Divorţ cu copii minori

Hotărâre 249 din 09.03.2015


1. Tip document:  Hotărâre

2. Număr document: 249

3. Data elaborării documentului 09.03.2015

4. Titlu SENTINŢA CIVILĂ nr.249/09.03.2015

5. Domeniu asociat: divorţ cu copii minori

6. Autor: Judecătoria Marghita

7. TEXT

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

La  data de la Primaria com. s-a încheiat căsătoria intre soţii …., astazi reclamant si parat.

Din căsătoria acestora au rezultat 4 copii  minori, dintre care 3 aflati in prezent potrivit susţinerilor părţilor testimoniale in îngrijirea bunicului de linie maternă, iar unul în custodia tatălui pârât.

Minorul aflat la tată, este îngrijit foarte bine, aspect care reiese din concluziile anchetei sociale, efectuate la domiciliul acestuia, potrivit filei 18 dosar.

Din ancheta socială efectuată la domiciliul părinţilor reclamantei, unde locuiesc minorele O.A. O. C., O.S. şi O.B , rezultă că acestea sunt ataşate de bunic şi că le sunt oferite condiţii bune de creştere şi educare. Colectivul de sprijin al autorităţii tutelare şi de asistenţă socială formulând concluzii de rămânere a minorelor în grija bunicului matern.

Potrivit susţinerilor părţilor, rezultă că soţii sunt separaţi de mai mult de 6 ani şi că nu ai este posibilă convieţuirea dintre aceştia, relaţiile de familie fiind grav afectate.

În şedinţa din data de 09.03.2015 părţile arată că doresc să divorţeze de comun acord şi se învoiesc şi asupra soluţionării capetelor accesorii divorţului.

In aceste condiţii, si în baza art. 928-930 cod procedura civila , 373 lit. a cod civ,  desface căsătoria  încheiata  la data 19.05.1994  la Primaria com. … de comun acord.

2.Cu privire la numele sotilor dupa divort.

In baza art.383 cod civil , ca urmare a admiterii acţiunii de divorţ ,stabileşte ca reclamanta să  revina la numele avut anterior casatoriei acela de” B. „

Cu privirea la autoritatea parinteasca asupra copiilor:

Din probele  administrate în cauză, coroborate cu susţinerile partilor , punctele de vedere ale celor 4 minori  raportat la precizarea cererilor partilor instanta va lua act de intelegerea partilor si cu privire la capetele de cerere accesorii.

Potrivit art.483 Noul Cod Civil, autoritatea părintească este ansamblul de drepturi şi obligaţii care privesc atât persoana, cât şi bunurile copilului. Legea conferă ambilor părinţi dreptul de a-şi exercita autoritatea părintească numai în interesul superior al copilului cu respectul datorat persoanei acestuia. Ambii părinţi răspund pentru creşterea copiilor lor minori.

Părinţii, în acord cu prevederile art.487, art.488 alin.1, art.493 Noul Cod Civil au dreptul şi îndatorirea de a creşte copilul, de a-l supraveghea îngrijind de sănătatea, de dezvoltarea lui psihică şi intelectuală,  educaţia, învăţătura, pregătirea sa profesională.

În ce priveşte modul de exercitare a autorităţii părinteşti, la art.503 alin.1 Noul Cod Civil se stipulează că părinţii exercită împreună şi în mod egal autoritatea părintească, iar conform art.504 din Noul Cod Civil, dacă părinţii sunt divorţaţi, aceasta se exercită potrivit dispoziţiilor referitoare la efectele divorţului în raporturile dintre părinţi şi copii. Cu încuviinţarea instanţei de tutelă, părinţii se pot înţelege cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti sau cu privire la luarea unei măsuri de protecţie a copilului, dacă este respectat interesul superior al acestuia (art.506 Noul Cod Civil).

Astfel in baza art.  397-398 cod civil , stabileşte autoritatea parintească asupra minorilor  in favoarea ambilor părinţi.

Cu privire la locuinta minorilor.

În art.456 alin.1,2 şi 3 din Noul Cod Civil se prevede că minorul locuieşte la părinţii săi, iar dacă părinţii nu locuiesc împreună, aceştia vor stabili de comun acord locuinţa copilului. În caz de neînţelegeri între părinţi, instanţa de tutelă hotărăşte asupra acestui aspect, luând în considerare concluziile raportului de anchetă psihosocială, poziţia exprimată de părinţi şi de copil dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani.

 Potrivit art. 400 cod civil care reglementeza locuinţa copilului după divorţ se prevede ca:

‘’(1) În lipsa înţelegerii dintre părinţi sau dacă aceasta este contrară interesului superior al copilului, instanţa de tutelă stabileşte, odată cu pronunţarea divorţului, locuinţa copilului minor la părintele cu care locuieşte în mod statornic. “

 Tinand cont de acordul partilor instanta va stabili locuinta  minorilor O.A. născută la data de ., O. C. născută la data de …., O.S. născută la data de . şi O.B. născut la data de ….  la locuinţa  mamei.

