Îîncetare proces penal ca urmare a decesului inculpatului

Sentinţă penală 116 din 10.04.2015


Penal – încetare proces penal ca urmare a decesului inculpatului – conform art.25 alin.5 din NCPP lasă nesoluţionată acţiunea civilă exercitată de partea civilă

Sentinţa penala 116/2015

Din 10.04.2015

Principiul raspunderii penale personale presupune că răspunderea penală revine numai persoanei care a săvarsit ori a participat la savarsirea unei in¬fractiuni ca instigator sau complice.

Raspunderea penala nu poate interveni pentru fapta altuia, dupa cum nu poate fi colectiva, adica pentru fapta unei per¬soane sa raspunda un colectiv, grup (familie, etnie etc.).

De aceea, moartea inculpatului împiedică continuarea procesului penal şi are drept consecinţă stingerea răspun¬derii penale, a sancţiunilor şi consecinţelor ce decurg din aceasta.

 Având în vedere adresa de răspuns nr.50155/06.04.2015 eliberată de Consiliul Local T -Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor T, din care rezultă că LR figurează ca fiind decedat, conform actului nr.117/23.03.2015 emis de UAT T, jud.G, decesul inculpatului în timpul judecăţii ducând la încetarea procesului penal, instanţa urmează să dea eficienţă dispoz.art.396 alin.6 rap.la art.16 alin.1 lit.f NCPP, în sensul încetării procesului penal, ca urmare a decesului inculpatului, pentru infracţiunea de furt calificat, prev.de art.228 alin.1-229 alin.1 lit.d şi alin.2 lit.b cod pen.

Instanţa reţine că, persoana vătămată M G s-a constituit parte civilă în cursul urmăririi penale cu suma de 500 lei, reprezentând contravaloarea unei părţi din bunurile furate şi nerecuperate.

Având în vedere dispoz. art.25 alin.5 NCPP instanţa va lăsa nesoluţionată acţiunea civilă exercitată de partea civilă M G.

Onorariul apărătorului din oficiu C A (delegaţia nr.51/18.02.2015) în cuantum de 200 lei, va rămâne în sarcina statului şi va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei către Biroul  de  Avocaţi T.

În baza art.275 alin.3 NCPP cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.