Partaj succesoral. Actiune introdusa impotriva unor persoane care nu au calitate procesuala pasiva

Hotărâre 948 din 10.06.2008


PARTAJ SUCCESORAL. ACTIUNE INTRODUSA ÎMPOTRIVA UNOR PERSOANE CARE NU AU CALITATE PROCESUALA PASIVA ( 948 din 10.06.2008).

Prin actiunea civila introdusa pe rolul Judecatoriei Gura Humorului, reclamanta CA a solicitat în contradictoriu cu pârâtii UV si US  partajul succesoral  privind bunurile ramase la decesul defunctilor MM, MI, CZ, CP, CG. CE si CA , urmând sa se stabileasca masa bunurilor de împartit, cotele ce i se cuvin în calitate de copartasi si lichidarea starii de indiviziune prin divizarea si atribuirea bunurilor. În motivarea cererii reclamanta a aratat ca pe timpul vietii sale, CE a folosit toate terenurile, iar prin contractul de întretinere, cu clauza de uzufruct viager nr. 1322/26.05.2006 a înstrainat toate bunurile imobile pârâtilor UV si US .

Ramânând în pronuntare pe exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtilor instanta a constatat urmatoarele:

Partajul succesoral este operatiunea care pune capat starii de indiviziune ce a luat nastere ca urmare a decesului unei persoane care a lasat mai multi mostenitori. Cererea de partaj poate fi formulata de oricare dintre comostenitori si este îndreptata împotriva celorlalti comostenitori, urmarindu-se iesirea din indiviziune cu privire la bunurile ce compun masa succesorala ramasa în urma defunctului. Calitatea procesuala pasiva presupune existenta unei identitati între persoana pârâtului si cel obligat la raportul juridic dedus judecatii.

Având în vedere cadrul legal cu care a fost investita, instanta a apreciat ca pârâtii nu  pot fi obligati la raportul juridic dedus judecatii, motiv pentru care a admis exceptia si a respins actiunea.