Confirmare renunţare urmărire penală

Hotărâre 202 din 07.06.2022


Prin ordonanţa din .....2022, emisă în dosarul de urmărire penală nr. ..../P/2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina, înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. ...../204/2022 din data de .....2022, s-a dispus renunţarea la urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 250 alin. 1 C.p., precum şi sesizarea judecătorului de cameră preliminară în vederea confirmării soluţiei.

Pentru a dispune această soluţie procurorul a reţinut că, având în vedere conţinutul faptei, modul şi mijloacele de săvârşire, scopul urmărit şi împrejurările în care a fost comisă, precum şi urmarea produsă, nu există un interes public în urmărirea penală a acesteia.

A fost înaintat dosarul de urmărire penală nr. .../P/2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina.

Examinând ordonanţa din .....2022, în raport de actele şi lucrările dosarului de urmărire penală nr. ..../P/2020 şi de dispoziţiile art. 318 alin. (15) C.proc.pen., judecătorul de cameră preliminară constată că este legală şi temeinică, după cum urmează:

Ordonanţa de renunţare la urmărirea penală este legală întrucât cuprinde toate elementele prevăzute de art. 286 C.pr.pen., este verificată sub aspectul legalităţii şi temeiniciei de prim-procurorul parchetului conform art. 318 alin. (10) C.proc.pen. şi se referă la infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de până la 7 ani, respectiv infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 250 alin. 1 C.p.

De asemenea, urmărirea penală a fost efectuată cu respectarea dispoziţiilor legale şi au fost administrate mijloacele de probă necesare, în cadrul procesual.

Ordonanţa este temeinică întrucât, din mijloacele de probă administrate a fost reţinută corect situaţia de fapt, si anume: în data de .....2020, persoane neidentificate au efectuat în mod neautorizat plăţi cu cardul persoanei vătămate, T. V. N.

De asemenea, în mod corect s-a reţinut că nu există un interes public în urmărirea faptei având în vedere conţinutul acesteia şi împrejurările concrete, modul şi mijloacele de săvârşire, scopul urmărit şi urmările produse sau care s-ar fi putut produce.

În final, judecătorul de cameră preliminară constată că ordonanţa de renunţare la urmărirea penală a fost transmisă spre confirmare, cu respectarea termenul de 10 zile, prevăzut de art. 318 alin. (12) C.proc.pen.

Faţă de cele ce preced, în temeiul art. 318 alin. (15) teza întâi C.proc.pen., judecătorul de cameră preliminară va constata legalitatea şi temeinicia soluţiei de renunţare la urmărirea penală şi o va confirma.

În temeiul art. 275 alin. (3) C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.