sa formuleze plângere împotriva faptuitorului si nu sa fie luate declaratii evazive asa cum s-a întâmplat în cauza, respectiv declaratia data de petent la datele de 26.11.2010 si 16.02.2011.

Instanta apreciaza ca petentul a formulat plângere prealabila, chiar daca nu au fost indicate si temeiurile în drept, pentru faptele penale prev. de art. 193 C.p., art. 217 alin. 1 C.p., dar si pentru art. 220 alin. 1 C.p., iar o cerere de retragere a plângerii prealabile, din actele efectuate, nu rezulta, astfel ca organele de urmarire penala trebuia sa efectueze cercetari cu privire la toate faptele indicate.

Pe cale de consecinta, având în vedere cele precizate, instanta apreciaza ca se impune admiterea plângerea formulata de petentul N.V. în temeiul art. 278/1 C.p.p. împotriva ordonantei de scoatere de sub urmarire penala si aplicare a unei amenzi administrative nr. 637/P/2010 din 01.07.2011 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Macin.

În temeiul art. 278/1 alin. 8 lit. b C.p.p. va desfiinta ordonanta atacata si va trimite cauza Parchetului de pe lânga Judecatoria Macin în vederea redeschiderii urmaririi penale fata de numitul C.C.l pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 180 alin. 2 C.p. si începerii urmaririi penale fata de numitul C.C. pentru savârsirea infractiunilor prev. de art. 193 C.p., art. 217 alin. 1 C.p. si art. 220 alin. 1 C.p.

Vor fi efectuate urmatoarele acte: va fi audiat numitul R.F. în calitate de martor, vor fi efectuate confruntari între persoanele ale caror declaratii sunt contradictorii sau apar diferente.

De asemenea, se vor efectua toate actele ce vor rezulta a fi necesare ca urmare a administrarii probelor dispuse de instanta.

În temeiul dispozitiilor art. 192 alin.3 cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat, în suma de 50 lei,  vor ramâne în sarcina acestuia.

Red. Jud. A.A.

1