Ieşire din indiviziune. Intabulare – Lipsa calităţii procesuale active a reclamantului decedat

Sentinţă civilă 129 din 24.01.2011


Reclamantul S.Gavril, în contradictoriu cu pârâtul S.Gheorghe, a solicitat iesirea din indiviziune cu privire la suprafata de 6 ha teren padure, atribuirea loturilor si înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciara.

Instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului, ridicata din oficiu, si a respins actiunea, pentru urmatoarele considerente : reclamantul a decedat la data de 05.10.2008, acesta fiind un motiv de întrerupere a cursului perimarii (judecarea cauzei fusese suspendata conform art.244 pct.1 cod proc.civ. la data de 19.10.2009, cauza fiind repusa pe rol cu propunerea de perimare), instanta constatând ca nu opereaza perimarea. Au fost citati mostenitorii reclamantului decedat, respectiv fiii sai SD si ZD, instanta solicitându-le cu adresa scrisa sa precizeze în scris daca doresc sa continue judecata începuta de tatal lor. Întrucât reclamantul a decedat, conform art.7 alin.1 din Decretul nr.31/1954 a pierdut capacitatea de folosinta la data decesului, iar conform art.41 alin.1 cod proc.civ. nu poate fi parte în judecata, astfel ca nu are calitate procesuala activa. Deoarece mostenitorii reclamantului nu au formulat cerere prin care sa solicite continuarea procesului început de tatal lor, acestia nu sunt parti în proces.