De asemenea va stabi locuinţa minorului  O. B. născut la data de ….  la locuinţa  tatălui.

6.Avand in vedere prevederile art . 402 cod civil care reglementează stabilirea contribuţiei părinţilor si potrivit carora:

“(1) Instanţa de tutelă, prin hotărârea de divorţ, stabileşte contribuţia fiecărui părinte la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor. (2) Dispoziţiile titlului V privind obligaţia de întreţinere se aplică în mod corespunzător.”

Conform art . 499 cod civil care reglementeza asa cum am mai arătat obligaţia de întreţinere

“ (1) Tatăl şi mama sunt obligaţi, în solidar, să dea întreţinere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum şi educaţia, învăţătura şi pregătirea sa profesională.

(2) Dacă minorul are un venit propriu care nu este îndestulător, părinţii au obligaţia de a-i asigura condiţiile necesare pentru creşterea, educarea şi pregătirea sa profesională.

(3) Părinţii sunt obligaţi să îl întreţină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

(4) În caz de neînţelegere, întinderea obligaţiei de întreţinere, felul şi modalităţile executării, precum şi contribuţia fiecăruia dintre părinţi se stabilesc de instanţa de tutelă pe baza raportului de anchetă psihosocială. “

Cuantumul întreţinerii este reglementat de prevederile art . 529 cod civil care prevede ca :

”(1) Întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui care urmează a o plăti.

(2) Când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii şi o jumătate pentru 3 sau mai mulţi copii. “

Are dreptul la întreţinere numai cel care se află în nevoie, neputându-se întreţine din munca sau din bunurile sale, se precizează în art.524 Noul Cod Civil.Se consideră, la art. 528 Noul Cod Civil că starea de nevoie precum şi mijloacele celui care datorează întreţinerea pot fi dovedite prin orice mijloc de probă.

În art.527 din Noul Cod Civil se specifică faptul că poate fi obligat la întreţinere numai cel care are mijloace pentru a o plăti sau are posibilitatea de a dobândi aceste mijloace. La stabilirea mijloacelor  celui care datorează întreţinerea se ţine seama de veniturile şi bunurile acestuia, precum şi de posibilităţile de realizare a acestora; de asemenea, vor fi avute în vedere celelalte obligaţii ale sale

Modalitatea de efectuare a plăţii pensiei de întreţinere este expusă la art.533 din Noul Cod Civil, unde se arată că aceasta se plăteşte în rate periodice, la termenele convenite de părţi sau, în lipsa acordului lor, la cele stabilite prin hotărâre judecătorească.

In baza art. 402, 499 , 530  cod civil stabileste obligatia de intretinere a partilor  fata de minori astfel :

Obligă paratul  sa plateasca in favoarea minorilor O. A. născută la data de ., O.C. născută la data de ….,  o  pensie de intreţinere lunara in cuantum de 33 % din venitul minim pe economie, de la data introducerii acţiunii  07.01.2015 si pana la majoratul minorilor sau  pana la noi dispozţii.

Compenseaza pensia de intretinere datorata de parti cu privire la minorii O.S. născută la data de . şi O.B. născut la data de ..

Fără cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite în parte acţiunea civilă precizată, formulată de reclamanta  O. R.domiciliată în com. ., sat. . nr. …, jud. Bihor  cu dom. proc. ales la Cab. Av. …. din …., str. . .nr. ., jud. . în contradictoriu cu pârâtul .O. I. domiciliat în com. …, sat. …. nr. … jud. …  , având ca obiect divorţ cu copii minori.

Admite în parte  cererea reconventionala formulata de paratul reclamant reconventional.

Desface căsătoria încheiată la data de …  la Primaria com. ….. de comun acord.

Dispune ca reclamanta sa îşi reia numele  avut anterior căsătoriei şi anume acela de”B. »

Stabileşte autoritatea părintească cu privire la minorii O. A. născută la data de ., O.C. născută la data de …, O.S. născută la data de . şi O. B. născut la data de …  in favoarea  ambilor părinţi.

Stabileşte locuinţa minorilor O.A. născută la data de ., O.C. . născută la data de ., O.S. născută la data de . şi O.B. născut la data de …  la locuinţa  mamei.

Stabileşte locuinţa minorului  O.B.născut la data de .  la locuinţa  tatălui

Obligă paratul  sa plateasca in favoarea minorilor O.A. .născută la data de .., O.C. născută la data de .,  o  pensie de intreţinere lunara in cuantum de 33 % din venitul minim pe economie, de la data introducerii acţiunii  . si pana la majoratul minorilor sau  pana la noi dispozţii.

Compenseaza pensia de intretinere datorata de parti cu privire la minorii O. S. născută la data de ….. şi O.B. născut la data de ..

Fără cheltuieli de judecată

Definitiva .

Pronunţată in şedinţa publică din data de 09 martie 2015.

Preşedinte, Grefier,

.